Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Maróti Péter igazgató Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Szeged, 2014. június 26. “Cooling Cubes – Fürdőfejlesztési Stratégiák és Hálózatok” konferencia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Maróti Péter igazgató Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Szeged, 2014. június 26. “Cooling Cubes – Fürdőfejlesztési Stratégiák és Hálózatok” konferencia."— Előadás másolata:

1 Maróti Péter igazgató Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Szeged, 2014. június 26. “Cooling Cubes – Fürdőfejlesztési Stratégiák és Hálózatok” konferencia GAZDASÁGFEJLESZTÉS A HATÁR KÉT OLDALÁN EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL

2 Regionális Innovációs Ügynökségek 2004 óta működik a RIÜNET HÁLÓZAT - Az egyetlen magyarországi országos hálózat, amelyet kizárólag az innováció támogatására hoztak létre - 2004 óta működik - közel 50 fős szakértői csoport A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség: 2008 óta működik Küldetésünk: -Hozzájárulás a dél-alföldi régió nemzetközi szintű versenyképességének fejlődéséhez - Segítsük a tudásalapú gazdaság innováció-, és vállalkozás orientált fejlesztését -Az innovációs folyamatban résztvevő szervezetek feltérképezése, összefogása, együttműködésük serkentése

3 Mivel foglalkozunk? Projekt generálás Projekt fejlesztés Tanácsadás Partnereink: Nemzeti Innovációs Hivatal Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala … -Hídképző intézmény -Dél-alföldi régió (Bács-Kiskun, Csongrád, Békés) innovációs potenciál elősegítése helyi és nemzetközi viszonylatban -Tudományos életpálya és innovatív gondolkodás elősegítője -Start-up vállalkozások támogatása, projekt mentorálás

4 Szolgáltatásaink Tanácsadás Iparjogvédelem, szellemi vagyon értékelés Technológia transzfer Klaszter menedzsment és tanácsadás Kockázati tőke és üzleti kapcsolat közvetítés Pályázatírás / pályázati tanácsadás / komplex projekt menedzsment Projekt generálás / projekt fejlesztés / projekt mentori szolgáltatás Innovatív projektek az ötlettől a megvalósulásig Projektfejlesztő Műhely Start-up vállalkozások támogatása Projektek közvetítése és menedzselése Partnerkeresés Rendezvényszervezés Pályázati képzések, konferenciák Üzleti képzések Iparjogvédelmi képzések Egyéb innovációs rendezvények Szakmai anyagok, projektmegvalósítást alátámasztó dokumentumok Innovációs stratégiai tervezés Piackutatás Üzleti-, és marketing terv Megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség

5 Projektjeink Nemzetközi projektek: Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 5 nyertes pályázat több mint 470.000 EUR támogatás projektjeink számára a magyar-szerb határmenti régió közös fejlődése a régió szereplőinek egymásra találása, az együttműködés elősegítése tudás transzfer Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 INNOBOOST című projekt innovációs vásár, az ’InnoMatch’ megrendezése Aradon, valamint szakmai képzés (az innováció témakörében válogatott előadók segítségével) InnoImplus – innovatív megoldások versenye Lifelong Learning Programme: B-Innovative - Entrepreneurship for Better Business in Europe Üzleti képzéssorozat a vállalkozói készségek fejlesztésére Üzleti terv-, és koncepció író verseny

6 LOGIC Projekt címeHarmonized development of logistic centres in the CB region A projekt költségvetése111 707,00 EUR Az Európai Unió támogatása Ügynökségünk számára 47 189,45 EUR PartnereinkOpen University Subotica (Szabadkai Szabadegyetem) Eredmények: a projekt célja a Dél-alföldi régió és a Vajdaság határmenti régiók logisztikai tárgykörű fejlesztésének összehangolása volt. A projekt eredményeként két tanulmány készült, amelyek a logisztikai központok helyzetét mérik fel.

7 CompComp Projekt címe Az Európai Unió támogatása Ügynökségünk számára Partnerünk Projekt címeComputer Industry Competency Based Cross-border Business Building A projekt költségvetése109 948,53 EUR Az Európai Unió támogatása Ügynökségünk számára 52 265,65 EUR Partnereink Univerzitet u Novom Sadu (University of Novi Sad) Vojvodjanski IKT klaster (Vojvodina ICT Cluster) Regionalna Agencija za razvoj malih I srednjih preduzeca "Alma Mons" doo, Novi Sad (Regional Agency for the Development of Small and Medium Size Enterprises, Alma Mons Ltd. Novi Sad) Eredmények: -Közös kompetencia adatbázis létrehozása a szerbiai és magyar informatikához köthető vállalkozások megkérdezésének eredményeként -Workshopok a határmenti együttműködési lehetőségek feltárására - Szellemi tulajdon védelem és menedzsment az információs technológiákban témában képzések megvalósulása

8 INTERRIS Eredmények: A projekt eredményeként sor került egy új interregionális innovációs stratégia kidolgozására a magyar-szerb határmenti térség vonatkozásában -A határmenti együttműködés feltérképezése a K+F területen -Innovációs szolgáltatások körének bővítése, tanácsadás a hídképző szervezetek számára -A kitörési lehetőségek meghatározása a gazdasági növekedés érdekében -Nemzeti erőforrás-tervezés működési prioritásainak meghatározása Projekt címeHarmonized development of logistic centres in the CB region A projekt költségvetése111 707,00 EUR Az Európai Unió támogatása Ügynökségünk számára 47 189,45 EUR PartnereinkOpen University Subotica (Szabadkai Szabadegyetem) Projekt címe Transferring of Regional Strategic Planning and Interregional Innovation Strategies; South Great Plain Hungary and Vojvodina Serbia A projekt költségvetése109 911,16 EUR Az Európai Unió támogatása Ügynökségünk számára 52 891,39 EUR Partnereink Informativni centar za poslovnu standardizacijui i sertifikaciju (Information center for business stndardization and certification)

9 CityLog Célok: -a határmenti régió szakértői, döntéshozói, várostervezői, valamint az illetékes hatóságok és a lakosság közötti együttműködés serkentése - citylogisztikai megoldások kidolgozása és értékelése Szegeden és Szabadkán Eredmények: - Az érintettek megkérdezésével Szeged és Szabadka citylogisztikai lehetőségeinek feltárására tanulmány készült -Műhelymunkák a stakeholderek részvételével Projekt címeCity Logistics helping the city development of Szeged and Subotica A projekt költségvetése105 033 EUR Az Európai Unió támogatása Ügynökségünk számára 42 485 EUR PartnereinkOpen University Subotica (Szabadkai Szabadegyetem)

10 Cross-cluster A projekt céljai: Egy olyan határmenti pilot projekt megvalósítása, amelynek eredményeként a projekt során vizsgálat klasztereknek és azok tagjainak innovációs tevékenysége fejlődjön, hatékonyabbá váljon - Az értékteremtés folyamatának vizsgálata élelmiszer gazdaság területén - Szellemi tulajdonvédelmi politika kidolgozása a résztvevő vállalkozások és a klaszterek egésze számára - Együttműködő partnereink: a magyarországi KincsesBácska klaszter és a szerbiai Sombor Salasi klaszter Projekt címe Cross-border cooperation in innovation process for the development and harmonization of clusters to increase competitiveness of their SMEs A projekt költségvetése119 267,72 EUR Az Európai Unió támogatása Ügynökségünk számára 52 094,56 EUR Partnereink Informativni centar za poslovnu standardizacijui i sertifikaciju (Information center for business stndardization and certification)

11 K+F/innováció Az EU (köz- és magánforrásból származó) GDP-jének 3%-át a kutatás/fejlesztés és az innováció ösztönzésére irányuló beruházásokra kell fordítani. (Eddig: 1,8% volt) Az új kohéziós politika értelmében a régióknak és a tagállamoknak négy fő, a gazdasági növekedést és a munkahelyteremtést szolgáló területre kell fókuszálniuk az uniós támogatásokat: Kutatás és innováció Információs és kommunikációs technológiák A kis- és középvállalatok (kkv-k) versenyképességének javítása Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdasági modellre való áttérés Eszköz: Smart Specialization Strategy - RIS3 K+F és Innováció stratégiai célok: Európa 2020 stratégia

12 S3 stratégia alkotás – A stratégia szerepe Az intelligens szakosodási stratégia (smart specialisation strategy, S3) a térségek tudásalapú fejlődésének a szükségletek, kihívások figyelembevételére építő cél- és eszközrendszere egy olyan strukturális átalakulás érdekében, amely kiaknázza a perspektivikusan érvényesíthető erősségeket, versenyelőnyöket és potenciális kitörési pontokat. Entrepreneurial discovery process (EDP): A térségi gazdaság és társadalom változásainak folyamatos és módszeres érzékelésével és elemzésével, az érintettek széles körének aktív részvételével, vállalkozói szemmel, a kockázatokat vállalva hoznak meg a térség szempontjából tartós fejlődést eredményező, a jövő innovációival kapcsolatos jelenbeli döntéseket. Az EDP vezet el a strukturális átalakuláshoz. Az S3 stratégiák elkészítése a Strukturális Alapok 2014-2020-as forrásfelhasználásának előzetes feltétele

13 S3 stratégia alkotás Magyarország – az eddigi eredmények Elkészült a dél-alföldi régió S3 stratégiájának egyeztetési változata 2013. november 2013. március Magyarország intelligens szakosodási irányai (NGM, Innovációs és K+F főosztály 2014. nyár-ősz

14 S3 stratégia alkotás – Szerbia Előzmények: INTERRIS című projekt eredményeként 2012-ben elkészült a szerbiai Vojvodina régi regionális innovációs stratégiája, amely a DA-RIÜ Khe. és a BSC Centre együttműködésében valósult meg Vojvodina régió tagja az S3 Platformnak A stratégia kidolgozásáért felelős: BSC Centre 2014. Április - S3 Peer Review Workshop on the Regional Innovation Strategy for Smart Specialisation - transnational cooperation in R & I Vojvodina az egyetlen régió, amely nem EU tagként részt vesz az S3 tervezési folyamatban Egyeztetésre kerültek a további lépések a regionális innovációs stratégia hivatalos elfogadásához

15 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Maróti Péter igazgató Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Szeged, 2014. június 26. “Cooling Cubes – Fürdőfejlesztési Stratégiák és Hálózatok” konferencia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések