Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Berettyóújfalui Kistérség

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Berettyóújfalui Kistérség"— Előadás másolata:

1 Berettyóújfalui Kistérség
Projektindító… Berettyóújfalui Kistérség 1

2 Pályázati kiírások és információk

3 Egyéb pályázati információforrások
ÚMVP (vidékfejlesztési pályázatok) TED (EU-közbeszerzések) EU-info (agrár-vidékfejlesztés) Europeaid (külső együttműködési programok) Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium ITD (uniós tenderfigyelés) KultúrPont Iroda (kulturális) Lendület portál (vállalkozóknak) Magyar Ösztöndíjbizottság (www.scholarship.hu) Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Nonprofit pályázatok (www.nonprofit.hu) Pályázatfigyelő (www.pafi.hu) Tempus Közalapítvány (oktatási)

4 Operatív Programok és kapcsolódó alapok
Prioritás Operatív Program Alap 1. Gazdaságfejlesztés GAZDASÁGFEJLESZTÉS OP (GOP) ERFA 2. Közlekedésfejleszés KÖZLEKEDÉS OP (KOP) KA, ERFA 3. A társadalom megújulása TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OP (TÁMOP) ESZA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OP (TIOP) 4. Környezet-és energiafejlesztés KÖRNYEZET-ÉS ENERGIA OP (KEOP) 5. Területfejlesztés NYUGAT-DUNÁNTÚLI OP (NYDOP) KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OP (KDOP) DÉL-DUNÁNTÚLI OP (DDOP) ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OP (ÉMOP) ÉSZAK-ALFÖLDI OP (ÉAOP) DÉL-ALFÖLDI OP (DAOP) KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OP (KMOP) 6. Államreform ÁLLAMREFORM OP (ÁROP) ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OP (EKOP) 7. Az ÚMFT koordinációja és kommunikációja VÉGREHAJTÁS OP (VOP) TS

5 ÚMFT prioritások és OP-k
Foglalkoztatás és növekedés Gazdaság- fejlesztés Közle- kedés Társadalmi megújulás Környezeti és energetikai fejlesztés Terület- fejlesztés Állam- reform Gazdaságfejlesztési OP Környezeti és Energetikai OP Közlekedésfejlesztési OP Konvergencia Regionális OP-k (7 db) Közép Magyarországi OP Technikai segítség- nyújtás OP Társadalmi Megújulás OP Államreform OP Társ. Infrastruktúra OP Elektronikus közig. OP

6 Pályázati anyagok I. Pályázati felhívás Pályázati útmutató
Általános pályázati feltételek Pályázattal kapcsolatos legfontosabb információk Rövid, kivonatos dokumentum Pályázati útmutató Részletes pályázati feltételek A pályázati kiírás tartalmi szabályai Tudnivalók a pályázatok elkészítéséről és benyújtásáról Értékelésre vonatkozó szempontrendszer Megvalósítás feltételei Részletes kitöltési útmutató Vonatkozó jogszabályok jegyzéke

7 Pályázati anyagok II. Tájékoztató mellékletek
Támogatási szerződés Felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra, inkasszóra Pénzügyi lehívási eljárásrend Pályázati formanyomtatvány A pályázó és a projekt bemutatása Elektronikus formában kell kitölteni Mellékletek – formanyomtatványokkal Költségvetési tábla Partnerségi/együttműködési/konzorciumi megállapodás Tervező nyilatkozata nem engedélyköteles tevékenységről Adatlap támogatási döntésről Önéletrajz minta Nyilatkozatok (saját forrás, köztartozásmentesség, ÁFA)

8 Pályázati anyagok III. 6. Útmutatók 7. Egyéb szükséges dokumentumok
Beszerzési útmutató (általános szabályokról) Esélyegyenlőségi útmutató Környezeti fenntarthatóság útmutató Megvalósíthatósági tanulmány útmutató 7. Egyéb szükséges dokumentumok Indikátor mutatók kiszámítása Tájékoztatási és nyilvánossági útmutató

9 Pályázati kritériumrendszer I.
Pályázati kritériumrendszer I. Formai kritériumok - minimum követelmények – nem hiánypótolható - hiánypótolható mellékletek - benyújtás helye, ideje, formája - illetékességi terület Jogosultági kritériumok - megfelelés a pályázó köre kritériumának 9

10 Pályázati kritériumrendszer II.
Pályázati kritériumrendszer II. Megalapozottság, megvalósíthatóság vizsgálata - projekt tervezésének módszertana - fenntarthatóság - költségvetés és költséghatékonyság - menedzsment-háttér - pénzügyi értékelés Szakmai kritériumok - pályázat célkitűzéseihez való illeszkedés - horizontális elveknek való megfelelés 10

11 Mi a projekt? Olyan egyedi folyamat, amely:
Projekttervezés folyamata Olyan egyedi folyamat, amely: kezdési és befejezési dátumokkal megjelölt megfelel bizonyos specifikus követelményeknek, ideértve a minőségi-, költség- és időkorlátokat egy bizonyos cél elérésére irányul koordinált és kontrollált tevékenységek egymásutánjából áll.

12 Milyen a jó projekt? Helytálló Valós igényekre alapul Cél-orientált
Projekttervezés folyamata Helytálló Valós igényekre alapul Cél-orientált Illeszkedik a prioritásokhoz Megvalósítható Átgondolt, következetes Eredményei mérhetők Költségvetése reális Tartalmazza a lehetséges kockázatokat Munkamegosztás Fenntartható A célcsoport számára nyújtott előnyök a projekt lezárása után is fennállnak

13 Milyen részleteket kell átgondolni?
Milyen részleteket kell átgondolni? Projekttervezés folyamata Ötletek elképzelések Pályázati lehetőségek Helyszínek Saját forrás lehetőségek Pályázó intézmények Fontossági sorrend Ki foglalkozik a megadottak alapján a részletekkel? 13

14 Mi a jó projekt alapja? Projekttervezés folyamata Szükséglet felismerése – adott egy probléma, ami megoldásra vár Projekt ötlet - ötletek születnek a probléma megoldásra: mi lenne ha… Projekt javaslat – „vannak céljaink és tudjuk, hogyan érjük el azokat” Kidolgozott projekt – a javaslat pontosítása a legapróbb részletekig Kidolgozott pályázat – a javaslat részleteinek egymáshoz igazítása: térben, időben, pénzben kifejezve

15 Egy projekt teljes lebonyolításának fázisai - tevékenységtervezés
Egy projekt teljes lebonyolításának fázisai - tevékenységtervezés Projekttervezés folyamata Koncepció: szervezeti és pályázati keretek egyeztetése, ha szükséges a döntéshozók bevonása Értékelés: eredmények nyomonkövetése, hatáselemzés – szakértők, belső önértékelés Tervezés-szervezés: pénzügyi és szakmai tervek, megadott módszertan alapján – szakmai csapat Végrehajtás: megvalósítás, eltérések kezelése – projektmenedzsment, szakmai megvalósítók 15

16 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS, ÚTMUTATÓ
Kulcskérdések Pályázó szervezet és partnere Projekt jellege Időtartam Min. illetve max. támogatás Saját forrás Határidő Példányszám Támogatható-e? Tevékenység? Pl. max. 2 év Igényelhető összeg? Saját erőn belüli készpénz aránya Aktuális? Eredeti, másolati, elektronikus PÁLYÁZATI FELHÍVÁS, ÚTMUTATÓ

17 Formai hibák – aktuális példák
nem az illetékes pályázatkezelőnek postázták a tartalomjegyzék, minden dokumentumot tartalmazzon oldalszámozással, szignóval nem módosul az eredeti dokumentum számszaki hibák szinte minden pályázatban pályázaton belüli koherencia – minden dokumentum azonos adatokat tartalmazzon csak valóságon alapuló dokumentumok, pl. tervek

18 Minden levelet őrizzünk meg, illetve tudjuk, hogy mit mikor kaptunk.
Jótanácsok 1. pályázat benyújtási dátum; hiánypótlási értesítő átvételi dátum; hiánypótlás dátuma; döntési értesítő dátuma; szerződés aláírásának dátuma; előrehaladási jelentések dátuma; elszámolások dátumai; befejezési határidő. A dátumok fontosak! Minden levelet őrizzünk meg, illetve tudjuk, hogy mit mikor kaptunk. 18

19 Törekedjünk a tömör, de minőségi pályázat elkészítésére!
Jótanácsok 2. ne lépjük túl a mennyiségi korlátokat, pl. karakterszám! az űrlap kitöltésénél figyeljünk, hogy az adott sorban mit kérdeznek! csak a szükséges mellékleteket csatoljuk, felesleges oldalakkal ne vastagítsuk a dokumentációt! olvassuk el a szakmai bírálat feltételeit! Törekedjünk a tömör, de minőségi pályázat elkészítésére! Mindig, akár többször is gondosan olvassuk el a pályázati kiírást és dokumentumait! 19

20 Nagyon fontos a projekt jó ütemezése!
Jótanácsok 3. Már a pályázat készítésnél vegyük figyelembe: az elbírálás várható időpontját, az elszámolások gyakoriságát, a számlák leadása és a támogatás kifizetése közötti időszakot, közbeszerzés időszükségletét, alvállalkozók, szállítók fizetési határidejét, a támogatási szerződés megkötésének időpontját, a projekt reális kezdési és befejezési időpontját, ünnepeket, szabadságolásokat. Nagyon fontos a projekt jó ütemezése! Számoljunk a legrosszabbal is! 20

21 Jótanácsok 4. Az értékelést külső „szemlélők” végzik!
Jótanácsok 4. a fejlesztés térbeli elhelyezése a régión, kistérségen, településen belül; horizontális témákhoz való kapcsolódás; országos, regionális, megyei, kistérségi, települési fejlesztési elképzelésekhez való kapcsolódás; keresletvezéreltség; megvalósulás mérése. Az értékelést külső „szemlélők” végzik! A projektet közérthetően és logikusan mutassuk be! 21

22 Pályázati adatlap kitöltése
Pályázati adatlap kitöltése Pályázatírás Szükséges dokumentumok Adatlapkitöltési útmutató Esélyegyenlőségi útmutató Környezeti fenntarthatósági útmutató Először a megvalósíthatósági tanulmányt és a költségvetést kell elkészíteni és ezen dokumentumok alapján kitölteni az adatlapot Ahova nem tudunk információt írni, oda: „pályázatomra nem vonatkozik „ szöveg kerüljön Karakterszám-korlátokat be kell tartani, mert a felette lévő karaktereket nem veszik figyelembe Ha kevés a karakterszám, hivatkozni a megvalósíthatósági tanulmány megfelelő pontjára A pályázati útmutatóban lévő értékelési szempontrendszer alapján áttekinteni, hogy minden pontot érő információ szerepel –e az adatlapban/vagy hivatkozással a megvalósíthatósági tanulmányban Tartalmilag nem változtatható az adatlap Költségvetési tábláknak pontosan meg kell egyeznie az excel táblákban írt számokkal Az esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági táblák kitöltése kritériumfeltétel, az adott útmutatók alapján kell kitölteni és lehetőség szerint törekedni kell a max. pontszám elérésére 22

23 Pályázati adatlap 0. verzió
Praktikus beleírni az értékelési szempontrendszer alapján a pályázati adatlap megfelelő rubrikáiba azokat a szempontokat, amelyek pontot érnek! A kitöltés után ellenőrizni kell, hogy minden szempont belekerült-e! A pályázati adatlap egy sablon, tehát lehetséges, hogy az adatlapban az adott pont leírása, a kitöltési útmutató és az értékelési szempontrendszer nincs összhangban. Ilyenkor MINDIG az ÉRTÉKELÉSI szempontrendszert kell figyelembe venni!!!

24 Gyakori hibák Adatlapban üres sorok maradnak
Gyakori hibák Pályázatírás Adatlapban üres sorok maradnak Adatlapban nem megfelelő – pontot nem érő – vállalások az esélyegyenlőség és környezeti fenntarthatóság táblákban Az adatlapban szereplő karakterkorlátozások be nem tartása Tévesen számolt indikátorok (nem kumulált értékek megadása) Költségvetési %-os korlátok be nem tartása Költségvetési excel tábla összegei nem egyeznek a pályázati adatlapban megjelölt összegekkel Költségvetési excel táblában 1 Ft-os eltérések a kerekítések miatt Nem a pályázati útmutatóban megjelölt szöveges indoklási minta használata Nem eléggé részletes költségvetés csatolása, pld. tételes eszközlista elmaradása Hiányos mellékletek leadása (pl. OTMR adatlap) 24

25 Jogszabályok, dokumentumok
16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről Az NFÜ és a KSZ-ek működési kézikönyvének vonatkozó eljárásrendjei

26 Kérdések

27 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Horváth László vezető tanácsadó


Letölteni ppt "Berettyóújfalui Kistérség"

Hasonló előadás


Google Hirdetések