Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A C++ nyelv. A C++ nyelv története 1978 Kernigham és Ritchie „The C Programming Language” 1989 Bjarne Stroustrop (dán) C++ 1997 ANSI C++ szabvány 2002.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A C++ nyelv. A C++ nyelv története 1978 Kernigham és Ritchie „The C Programming Language” 1989 Bjarne Stroustrop (dán) C++ 1997 ANSI C++ szabvány 2002."— Előadás másolata:

1 A C++ nyelv

2 A C++ nyelv története 1978 Kernigham és Ritchie „The C Programming Language” 1989 Bjarne Stroustrop (dán) C++ 1997 ANSI C++ szabvány 2002 C# (szi sarp) Microsoft

3 C++ fejlesztőeszköz Code::Blocks 10.05 http://www.codeblocks.org/ downloads, download the binary release Windows felület: mingw fordító: gcc 3.2 cplusplus.com

4 Kezdetek Management ablak Szerkesztési ablak Logs & others ablak Start here ablakban: –Create new project –Console application, next –project név és munkakönyvtár megadása eredményfájl nevét ne bántsuk –GNU GCC compiler –management ablak main.cpp (dupla klikk) Ékezetes betű probléma REGEDIT  HKEY_CURRENT_USER  CONSOLE  FACENAME: Lucida console  Új duplaszó:  CODEPAGE: 1250 (decimális)

5 Ékezetes betük Start menü > Futtatás: regedit Most a HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentCon trolSet\Control\Nls\CodePage-en az OEMCP sor kulcs értékét át kell írni 1250-re, majd rebootolni. Ha most elindítasz egy programot a Code::Blocks-ban, a bal felső sarokban lévő nyomógomb segítségével megnyitod a konzol menüjét, majd a "Tulajdonságok" menüpontban átállítod a betűtípust "Lucida Console"-ra. Utána a "Beállítások alkalmazása a jelenlegivel azonos című ablakokra" következik.(enélkül is megy) Programban #include … system(”chcp_1252”)

6 Hello world! Build and run (F9) Ha hibaüzenet van a build log ablakban (nem találja a hibafordítót) Settings\compiler and debugger\toolchain executable Auto-detect exe fájl is lesz. (viszonylag nagy)

7 Beírási szabályok Szóköz és üres sor szabadon Kulcsszavak kötelezően kisbetűsek Az utasítások végén ; szerepel Megjegyzések –1 sor // –több sor /* */

8 A C++ program alapszerkezete /* C++ alapprogram*/ #include using namespace std; main() { cout<<"Szia 11. C!"< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.hu/9/2618459/slides/slide_8.jpg", "name": "A C++ program alapszerkezete /* C++ alapprogram*/ #include using namespace std; main() { cout<< Szia 11.", "description": "C! <

9 alap.cpp #include //fejállomány using namespace std;//névtér main() // főprogram { //változódeklarációk //utasítások system("PAUSE");//várakozás return 0; }

10 Változók A változókat használat előtt deklarálni kell! Változónevek: –csak betű, számjegy és _ karakter lehet benne –betűvel kell kezdődnie –kis és nagybetű különböző –hossza max. 32 (implementációtól függ) –deklaráláskor kezdőértéket is kaphat

11 Változódeklaráció Formája (szintaxisa) –típusneve azonosító; vagy –típusneve azon1, azon2, azon3; vagy –típusneve azon1=kezdőérték;

12 Változótípusok (alap) egész –int i; –int i, j, k; –int i=10; valós (lebegőpontos) –float f; –float f,h,x; –float g=1.45;

13 Változótípusok (alap) karakter –char c, d; –c=’A’; karakterlánc –string s; –s=”szöveg”; //string fejállomány kell hozzá

14 Néhány típus és értékkészlete Típus neveÉrtékbájtP char-128..1271 unsigned char0..2551 int-32768..327672 unsigned int0..655352 long int-2 mrd – 2mrd4 unsigned l i0.. 4 mrd4 float3.4e-38..3.8e+3846 double1.7e-308..1.7e+308815 long double3.4e-4932..3.4e+49321019

15 Kiírás/Beolvasás Kiírás a képernyőre cout<< pl. cout<>változónév; pl. cout<<"Kérem az első számot:"; cin>>a;

16 1.cpp 2.cpp

17 Próbáljuk ki az értékadó utasítást! int a,b,c; a=5; b=3; a=a+2; b=a; c=a+b; 3.cpp

18 Próbáljuk ki az értékadó utasítást! int a,b,c; a=5; b=3; a=a+2; b=a; c=a+b; 3.cpp

19 4.cpp 5.cpp 6.cpp

20 Írj programot, amely először egy bekért hőmérsékleti értéket °C-ból °F fokba, és vissza is! (képlet a neten!?) °C = (°F - 32) · 5/9 ill. °F = °C · 9/5 + 32

21 Műveletek, operátorok Alapműveletek: + - * / Maradék: % pl. 11%4 = 3 Logikai operátorok: –Logikai tagadás: ! pl. !1=0 –Egyenlőségvizsgálat: == != pl. 25==25  1 (igaz) 27!=27  0 (hamis)

22 Operátorok –Relációk = pl. 5>8  0 (hamis) 2<=2  1 (igaz) –logikai ÉS, VAGY: && || pl. 1&&0  0 (hamis) 1 | | 0  1 (igaz)

23 Értékadó operátorok a=értéka=kifejezés Tömör forma mindkettő működik, de gyorsabb a tömör Hagyományos formaTömör forma a=a+ba+=b a=a-ba-=b a=a*ba*=b a=a/ba/=b

24 Léptető operátorok ++ -- pl. a=a+1 helyett a++ a=a-1 helyett a-- Cpp-ben az a++ a-- alak szokásos

25 Precedencia A műveletek elvégzési sorrendje (prioritás) () ! * / % + - = == != && | = += -=... balról jobbra

26 Szelekció (feltételes utasítás) Alakjai –if (feltétel) ut1; (egyágú) –if (feltétel) ut1; (kétágú) else ut2; A feltétel kötelezően zárójelben van Ha ut1 vagy ut2 több utasításból áll, akkor blokkba kell tenni { }

27 Példa feltételes utasításra 1. if (a>b) { cs=a; a=b; b=cs; } 2. int x=2; if (x==3) x+=1; = nem jó, mert az értékadás!

28 7.cpp 8.cpp

29 floor(x) A függvény a legnagyobb olyan egész számmal tér vissza, amely nem nagyobb a x értéknél 9.cpp 10.cpp 11.cpp 11per1.cpp

30 Többágú elágazás1 switch (a majdnem többágú) Akkor használjuk, ha egy egész kifejezés értékét több konstanssal kell összehasonlítani. switch (kifejezés) { case konstans1: utasítások1; break; case konstans2: utasítások2; break;. default: utasítások } –/*break nélkül nagyon sötét, defaulthoz is kellene, mert azt nem kötelező utolsónak írni*/ –/*nem kell utasítászárójel*/

31 Többágú elágazás2 else if (az igazi többágú) Az else ágban újabb if szerepel if (kifejezés) utasítás else if (kifejezés) utasítás else if (kifejezés) utasítás [else utasítás]

32 12.cpp 12moge.cpp 12mogeswitch.cpp


Letölteni ppt "A C++ nyelv. A C++ nyelv története 1978 Kernigham és Ritchie „The C Programming Language” 1989 Bjarne Stroustrop (dán) C++ 1997 ANSI C++ szabvány 2002."

Hasonló előadás


Google Hirdetések