Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Izbégi Általános Iskola 2011/2012. Iskola létszám Létszám magán. nélkülMagánt. Összes létszám 2007/200841013423 2008/200942013433 2009/201044613459 2010/201147521496.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Izbégi Általános Iskola 2011/2012. Iskola létszám Létszám magán. nélkülMagánt. Összes létszám 2007/200841013423 2008/200942013433 2009/201044613459 2010/201147521496."— Előadás másolata:

1 Izbégi Általános Iskola 2011/2012

2 Iskola létszám Létszám magán. nélkülMagánt. Összes létszám 2007/200841013423 2008/200942013433 2009/201044613459 2010/201147521496 2011/201249815513

3 OsztályTényleges létszám:BTM-es tanulók létszáma:HH tanulók létszáma: HHH tanulók létszáma: 1.a2632 1.b28-2 1.c2823 2.a2432 2.b2731 2.c27221 3.a25211 3.b26-31 3.c2412 4.a1722 4.b2342 4.c2431 5.a2341 5.b221- 5.c26531 6.a2931 6.b283- 7.a2031 7.b24431 8.a2125 8.b2121 Összesen:51353385 Osztálylétszám adatok:

4 évelsősök 2007/200876 2008/200967 2009/201075 2010/201183 2011/201282

5

6

7 gimnáziumszakközépiskolaszakiskola 20 fő8.a1154 17 fő8.b773 37 főÖsszesen18127 100% 49%32%19% Eredményesség

8 Pedagógus neveAlapképzettsége Baranyainé Németh SzilviaTanító Rajz szakkollégium Balázsné Godawszky ErszébetTanító, ének-zene Biri Andreatanító, informatika szakkollégium Császár Csillatanár, karvezető, Cseresznye EditTanító Népművelő szakkollégium Csikász KatalinTanító Magyar szakkollégium Drobniné Fehér SaroltaTanár matematika-fizika Farkas Arnold LeventeTanár, magyar-filozófia Fődi AndreaTanító Testnevelés szakkollégium Fűné Páljános TündeTanító Ének szakkollégium Gallai ZsófiaTanító, Francia szakkollégium fejlesztő pedagógus Herber ÁgotaTanár, Magyar-könyvtár Horváthné Nagy MargitTanító Testnevelés szakkollégium Jancsó KatalinTanító, közművelődési szakkollégium Kadáné Kiss MónikaPedagógia szak Fejlesztő pedagógiai specializáció Kaszai KrisztinaTanár, rajz-vizuális kommunikáció Jánosi Kádár BoglárkaTanító, testnevelés szakkollégium Kenderesi IldikóTanító Ének szakkollégium Kelecsényi RitaTanár, oligofrén, pszichopedagógia Kertészné Ikvai EnikőTanító Testnevelés szakkollégium

9 Pedagógus neveAlapképzettsége Kézdi KrisztinaTanító Népművelő Kozma AnettTanító Magyar szakkollégium Kommunikáció szak Laczkóné Pluhár ViktóriaTanár, matematika-technika Ladányi-Iszály Mónikatanító Lázár EnikőTanító, ének, karvezetés tanár Majnekné Horváth KatalinTanár, történelem-orosz-angol Malinák TündeTanító rajz szakkollégium, néptánc oktató angol szak Mérges Józsefné, Zakar ÁgnesTanár, történelem-magyar Metzné Galamb KatalinTanító testnevelés szakkollégium Milán SzabolcsTanár, matematika-fizika-informatika Nagy DezsőTanító, testnevelés tanár Nagy KatalinTanár, magyar-német Novákné Tóth KrisztinaTanár, földrajz- német, környezettanár Puppán GabriellaTanár, gyógypedagógus, gyógytornász Rábai MariannaTanító, angol tanár Saly EszterTanító, magyar műv. ter.

10 Stomp FerencnéTanár, biológia-technika Közoktatás Vezető, szakvizsga Szabóné Csuhai PiroskaTanár, kémia-matematika Közoktatás Vezető, szakvizsga Szabó Ágnes SzilviaTanító Szabóné Stelkovics ÉvaTanító, könyvtár Szelei AlexandraTanító, angol műveltségi terület Dr. Szereczné Nyerges ÁgnesTanító nyelv és beszédfejlesztő pedagógus Tamásiné Kovács AnikóTanár, földrajz-rajz Tirol EnikőTanító, néptánc oktató logopédus Vörösné Szatura ÁgnesTanár, angol-kémia Pedagógus neveAlapképzettsége

11 Í r á sbeli é s sz ó beli feladatok meghat á roz á s á nak elvei: A h á zi feladat kitűz é s é nek c é lja egyr é szt a tan í t á si ó r á n megismert ú j ismeretanyag elsaj á t í ttat á sa, m á sr é szt annak begyakoroltat á sa, r ö gz í t é se, elm é ly í t é se, tov á bb á ö n á ll ó feladatmegold á s. A tanul á s elv á rt alapja az ó r á n elhangzottak, a le í rt v á zlat, a tank ö nyv, a munkaf ü zet, illetve a munkatank ö nyv. Alkalmazott h á zi feladat t í pusok (otthoni, napk ö zis vagy tanul ó szobai felk é sz ü l é s): 1.saj á t megfogalmaz á sban elmondand ó 2.í r á sbeli 3.sz ó szerint megtanuland ó (memoriter) 4.gyakorlati cselekv é ses feladat Í r á sbeli feladatok fajt á i (otthoni, napk ö zis vagy tanul ó szobai felk é sz ü l é s): tank ö nyv k é rd é seire t ö rt é nő v á laszad á s munkaf ü zet kit ö lt é se fogalmaz á s feladatmegold á s V á zlatk é sz í tő napl ó teszt kit ö lt é se h á zi dolgozat sz á m í t ó g é pes gyakorl á s gyűjtő munka A h á zi feladat elk é sz í t é s é t é s tartalm á t ellenőrizz ü k. T ö reksz ü nk az ellenőrz é sek m ó dszereinek v á ltozatos alkalmaz á s á ra. Minden tant á rgyb ó l szinte minden ó r á n adunk h á zi feladatot. Korl á tai: A sz ó beli, í r á sbeli h á zi feladatok ad á s á n á l figyelembe vessz ü k a sz ü neteket, a h é tv é g é ket, azt ú gy szervezz ü k meg, hogy a csal á di programokat ne zavarja meg. Az í r á sbeli h á zi feladatok elsősorban gyakorl á si, elm é ly í t é si, r ö gz í t é si kutat ó, szorgalmi feladatokb ó l á ll. Abban az esetben nem adhat ó h á zi feladat ha a tanul ó csoport ö sszet é tele é s felk é sz ü lts é ge (szakmai é s) pedag ó giai szempontb ó l indokoltt á teszi.

12

13 Szeptember Első tanítási nap Tankönyvárusítás Ügyeleti rend elkészítése –tanári Diákügyelet megszervezése Minőségi bérpótlék odaítélésére javaslat Szülői értekezletek Iskolaszék,SZK. megbeszélése DSK, szakkörök meghirdetése Tantestületi kirándulás Tanmenetek, foglalkozási tervek leadása Étkezési kedvezmények leadása Szintfelmérők, munkatervek leadása Naplók, anyakönyvek kitöltésének ellenőrzése Fejlesztendő tanulók felmérése Zöld Napok Pataktakarítás Autómentes nap Lurkó-Sportnap Országos Rajzpályázat meghirdetése Október A zene világnapja Munkaközösségi fogadóóra Szakkörök, felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások, DSK indítása Szülői értekezlet alsós szülőknek Tagozati megemlékezés Papírgyűjtés Hátrányos, veszélyeztetett gyermekek felmérése Képzőművészeti nap Előkészületek a Differ-mérésre első évfolyamon 1956. október 23-i megemlékezés iskolai ünnepély Kiállítás megnyitó Játszóház Árvácskához látogatás Temető takarítása Izbégi Baráti Kör Ásványkiállítás Személyzeti munka (iratok rendezése, felülvizsgálata) Folyóirat megrendelések 2011. évi nyomtatványok megrendelése Angol Haloween Bemutatóóra-ének

14 November KT, Munkaközösségi fogadóóra Egészségnevelési napok Játszóház, Lurkó Sportnap Bemutatóóra 2. osztály testnevelés Problémás gyerekek nevelési tanácsadóba irányítása A továbbtanulás előkészítése Erdei iskolához szülői nyilatkozatok leadása December Lurkó-ház Mikulás puttonya Mikulás suli-buli Tankönyvrendelés előkészítése Karácsonyi hagyományőrzés Betlehemezés Dolgozói karácsonyi ünnepség Népek Karácsonya "Egyszer egy királyfi" kistérségi rajzverseny Szép kiejtési Verseny Parlamenti látogatás 6. évfolyam

15 Január Osztályozó értekezlet Magántanulók osztályozó vizsgáztatása Új órarend elkészítése Félévi értesítők kiadása Játszóház, Lurkó nap Munkaközösség vezetők félévi beszámolója A továbbtanulás előkészítése, Félévi értekezlet Magyar Kultúra napja Farsang (felső) Február Felvételi lapok leadása, ellenőrzése Felvételi lapok elküldése Játszóház Farsang /alsó/ Lurkó nap Színházlátogatás Alapítványi bál Tészta vacsora Országos tanulmányi Versenyek Bemutatóóra-magyar

16 Március KT, Munkaközösségi fogadóóra Városi népdalverseny Országos Rajzpályázat-Kiállítás-Eredményhírdetés Nyári táborok, meghirdetése Ünnepi faliújság elkészítése Felmérések 2009-2010-es tanévre / tanulószoba, idegen nyelv, emelt szintű okt./ Játszóház Ünnepélyes megemlékezés 1848. márc.15. Pataktakarítás-a víz világnapja, temető takarítása Bemutató angol óra Április Iskolai szavalóverseny KT. Munkaközösségi fogadóóra Papírgyűjtés (alsó) Első osztályosok beiratkozása Bukásra álló tanulók szüleinek értesítése. Városi szavalóverseny Játszóház, Lurkó- nap Táncház Erdei iskola programjainak leadása Bemutatóóra-tánc,dráma Természettudományi Kistérségi Vetélkedő

17 Május Anyák napi műsorok Munkaközösségi fogadóórák Fotózás Iskolai Gála Kompetencia mérés Kihívás napja 1-4. évfolyam Szabadságolási terv elkészítése, kifüggesztése Nyári karbantartási munkálatok megszervezése Tanulmányi versenyek eredményeinek számbavétele Tanári továbbképzésre jelentkezések véglegesítése Szakköri és egyéb foglalkozások lezárása Év végi felmérések, szintfelmérők Játszóház DÖK nap, Madarak és Fák Napja Június Városi pedagógus nap Iskolai pedagógusnap Osztályozó értekezlet Erdei iskolák, kirándulások Leg-busz Ballagási műsor bemutatása Ballagási Főpróba Ballagás Tanévzáró ünnepély Évvégi leltár, statisztika, beszámolók Tanévzáró értekezlet Nyári táborok


Letölteni ppt "Izbégi Általános Iskola 2011/2012. Iskola létszám Létszám magán. nélkülMagánt. Összes létszám 2007/200841013423 2008/200942013433 2009/201044613459 2010/201147521496."

Hasonló előadás


Google Hirdetések