Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései 2010. január 11. Ambrusné dr. Tóth Éva JNOB, Nemzetközi Főosztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései 2010. január 11. Ambrusné dr. Tóth Éva JNOB, Nemzetközi Főosztály."— Előadás másolata:

1 A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései 2010. január 11. Ambrusné dr. Tóth Éva JNOB, Nemzetközi Főosztály

2 Bevezetés Nem kell félretenni a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletet (R.); Mérlegelési problémák! Az előadás tartalma: 1. Az élőhelyvédelmi irányelv (92/43/EGK, Ie.) célja 2. Az eljárás rövid áttekintése 3. Kritikus mérlegelési kérdések: - terv, beruházás; a hatásbecslés szükségessége - engedélyezés jelentős negatív hatás esetén: milyen feltételek mellett: - mi számít alternatív megoldásnak - mi számít kiemelten fontos közérdeknek

3 Forrás: Európai Bizottság

4 Az élőhelyek védettségi állapotának értékelése* *Európai Környezetvédelmi Ügynökség

5 A fajok védettségi állapotának értékelése* *Európai Környezetvédelmi Ügynökség

6 Az élőhelyvédelmi irányelv célja Natura 2000 hálózat: az Európai Közösség közös természeti öröksége a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelmével hozzájáruljon a biológiai sokféleség biztosításához; a közösségi érdekeltségű természetes élőhelyek, valamint vadon élő állat- és növényfajok kedvező helyzetének fenntartása illetve helyreállítása; a gazdasági és társadalmi igények, kulturális igének, helyi jellegzetességek figyelembevétele. A Natura 2000 hálózat az ország területének 20.6 %-át teszi ki.

7 Az Ie. 6 cikk (3)-(4) és a R. 10. § - 10/A. § szerinti eljárás 1.ELŐVIZSGÁLAT (screening, átvilágítás)→ 2.Ha a jelentős hatás nem zárható ki: HATÁSBECSLÉS→ 3.a. kedvezőtlen hatás kétség nélkül kizárható: ENGEDÉLY b. a kedvezőtlen hatás kétség nélkül nem zárható ki: ENGEDÉLY csak bizonyos FELTÉTELEK mellett vagy EL KELL UTASÍTANI a kérelmet.

8 Terv, beruházás: a lehető legszélesebben kell értelmezni (C-127/02 sz. jogeset Waddenzee), nincsenek küszöbértékek; természetbe való beavatkozások; KHV köteles beruházás Natura 2000 területre jelentős hatással lehet → KHV+hatásbecslés (R.) a KHV eljáráson belül: - mindkét eljárás szigorúbb szabályait kell alkalmazni; - a hatásbecslési dokumentáció különüljön el; az, hogy egy beruházás Natura 2000 területen kívül valósul meg nem zárja ki, hogy jelentős kedvezőtlen hatással lesz a területre (C-98/03 Bizottság kontra Németország). Terv, beruházás

9 célja: annak megállapítása, hogy szükség van-e a beruházás/terv hatásának részletes vizsgálatára, azaz a hatásbecslés elvégzésére; az engedélyező hatóság végzi (pl. felügyelőség, jegyző, közlekedési hatóság); a vizsgálat szempontjai: a tervvel, beruházással érintett terület nagysága, a Natura 2000 területhez viszonyított elhelyezkedés, a területen előforduló élővilágra vonatkozó adatok; el kell végezni a hatásbecslést, ha a beruházásnak jelentős hatása lehet; Elővizsgálat (R. 10. § (1), Ie. 6. cikk (3)):

10 EKB: C-127/02 Waddenzee 43-45. bekezdések: az elővigyázatosság elve alapján kell eljárni: a valószínűség foka: a jelentős hatás kockázata fennáll, ha objektív szempontok alapján nem zárható ki a jelentős hatás bekövetkezése, azaz elmaradása kétséges; a jelentős hatás puszta lehetősége elegendő, erős valószínűségre, teljes bizonyosságra nincs szükség. Elővizsgálat (2)

11 Jelentős kedvezőtlen hatás EKB: C-127/02 Waddenzee 46-49. bekezdések: - mi a terület védelmének a célja? - elegendő, hogy a beruházás megnehezíti a védelmi célok elérését (faj zavarása, életkörülményeinek romlása); Bizottság: a beruházás a védelmi célok megvalósulását lehetetlenné tenné: EKB elutasította; A Natura 2000 területet érintő hatások megállapításának szempontjai: R. 15. számú mellékletben és bizottsági útmutatókban.

12 Jelentős káros hatás (folyt.) Példák a jelentős hatásra: 100m 2 élőhelye egy ritka orchideának elpusztul: jelentős lehet  100m 2 egy nagy pusztából pusztul el: elhanyagolható; Sívilágbajnokság miatt két sípálya átalakítása és kapcsolódó infrastruktúra→50m széles és 500m hosszú folyosó (2500 fa) vágása az erdőbe, az ott élő nyírfajd élőhelyeinek károsodása. Ha a hatóság bizonytalan abban, hogy a káros hatások fellépnek-e, akkor köteles megtagadni az engedélyt (Waddenzee 57. bek.). Csak akkor engedélyezhető a beruházás, ha ésszerű tudományos kétség nem marad a tekintetben, hogy káros hatás nem fog bekövetkezni.

13 Engedélyezési feltételek a beruházás kedvezőtlen hatása esetén 1. Alternatív megoldás: a beruházás célját úgy valósítja meg, hogy kevésbé károsítja a védett értéket vagy egyáltalán nem károsítja először a zéró alternatívát kell vizsgálni; minden megvalósítható, ésszerű megoldás számít: alternatív helyszín, alternatív útvonal, eltérő nagyságrend, eltérő technológia; meghatározásában csak környezetvédelmi szempontok számíthatnak, gazdasági szempontok nem; C-239/04. sz. ügy Európai Közösségek Bizottsága kontra Portugália C-304/05 sz. ügy Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Közt. Alternatív megoldás hiánya + Kiemelt fontosságú közérdek + Kiegyenlítő intézkedés előírása Kivételes lehetőség!→ A feltételeket szűken kell értelmezni!

14 Engedélyezési feltételek kedvezőtlen hatás esetén (folyt.) 2. Kiemelt fontosságú közérdek fűződjön a beruházás megvalósításához csak akkor lehet vizsgálni fennállását, ha nincs ésszerű alternatív megoldás; kiemelt fontosságú közérdekek: egészség védelme, élet védelme, közbiztonság, környezet védelme és egyéb (pl. gazdasági, társadalmi célok);

15 Kiemelt fontosságú közérdek (folyt.) a beruházás nélkülözhetetlen az állampolgárok életének alapvető értékei védelméhez (egészség, biztonság, környezet), a társadalmi és gazdasági tevékenységek körében vagy az állam vagy társadalom alapvető politikái körében; az adott helyszínen való megvalósításhoz is fűződik-e kiemelt fontosságú közérdek; a kizárólag magánérdeket szolgáló projektek nem valósíthatnak meg kiemelt fontosságú közérdeket; hosszú távú érdekek; minden közlekedési és ipari beruházás hat a társadalomra (munkahelyteremtés, közlekedési infrastruktúra fejlesztése), de nem mindegyikhez fűződik kiemelt fontosságú közérdek.

16 A kiemelt közösségi jelentőségű fajokra, élőhelyekre vonatkozó speciális szabályok az egészség védelmétől, élet, közbiztonság vagy környezet védelme érdekektől eltérő kiemelt fontosságú közérdek esetén ki kell kérni az Európai Bizottság véleményét a megjelölt közérdek elfogadhatóságáról; pl. gazdasági, szociális érdekek; a Bizottság véleménye nem kötelező, de eljárást indíthat, ha véleményét nem veszik figyelembe; semmis a hatóság határozata, ha nem kéri ki a Bizottság véleményét (C-194/94); súlyos eljárási hiba, fel kell függeszteni az eljárást, ameddig a Bizottság eljárása tart; Példa a Bizottság negatív véleményére: Trupbach ügy.

17

18 Melléklet (1)* A hatóság döntéseinek tartalmi követelményei Indoklásban: I.Tényállás 1. Tárgyi terület jellemzői (a hrsz-n előforduló jelölő fajok, élőhelytípusok) 2. A környezet jellemzői 3. A terv, beruházás jellemzése 4. A terv, beruházás által a jelölő fajokra, élőhelytípusokra gyakorolt hatások részletes kifejtése 5. 1-4. alapjául elfogadott bizonyítékok II.Az adott ügyben alkalmazandó jogszabályi rendelkezések III.A vonatkozó jogszabályok konkrét ügyben való alkalmazása 1. A tényállás és a vonatkozó jogszabályok összevetése, rendelkező rész indoklása 2. Kikötések, kiegyenlítő intézkedések előírása esetén azok jogi, szakmai indoklása IV. Hatáskört, illetékességet megállapító jogszabályra történő utalás

19 Melléklet (2)* Natura hatásbecslés 1. 1.szakasz: Tevékenység, beruházás leírása a kérelemben A beruházás a Natura 2000 terület természetvédelmi kezelését szolgálja IgenNem Engedélyezé si eljárás lefolytatása A beruházásnak jelentős hatása van a Natura 200 területre Nem Igen Hatásbecslési eljárás lefolytatása

20 Melléklet (2) Natura hatásbecslés 2. 2. szakasz: Hatásbecslési eljárás 14. számú melléklet szerinti hatásbecslési dokumentáció bekérése Közérdek vizsgálata Egyéb engedélyezési eljárásokkal való kapcsolat vizsgálata (KHV, IPPC, SEA) A hatásbecslési vizsgálat lefolytatása a dokumentáció, valamint a 15. számú melléklet szempontjaira figyelemmel. Egyéb ésszerű megoldások vizsgálata Kiegyenlítő intézkedés Bizottság tájékoztatása *A mellékletek forrása a KvVM

21 Köszönöm a figyelemet! ambrusne@obh.hu


Letölteni ppt "A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései 2010. január 11. Ambrusné dr. Tóth Éva JNOB, Nemzetközi Főosztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések