Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Projektindító… Berettyóújfalui Kistérség. Pályázati kiírások és információk www.nfu.hu.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Projektindító… Berettyóújfalui Kistérség. Pályázati kiírások és információk www.nfu.hu."— Előadás másolata:

1 Projektindító… Berettyóújfalui Kistérség

2 Pályázati kiírások és információk www.nfu.hu

3 Egyéb pályázati információforrások ÚMVPÚMVP (vidékfejlesztési pályázatok) TED (EU-közbeszerzések) EU-info (agrár-vidékfejlesztés) Europeaid (külső együttműködési programok) Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium ITD (uniós tenderfigyelés) KultúrPont Iroda (kulturális) Lendület portál (vállalkozóknak) Magyar Ösztöndíjbizottság (www.scholarship.hu) Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Nonprofit pályázatok (www.nonprofit.hu) Pályázatfigyelő (www.pafi.hu) Tempus Közalapítvány (oktatási) TED EU-info Europeaid Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium ITD KultúrPont Iroda Lendület portál Magyar Ösztöndíjbizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Nonprofit pályázatok Pályázatfigyelő Tempus Közalapítvány

4 Operatív Programok és kapcsolódó alapok Prioritás Operatív ProgramAlap 1. Gazdaságfejlesztés GAZDASÁGFEJLESZTÉS OP (GOP)ERFA 2. Közlekedésfejleszés KÖZLEKEDÉS OP (KOP)KA, ERFA 3. A társadalom megújulása TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OP (TÁMOP)ESZA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OP (TIOP)ERFA 4. Környezet-és energiafejlesztés KÖRNYEZET-ÉS ENERGIA OP (KEOP)KA, ERFA 5. Területfejlesztés NYUGAT-DUNÁNTÚLI OP (NYDOP)ERFA KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OP (KDOP)ERFA DÉL-DUNÁNTÚLI OP (DDOP)ERFA ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OP (ÉMOP)ERFA ÉSZAK-ALFÖLDI OP (ÉAOP)ERFA DÉL-ALFÖLDI OP (DAOP)ERFA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OP (KMOP)ERFA 6. Államreform ÁLLAMREFORM OP (ÁROP)ESZA ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OP (EKOP)ERFA 7. Az ÚMFT koordinációja és kommunikációja VÉGREHAJTÁS OP (VOP)TS

5 ÚMFT prioritások és OP-k Társadalmi megújulás Gazdaság- fejlesztés Közle- kedés Környezeti és energetikai fejlesztés Állam- reform Terület- fejlesztés Foglalkoztatás és növekedés Gazdaságfejlesztési OP Közlekedésfejlesztési OP Környezeti és Energetikai OP Társadalmi Megújulás OP Társ. Infrastruktúra OP Elektronikus közig. OP Államreform OP Konvergencia Regionális OP-k (7 db) Közép Magyarországi OP Technikai segítség- nyújtás OP

6 Pályázati anyagok I. 1.Pályázati felhívás Általános pályázati feltételek Pályázattal kapcsolatos legfontosabb információk Rövid, kivonatos dokumentum 2.Pályázati útmutató Részletes pályázati feltételek A pályázati kiírás tartalmi szabályai Tudnivalók a pályázatok elkészítéséről és benyújtásáról Értékelésre vonatkozó szempontrendszer Megvalósítás feltételei Részletes kitöltési útmutató Vonatkozó jogszabályok jegyzéke

7 3.Tájékoztató mellékletek Támogatási szerződés Felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra, inkasszóra Pénzügyi lehívási eljárásrend 4.Pályázati formanyomtatvány A pályázó és a projekt bemutatása Elektronikus formában kell kitölteni 5.Mellékletek – formanyomtatványokkal Költségvetési tábla Partnerségi/együttműködési/konzorciumi megállapodás Tervező nyilatkozata nem engedélyköteles tevékenységről Adatlap támogatási döntésről Önéletrajz minta Nyilatkozatok (saját forrás, köztartozásmentesség, ÁFA) Pályázati anyagok II.

8 Pályázati anyagok III. 6. Útmutatók Beszerzési útmutató (általános szabályokról) Esélyegyenlőségi útmutató Környezeti fenntarthatóság útmutató Megvalósíthatósági tanulmány útmutató 7. Egyéb szükséges dokumentumok Indikátor mutatók kiszámítása Tájékoztatási és nyilvánossági útmutató

9 Formai kritériumok - minimum követelmények – nem hiánypótolható - hiánypótolható mellékletek - benyújtás helye, ideje, formája - illetékességi terület Jogosultági kritériumok - megfelelés a pályázó köre kritériumának Pályázati kritériumrendszer I.

10 Megalapozottság, megvalósíthatóság vizsgálata - projekt tervezésének módszertana - fenntarthatóság - költségvetés és költséghatékonyság - menedzsment-háttér - pénzügyi értékelés Szakmai kritériumok - pályázat célkitűzéseihez való illeszkedés - horizontális elveknek való megfelelés Pályázati kritériumrendszer II. Pályázati kritériumrendszer II.

11 Projekttervezés folyamata Mi a projekt? Olyan egyedi folyamat, amely: kezdési és befejezési dátumokkal megjelölt megfelel bizonyos specifikus követelményeknek, ideértve a minőségi-, költség- és időkorlátokat egy bizonyos cél elérésére irányul koordinált és kontrollált tevékenységek egymásutánjából áll.

12 Projekttervezés folyamata Milyen a jó projekt? Helytálló Valós igényekre alapul Cél-orientált Illeszkedik a prioritásokhoz Megvalósítható Átgondolt, következetes Eredményei mérhetők Költségvetése reális Tartalmazza a lehetséges kockázatokat Munkamegosztás Fenntartható A célcsoport számára nyújtott előnyök a projekt lezárása után is fennállnak

13 Milyen részleteket kell átgondolni? Projekttervezés folyamata Pályázati lehetőségek Ki foglalkozik a megadottak alapján a részletekkel? Saját forrás lehetőségek Ötletek elképzelések Pályázó intézmények Fontossági sorrend Helyszínek

14 Projekttervezés folyamata Mi a jó projekt alapja? Szükséglet felismerése – adott egy probléma, ami megoldásra vár Projekt ötlet - ötletek születnek a probléma megoldásra: mi lenne ha… Projekt javaslat – „vannak céljaink és tudjuk, hogyan érjük el azokat” Kidolgozott projekt – a javaslat pontosítása a legapróbb részletekig Kidolgozott pályázat – a javaslat részleteinek egymáshoz igazítása: térben, időben, pénzben kifejezve

15 Egy projekt teljes lebonyolításának fázisai - tevékenységtervezés Projekttervezés folyamata Értékelés: eredmények nyomonkövetése, hatáselemzés – szakértők, belső önértékelés Végrehajtás: megvalósítás, eltérések kezelése – projektmenedzsment, szakmai megvalósítók Koncepció: szervezeti és pályázati keretek egyeztetése, ha szükséges a döntéshozók bevonása Tervezés-szervezés: pénzügyi és szakmai tervek, megadott módszertan alapján – szakmai csapat

16  Pályázó szervezet és partnere  Projekt jellege  Időtartam  Min. illetve max. támogatás  Saját forrás  Határidő  Példányszám  Támogatható-e?  Tevékenység?  Pl. max. 2 év  Igényelhető összeg?  Saját erőn belüli készpénz aránya  Aktuális?  Eredeti, másolati, elektronikus PÁLYÁZATI FELHÍVÁS, ÚTMUTATÓ

17 nem az illetékes pályázatkezelőnek postázták a tartalomjegyzék, minden dokumentumot tartalmazzon oldalszámozással, szignóval nem módosul az eredeti dokumentum számszaki hibák szinte minden pályázatban pályázaton belüli koherencia – minden dokumentum azonos adatokat tartalmazzon csak valóságon alapuló dokumentumok, pl. tervek

18 Jótanácsok 1. Minden levelet őrizzünk meg, illetve tudjuk, hogy mit mikor kaptunk. A dátumok fontosak! pályázat benyújtási dátum; hiánypótlási értesítő átvételi dátum; hiánypótlás dátuma; döntési értesítő dátuma; szerződés aláírásának dátuma; előrehaladási jelentések dátuma; elszámolások dátumai; befejezési határidő.

19 Jótanácsok 2. Törekedjünk a tömör, de minőségi pályázat elkészítésére! ne lépjük túl a mennyiségi korlátokat, pl. karakterszám! az űrlap kitöltésénél figyeljünk, hogy az adott sorban mit kérdeznek! csak a szükséges mellékleteket csatoljuk, felesleges oldalakkal ne vastagítsuk a dokumentációt! olvassuk el a szakmai bírálat feltételeit! Mindig, akár többször is gondosan olvassuk el a pályázati kiírást és dokumentumait!

20 Jótanácsok 3. Nagyon fontos a projekt jó ütemezése! Már a pályázat készítésnél vegyük figyelembe: az elbírálás várható időpontját, az elszámolások gyakoriságát, a számlák leadása és a támogatás kifizetése közötti időszakot, közbeszerzés időszükségletét, alvállalkozók, szállítók fizetési határidejét, a támogatási szerződés megkötésének időpontját, a projekt reális kezdési és befejezési időpontját, ünnepeket, szabadságolásokat. Számoljunk a legrosszabbal is!

21 Jótanácsok 4. Az értékelést külső „szemlélők” végzik! a fejlesztés térbeli elhelyezése a régión, kistérségen, településen belül; horizontális témákhoz való kapcsolódás; országos, regionális, megyei, kistérségi, települési fejlesztési elképzelésekhez való kapcsolódás; keresletvezéreltség; megvalósulás mérése. A projektet közérthetően és logikusan mutassuk be!

22 Szükséges dokumentumok Adatlapkitöltési útmutató Esélyegyenlőségi útmutató Környezeti fenntarthatósági útmutató Először a megvalósíthatósági tanulmányt és a költségvetést kell elkészíteni és ezen dokumentumok alapján kitölteni az adatlapot Ahova nem tudunk információt írni, oda: „pályázatomra nem vonatkozik „ szöveg kerüljön Karakterszám-korlátokat be kell tartani, mert a felette lévő karaktereket nem veszik figyelembe Ha kevés a karakterszám, hivatkozni a megvalósíthatósági tanulmány megfelelő pontjára A pályázati útmutatóban lévő értékelési szempontrendszer alapján áttekinteni, hogy minden pontot érő információ szerepel –e az adatlapban/vagy hivatkozással a megvalósíthatósági tanulmányban Tartalmilag nem változtatható az adatlap Költségvetési tábláknak pontosan meg kell egyeznie az excel táblákban írt számokkal Az esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági táblák kitöltése kritériumfeltétel, az adott útmutatók alapján kell kitölteni és lehetőség szerint törekedni kell a max. pontszám elérésére Pályázati adatlap kitöltése Pályázatírás

23 Praktikus beleírni az értékelési szempontrendszer alapján a pályázati adatlap megfelelő rubrikáiba azokat a szempontokat, amelyek pontot érnek! A kitöltés után ellenőrizni kell, hogy minden szempont belekerült-e! A pályázati adatlap egy sablon, tehát lehetséges, hogy az adatlapban az adott pont leírása, a kitöltési útmutató és az értékelési szempontrendszer nincs összhangban. Ilyenkor MINDIG az ÉRTÉKELÉSI szempontrendszert kell figyelembe venni!!! Pályázati adatlap 0. verzió

24 Adatlapban üres sorok maradnak Adatlapban nem megfelelő – pontot nem érő – vállalások az esélyegyenlőség és környezeti fenntarthatóság táblákban Az adatlapban szereplő karakterkorlátozások be nem tartása Tévesen számolt indikátorok (nem kumulált értékek megadása) Költségvetési %-os korlátok be nem tartása Költségvetési excel tábla összegei nem egyeznek a pályázati adatlapban megjelölt összegekkel Költségvetési excel táblában 1 Ft-os eltérések a kerekítések miatt Nem a pályázati útmutatóban megjelölt szöveges indoklási minta használata Nem eléggé részletes költségvetés csatolása, pld. tételes eszközlista elmaradása Hiányos mellékletek leadása (pl. OTMR adatlap) Gyakori hibák Pályázatírás

25 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet –a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet –a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről Az NFÜ és a KSZ-ek működési kézikönyvének vonatkozó eljárásrendjei Jogszabályok, dokumentumok

26 Kérdések

27 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Horváth László vezető tanácsadó


Letölteni ppt "Projektindító… Berettyóújfalui Kistérség. Pályázati kiírások és információk www.nfu.hu."

Hasonló előadás


Google Hirdetések