Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Munka és vállalkozás Új Magyarország Kormányzati Konferencia 2008. február 26.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Munka és vállalkozás Új Magyarország Kormányzati Konferencia 2008. február 26."— Előadás másolata:

1 Munka és vállalkozás Új Magyarország Kormányzati Konferencia 2008. február 26.

2 Amiről nem beszélek: 1. A társadalmi kultúra Welzel és Inglehart ábrája Phelps nyomán

3 Amiről nem beszélek : 2. A vállalati termelékenység Forrás: MNB Konvergencia jelentés 2006.

4 Az adócsökkentés nem csodafegyver Mi kell a foglalkoztatás növekedéséhez? –Vállalkozásbarát fejlesztéspolitika –Egyszerű vállalkozási környezet –Fekete-szürke gazdaság visszaszorítása –Korszerű szakképzés –Piacbővítő külgazdasági politika –Fejlett infrastruktúra –Felelős költségvetési politika –Munkára ösztönző szociális és munkaügyi politika –Munkahelyteremtést ösztönző adópolitika

5 Új Magyarország Vállalkozói Program 2007-2013 1200 milliárd Ft Már meghirdetett, elérhető források 330 milliárd Ft Finanszírozás 208 md Ft Mikrohitel 74 md Ft Garancia 49 md Ft Tőke* Pályázatok 85 md Ft Infrastruktúra 69 md Ft Tudás 53 md Ft Logisztika 12 md Ft Ipari parkok 47 md Ft Informatika 10 md Ft K+F 31 md Ft Innováció 18 md Ft Képzés 4 md Ft * 2008.III.n.é 41 md Ft

6 Vállalkozásbarát szabályozási környezet Cégbejegyzés elektronikusan egy nap, júliustól egy óra alatt Cégalapítás tőkeminimumainak, illetékeinek csökkentése (kft 3 millió helyett 500 ezer) Ingyenes céginformáció Törvény a körbetartozások ellen, az alvállalkozók pozíciójának javítására Ingyenesen lekérdezhető APEH adatok, elektronikus bevallás, ügyintézés, adatbejelentés A számviteli és adóbevallási szabályok egyszerűsítése (59 fajta adóbevallás helyett 23, kevesebb bevallási sor)

7 Fekete-szürke gazdaság kifehérítése 2007-ben +80 md Ft bevétel Jogosultság ellenőrzés - 200 ezerrel több járulékfizető 132 ezer alkalmazott után emelték meg a minimálbér kétszeresére a járulékalapot 14%-kal csökkent a veszteséget valló vállalkozások száma Szigorodó ellenőrzések, több mint 11 ezer vagyonosodási vizsgálat Új intézkedések: –Fekete foglalkoztatásnál elmaradt közteher becsléssel történő megállapítása –Emelt összegű bírságok

8 Szakképzett munkaerő Szakképzés –Szorosabb kapcsolat a gazdasági élet szereplőivel – regionális fejlesztési-képzési bizottságokban 51%-os részvétel, társelnöki funkció –A vállalkozások érdekeltségének növelése a gyakorlati képzésben – tanulószerződésnél a tanuló pénzbeli juttatásán felül a minimálbér 1,5-szerese helyett 2-szeresét számolhatják el évente költségként a szakképzési hozzájárulás terhére –Területi integrált szakképző központok létrehozása (TISZK) –Szakképző iskolák fokozottabb részvétele a felnőttképzésben

9 Külgazdaság politika Új piacok a magyar árunak Forrás:KSH

10 Vállalkozói infrastruktúra 2007-2013: 700 km gyorsforgalmi út, illetve gyorsforgalmi úttá fejleszthető út építése 1200 km közút megerősítése, fejlesztése (11,5 tonna teherbírásúvá) 500 km vasútpálya korszerűsítése Intermodális és regionális logisztikai központok fejlesztése Ipari parkok és területek fejlesztése

11 Felelős költségvetési politika Forrás: Konvergenciaprogram 2007.

12 Utak a munkához

13 Párhuzamosan több lépést kell megtenni a foglalkoztatási szint emeléséhez Út a munkához Foglalkoztatás- barát adórendszer Célzott támogatások a hátrányos helyzetű embereknek és térségeknek Munkára ösztönzés

14 Programok a hátrányos helyzetűeknek Meglévő START járulékkedvezmények 15,8 mdFt Rehabilitációs járadékosok új pályára állítása 16,8 mdFt Régiós programok alacsony iskolai végzettségűeknek, kisgyermekeseknek, időseknek 26 mdFt Civil programok, munkaerő-kölcsönző, -közvetítő hálózat kiépítése 6 mdFt „Lépj egyet előre” az alapfokú képzettség, szakképzettség megszerzéséért 10,6 mdFt ÚMFT beruházásoknál hátrányos helyzetűek foglalkoztatása (legalább: 10%) Összesen 75,2 mdFt

15 Programok a leghátrányosabb helyzetben lévő térségeknek „Nem mondunk le senkiről” komplex térségfejlesztési program – 140 MdFt –a gazdaság, infrastruktúra, környezet, közszolgáltatások, szociális ellátás összehangolt fejlesztése –képzési, foglalkoztatási támogatások és programok, közösségi, kulturális értékek megőrzése Start régió - 3 évig járulék és társasági adó mentesség a 47 hátrányos helyzetű kistérségben –Járulékmentességet biztosító kártya a tartós munkanélkülieknek, szociális segélyezetteknek, alacsony iskolai végzettségűeknek –Ha a térségben működő vállalkozó Start-régió kártyással bővíti a foglalkoztatottai számát, a kifizetett bér összegével csökkentheti a társasági adóalapját

16 Bérköltség Start-régió kártyával Megjegyzés: Többletfoglalkoztatásnál államháztartási szinten nem jelent bevételkiesést

17 A munkavállalás ösztönzése Alapelv: mindenki tegye meg a tőle elvárható legnagyobb erőfeszítést, hogy a leghátrányosabb helyzetűek is munkához jussanak  Segélyben részesülő: álláskeresés, adódó munkalehetőségek elfogadása, legalizálása, részvétel képzésben  Foglalkoztatási szolgálat, önkormányzat: munkalehetőség biztosítása, szolgáltatások, támogatások nyújtása, ellenőrzés  Civil szervezetek: segítség az „elérhetetlenek” eléréséhez  Kormány: programok indítása, kiemelt támogatások, kiegészítő források a leghátrányosabb helyzetű rétegeknek és térségeknek, munkára ösztönző szabályozás  Közösségek: védelem és segítség a rászorulóknak, a munka és a munkát végző tisztelete (az alacsony képzettséget igénylő munkáé is)

18 Adócsökkentés 2009.

19 Az adóterhelés nem kiugróan magas, de meghaladja versenytársainkét Forrás: Európai Bizottság jelentése 2007.

20 A személyi jövedelemadó terhelés nem túl magas Forrás: OECD

21 Bérek járulékterhelése kiugróan nagy Forrás:OECD

22 Adócsökkentés lehetséges iránya és nagysága Egyetértés: döntően a bérek közterheit kell csökkenteni Amit meg kell vitatni: –A rendelkezésre álló források nagysága –A közteher csökkentés eszközei, módszerei

23 Az adóterhek mérséklésének reális mozgástere Felelős, egyensúlyra törekvő költségvetési politika mellett az adóterhelés szintje 2009- ben nettó mintegy 200-250 milliárd Ft-tal, a GDP kb. 0,8%-ával csökkenthető. A szükségesnek tartott adócsökkentésekre további forrást teremthet: –A gazdaság további fehéredése –Adóátrendezések –Az igazgatási kiadások további csökkentése

24 Hoz-e az adócsökkentés többletbevételt?

25 Realitás Magyarországon Járulékcsökkentés - bevételcsökkenés Forrás: OEP adatok

26 Járulékcsökkentés nem csodafegyver Forrás: KSH

27 Csökkenthetők-e tovább a kiadások? Forrás: 2008. évi költségvetés 8,2% 60,6% 13,0% 4,1% 14,1%

28 Gyors ütemben csökkennek a közszféra bér- és működési kiadásai Forrás: Költségvetési adatok

29 Két év alatt 27%-kal csökken a minisztériumokban dolgozók száma forrás: PM

30 Folyóáron is csökkennek a minisztériumok igazgatási kiadásai forrás: Költségvetési adatok

31 Szuperbruttó bérekre vonatkozó javaslat

32 Szuperbruttó utáni közteherviselés Minden közterhet a munkavállaló fizet Az új bruttó bérek tartalmazzák a munkáltató 32% járulékát és a havi 1950 Ft EHO-t Mind az szja-t, mint a járulékokat ebből a bruttóból a munkavállaló fizeti Adózás: Progresszív szja 20-30-35% Degresszív járulék 30-25%

33 Javaslat nettó hatása Javaslat nettó adóhatása: - 250-300 md Ft Adócsökkentő lépések - 400 md Ft –Járulékcsökkenés - 300 –SZJA csökkenés 0 –Kompenzáció - 100 Adóátrendező lépések + 100-150 md Ft Személyi jövedelemadó kedvezmények szűkítése, társasági adó egységesítés 20%-on.

34 Adóék Alacsony kereseteké nő, magas kereseteké csökken

35 Hatás a lakosságra Magas keresetek nettó összege emelkedik, alacsonyaké kompenzáció nélkül csökken

36 Teljes kompenzáció esetén nő az alacsonyabb keresetek munkáltatói bérköltsége

37 Adóváltozások hatása a jövedelemtulajdonosokra Lakosság + 300-350 md Ft –1, 4 millió magas keresetű + 400 md Ft (- kedvezmények szűkítése) –1,8 millió alacsonyabb keresetű 0 Ft (- kedvezmények szűkítése) Vállalkozások-50 md Ft –Szuperbruttósítás közvetlen hatása 0 –Egyéb adóváltozások tehernövelése - 50 md Ft (társasági adó, költségelszámolás)

38 Hatás a makrogazdaságra Eltérés a konvergenciaprogramtól Konvergencia Javaslat program Reálkereset1,5%3,4% Lakossági fogyasztás1,5%2,3% GDP4,0%4,3% Foglalkoztatottság0,6%0,4%

39 Személyi jövedelemadó fókuszú közteher csökkentés

40 Adócsökkentések Bérek közterheinek csökkentése –Személyi jövedelemadó csökkentés Adókulcs 2,5 millió éves jövedelemig 20%, felette 30% Különadó – 7 millió felett - megszűnik –Munkáltatói járulékok Szakképzési-munkaadói járulék együtt 1,5 százalékponttal csökken Iparűzési adó a jelenlegi legfeljebb 2%-ról 1%-ra csökken Kulturális járulék megszűnik

41 Javaslat nettó adóhatása Javaslat nettó adóhatása: - 420 md Ft Adócsökkentő lépések - 690 md Ft –Személyi jövedelemadó- 310 md Ft –Munkáltatói járulék- 110 md Ft –Iparűzési adó- 260 md Ft –Kulturális járulék- 10 md Ft Adóátrendező lépések + 270 md Ft Kötelező ingatlanadó, helyi társasági adó 2%, társasági adó 20%, különadó megszűnik, Szja kedvezmények szűkítése

42 Adóék Alacsony kereseteknél változatlan, magas kereseteknél csökken

43 Hatás a lakosságra Magasabb keresetek nettó összege emelkedik

44 Adóváltozások hatása a jövedelemtulajdonosokra Lakosság+ 270 md Ft –1, 4 millió magas keresetű + 270 md Ft –1,8 millió alacsonyabb keresetű 0 Ft Vállalkozások +150 md Ft

45 Hatás a makrogazdaságra Eltérés a konvergenciaprogramtól Konvergencia Javaslat program Reálkereset1,5%2,5% Lakossági fogyasztás1,5%2,0% GDP4,0%4,3% Foglalkoztatottság0,6%0,6%

46 Járulék fókuszú köztehercsökkentés

47 Kiinduló pont: Versenyképességi Kerekasztal javaslata GVK javaslat: Munkáltatói járulékok összesen 10-12 százalékpontos csökkentése – 7-800 md Ft –8-10% társadalombiztosítási járulék –2-3% kisadók (szakképzési, innovációs, rehabilitációs, kulturális) megszűntetése Forrás: jelentős adóemelések

48 Módosított javaslat: Járulékcsökkentés egy lépésben, fokozatos kiterjesztéssel Bérterhek csökkentés: Munkáltatói bérjárulék 20-22%-ra csökkentése –2009-ben a vállalkozások 10 alkalmazott után a minimálbér 1,5-2-szereséig 2010-ben 20 főre, és a kedvezményezettek köre évente szélesedik –Tételes egészségügyi hozzájárulás 2009-ben felére csökken, 2010-ben megszűnik Személyi jövedelemadó csökkentése –sávhatára emelés és/vagy adójóváírás igénybevétel kiszélesítése Társasági különadó egy vagy két lépésben megszűnik

49 Javaslat nettó hatása Javaslat nettó adóhatása: - 220-250 md Ft Adócsökkentő lépések - 300-330 md Ft –Járulékcsökkentés- 140-170 –EHO csökkenés- 35 –SZJA csökkenés - 40-70 –Társasági adóteher csökkentés- 20-80 Adóátrendező lépések + 50-80 md Ft rehabilitációs járulék emelése, gépkocsi elszámolás szigorítása, kisebb adóalap szélesítő lépések

50 Adóék Legjobban az alacsony kereseteknél csökken

51 Hatás a lakosságra A nettó kereset havi 100 000 Ft felett emelkedik

52 Adóváltozások hatása a jövedelemtulajdonosokra Lakosság+ 40-70 md Ft –2,2 millió 100 ezer Ft-nál magasabb keresetű + 40-70 md Ft –1 millió 100 ezer Ft-nál kevesebbet kereső 0 Ft Vállalkozások +150-180 md Ft

53 Járulékcsökkentés – Csökken a bérköltség

54 Járulékcsökkentéssel érintettek száma 2009-ben a versenyszféra alkalmazottainak 43%-a 1 millió 35 ezer fő után fizetnek alacsonyabb munkáltatói járulékot

55 Hatás a makrogazdaságra Eltérés a konvergenciaprogramtól Konvergencia Javaslat program Reálkereset1,5%2,4% Lakossági fogyasztás1,5%2,2% GDP4,0%4,3% Foglalkoztatottság0,6%0,8-1%

56 A különböző javaslatok összehasonlítása SzuperbruttóSZJA fókuszú Járulék fókuszú Mennyibe kerül, mennyi a nettó adóhatása? -250-300 md Ft- 420 md Ft- 200-250 md Ft Mekkora adóátrendezést, bevételnövelést követel? közepesjelentőscsekély Ki jár jól?magas keresetűek vállalkozások átlagos és átlag körüli keresetűek Van e foglalkoztatási hatása?csökkentisemlegesnöveli Van-e inflációs hatása?növelisemleges Mekkora hatása van a reálkeresetekre? kiugró növekedés növekedés Van e hatása a növekedésre?gyorsít

57 Munka és vállalkozás Új Magyarország Kormányzati Konferencia 2008. február 26.


Letölteni ppt "Munka és vállalkozás Új Magyarország Kormányzati Konferencia 2008. február 26."

Hasonló előadás


Google Hirdetések