Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

CLLD (Community-Led Local Development) közösségi irányítású helyi fejlesztés 2014-2020 Gelencsér Géza.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "CLLD (Community-Led Local Development) közösségi irányítású helyi fejlesztés 2014-2020 Gelencsér Géza."— Előadás másolata:

1 CLLD (Community-Led Local Development) közösségi irányítású helyi fejlesztés 2014-2020
Gelencsér Géza

2 témák a múlt és jelen releváns hibái
az EU fejlesztéspolitika vonatkozó elvárásai a CLLD mint módszer – a hazai tervezés dilemmái Példák Veszélyek

3 1. A múlt és jelen releváns hibái

4 2007-2013 ÚMVP-ről… - a „kiegyenlített területi fejlődést”;
(LÁSD: a köztes értékelés és az ÁSZ jelentés megállapításai….) Az ÚMVP nem szolgálja megfelelően: - a „kiegyenlített területi fejlődést”; - a helyi gazdaság fejlesztését; - a közösségek megerősítését; - a vidék társadalmi problémáinak orvoslását ; - a környezeti fenntarthatóság megteremtését .

5 ÚMVP III. tengely vívmányai:
viacolor közterek játszóterek felújított ravatalozók „köztéri elemek” „zöldfelületek”…

6 A helyi fejlesztési szint…
NINCS: decentralizált helyi fejlesztés (LEADER „kudarc”) hivatkozható sikeres eljárási és gyakorlati példa VAN: teljes lefedést biztosító szervezetrendszer (HACS) életképes helyi fejlesztési csírák „emberfüggő” sikeresség

7 A hatékonyságzavar főbb okai:
rossz tervezés (ÚMVP, EPAP); alkalmatlan eljárásrendszer (KET); delegált KSZ feladatok; paranoid, kontraproduktív adminisztráció.

8 …és középszinten (térségfejlesztés) ?
A „kijárós” osztozkodási kultúra (PP első oldal!) bemutatóterepe: önkormányzati presztízsberuházások vagyoni differenciálódást növelő hatás közbizalom csökkentő hatás – alacsony társadalmi elfogadottság szinergiák hiánya

9 Az EU fejlesztéspolitika vonatkozó elvárásai
2. Az EU fejlesztéspolitika vonatkozó elvárásai

10 EU fejlesztéspolitika: folytatható-e ugyanez a vidék”fejlesztés”?
Az EU programidőszak elveinek hátterében: áttérés az új paradigmára (fenntarthatóság, lokalizáció) Módszerek a megvalósítás hatékonyságának növelésére: a KIHF (CLLD) széleskörű alkalmazása; komplex, integrált megközelítésmód segítése (multi-funding, KSK); egy térség = egy stratégia (HVS); egyszerűsítés (közös szabályok, egyszerűbb költségelszámolás);

11 2014-2020 tervezési szempontok
Eredmény(hatás)központúság; eredményességi tartalék (5%), felfüggesztés, stb.; a klíma célok nem negligálhatóak (min. költségvetések: EU 20%, EMVA 25%, I pillér 30%) Az eddigi programozási „kultúra” („culture of entitlement” = ki tud többet kihasítani, stb.) nem folytatódhat!

12 EMVA prioritások Innováció és tudástranszfer (mg, erdő, vidék) Versenyképesség MINDEN mg. típusban és farm életképesség Élelmiszer láncok rövidítése és kockázat menedzsment Mező- és erdőgazdálkodástól függő ökoszisztémák restaurációja, megőrzése és fejlesztése Erőforrás hatékonyság / low-carbon gazdaság / klíma rezíliencia Szociális befogadás, szegénység csökkentése, gazdaságfejlesztés vidéken

13 Hangsúlyos tartalmi irányok (sem falunap, sem Viacolor…)
INNOVÁCIÓ KLÍMA & KÖRNYEZET (klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, energia és erőforrás hatékonyság) TÁRSADALOM (szegénység, roma integráció, elvándorlás, elöregedés, szociális gazdaság) NEM FÜGGETLENÍTHETŐK EGYMÁSTÓL!

14 Alapdokumentumok EU 2020 KSK rendelet EMVA rendelet Pozíciós Papír
CLLD útmutató (jan. 30.)

15 3. CLLD Közösségi irányítású helyi fejlesztés

16 Lokalizáció ALAPESZKÖZE: multi-funding CLLD
(több pénzalapot használó, közösségi irányítású helyi fejlesztés) „a LEADER evolúciós fejlődésének következő fázisa”, a tervezés és megvalósítás helyi szintje helyi szint ≠ megye! rossz értelmezések és kommunikáció = káros interferenciák a tervezésben

17 A sikeres CLLD alapfeltételei
„community” legyen valódi, együttműködő helyi közösség „led” valós helyi döntési kompeten- ciát biztosító eljárásrend és megfelelő szakmai és program menedzsment kapacitásokkal rendelkező szervezet „local” „zavartalan” helyi szint „development” megfelelő forrás, jó helyzete- lemzés, jó stratégia, „akadály- mentes” megvalósítás

18 „multi-funding” Az elhatárolások erőltetése romboló hatású („demarkációs sivatagok”), egy támogatandó fejlesztést nem torzíthatnak adminisztratív elvárások… (pedig ez ismerős…) Gazdasági, társadalmi és környezeti dimenzióban egyszerre kell tervezni (ESZA, ERFA, EMVA, stb). A CLLD-nek is „multi-dimenziósnak” kell lennie!

19 LEADER (minimum!) elvek
Területspecifikus helyi fejlesztési stratégiák A közszféra és a magánszféra (civil, üzleti) együttműködése Alulról építkező megközelítésmód önálló döntési jogkörrel a tervezésben és a projektkiválasztásban Multiszektorális jelleg Innovatív megoldások Együttműködési projektek Helyi együttműködések hálózatosodásának segítése

20 A CLLD potenciális hatóterületei
HELYI TÁRSADALOM - helyi szociális munka megerősítése; - gyermekek iskolai / iskolán kívüli nevelésének fejlesztése, valamint LLL; - szociális gazdaság, munkaerőpiaci reintegrációt szolgáló foglalkoztatás; - települési szolgáltatások fejlesztése; - fiatalok helybentartását segítő fejlesztések; - betelepülést segítő fejlesztések; - közösségfejlesztés, hazai és nemzetközi kapcsolatok fejlesztése; - közösségi terek fejlesztése; - kulturális örökség megőrzés és hasznosítás;

21 A CLLD potenciális hatóterületei
HELYI GAZDASÁG  - vállalkozás fejlesztés (mikro és kisvállalkozások létrehozásának segítése – inkubáció, business angel és hasonló szolgáltatások); - helyi termék infrastruktúra fejlesztése; - helyi, KKV-k szintjén megjelenő innováció segítése (innovációs „bróker” tevékenység, pilot projektek, stb); - helyi termelés-fogyasztási rendszerek létrehozása, megerősítése; - együttműködések, hálózatosodás (klaszterek) segítése; - turizmus fejlesztése; - helyi agro-biodiverzitás potenciáljának kiaknázása, háztáji integrációs rendszerek;

22 A CLLD potenciális hatóterületei
HELYI KÖRNYEZET „Fenntarthatósági, klíma adaptációs szempontoknak való megfelelés”: - helyi energiastratégiák (takarékossági potenciálok és a megújuló energiaforrások használati lehetőségeinek felmérése); - lakossági és vállalkozói energiaracionalizálás; - megújuló energia (elsősorban biomassza alapú) előállítás; - vízvisszatartó vízgazdálkodás kialakítása; - anti-eróziós művelésmódok és tájhasználati beavatkozások; - élőhelyek rehabilitációja, létrehozása és fejlesztése;

23 4. A tervezés dilemmái

24 A „KULTURÁLIS SZAKADÉK”-ról
EU források értelmezése HAZAI EURÓPAI JÁR NEKÜNK! …a hatalmi szintek szerint jár egy összeg szétosztási jogkörrel … A kohézió megteremtése érdekében, a magyar helyzet (elmaradottságok) javítására visszaforgatott európai közpénz („strukturális befektetés”). …valami papírok kellenek a „lehívásához”, amit majd statisztikákkal és ígéretekkel kitöltenek a biorobotok… Felhasználása a problémák felmérésén alapuló, konkrét, mérhető hatással járó tematikus vállalások szerződésbe foglalása alapján történhet. Ezt egy irányított, iteratív szakmai dialógus előzi meg. …valamilyen jelentéseket kell csináltatni a felhasználásról, de komoly szankció nincs, meg amúgy sem ez a ciklus fizetné… A programidőszak során kétszer ellenőrzik a vállalt indikátorok teljesítését szankciók terhe mellett (5% elvonás, finanszírozás leállítása). …mindig is ez volt, most is ez lesz… …nem adunk többé pénzt „kutyawellness-re”, „térdigérő kilátóra”, „welness centerekre” stb… EDDIG BEVÁLT! MOST NEM FOG…

25 Mire adna (köz)pénzt az EU?
Szegénység, vagyoni differenciálódás mérséklése; Területi leszakadás mérséklése; Klíma rezíliencia növelése. (+ tematikus koncentráció, „smart specialisation”) …ÉS MI A TERV? Középszint (megyék) és városok kapják a forrásokat… a CLLD „testidegen”, értelmezhetetlen: …az osztozkodási kultúrából következően csak egy kérdéssel közelítik meg: KINEK is adjuk a forrást?

26 KINEK „adjuk” a CLLD forrást?
Nem HACS szervezeteknek, hanem a HELYIEKNEK Nem a helyi potentátoknak, hanem a szerves, valós, helyi törekvéseknek… szerves fejlődés mohó, szerepvesztett sejtek A CLLD csak akkor válasz, ha a szerves helyi fejlődést választjuk!

27 Mit csinál egy mohó (rákos) sejt?
elveszti a szerves szerepét (nem működik együtt); elszívja a tápanyagot és elnyomja a helyi környezetét; káros anyagcseretermékeket (társadalmi feszültség, szegényedés, stb) halmoz fel…

28 Terápia? (CLLD) helyi fejlesztés közösségi kontrollal
„Immunstimuláció”: (CLLD) helyi fejlesztés közösségi kontrollal „karcinogén” fejlesztés folytatása

29 A „DIAGNÓZISSAL” LEHET A BAJ…
„virágzó akácos, alatta üde, zöld turbolyás” ≠ gyönyörű természet „oroszlános kapu, balusztrádos villa, halastó, új istállók, erőgépek...” ≠ szép oázis a pusztuló vidéken…

30 A CLLD hazai tervezése, előkészítése

31 Eddigi tervezési eredmények
Tervezési szervezetrendszer (VM-NAKVI); Szemléletformálás (NAKVI CLLD mcs.): - „multi funding” döntés (VM); - HACS mint helyi szint elfogadtatása (NTH); - ESZA-EMVA együttműködési potenciál (EMMI) ESZA feladatkör meghatározása (VM, NAKVI-EMMI); Felkészítési terv (VM, NAKVI);

32 CLLD „verziók” Tervezett CLLD verziók:
HACS hátrányos helyzetű (VP + TOP + EFOP) HACS (VP + TOP) Kisvárosi CLLD (TOP) (Nagyvárosi CLLD (TOP + EFOP)) Kis és középvárosok (10-40 e fő) befogadása kérdéses: 1.) verzió: HACS fogadja be őket 2.) verzió: a kisvárosi CLLD önállóan, vagy 3.) verzióként vonzáskörzettel együtt…

33 CLLD szervezetek felkészítése
félév útmutató anyagok elkészítése (tervezési térkép, útmutató); oktatási anyagok elkészítése; tájékoztatás; félév oktatás; első körös „újraalakulás” (megyehatár, kisváros, bővített tagság, ésszerűtlen terület); félév - HFS tervezés megkezdése

34 Mi az a CLLD Tervezési Térkép és hogyan segítheti a tervezést?
A (többségében) SMART kritériumoknak megfelelő tervezési kérdések taxatív listája az összes kapcsolódó dimenzióban (specifikus, mérhető, elérhető, reális, időben meghatározható) ÖSSZEVETHETŐ, PONTOS KIINDULÓ ELEMZÉS

35 5. Példák

36 Saját recept a helyi megvalósítási rendszerre
Egy fejlesztési központ („hub”), de: 2 egyesület + 1 szociális vállalkozás + 1 IKSZT …szociális vállalkozásunk nem szövetkezet, hanem 11 aprófalu non-profit, közhasznú Kft-je… 2004: 6 fő önkéntes 2012: 19 fő fizetett munkatárs (17 alkalmazott, 2 megbízásos, 14 fő teljes és 5 fő részmunkaidejű: 2 agrármérnök, 1 vidékfejlesztési mérnök, 2 közgazdász, 1 pénzügyes, 4 szociális munkás, 4 pedagógus, 1 andragógus és 4 szakmunkás)

37 A „koppányi” helyzetről tömören…
TÁRSADALOM: mélyszegénység, elöregedés, elvándorlás (képzettek, fiatalok), térségünkben a legrövidebb a férfiak várható élettartama, majdnem minden második aktív korú ember inaktív; GAZDASÁG: szinte csak nagyüzemi növénytermesztés, az is „gyarmatosított”, „szuboptimális” üzemméretű családi gazdálkodók, rendkívül gyenge vállalkozói szektor; KÖRNYEZET: a természeti erőforrások súlyos degradációja (víz, talaj, biodiverzitás), a klímaváltozáshoz való alkalmazkodóképesség romlása;

38 Környezet Természeti erőforrások (klíma adaptáció alapjai!) degradációja: - súlyos talajerózió (domboldalakon t/év/ha) - helytelen vízgazdálkodás (visszatartással ellentétes hatások: lefolyás gyorsítás, stb) - felszíni vizek vegyszer és tápanyagszennyezése Teljes fosszilis energia függőség

39 Helyi meggondolások a kilábaláshoz
aktív korú inaktívak reintegrációja; népességfogyás megállítása (fiatalok , betelepülés); helyi élelmiszer és energia (biomassza alapú) termelés; klasszikus helyi fejlesztés („place-based”) kell, wellness hotelekkel (ROP) a helyzet nem fog változni… ...megoldás?

40 Egy konkrét, helyi megoldási példa (Koppány program)
Integrált megközelítésmód, valós paradigmaváltás: innováció / tudástranszfer klíma adaptáció (víz visszatartás, talajregenerálás) fenntartható erőforrás gazdálkodás (megújuló energia) versenyképesség növelés (FH/ha és GMO fehérje kiváltás) helyi, egészséges élelmiszer előállítás agro-biodiverzitás megőrzés népességmegtartás (jövedelem) betelepülés segítése („középosztályt vidékre”)

41

42

43

44 SAJNOS EGYELŐRE MEGVALÓSÍTHATATLAN:
MERT több OP konstrukcióiból is alig lehet összerakni (ÚMVP, GOP, KEOP, TÁMOP), amelyek ráadásul nincsenek szinkronban; nincs innováció támogatás, finanszírozás, stb. komplex rendszereket kellene finanszírozni, nem felaprózott projekteket multi funding CLLD!

45 …mégis van már némi eredmény
EU LEONARDO innováció transzfer pályázat SEE-REUSE projekt (~400 ezer € elnyert forrás) „Strenghtening European Education in Renewable Energy Utilization for Sustainable Economy” Helyi szakoktatás reformjaként új technológus képzés: -fenntartható talajgazdálkodás (precíziós mg); - biomassza alapú megújuló energia termelés; (Völgy Hangja - Somogyi TISZK, NAKVI, BFI, ALTIC)

46 2004 óta létrehozott kulcsfontosságú kapacitások
Völgy Hangja Egyesület (13 alkalmazott): Iroda IKSZT (Hangya Ház) + KÖREINK hálózat Koppány Vendégház (6-16 ágy) lekvárműhely (magozó, daráló, főző, „dunsztoló”, aszaló gépek) ökológiai műhely + erdei iskola (fotométeres vizsgálati műszer, mikroszkóp, távcsövek, infra-fotócsapdák, professzionális fotóeszközök, precíziós GPS, talajfúró és Pürckhauer talajvizsgáló, stb) Koppányvölgyi LEADER HACS (3 alkalmazott): iroda SZOVISZ nonprofit Kft (3 alkalmazott): földmunka: JCB markoló, IFA teherautó, IFA szippantóautó kert: motoros kisgépek, fóliaház biomassza energetika: faaprítógép, szalmabrikettálógép rendezvényszervezés: gulyáságyú, padok, sátrak, edények, stb Folyamatban: Iskolai tanistálló és tejfeldolgozó, Pálinka műhely, Digitális fotó és film alkotóműhely

47 PÉLDÁK EMVA+ESZA TÍPUSÚ PROJEKTEKRE
„multi-funding” PÉLDÁK EMVA+ESZA TÍPUSÚ PROJEKTEKRE

48 IKSZT ÚMVP-ből: élettelen ingatlan
TÁMOP-ból: HR + tevékenységek (5.1.3.) Egységek: posta, multifunkciós terem, könyvtár, civil iroda, családsegítő és falugazdász ügyfél- szolgálati tér Tevékenységek: tanoda, gyermek, tanuló és ifjúsági programok, információ szolgáltatás, kiállítások, Internet hozzáférés, stb Fenntartás: 5 kw napelem, fűtés helyi faaprítékkal (közmunka – SZOVISZ)

49 egy IKSZT Külső-Somogy belső perifériáján…
SAJÁT PÉLDA: HANGYA HÁZ egy IKSZT Külső-Somogy belső perifériáján…

50

51 Egy különleges példa…

52

53 Még egy különleges példa…
REAL program: célcsoport: felső tagozatos általános iskolások cél: vállalkozói szemlélet kialakítása tevékenység: elméleti alapozás (2h / téma) gyakorlati tevékenység (4-8h / téma) „feldolgozás” (2-4h / téma) témák: lekvár, savanyúság, kolbász, gyertya, aszalvány

54 6. Veszélyek

55 Népesség a gazdasági erő szempontjából
A vidéki népesség öregedési trendje

56 Szociális terhek 100 aktív korú keresőre jutó aktív korú, nem dolgozó, segélyezett

57 A vidék beteg, „kivérzett”
…a CLLD segíthet, de „véradás” esetén a közösséget meg kell védeni a „vérszívóktól”…

58 Üzenetek Pozitív hatás a meghatározó vidéki problémák terén csak CLLD-eszközzel érhető el, de ennek feltételei: önálló helyi döntési kompetencia; valós közösségi összefogás; életszerű eljárási rendszer (adminisztráció); elégséges forrás (minimum 4-5 milliárd Ft); megfelelő szakmai felkészültség minden szereplő részéről; létező, hiteles helyi törekvések segítése; folyamatok és nem projektek támogatása.


Letölteni ppt "CLLD (Community-Led Local Development) közösségi irányítású helyi fejlesztés 2014-2020 Gelencsér Géza."

Hasonló előadás


Google Hirdetések