Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jónás Imre Építész Építésügyi Műszaki Szakértő

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jónás Imre Építész Építésügyi Műszaki Szakértő"— Előadás másolata:

1 Jónás Imre Építész Építésügyi Műszaki Szakértő
Épületek Energetikai jellemzőinek tanúsítása 176/2008.(VI.30.) Kormányrendelet Tájékoztató Újfehértó 2014 Jónás Imre Építész Építésügyi Műszaki Szakértő

2 176/2008.(VI.30.) Kormány rendelet
Milyen célt szolgál a tanúsítvány – miért van szükség rá ?? Eu direktíva előírja A 176/2008. Kr. Rendelet a Magyarországi végrehajtást szabályozza. Új épület használatba vétele előtt – 2009 évtől Meglévő épület eladása-értékesítése előtt – 2012 Tartós bérbeadás előtt – követően Mit tartalmaz a Tanúsítvány Az adott épület energetikai minősége a 7/2006. TNM rendeletben meghatározott követelményekkel összevethetők – megfelelőség vizsgálata Épület szerkezetek – lehűlő épülethatárolók – Épület fajlagos hővesztesége – egyedi az épület A/V aránytól függ Az épület összesített energia fogyasztás vizsgálata Az egyes épületek energetikai minősége egymással összehasonlíthatók Az épületek energetika jellemzői alapján osztályba sorolhatók

3 176/2008.(VI.30.) Kormány rendelet
A reális tanúsítás feltételei Változó-bizonytalan tényezők kizárása Egyedi fogyasztói magatartás – létesítmény használat Véletlen időjárási jellemzők hatása Példa : gépkocsi fogyasztás standard körülmények között Stabil standardizált adatok Külső hőmérséklet ( -13 / -15 °C ) területi zónától függ Belső hőmérséklet ( szabvány helyiségenként megadja (Szoba °C/Előszoba °C/Fürdőszoba 24 °C/Kamra 16/Konyha 16 °C) Hőfokhíd ( H ; hK ), függ az egyensúlyi hőmérséklet különbségtől Sugárzási nyereség HMV szükséglet ( 1 főre /vagy 30 kwh/m2/a ) Használati idő ( állandó – szakaszos - % ) Világítás ( funkcióktól eltérő lakóép=0; irodaép=11 Kwh/m2a ; oktatásiép=6 kwh/m2a ; egyéb a tervezési előírás szerint – referencia ) Összesített energetikai jellemző adatok

4 176/2008.(VI.30.) Kormány rendelet
További standard tényezők Külső határoló szerkezetek ( Fal , nyílászárók , padló , pincefödém , zárófödém ( padlásfödém ) geometriai mérete és hőtechnikai adatai ( U és UR tényezők ) A hőtermelő – kazán – típusa, alapvezeték hossza, vezérlés, szabályozás módja HMV termelő típusa – központi –egyedi –átfolyós –tárolós stb, hálózata , cirkuláltatott-e, Légtechnikai rendszerek - klimatizálás, hővisszaníerős szellőztetés, levegőfűtés Világítás fényforrásai , szabályozások (mozgásérzékelők pl. A használt energiahordozók ( gáz-olaj-távhő-kapcsolt hő-és villamose – megújuló – biomassza – elektromos – szén ) Az adatok megszerzése Tervdokumentációkból Helyszíni szemlén a meglévő állapot rekonstruálása, Valós állapot felmérése (geometriai adatok ellenőrzése ) Épületgépészeti rendszerek beazonosítása , gépkönyv, adattáblák stb. Épületvillamossági felmérés – fényforrás db, típus, fogyasztás, üzemidő -

5 176/2008.(VI.30.) Kormány rendelet
Milyen esetben kell tanúsítványt készíteni Ha az épületben energiát használunk fel a rendeletben vagy technológiai utasításban meghatározott légállapot/komfortállapot biztosítására. Kivétel – (tulajdoni lap bejegyzés –rendeltetés) 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épület, illetve 4 hó/év-nél rövidebb használatra létesült Felvonulási, max. 2 évi használatra szánt épület Hitéleti célra használt épületre Műemlék, illetve helyi védelem alá besorolt épületek,….. Részletesen rendelet A nem lakás céljára használt mezőgazdasági épületek Az ipari épületek ha a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb mint 20 W/m3, illetve a fűtési idényben a légcsere több mint 20 szoros A sátorszerkezetek A sajátos építményfajták Mikor kell tanúsítvány készíteni Új épület építése – használatba vétel megkérése előtt 2009.január 01-től -építtető Meglévő épület/rendeltetési egység értékesítése – január 01-tól – eladó tulajdonos Meglévő épület 1 évet meghaladó tartós bérbeadása esetén – január 01-től – bérbeadó ( Tulajdonos /vagy ingatlan hasznosító ) 500 m2-nél nagyobb hatósági rendeltetésű állami tulajdonú közhasználatú épület esetén

6 176/2008.(VI.30.) Kormány rendelet
Tanúsítás szabályai: Nem kell, ha használatbavételi engedély előtt cserél tulajdont Nem kell ha már az adott épületben van résztulajdona a vevőnek Nem kell ha bérbeadás esetén : Határozatlan idejű, illetve határozott idejű de egy évet nem haladja meg a bérleti jogviszony A tanúsítványt az épület egészére kell elkészíteni ha a fűtési rendszere azonos Bérbeadás/értékesítés esetén a tulajdonos döntése szerint elkészíthető az épületrész önálló rendeltetési egységéről / lakásegység is. ( Társasházak ) Azonos energetikai tulajdonságú önálló rendeltetési egység (pl. lakás), elkészült tanúsítványáról elkészíthető a többi egység is. Új építés esetén Egyszerűsített tanúsítvány –első oldal – kiállítható, ha Az építési engedélyes dokumentáció tartalmaz részletes tervezői energetikai számítást -7/2006. TNM szerint -, és a fűtési rendszerre is készült kivitelezési tervdokumentáció és részletes műszaki tartalom előírás, és Az FM-Vezető nyilatkozik, hogy az építészeti és gépészeti kiviteli tervektől nem tértek el Részletes tanúsítvány – számítással – készül ha a fenti feltétel nem teljesül

7 176/2008.(VI.30.) Kormány rendelet
Meglévő épület esetén a tanúsítás Mért energia adatok – fogyasztási számlák Meglévő tervrajzok Helyszíni szemlén beazonosított réteges szerkezetek figyelembe vételével a 7/2006. TNM rendelet szerint számított szabályok szerint kell elkészíteni. A számított és ténylegesen fogyasztott energia adatokat szinkronba kell hozni, ahol a fogyasztói szokások, az üzemeltetés egyedi módja így érvényesül. Mitől függ a számított és tényleges fogyasztás közötti eltérés: A lehűlő szerkezetek rétegrendje rosszul lett azonosítva A gépészeti berendezések hatásfoka és a fűtési rendszer adatai nem helyesek Magasabb belső hőmérséklet az igény ( 20 °C standard ) Nagyobb a légcsere ( nyitva maradnak ajtók – ablakok ) Hosszabb a fűtési idény ( hamarabb indul és tovább tart a fűtési szezon ) A tanúsítvány 10 évig érvényes, kivétel ha : Lényeges átalakítás történt az épületen, vagy a gépészeti rendszerben Változott a 7/2006. rendeletben meghatározott követelmény szintje. Új energetikai osztályba sorolást kell végezni.

8 176/2008.(VI.30.) Kormány rendelet
A tanúsító személye ( 104/2006, és 244/2006. Kr. Rendelet ) Magyar Mérnöki Kamara Szakértők (Egyetemi végzettség – 8 év gyakorlat ) Energetikai Szakértő – EN-Sz Épületenergetikai Szakértő – SZÉS 6 Épületek Energetikai Tanúsítása – szakértő – teljeskörű – ENt-Sz Energetikai Tanúsítók (Főiskolai végzettség – 1 év gyakorlat ) Épületek Energetikai Tanúsítása – kárlátozásokkal – ENt-SzK Épületek Energetikai Tanúsítása – TÉ Magyar Építész Kamara Építésügyi műszaki szakértő – épületenergetika – SZÉS6 (SZÉSZ8) Építésügyi műszaki szakértő korlátozott – épületenergetika – SZÉSZ8K Energetikai Tanúsítók (Főiskolai végzettség 1 év gyakorlat ) Energetikai Tanúsítás – TÉ Megjegyzés: Minden szakértő egyben teljeskörű tanúsító is

9 176/2008.(VI.30.) Kormány rendelet
Tanúsítást végző különleges esetei: Honvédelmi-katonai objektumoknál külön nemzetbiztonságilag kontrolált személy végezheti a tanúsítást Önkormányzat , energiaszolgáltató szervezet és a Ptk. 685.§.c. pontja szerinti más gazdálkodó szervezet végezhet tanúsítást, ha jogosultsággal rendelkező tanúsítót foglalkoztat. A tanúsítói jogosultság egyetemleges, mérnök személyhez kötött, éppen ezért a felelősség sem ruházható át az őt foglalkoztató gazdálkodó szervezetre.

10 176/2008.(VI.30.) Kormány rendelet
A tanúsítás költségei: Egyszerűsített tanúsítás esetén ( nettó árak ) Ft/óradíj, és maximum 2 mérnökóra számolható el. 10 % költség általány ( irodaszer-posta-telefon-másolás) Utazási óradíj maximum Ft/óra A tanúsítvány az első oldal kiállítása a tervdokumentációban szereplő részletes tervezői energetika számítás alapján, amennyiben a FM-Vezető nyilatkozata rendelkezésre áll. Részletes tanúsítás esetén ( nettó árak ) Egyedi áras Óradíj maximum az alapdíj kétszerese – Ft EnOsz ajánlás ( Energiatanúsítók és Auditorok Országos Szövetsége Alapdíj Ft + légm3 arányos díj 30 Ft/fűtött légm3 Részletes energetikai számítás ,(U tényező ) megfelelőség vizsgálata, (qm tényező ) megfelelés számítása, ( Ep ) összesített energetikai jellemző számítása, energetikai osztályba sorolás. Ha „C”.energetikai osztálynál rosszabb, akkor korszerűsítési javaslat

11 176/2008.(VI.30.) Kormány rendelet
1.sz. Melléklet Alaki és tartalmi része Létesítmény fajlagos primer energia fogyasztása ( Kwh/m2a ) A primer energiafogyasztás követelmény értéke ( viszonyítási alap Kwh/m2a) Az épület energetikai jellemző értéke a követelményhez ( %) Energetikai minőség besorolás, energetikai osztályba. 10 energetikai osztály van A+-tól >>>>>> „I” osztályig „C”. Osztály a megfelelő szint. Nyári felmelegedés kockázata A tanúsítvány azonosító száma Dátum Tanúsító jogosultsági száma Aláírás

12 176/2008.(VI.30.) Kormány rendelet
A Tanúsítvány Minőségellenőrzése: A tanúsítvány adatait és a számított értékekekt az OÉNy – Országos építésügyi Nyílvántartó – rendszerben kell feltölteni, ahol ellenőrzés után egyedi kódot generál a rendszer. Az adatfeltöltés ügyfélkapun keresztül lehetséges, így a Tanúsító személye regisztrált A tanúsítvány utóellenőrzése A határoló szerkezetek, gépészeti rendszerek megfelelő megállapítása A felhasznált adatok és számítás ellenőrzése Tanúsítvány mintavétel – 2 % ell. az 1.pont szerint Tanúsítvány mintavétel – 0,5% ell. A 2.pont szerint A Tanúsítónak együtt kell működni, és a feltárt hibát ki kell javítani.

13 176/2008.(VI.30.) Kormány rendelet
Megoldás !! Egységes nyilvántartási rendszer kialakítása. A tanúsítvány elkészítése előtt a tanúsító bejelentkezése a nyilvántartó rendszerbe Azonosítaná a Tanúsítót Ingatlan adatai alapján vonalkódot kapna A Tanúsítványt a tulajdoni lap nyilvántartásba bejegyezni Megoldódna !! A Tanúsítói jogosultsággal való visszaélés kérdése Az ellenőrzés / kötelezés automatikus lenne Ha az ingatlan az építés/ felújítás után nem felel meg, ideiglenes használatba vételi engedélyt kapna, és helyreállítási kötelezés lépne elő. A kivitelező irányába / és vagy Az építtető irányába Alap mottó !! Új épület építése, vagy/ nagyobb korszerűsítés esetén építés hatósági engedélyt kell kérni. Az engedély része az energetikai követelményeknek való megfelelés számítása. A hibát a Kivitelező követi el – FM-Vezetője – akit kötelezni kell a helyreállításra.


Letölteni ppt "Jónás Imre Építész Építésügyi Műszaki Szakértő"

Hasonló előadás


Google Hirdetések