Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Maróti Péter igazgató Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Maróti Péter igazgató Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség"— Előadás másolata:

1 Maróti Péter igazgató Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség
GAZDASÁGFEJLESZTÉS A HATÁR KÉT OLDALÁN EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL “Cooling Cubes – Fürdőfejlesztési Stratégiák és Hálózatok” konferencia Maróti Péter igazgató Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Szeged, június 26.

2 Regionális Innovációs Ügynökségek
2004 óta működik a RIÜNET HÁLÓZAT Az egyetlen magyarországi országos hálózat, amelyet kizárólag az innováció támogatására hoztak létre 2004 óta működik közel 50 fős szakértői csoport A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség: 2008 óta működik Küldetésünk: Hozzájárulás a dél-alföldi régió nemzetközi szintű versenyképességének fejlődéséhez Segítsük a tudásalapú gazdaság innováció-, és vállalkozás orientált fejlesztését Az innovációs folyamatban résztvevő szervezetek feltérképezése, összefogása, együttműködésük serkentése

3 Mivel foglalkozunk? Hídképző intézmény
Projekt fejlesztés Hídképző intézmény Dél-alföldi régió (Bács-Kiskun, Csongrád, Békés) innovációs potenciál elősegítése helyi és nemzetközi viszonylatban Tudományos életpálya és innovatív gondolkodás elősegítője Start-up vállalkozások támogatása, projekt mentorálás Tanácsadás Projekt generálás Partnereink: Nemzeti Innovációs Hivatal Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

4 Szolgáltatásaink Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Tanácsadás Iparjogvédelem, szellemi vagyon értékelés Technológia transzfer Klaszter menedzsment és tanácsadás Kockázati tőke és üzleti kapcsolat közvetítés Pályázatírás / pályázati tanácsadás / komplex projekt menedzsment Projekt generálás / projekt fejlesztés / projekt mentori szolgáltatás Innovatív projektek az ötlettől a megvalósulásig Projektfejlesztő Műhely Start-up vállalkozások támogatása Projektek közvetítése és menedzselése Partnerkeresés Rendezvényszervezés Pályázati képzések, konferenciák Üzleti képzések Iparjogvédelmi képzések Egyéb innovációs rendezvények Szakmai anyagok, projektmegvalósítást alátámasztó dokumentumok Innovációs stratégiai tervezés Piackutatás Üzleti-, és marketing terv Megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés

5 Projektjeink Nemzetközi projektek:
Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 5 nyertes pályázat több mint EUR támogatás projektjeink számára a magyar-szerb határmenti régió közös fejlődése a régió szereplőinek egymásra találása, az együttműködés elősegítése tudás transzfer Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program INNOBOOST című projekt innovációs vásár, az ’InnoMatch’ megrendezése Aradon, valamint szakmai képzés (az innováció témakörében válogatott előadók segítségével) InnoImplus – innovatív megoldások versenye Lifelong Learning Programme: B-Innovative - Entrepreneurship for Better Business in Europe Üzleti képzéssorozat a vállalkozói készségek fejlesztésére Üzleti terv-, és koncepció író verseny

6 LOGIC Projekt címe Harmonized development of logistic centres in the CB region A projekt költségvetése ,00 EUR Az Európai Unió támogatása Ügynökségünk számára 47 189,45 EUR Partnereink Open University Subotica (Szabadkai Szabadegyetem) Eredmények: a projekt célja a Dél-alföldi régió és a Vajdaság határmenti régiók logisztikai tárgykörű fejlesztésének összehangolása volt. A projekt eredményeként két tanulmány készült, amelyek a logisztikai központok helyzetét mérik fel.

7 CompComp Projekt címe Az Európai Unió támogatása Ügynökségünk számára
Computer Industry Competency Based Cross-border Business Building A projekt költségvetése ,53 EUR Az Európai Unió támogatása Ügynökségünk számára 52 265,65 EUR Partnereink Univerzitet u Novom Sadu (University of Novi Sad) Vojvodjanski IKT klaster (Vojvodina ICT Cluster) Regionalna Agencija za razvoj malih I srednjih preduzeca "Alma Mons" doo, Novi Sad (Regional Agency for the Development of Small and Medium Size Enterprises, Alma Mons Ltd. Novi Sad) Projekt címe Az Európai Unió támogatása Ügynökségünk számára Partnerünk Eredmények: Közös kompetencia adatbázis létrehozása a szerbiai és magyar informatikához köthető vállalkozások megkérdezésének eredményeként Workshopok a határmenti együttműködési lehetőségek feltárására Szellemi tulajdon védelem és menedzsment az információs technológiákban témában képzések megvalósulása

8 INTERRIS Projekt címe Transferring of Regional Strategic Planning and Interregional Innovation Strategies; South Great Plain Hungary and Vojvodina Serbia A projekt költségvetése ,16 EUR Az Európai Unió támogatása Ügynökségünk számára 52 891,39 EUR Partnereink Informativni centar za poslovnu standardizacijui i sertifikaciju (Information center for business stndardization and certification) Projekt címe Harmonized development of logistic centres in the CB region A projekt költségvetése ,00 EUR Az Európai Unió támogatása Ügynökségünk számára 47 189,45 EUR Partnereink Open University Subotica (Szabadkai Szabadegyetem) Eredmények: A projekt eredményeként sor került egy új interregionális innovációs stratégia kidolgozására a magyar-szerb határmenti térség vonatkozásában A határmenti együttműködés feltérképezése a K+F területen Innovációs szolgáltatások körének bővítése, tanácsadás a hídképző szervezetek számára A kitörési lehetőségek meghatározása a gazdasági növekedés érdekében Nemzeti erőforrás-tervezés működési prioritásainak meghatározása

9 CityLog Projekt címe City Logistics helping the city development of Szeged and Subotica A projekt költségvetése EUR Az Európai Unió támogatása Ügynökségünk számára EUR Partnereink Open University Subotica (Szabadkai Szabadegyetem) Célok: a határmenti régió szakértői, döntéshozói, várostervezői, valamint az illetékes hatóságok és a lakosság közötti együttműködés serkentése citylogisztikai megoldások kidolgozása és értékelése Szegeden és Szabadkán Eredmények: - Az érintettek megkérdezésével Szeged és Szabadka citylogisztikai lehetőségeinek feltárására tanulmány készült Műhelymunkák a stakeholderek részvételével

10 Cross-cluster A projekt céljai:
Projekt címe Cross-border cooperation in innovation process for the development and harmonization of clusters to increase competitiveness of their SMEs A projekt költségvetése ,72 EUR Az Európai Unió támogatása Ügynökségünk számára 52 094,56 EUR Partnereink Informativni centar za poslovnu standardizacijui i sertifikaciju (Information center for business stndardization and certification) A projekt céljai: Egy olyan határmenti pilot projekt megvalósítása, amelynek eredményeként a projekt során vizsgálat klasztereknek és azok tagjainak innovációs tevékenysége fejlődjön, hatékonyabbá váljon Az értékteremtés folyamatának vizsgálata élelmiszer gazdaság területén Szellemi tulajdonvédelmi politika kidolgozása a résztvevő vállalkozások és a klaszterek egésze számára Együttműködő partnereink: a magyarországi KincsesBácska klaszter és a szerbiai Sombor Salasi klaszter

11 K+F és Innováció stratégiai célok: Európa 2020 stratégia
K+F/innováció Az EU (köz- és magánforrásból származó) GDP-jének 3%-át a kutatás/fejlesztés és az innováció ösztönzésére irányuló beruházásokra kell fordítani. (Eddig: 1,8% volt) Az új kohéziós politika értelmében a régióknak és a tagállamoknak négy fő, a gazdasági növekedést és a munkahelyteremtést szolgáló területre kell fókuszálniuk az uniós támogatásokat: • Kutatás és innováció • Információs és kommunikációs technológiák • A kis- és középvállalatok (kkv-k) versenyképességének javítása • Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdasági modellre való áttérés Eszköz: Smart Specialization Strategy - RIS3

12 S3 stratégia alkotás – A stratégia szerepe
Az intelligens szakosodási stratégia (smart specialisation strategy, S3) a térségek tudásalapú fejlődésének a szükségletek, kihívások figyelembevételére építő cél- és eszközrendszere egy olyan strukturális átalakulás érdekében, amely kiaknázza a perspektivikusan érvényesíthető erősségeket, versenyelőnyöket és potenciális kitörési pontokat. Entrepreneurial discovery process (EDP): A térségi gazdaság és társadalom változásainak folyamatos és módszeres érzékelésével és elemzésével, az érintettek széles körének aktív részvételével, vállalkozói szemmel, a kockázatokat vállalva hoznak meg a térség szempontjából tartós fejlődést eredményező, a jövő innovációival kapcsolatos jelenbeli döntéseket. Az EDP vezet el a strukturális átalakuláshoz. Az S3 stratégiák elkészítése a Strukturális Alapok as forrásfelhasználásának előzetes feltétele

13 S3 stratégia alkotás Magyarország – az eddigi eredmények
2013. március 2013. november 2014. nyár-ősz Elkészült a dél-alföldi régió S3 stratégiájának egyeztetési változata Magyarország intelligens szakosodási irányai (NGM, Innovációs és K+F főosztály

14 S3 stratégia alkotás – Szerbia
Előzmények: INTERRIS című projekt eredményeként 2012-ben elkészült a szerbiai Vojvodina régi regionális innovációs stratégiája, amely a DA-RIÜ Khe. és a BSC Centre együttműködésében valósult meg Vojvodina régió tagja az S3 Platformnak A stratégia kidolgozásáért felelős: BSC Centre 2014. Április - S3 Peer Review Workshop on the Regional Innovation Strategy for Smart Specialisation - transnational cooperation in R & I Vojvodina az egyetlen régió, amely nem EU tagként részt vesz az S3 tervezési folyamatban Egyeztetésre kerültek a további lépések a regionális innovációs stratégia hivatalos elfogadásához

15 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Maróti Péter igazgató Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség"

Hasonló előadás


Google Hirdetések