Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Termék és árpolitika K+F Új termék fejlesztés kutatási és piaci háttere Medvéné dr Szabad Katalin.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Termék és árpolitika K+F Új termék fejlesztés kutatási és piaci háttere Medvéné dr Szabad Katalin."— Előadás másolata:

1 Termék és árpolitika K+F Új termék fejlesztés kutatási és piaci háttere Medvéné dr Szabad Katalin

2 company name 2 Az előadás fő témakörei K+F jellemzői és üteme 12 Diffúzió: piaci behatolás 3 Innováció piaci életgörbe 4 A termék innováció

3 company name 3 A tudományos és technikai fejlődés  Gyorsuló ütem jellemzi: jelentős vállalati kockázati tényező az új termék fejlesztése és piaci bevezetése  Nem csupán K+F, hanem tudatos termékpolitika és marketing  Jelentős forrásigény (tőke, infrastruktúra és szaktudás)  Globalizáció: térben és időben kiterjedt  Innováció és fejlesztés: eltérő fogalmak

4 company name 4 Fejlesztés és innováció Fejlesztés: Korábbi korszerűsítés Változtatás, módosítás Evolúció Kicsit eltérő Definíció Innováció: Magas fokú újdonság Fundamentálisan más Radikálisan eltérő Teljesen új Mindkettő vonatkozik technológiára és termékre is!

5 company name 5 A tudományos és technikai fejlődés  Gazdasági növekedés K+F nélkül elképzelhetetlen  Jellemzi:  Gyorsuló ütem („gyorsuló idő”): egyre több újdonság születik azonos idő alatt a tudományos életben (műszaki, technikai és technológiai fejlődés)  Egyre több újdonság jelenik meg a piacon: kínálat bővül  Rövidül az idő az innováció piaci termékben való megjelenéséig  Új szükségleteket eredményez

6 company name 6 Alapvető innovációk megjelenése a piacon Innováció megnevezésFeltalálásAlkalmazásEltelt idő Fluoreszkáló világítás1852193482 Törhetetlen üveg1877193558 Golyóstoll1888193850 Rádió1887192235 TV1907193629 Színes fényképezés1910193525 Penicillin1922194119 Atomóra192219286

7 company name 7 Termék váltás üteme gyorsul 2007 2008 2007 2006 Alap és alk. kutatás K+F Kísérlet Fejlesztés Piaci tesztelés Innováció Széleskörű bevez Új termék

8 company name 8 K+F és a termék élet ciklus rövidülése

9 company name 9 Az innovációs folyamat szakaszai Képlékeny Domináns termék ÁtmenetiKaizen Forradal mi új ötlet „Műhely munka” Egyéni feltalálás További fejlesztés Piaci rés Egy dominás sá válik Előny: gazd, tech, piaci, Pl: TV pam- secam Termék elterjedése Széleskörű gyártás Versenyké pes ár Sikeres piaci bevezetés Addicionális Japán minta Foly. innováció Állandó fejlesztés Pl: szgk

10 company name 10 Az innovációs fejlődés útja

11 company name 11 A japán kaizen típusú fejlesztés

12 company name 12 Az innováció és a kaizen összehasonlítása Kaizen Add Your Title Your Title Innováció Kreatív Individuális Specialista orientált „Nagy ugrás” Tech. központú Információ:zártű Funkcionálisan orientált Új tech. keres Korlátozott visszacsatolás Adaptív Team munka Generalista orientált Figyelem a részletekre Ember központú Információ: nyított Piacorientált Meglevő tech. épít Folyamatos visszacsatolás

13 company name 13 A piac fejlődése: diffúzió  Milyen tényezők határozzák meg a kínálati piac fejlődését?  K+F, szerves fejlődés és innováció üteme  Szükségletek bővülése (kínálat keresletet hoz létre)  Életszínvonal – diszkrecionális jövedelem nő (áru hitel lehetőség bővül)  Globalizáció – uniformizálódás (nemzeti piac jelleg csökken)

14 company name 14 Fogyasztási struktúra vált. jellemzői  Főbb tendenciák:  Struktúra eltolódás a magasabb értékű fogyasztási cikkek felé  Növekvő kereslet a továbbfejlesztett és innovatív áruk irányába  Szolgáltatások iránti kereslet gyorsabban nő, mint az áruk iránti kereslet  Fogyasztói magatartás változik  Új marketing eszközök pl: gerilla marketing

15 company name 15 Új termék piaci sikerét maghatározó tényezők 1 Termék ötlet Innováció Piacképes megvalósítás Nagyüzemi termelés Bevezető ár 2 Új termék bevezetése a piacra Diffúzió (elterjedés széles körben) 3 Marketing stratégia és kommunikáció eszközök alkalmazása a termék élet ciklusban

16 company name 16 Termék diffúzió  Milyen területeket vizsgál a termék diffúzió?  Milyen tényezők hat. meg az új termék behatolását, elfogadását a piacon?  Milyen tényezők segítik vagy gátolják?  Melyek a keresletet befolyásoló tényezők?  Mikor történjen a piaci bevezetés?  Milyen legyen a mark. kommunikációs folyamat?

17 company name 17 Az új termék elfogadási folyamata 1.Ismertség: az új terméket be kell mutatni - reklám 2.Érdeklődés: fogyasztó több forrásból információt gyűjt az újdonságról 3.Értékelés: döntés, hogy kipróbálja-e 4.Kipróbálás: kis kockázat vállalás 5.Elfogadás: rendszeres vásárlás vagy marad a korábbi árunál

18 company name 18 Rogers elfogadói csoportjai

19 company name 19 Az új termék elfogadását befolyásoló tényezők 1 Az új áru előnyös tulajdonságai Minőség Ár Új funkciók Megbízhatóság Biztonság… 2 Kompatibilitás Összeegyeztet hetőség Beilleszthetőség Áttekinthetőség 3 Komplexitás Összetett Több funkciós Kezelhetőség Kipróbálhatóság (kockázat vállalás) 4 Mark. kommunikáció Piaci bevezetés Ismertség Értékesítési csatorna

20 company name 20 Az innovatív termék piaci élet görbéje  Bevezetés: lefölözés és behatolás Gyors lefölözés: magas bevezető ár magas marketing támogatás Lassú lefölözés: magas bevezető ár kis marketing támogatás Gyors behatolás: alacsony bevezető ár magas marketing támogatás Lassú behatolás: alacsony bevezető ár alacsony marketing támogatás  Növekedés  Érettség/telítettség  Hanyatlás

21 company name 21 Új termék tervezése és piaci bevezetés szakaszai1. Új termék koncepció kidolgozás és ötlet keresés 2. Termékfejlesztés és mark. koncepciókészítés 3. 4. Piaci bevezetés Műszaki fejlesztés és mark. program készítés

22 company name 22 1. Lehetőségek feltárása  1.1.innovációs lehetőségek feltárása és az új termékpolitika kialakítása Vállalati stratégia meghatározó  1.2. termék ötlet gyűjtés és értékelés/szűrés: új tulajdonság és hasznosság együtt legyen jelen!

23 company name 23 Termék ötlet létrehozás  Egyéni (zseni) Rubik kocka, szabadalmak, védett termékek és technológiák  Team munka (sikeres együttműködés) Delphi módszer (becslés) Fókusz csoport Innovációs team Menedzsment csoport

24 company name 24 Termék ötlet források  Belső források : alkalmazottak javaslatai, saját piackutatási eredmények, fejlesztések, saját alapkutatások, technológiai fejlesztések, stb..  Külső források : vevőigények, versenytársak, licenc vásárlás, tanácsadók, beszállítók, kereskedelmi vevők, tud. publikációk, nemzetközi trendek

25 company name 25 A kreativitás 3 formája

26 company name 26 A kreatív egyéniség jellemzői  Individuális (nem team tag)  Autonóm egyéniség  Eltérő szemléletmód (nem hétköznapi)  Átlag fölötti tulajdonságok, látásmód  Kockázat vállaló  Nem toleráns, nehezen kezelhető  Nagy a szabadság igénye  Motiválható, ösztönözhető, ha kihívást érez

27 company name 27 Ötlet kereséséi technikák  Szisztematikus elemzések  Asszociatív technikák (pl Brain stroming)  Analógiai technikák pl: szinektika: probléma elemzés és megoldások keresése

28 company name 28 Termék tulajdonságok elemzése 1.Termék jellemzők elemzése: méret, összetevők, design, szín, 2.Termék funkciók elemzése: tulajdonságok (pl: csomagolása módja), 3.Termék hasznosság elemzése: ár- érték arány maghatározás

29 company name 29

30 company name 30 Termék ötletek szűrése  Ötletek halmazából kiemelni a legjobbat – döntés  Ötlet szűrés: életképes, megvalósítható és gazdaságos!  Többszörös szűrés Durva szűrés: megfelel-e a stratégiának? Finom szűrés: piaci igények, pü és technikai feltételek, idő igény, megvalósíthatóság, stb…

31 company name 31 2. Termék és marketing koncepció Termék ötletből koncepciót alkotni= kézzel fogható terméket létrehozni:  Mire használható a termék?  Milyen tulajdonság a termék?  Ki alkotják a cél csoportot?  Milyen előnyöket nyújt az új termék a korábbival összehasonlítva? Korai kts = kisebb kts

32 company name 32 A sikeres termék koncepciót meghatározó tényezők 1.Tervezés: a fogyasztó örömére (nekem kell ilyen termék: birtoklási vágy )  Különlegesség  Ergonómia  Design  Esztétika

33 company name 33 Formatervezett és praktikus

34 company name 34 1950. Coca Cola reklám

35 company name 35 Márka jel megjelenése az építészetben

36 company name 36 2. Környezettudatos tervezés 3. Gyárthatóság és szervizelhetőség  Technikai feltételek  Kts hatékonyság  Profittermelő képesség A siker titka: a tervező, a mérnök és a marketing szakember együttműködése

37 company name 37 A termék koncepció bemutatása A tesztelés során megválaszolandó kérdések:  Mennyit vesz a fogyasztó?  Hogyan reagált a termék koncepcióra?  A speciális tulajdonságokat hogyan értékeli a fogyasztó?

38 company name 38

39 company name 39 A termék koncepció közvetítése a műszaki szakemberek felé  Visszacsatolás  A fogyasztó által kívánatos termék jellemzői  A végső változat elfogadása Marketing koncepció és üzleti terv kidolgozása

40 company name 40 Összefoglalás 1. 2. 3. 4. A kapcsolat minősége A szervezet felépítése A felsővezetés hozzállása A használt szervezeti módszerek A siker feltétele: K+F és marketing összhangja: alkotó ötletek és profi piaci szakemberek

41 company name 41 Javasolt irodalom  Rekettye Gábor: Értékteremtés a marketingben KJK Bp. 1997.  Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás trendek KJK Bp.2004.  Erdélyi András: 21 tudós a XXI. századról Tertia Kiadó Bp.  J. C. Levinson: Gerilla marketing Haszon Kiadó Bp. 2005.  C. and P. Fiell: Design kézikönyv Tachen Vince Kiadó Bp. 2007.

42 Medvéné dr Szabad Katalin


Letölteni ppt "Termék és árpolitika K+F Új termék fejlesztés kutatási és piaci háttere Medvéné dr Szabad Katalin."

Hasonló előadás


Google Hirdetések