Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Épületek Energetikai jellemzőinek tanúsítása 176/2008.(VI.30.) Kormányrendelet Tájékoztató Újfehértó 2014 Jónás Imre Építész Építésügyi Műszaki Szakértő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Épületek Energetikai jellemzőinek tanúsítása 176/2008.(VI.30.) Kormányrendelet Tájékoztató Újfehértó 2014 Jónás Imre Építész Építésügyi Műszaki Szakértő."— Előadás másolata:

1 Épületek Energetikai jellemzőinek tanúsítása 176/2008.(VI.30.) Kormányrendelet Tájékoztató Újfehértó 2014 Jónás Imre Építész Építésügyi Műszaki Szakértő

2 176/2008.(VI.30.) Kormány rendelet Milyen célt szolgál a tanúsítvány – miért van szükség rá ?? 1. Eu direktíva előírja 2. A 176/2008. Kr. Rendelet a Magyarországi végrehajtást szabályozza.  Új épület használatba vétele előtt – 2009 évtől  Meglévő épület eladása-értékesítése előtt – 2012  Tartós bérbeadás előtt – 2015.12.31. követően Mit tartalmaz a Tanúsítvány 1. Az adott épület energetikai minősége a 7/2006. TNM rendeletben meghatározott követelményekkel összevethetők – megfelelőség vizsgálata  Épület szerkezetek – lehűlő épülethatárolók –  Épület fajlagos hővesztesége – egyedi az épület A/V aránytól függ  Az épület összesített energia fogyasztás vizsgálata 2. Az egyes épületek energetikai minősége egymással összehasonlíthatók 3. Az épületek energetika jellemzői alapján osztályba sorolhatók

3 A reális tanúsítás feltételei Változó-bizonytalan tényezők kizárása 1.Egyedi fogyasztói magatartás – létesítmény használat 2.Véletlen időjárási jellemzők hatása Példa : gépkocsi fogyasztás standard körülmények között Stabil standardizált adatok 1.Külső hőmérséklet ( -13 / -15 °C ) területi zónától függ 2.Belső hőmérséklet ( szabvány helyiségenként megadja (Szoba 20-22 °C/Előszoba 16-18 °C/Fürdőszoba 24 °C/Kamra 16/Konyha 16 °C) 3.Hőfokhíd ( H ; hK ), függ az egyensúlyi hőmérséklet különbségtől 4.Sugárzási nyereség 5.HMV szükséglet ( 1 főre /vagy 30 kwh/m2/a ) 6.Használati idő ( állandó – szakaszos - % ) 7.Világítás ( funkcióktól eltérő lakóép=0; irodaép=11 Kwh/m2a ; oktatásiép=6 kwh/m2a ; egyéb a tervezési előírás szerint – referencia ) 8.Összesített energetikai jellemző adatok 176/2008.(VI.30.) Kormány rendelet

4 További standard tényezők 1. Külső határoló szerkezetek ( Fal, nyílászárók, padló, pincefödém, zárófödém ( padlásfödém ) geometriai mérete és hőtechnikai adatai ( U és UR tényezők ) 2. A hőtermelő – kazán – típusa, alapvezeték hossza, vezérlés, szabályozás módja 3. HMV termelő típusa – központi –egyedi –átfolyós –tárolós stb, hálózata, cirkuláltatott-e, 4. Légtechnikai rendszerek - klimatizálás, hővisszaníerős szellőztetés, levegőfűtés 5. Világítás fényforrásai, szabályozások (mozgásérzékelők pl. 6. A használt energiahordozók ( gáz-olaj-távhő-kapcsolt hő-és villamose – megújuló – biomassza – elektromos – szén ) Az adatok megszerzése  Tervdokumentációkból  Helyszíni szemlén – a meglévő állapot rekonstruálása, –Valós állapot felmérése (geometriai adatok ellenőrzése ) –Épületgépészeti rendszerek beazonosítása, gépkönyv, adattáblák stb. –Épületvillamossági felmérés – fényforrás db, típus, fogyasztás, üzemidő -

5 176/2008.(VI.30.) Kormány rendelet Milyen esetben kell tanúsítványt készíteni  Ha az épületben energiát használunk fel a rendeletben vagy technológiai utasításban meghatározott légállapot/komfortállapot biztosítására. Kivétel – (tulajdoni lap bejegyzés –rendeltetés) –50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épület, illetve 4 hó/év-nél rövidebb használatra létesült –Felvonulási, max. 2 évi használatra szánt épület –Hitéleti célra használt épületre –Műemlék, illetve helyi védelem alá besorolt épületek,….. Részletesen rendelet –A nem lakás céljára használt mezőgazdasági épületek –Az ipari épületek ha a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb mint 20 W/m3, illetve a fűtési idényben a légcsere több mint 20 szoros –A sátorszerkezetek –A sajátos építményfajták Mikor kell tanúsítvány készíteni 1. Új épület építése – használatba vétel megkérése előtt 2009.január 01-től - építtető 2. Meglévő épület/rendeltetési egység értékesítése – 2012. január 01-tól – eladó tulajdonos 3. Meglévő épület 1 évet meghaladó tartós bérbeadása esetén – 2012. január 01-től – bérbeadó ( Tulajdonos /vagy ingatlan hasznosító ) 4. 500 m2-nél nagyobb hatósági rendeltetésű állami tulajdonú közhasználatú épület esetén

6 176/2008.(VI.30.) Kormány rendelet Tanúsítás szabályai: 1. Nem kell, ha használatbavételi engedély előtt cserél tulajdont 2. Nem kell ha már az adott épületben van résztulajdona a vevőnek 3. Nem kell ha bérbeadás esetén : –Határozatlan idejű, illetve határozott idejű de egy évet nem haladja meg a bérleti jogviszony 4. A tanúsítványt az épület egészére kell elkészíteni ha a fűtési rendszere azonos 5. Bérbeadás/értékesítés esetén a tulajdonos döntése szerint elkészíthető az épületrész önálló rendeltetési egységéről / lakásegység is. ( Társasházak ) 6. Azonos energetikai tulajdonságú önálló rendeltetési egység (pl. lakás), elkészült tanúsítványáról elkészíthető a többi egység is. 7. Új építés esetén –Egyszerűsített tanúsítvány –első oldal – kiállítható, ha  Az építési engedélyes dokumentáció tartalmaz részletes tervezői energetikai számítást -7/2006. TNM szerint -, és a fűtési rendszerre is készült kivitelezési tervdokumentáció és részletes műszaki tartalom előírás, és  Az FM-Vezető nyilatkozik, hogy az építészeti és gépészeti kiviteli tervektől nem tértek el –Részletes tanúsítvány – számítással – készül ha a fenti feltétel nem teljesül

7 176/2008.(VI.30.) Kormány rendelet Meglévő épület esetén a tanúsítás –Mért energia adatok – fogyasztási számlák –Meglévő tervrajzok –Helyszíni szemlén beazonosított réteges szerkezetek figyelembe vételével a 7/2006. TNM rendelet szerint számított szabályok szerint kell elkészíteni. A számított és ténylegesen fogyasztott energia adatokat szinkronba kell hozni, ahol a fogyasztói szokások, az üzemeltetés egyedi módja így érvényesül. Mitől függ a számított és tényleges fogyasztás közötti eltérés: 1. A lehűlő szerkezetek rétegrendje rosszul lett azonosítva 2. A gépészeti berendezések hatásfoka és a fűtési rendszer adatai nem helyesek 3. Magasabb belső hőmérséklet az igény ( 20 °C standard ) 4. Nagyobb a légcsere ( nyitva maradnak ajtók – ablakok ) 5. Hosszabb a fűtési idény ( hamarabb indul és tovább tart a fűtési szezon ) A tanúsítvány 10 évig érvényes, kivétel ha :  Lényeges átalakítás történt az épületen, vagy a gépészeti rendszerben  Változott a 7/2006. rendeletben meghatározott követelmény szintje. Új energetikai osztályba sorolást kell végezni.

8 176/2008.(VI.30.) Kormány rendelet A tanúsító személye ( 104/2006, és 244/2006. Kr. Rendelet )  Magyar Mérnöki Kamara –Szakértők (Egyetemi végzettség – 8 év gyakorlat ) –Energetikai Szakértő – EN-Sz –Épületenergetikai Szakértő – SZÉS 6 –Épületek Energetikai Tanúsítása – szakértő – teljeskörű – ENt-Sz –Energetikai Tanúsítók (Főiskolai végzettség – 1 év gyakorlat ) –Épületek Energetikai Tanúsítása – kárlátozásokkal – ENt-SzK –Épületek Energetikai Tanúsítása – TÉ  Magyar Építész Kamara –Szakértők (Egyetemi végzettség – 8 év gyakorlat ) –Építésügyi műszaki szakértő – épületenergetika – SZÉS6 (SZÉSZ8) –Építésügyi műszaki szakértő korlátozott – épületenergetika – SZÉSZ8K –Energetikai Tanúsítók (Főiskolai végzettség 1 év gyakorlat ) –Energetikai Tanúsítás – TÉ  Megjegyzés: Minden szakértő egyben teljeskörű tanúsító is

9 176/2008.(VI.30.) Kormány rendelet Tanúsítást végző különleges esetei:  Honvédelmi-katonai objektumoknál külön nemzetbiztonságilag kontrolált személy végezheti a tanúsítást  Önkormányzat, energiaszolgáltató szervezet és a Ptk. 685.§.c. pontja szerinti más gazdálkodó szervezet végezhet tanúsítást, ha jogosultsággal rendelkező tanúsítót foglalkoztat.  A tanúsítói jogosultság egyetemleges, mérnök személyhez kötött, éppen ezért a felelősség sem ruházható át az őt foglalkoztató gazdálkodó szervezetre.

10 176/2008.(VI.30.) Kormány rendelet A tanúsítás költségei: 1. Egyszerűsített tanúsítás esetén ( nettó árak ) –5.500.- Ft/óradíj, és maximum 2 mérnökóra számolható el. –10 % költség általány ( irodaszer-posta-telefon-másolás) –Utazási óradíj maximum 2.500 Ft/óra A tanúsítvány az első oldal kiállítása a tervdokumentációban szereplő részletes tervezői energetika számítás alapján, amennyiben a FM- Vezető nyilatkozata rendelkezésre áll. 2. Részletes tanúsítás esetén ( nettó árak ) Egyedi áras –Óradíj maximum az alapdíj kétszerese – 11.000.- Ft –EnOsz ajánlás ( Energiatanúsítók és Auditorok Országos Szövetsége  Alapdíj 50.000.- Ft  + légm3 arányos díj 30 Ft/fűtött légm3 Részletes energetikai számítás,(U tényező ) megfelelőség vizsgálata, (qm tényező ) megfelelés számítása, ( Ep ) összesített energetikai jellemző számítása, energetikai osztályba sorolás. Ha „C”.energetikai osztálynál rosszabb, akkor korszerűsítési javaslat

11 176/2008.(VI.30.) Kormány rendelet 1.sz. Melléklet Alaki és tartalmi része  Létesítmény fajlagos primer energia fogyasztása ( Kwh/m2a )  A primer energiafogyasztás követelmény értéke ( viszonyítási alap Kwh/m2a)  Az épület energetikai jellemző értéke a követelményhez ( %)  Energetikai minőség besorolás, energetikai osztályba. 10 energetikai osztály van A+-tól >>>>>> „I” osztályig „C”. Osztály a megfelelő szint.  Nyári felmelegedés kockázata  A tanúsítvány azonosító száma  Dátum  Tanúsító jogosultsági száma  Aláírás

12 176/2008.(VI.30.) Kormány rendelet A Tanúsítvány Minőségellenőrzése: 1. A tanúsítvány adatait és a számított értékekekt az OÉNy – Országos építésügyi Nyílvántartó – rendszerben kell feltölteni, ahol ellenőrzés után egyedi kódot generál a rendszer. 2. Az adatfeltöltés ügyfélkapun keresztül lehetséges, így a Tanúsító személye regisztrált 3. A tanúsítvány utóellenőrzése 1. A határoló szerkezetek, gépészeti rendszerek megfelelő megállapítása 2. A felhasznált adatok és számítás ellenőrzése 3. Tanúsítvány mintavétel – 2 % ell. az 1.pont szerint 4. Tanúsítvány mintavétel – 0,5% ell. A 2.pont szerint 4. A Tanúsítónak együtt kell működni, és a feltárt hibát ki kell javítani.

13 176/2008.(VI.30.) Kormány rendelet Megoldás !! 1. Egységes nyilvántartási rendszer kialakítása. 2. A tanúsítvány elkészítése előtt a tanúsító bejelentkezése a nyilvántartó rendszerbe 1. Azonosítaná a Tanúsítót 2. Ingatlan adatai alapján vonalkódot kapna 3. A Tanúsítványt a tulajdoni lap nyilvántartásba bejegyezni Megoldódna !! 1. A Tanúsítói jogosultsággal való visszaélés kérdése 2. Az ellenőrzés / kötelezés automatikus lenne 3. Ha az ingatlan az építés/ felújítás után nem felel meg, ideiglenes használatba vételi engedélyt kapna, és helyreállítási kötelezés lépne elő. 1. A kivitelező irányába / és vagy 2. Az építtető irányába Alap mottó !! Új épület építése, vagy/ nagyobb korszerűsítés esetén építés hatósági engedélyt kell kérni. Az engedély része az energetikai követelményeknek való megfelelés számítása. A hibát a Kivitelező követi el – FM-Vezetője – akit kötelezni kell a helyreállításra.


Letölteni ppt "Épületek Energetikai jellemzőinek tanúsítása 176/2008.(VI.30.) Kormányrendelet Tájékoztató Újfehértó 2014 Jónás Imre Építész Építésügyi Műszaki Szakértő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések