Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A C++ nyelv.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A C++ nyelv."— Előadás másolata:

1 A C++ nyelv

2 A C++ nyelv története 1978 Kernigham és Ritchie
„The C Programming Language” 1989 Bjarne Stroustrop (dán) C++ 1997 ANSI C++ szabvány 2002 C# (szi sarp) Microsoft

3 C++ fejlesztőeszköz Code::Blocks 10.05 http://www.codeblocks.org/
downloads, download the binary release Windows felület: mingw fordító: gcc 3.2 cplusplus.com

4 Kezdetek Management ablak Szerkesztési ablak Logs & others ablak
Start here ablakban: Create new project Console application, next project név és munkakönyvtár megadása eredményfájl nevét ne bántsuk GNU GCC compiler management ablak main.cpp (dupla klikk) Ékezetes betű probléma REGEDITHKEY_CURRENT_USER CONSOLEFACENAME: Lucida consoleÚj duplaszó: CODEPAGE: 1250 (decimális)

5 Ékezetes betük Start menü > Futtatás: regedit
Most a HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage-en az OEMCP sor kulcs értékét át kell írni 1250-re, majd rebootolni. Ha most elindítasz egy programot a Code::Blocks-ban, a bal felső sarokban lévő nyomógomb segítségével megnyitod a konzol menüjét, majd a "Tulajdonságok" menüpontban átállítod a betűtípust "Lucida Console"-ra. Utána a "Beállítások alkalmazása a jelenlegivel azonos című ablakokra" következik.(enélkül is megy) Programban #include <windows.h> system(”chcp_1252”)

6 Hello world! Build and run (F9)
Ha hibaüzenet van a build log ablakban (nem találja a hibafordítót) Settings\compiler and debugger\toolchain executable Auto-detect exe fájl is lesz. (viszonylag nagy)

7 Beírási szabályok Szóköz és üres sor szabadon
Kulcsszavak kötelezően kisbetűsek Az utasítások végén ; szerepel Megjegyzések 1 sor // több sor /* */

8 A C++ program alapszerkezete
/* C++ alapprogram*/ #include <iostream> using namespace std; main() { cout<<"Szia 11. C!"<<endl; system("PAUSE"); return 0; } F9 – Fordítás és futtatás

9 alap.cpp { //változódeklarációk system("PAUSE"); //várakozás }
#include <iostream> //fejállomány using namespace std; //névtér main() // főprogram { //változódeklarációk //utasítások system("PAUSE"); //várakozás return 0; }

10 Változók A változókat használat előtt deklarálni kell! Változónevek:
csak betű, számjegy és _ karakter lehet benne betűvel kell kezdődnie kis és nagybetű különböző hossza max. 32 (implementációtól függ) deklaráláskor kezdőértéket is kaphat

11 Változódeklaráció Formája (szintaxisa) típusneve azonosító;
vagy típusneve azon1, azon2, azon3; típusneve azon1=kezdőérték;

12 Változótípusok (alap)
egész int i; int i, j, k; int i=10; valós (lebegőpontos) float f; float f,h,x; float g=1.45;

13 Változótípusok (alap)
karakter char c, d; c=’A’; karakterlánc string s; s=”szöveg”; //string fejállomány kell hozzá

14 Néhány típus és értékkészlete
Típus neve Érték bájt P char 1 unsigned char 0..255 int 2 unsigned int long int -2 mrd – 2mrd 4 unsigned l i 0.. 4 mrd float 3.4e e+38 6 double 1.7e e+308 8 15 long double 3.4e e+4932 10 19

15 Kiírás/Beolvasás Kiírás a képernyőre cout<< pl. cout<<a;
cout<<”A keresett szám:”<<a; cout<<”x= ”<<x<<endl; Beolvasás billentyűzetről cin>>változónév; pl. cout<<"Kérem az első számot:"; cin>>a;

16 1.cpp 2.cpp

17 Próbáljuk ki az értékadó utasítást!
int a,b,c; a=5; b=3; a=a+2; b=a; c=a+b; 3.cpp

18 Próbáljuk ki az értékadó utasítást!
int a,b,c; a=5; b=3; a=a+2; b=a; c=a+b; 3.cpp

19 4.cpp 5.cpp 6.cpp

20 Írj programot, amely először egy bekért hőmérsékleti értéket °C-ból °F fokba, és vissza is! (képlet a neten!?) °C = (°F - 32) · 5/9 ill. °F = °C · 9/5 + 32

21 Műveletek, operátorok Alapműveletek: + - * / Maradék: %
pl. 11%4 = 3 Logikai operátorok: Logikai tagadás: ! pl. !1=0 Egyenlőségvizsgálat: == != pl. 25==25  1 (igaz) 27!=27  0 (hamis)

22 Operátorok Relációk < > <= >= pl. 5>8  0 (hamis)
2<=2  1 (igaz) logikai ÉS, VAGY: && || pl. 1&&0  0 (hamis) 1 | | 0  1 (igaz)

23 Értékadó operátorok a=érték a=kifejezés Tömör forma
mindkettő működik, de gyorsabb a tömör Hagyományos forma Tömör forma a=a+b a+=b a=a-b a-=b a=a*b a*=b a=a/b a/=b

24 Léptető operátorok ++ -- Cpp-ben az a++ a-- alak szokásos
++ -- pl. a=a+1 helyett a++ a=a-1 helyett a-- Cpp-ben az a++ a-- alak szokásos

25 Precedencia A műveletek elvégzési sorrendje (prioritás) () ! * / % + -
* / % + - < > <= >= == != && | | = += -= ... balról jobbra

26 Szelekció (feltételes utasítás)
Alakjai if (feltétel) ut1; (egyágú) if (feltétel) ut1; (kétágú) else ut2; A feltétel kötelezően zárójelben van Ha ut1 vagy ut2 több utasításból áll, akkor blokkba kell tenni { }

27 Példa feltételes utasításra
1. if (a>b) { cs=a; a=b; b=cs; } 2. int x=2; if (x==3) x+=1; = nem jó, mert az értékadás!

28 7.cpp 8.cpp

29 floor(x) A függvény a legnagyobb olyan egész számmal tér vissza, amely nem nagyobb a x értéknél 9.cpp 10.cpp 11.cpp 11per1.cpp

30 Többágú elágazás1 switch (a majdnem többágú)
Akkor használjuk, ha egy egész kifejezés értékét több konstanssal kell összehasonlítani. switch (kifejezés) { case konstans1: utasítások1; break; case konstans2: utasítások2; break; . default: utasítások } /*break nélkül nagyon sötét, defaulthoz is kellene, mert azt nem kötelező utolsónak írni*/ /*nem kell utasítászárójel*/

31 Többágú elágazás2 else if (az igazi többágú)
Az else ágban újabb if szerepel if (kifejezés) utasítás else if (kifejezés) [else utasítás]

32 12.cpp 12moge.cpp 12mogeswitch.cpp


Letölteni ppt "A C++ nyelv."

Hasonló előadás


Google Hirdetések