Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Kecskemét, 2014. október 13. Bogdány Zoltán Bács-Kiskun megye szakképzés- fejlesztési stratégia Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Kecskemét, 2014. október 13. Bogdány Zoltán Bács-Kiskun megye szakképzés- fejlesztési stratégia Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság."— Előadás másolata:

1 1 Kecskemét, 2014. október 13. Bogdány Zoltán Bács-Kiskun megye szakképzés- fejlesztési stratégia Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság

2 A stratégiakészítés módszertana MFKB munkabizottság műhelymunkák keretében: 1.A feladat (jogszabályi és tartalmi) értelmezése 2.Jövőkép, küldetésnyilatkozat megfogalmazása 3.Helyzetelemzés (problémák, adatok) 4.Stratégiai célok Fejlesztési célok 5.Véleményeztetés 6.Véglegesítés 2

3 A feladat 2011. év CLXXXVII. tv. 82. a): az MFKB feladata kidolgozni az adott megye szakképzés-fejlesztési koncepcióját, melynek része a képzési irányok és beiskolázási arányok rövid és középtávú terve is. Szakképzés-fejlesztési célok és elvek: alkalmasak a munkaerő-piac igényeinek megfelelő szakmaszerkezet és megyei szakképzési rendszer kialakítására 3

4 A stratégia 1.Bevezetés 2.Jogszabályi háttér 3.Hatókör (20 év) 4.Küldetés 5.Jövőkép 6.Helyzetelemzés 7.Stratégiai célok 8.Fejlesztési célok 9.Szakmaszerkezeti döntés (2014/2015) 10.Összegzés 4

5 Főbb problémák 1.Központi irányítással kapcsolatos problémák: Kecskemét-központú beruházások, a nagy létszámú képzőhelyek előnye jogi és pályázati szabályozások esetén, a szakképzés állandóan változó célrendszere, OKJ-s szakmák nem megfelelő profilja, iskolarendszerű képzés hiányosságai stb. 2.A megyei szakképzés belső problémái: nem azonosítható fejlesztési irányok, mobilitási hajlandóság hiánya, nem egységes helyi ágazati irányítás, hiányzó együttműködés és koordináció a szervezetek között, pedagógusok és szakoktatók alacsony száma, túlképzések és párhuzamosságok, iskolák közötti belső verseny stb.) 3.A megye gazdasági szereplőivel kapcsolatos problémák: több gyakorlati képzőhely nem tud tanulószerződéssel tanulót felvenni, a tanulószerződéssel a képzésben résztvevők arányát növelni lenne szükséges, a kkv-k nem érdekeltek a gyakorlati képzésben való részvételben; a gazdaságtól és hatásaitól elzárkózó pedagógusok, a nem rugalmas szakmastruktúra stb. 5

6 A gazdasági ágak részesedése a megye teljesítményéből A meghatározó gazdasági ágazatok közül egyedül a mezőgazdaság esetében tapasztalható szignifikáns eltérés az országos adathoz képest A kisebb súllyal szereplő ágazatok esetében szinte kivétel nélkül arányaiban kevesebbet teljesítenek. 6

7 A szakképzésbe belépők várható száma A prognosztizált adatok a szakközépiskolai tanulólétszám szinten tartásával, míg a szakiskolai létszámok növekedésével számolnak; Összességében ez az általános képzés (gimnázium) arányának csökkenését jelenti a szakképzés részarányának növekedése mellett; A tendencia megfelel a Széll Kálmán Tervben megfogalmazott alapelvnek és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által megfogalmazott stratégiai célkitűzésnek. 6

8 2012-ben középfokú intézményben nappali tagozaton végzettek Bács-Kiskun Megyében Iskolatípusfőaz összes %-ában Speciális szakiskolában 1692,62% Szakiskolai képzésben 220434,21% Szakközépiskolában végzettek 235036,48% Gimnáziumban végzettek 171926,68% összesen: 6442100,00% 2012-ben középfokú intézményben nappali tagozaton végzettek országosan Iskolatípusfőaz összes %-ában Speciális szakiskolában 13301,33% Szakiskolai képzésben 2248222,43% Szakközépiskolában végzettek 3727337,18% Gimnáziumban végzettek 3916839,07% összesen: 100253100,00% Nappali tagozaton végzettek aránya 8

9 Bruttó hozzáadott érték – alkalmazottak – bejelentett betöltetlen állások 9

10 Stabil munkaerő szükséglet látszik a kereskedelem, vendéglátás és az építőipar ágazatokban Fő hiányszakmák nagyrészt kívül esnek a szakképzés rendszerén (9211 Szemétgyűjtő, utcaseprő: 108, 9332 Egyszerű erdészeti; vadászati és halászati foglalkozású: 77; 9321 Kubikos:64; 9233 Hivatalsegéd, kézbesítő:41;) Nem szükséges elsődleges szempontként kezelni a munkaerő-piac pillanatnyi elvárásait (iskola rendszerű képzés esetében)! 10

11 Stratégiai célok 1.Hatékony szakképzés-irányítás működtetése; 2.A munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő, rugalmas szakképzési-rendszer kialakítása és működtetése; 3.A tanulók életen át tartó tanulásának megalapozása: a tanulók szakmai és általános kompetenciáinak fejlesztése; 4.A szakképzési rendszer céljainak elérését biztosító humán erőforrás biztosítása; 5.Az esélyegyenlőség biztosítása. 11

12 1. Hatékony szakképzés-irányítás működtetése Iskola rendszerű szakképzés: Hosszú távra szóló megalapozott döntések, figyelemmel a: megye gazdasági stratégiájára; az ágazatok fejlesztés-politikájára; EU fejlesztések megyét érintő prioritásaira. A szakiskolai döntések 3-4 éves, a szakközépiskolai döntések 5-6 éves időtávon érvényesülnek; A képzési igény fölé kell tervezni a szakképzési beiskolázást! Felnőttképzés: a munkaerő-piaci igényekre gyorsan reagáló felnőttképzési intézményszerkezet: a szakképzési centrumokra építve Egységes szakképzési adatbázis 12

13 2. A munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő, rugalmas szakképzési- és felnőttképzési rendszer kialakítása és működtetése – I. A szakképzés aránya a középfokú képzésben országosan az elmúlt tanévben 61%, a megyében 73 % - túlteljesítve A szakiskolai képzés részaránya az országos 23,75%-os átlaghoz képest 36,84% - célszerű megőrizni Mezőgazdasági képzési helyek túlreprezentáltak, szétaprózott, kis létszámú képzések: racionalizálás szükséges Képzési kapacitásnövelés: gépészeti szakmákban, feldolgozóiparban, a kereskedelemben, a közigazgatásban, a védelmi ágazatban, a humán-egészségügyi, szociális ellátás területeken. Korlátozott beiskolázás: közgazdasági-pénzügyi, a vendéglátás és az egyéb szolgáltatások szakmacsoportokban. 13

14 2. A munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő, rugalmas szakképzési- és felnőttképzési rendszer kialakítása és működtetése – II. A törvény értelmében egy vagy két legalább 5000 fős létszámot elérő szakképző intézmény hozható létre: 1.Bács-Kiskun megye szakképzési feladatainak ellátása egy szakképző intézmény létrehozásával, Kecskemét központtal 2.Bács-Kiskun megye szakképzési feladatainak ellátása két szakképző intézmény létrehozásával - egy északi és egy déli pólus, kecskeméti és bajai központtal (TISZK fenntartási időszak: 2017-ig!) Duális képzés támogatása: gyakorlóhelyek megerősítése! 14

15 3. A tanulók életen át tartó tanulásának megalapozása: a tanulók szakmai és általános kompetenciáinak fejlesztése A szakképzés mint fogadó és mint beszállító: Az általános iskola, mint a szakképzés beszállítója A szakképzés, mint beszállító (LLL) Felzárkóztatás (HÍD programok), tehetséggondozás támogatása (szakképző versenyek, „kiváló gyakorlati képzőhely”) A tanulói mobilitás erősítése Elérhető közelségű szakma = a mobilitások 50%-os támogatottsága A szakképzési centrumok: kollégiumi ellátás! 15

16 4. A szakképzési rendszer céljainak elérését biztosító humán erőforrás biztosítása A szakképzés-irányítás (menedzsment) fejlesztése: Megyei szakképzési fórum a KLIK és a kamara koordinációjában; Pedagógus-továbbképzések ösztönzése; A gyakorlati oktatók rendszeres képzése, képzésük korszerűsítése; A mesterképzés szerepének növelése a gyakorlati képzésben; Az oktatói mobilitás erősítése. 16

17 5. Az esélyegyenlőség biztosítása A nők esélyegyenlőségének biztosítása; A sajátos nevelési igényű tanulók és a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének biztosítása, integrálásuk; A romák esélyegyenlőségének biztosítása, integrálásuk; Az iskola szociális szerepvállalásának támogatása. 17

18 A Bács-Kiskun megyére vonatkozó szakmaszerkezeti döntések A jelenleg biztosított keretszámok lényegesen magasabbak, mint várhatóan a szakképzésbe belépők száma! Legalább hároméves időszakra szóló szakmaszerkezeti javaslat megfogalmazása szükséges: Alacsony létszámot igénylő szakképesítésben ne minden évben induljon el a szakképzés Képzési helyek száma is predesztinált. 18

19 A puding próbája az evés! (The proof of the pudding is in the eating.) 19

20 Köszönöm a figyelmet! bogdany.zoltan@mondolat.hu www.mondolat.hu 1414


Letölteni ppt "1 Kecskemét, 2014. október 13. Bogdány Zoltán Bács-Kiskun megye szakképzés- fejlesztési stratégia Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság."

Hasonló előadás


Google Hirdetések