Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A készpénz menedzsment és a finanszírozás a kereskedelmi vállalkozásoknál Sólyom Csaba főiskolai docens BGF-KVIFK Kereskedelmi Intézet a francia „Palmes.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A készpénz menedzsment és a finanszírozás a kereskedelmi vállalkozásoknál Sólyom Csaba főiskolai docens BGF-KVIFK Kereskedelmi Intézet a francia „Palmes."— Előadás másolata:

1 A készpénz menedzsment és a finanszírozás a kereskedelmi vállalkozásoknál Sólyom Csaba főiskolai docens BGF-KVIFK Kereskedelmi Intézet a francia „Palmes Académiques” érdemrend birtokosa Budapest, 2007. november

2 BEVKSZVG-KPMEN A készpénz és likviditás gazdálkodás alapjai A készpénz és a likviditás-gazdálkodás fontossága, szintjei Operatív irányítás szintjén: –A vállalkozási eredmény és a készpénz gazdálkodás összefüggése –A készpénzgazdálkodás működése számlázás, behajtás –A vállalkozás számára szükséges készpénz felosztása: tranzakciós szükséglet, biztonsági szükséglet, spekulációs szükséglet, szerződéses kötelezettségre fizetendő Stratégiai és vállalatcsoport szintjén: –Beruházási döntések és finanszírozásuk, –Hitel és értékpapír ügyletek, –Vállalatfelvásárlás, fúzió,

3 BEVKSZVG-KPMEN A fizetőképesség fenntartása mint követelmény A vállalati jövedelmezőség biztosítása ill. a likviditás fenntartása milyen követelményt állít a vállalati gazdálkodás elé? Jövedelmezőség = időszak eredményes munkájának végeredménye Likviditás = az időszak szinte minden pillanatában a fizetőképesség biztosítása => aktuális fizetési kötelezettségek teljesítésének képessége A fizetőképesség fenntartását a vállalati menedzsment két lépésben igyekszik megoldani: 1.Éves pénzforgalmi kimutatás (cash-flow tábla készítése, amely a globális fizetőképesség fenntartását biztosítja, 2.Operatív készpénz költségvetés, ami napi, heti, havi mélységben vizsgálja, ellenőrzi és megoldási javaslatokat ad a fizetőképesség rövid távú fenntartására.

4 BEVKSZVG-KPMEN Éves tervezett cash-flow tábla készítés tervezett eredmény-kimutatásból Eredménykimutatás Cash-flow tábla Nettó árbevétel+ ÁFABruttó árbevétel(+) ELÁBÉ Készletváltozás értéke (zk – nyk)+/- ÁFAKészletváltozás(+) Árubeszerzés+ ÁFABruttó beszerzés(-) ÁrréstömegÁrréstömeg ÁFA-val korrigált(=) Anyag és enegia költségek+ ÁFAAnyag és energia beszerzési ktg(-) Személyi jellegű költségek (-) Értékcsökkenési leírás (-) Egyéb költségek+ ÁFAEgyéb költségek ÁFA-val korr.(-) Üzemi eredmény (=) Pénzügyi ill. rendkívüli eredmény (+ / -) Vállalkozási eredmény (=) Társasági nyereségadó (-) Mérleg szerinti eredmény (=)

5 BEVKSZVG-KPMEN A pénzforgalmi (cash-flow) kimutatás 1.Éves cash-flow egyenleg = értékcsökkenési leírás + mérleg szerinti eredmény, 2.Pozitív cash-flow egyenleghez nem kell nyereségesnek lenni! 3.Pozitív cash-flow az éves szintű likviditás fenntartás feltétele A cash-flow kimutatás készítésének céljai: Mennyire képes az adott cég a jövőben pozitív cah-flow egyenleg kitermelésére? Mennyire van szüksége a cégnek külső finanszírozásra, mennyire képes kötelezettségeinek eleget tenni, és osztalékot fizetni? Milyen különbségek okozzák a várható adózott nyereség és a pénzbevételek és kiadások közötti eltéréseket? Milyen hatással vannak a társaság pénzügyi pozíciójára a készpénzben és apportban történő befektetési és finanszírozási tranzakciói?

6 BEVKSZVG-KPMEN Készpénz forgalom könyvelése - bevételek és kiadások Készpénz források és felhasználásuk: 1.Készpénzforrások: Adózott eredmény + értékcsökkenés, Eszközök csökkentése, Kötelezettségek növekedése (mérlegbeli rövid-, ill. hosszúlejáratú kötelezettségek) Tulajdonosok által véglegesen átadott összegek 2.Készpénzt csökkentő tételek: Eszközök növekedése (beruházás, felújítás) Kötelezettségek csökkenése, Osztalékfizetés, Tulajdonrészesedés visszavásárlása

7 BEVKSZVG-KPMEN A társaság alaptevékenysége – a működési cash-flow (MCF) CF Kamatfedezeti mutató = MCF+ kamatfizetés + adófizetés Kamatfizetés CF eszközmegtérülési mutató = MCF+ adófizetés összes eszköz CF tőkemegtérülési mutató =.__ MCF. Társaság saját tőkéje Készpénz-begyűjtési ráta = Vevőktől kapott készpénz Értékesítés árbevétele Vagyonszerzési mutató =. MCF. Befektetésekkel kapcsolatos készpénzáram A befektetési cash-flow

8 BEVKSZVG-KPMEN A készpénz költségvetés a tervezés kulcseszköze Készpénzbefolyás - hatótényezői: Milyen vásárlói igényt elégítünk ki? Milyen értékesítési trendek vannak árban és volumenben Milyen külső befolyásoló tényezőket kell számbavenni Lesz-e valamilyen lényeges újítás Milyen szezonális hatással kell számolni Készpénzkiáramlás - hatótényezői: Fix kiadások Forgalomfüggő kiadások Beruházások, befektetések

9 BEVKSZVG-KPMEN A készpénz költségvetés készítése Rövid távú – heti, havi készpénz bevételek és kiadások számbavétele Éves készpénz költségvetés heti, havi bontásban Pénzforgalmi előrejelzést tesz lehetővé A késleltetett hatások figyelembevételét a bevételekben és a kiadásokban A heti, havi negatív záró készpénzkészlet mint hibajelző, A heti, havi negatív záró készpénzkészlet megszüntetésének lehetőségei A beruházások, befektetések kihatása a készpénz költségvetésre A készpénz költségvetés bevételeinek és kiadásainak becslési problémái, pontossága, előnyei a gördülő tervezés megvalósítása A készpénzköltségvetés érzékenységi vizsgálata (optimista, valószínű és pesszimista becslés, a legrosszabb eset)

10 BEVKSZVG-KPMEN A likviditás menedzselés hatékonysági mutatói: Szállítók átlagos lejárati ideje = szállítók + passzív időbeli elhatárolások * 365 Éves beszerzés értéke + bérek Készletek fordulatszáma =. Árbevétel. Átlagos készlet Készletnapok =Átlagos készlet * 365 Árbevétel Kinnlevőségek átlagos lejárati ideje = Átlagos kinnlevőség * 365 Árbevétel

11 BEVKSZVG-KPMEN A vevőkövetelések és a készpénzbehajtás irányítása A hitelben történő értékesítés okai: Részletfizetésre több termék adható el, nagyobb a vásárlóerő, fontos marketing - mix elem, A részletre vagy hitelben értékesítés finanszírozása jelentősebb tőkeráfordítást igényel. Ennek mértéke kiszámolható, ha ismerjük az átlagos időtartamot és a hitelre vásárlások becsült mennyiségét. A hitelezést, a lízinget általában nem a kereskedelmi cégek végzik, bankokat, lízingcégeket vonnak be az üzletbe. A kereskedők is favorizálják a hitelbe történő vásárlást, mert ezzel tőkeszükségletüket (forgóeszköz szükséglet) csökkenthető. Az iparban és a nagykereskedelemben a vevőhitelezés a szállítói számlák hosszabb fizetési határidejével is előfordulhat. Ez növeli a készpénzkiáramlást, melyet célszerű számolni.

12 BEVKSZVG-KPMEN A vevőhitelezés költségei és eredményei: Értékesítés fedezeti hányada Vevőkövetelésekbe történt befektetés költségei Lejárt kinnlevőségek Határidő előtti fizetés fejében nyújtott árengedmény Vevőhitelezés adminisztrációs költségei Lejárt kinnlevőségek behajtási költségei Vevőhitelezés politikai kockázata A készpénz és a követelések ellenőrzése (vevőfolyószámla figyelése)

13 BEVKSZVG-KÉSZL-BESZERZ Árubeérkezés Árukészlet átlagos forgási ideje napokban Áru értékesítés Vevőnek adott átlagos fizetési határidő Pénzbeérkezés Szállító által adott fizetési határidő Készpénz körforgási ideje (készpénz ciklus) 0 nap A nap B nap C nap Készpénz kiáramlás Készpénz befolyás A készletek és a készpénz körforgás összefüggései

14 BEVKSZVG-KÉSZL-BESZERZ Készletekbe történő befektetések hatásai Készletek forgási sebességének hatása a készpénzkörforgásra Készletgazdálkodás költségei, (rendelés, készlettartás, készlethiány, a menedzselés költségei A készletgazdálkodás ABC analízise Készletellenőrzés automatikus figyelő rendszerekkel A mennyiségi árengedmények hatásai a készpénzforgásra A Just in time rendszerek előnyei, hatásuk a készletek forgására és finanszírozására

15 BEVKSZVG-KÉSZL-BESZERZ Kötelezettségek kezelése Az ár- és fizetési engedmények kombinált hatásai A fizetési határidő túllépések “görgetése”, annak fizetek azonnal, akinek muszáj, finoman visszaélek helyzetemmel.

16 BEVKSZVG-KÉSZL-BESZERZ A készpénzszükséglet kielégítésének kreatív módszerei A kifizetések és a számlázások időzítésének fontossága (azonnal számlázunk, és határidőn fizetünk) Eszközállomány csökkentése (felesleges üzemen kívüli eszközök leépítése, értékesítés – visszalízingelés, figyelni kell arra is, hogy csak a saját eszközre számítható amortizáció, Forgóeszköz állomány – készletek, vevőkövetelések, Finanszírozási források keresése, Kooperáció a partnerekkel, cash-pool

17 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A készpénz menedzsment és a finanszírozás a kereskedelmi vállalkozásoknál Sólyom Csaba főiskolai docens BGF-KVIFK Kereskedelmi Intézet a francia „Palmes."

Hasonló előadás


Google Hirdetések