Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A keynesiánus munkapiac

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A keynesiánus munkapiac"— Előadás másolata:

1 A keynesiánus munkapiac
Aggregát kínálati görbe levezetése

2 A keynesiánus munkapiac sajátosságai
A nominálbér rögzített, a reálbér az árszínvonal változásán keresztül alkalmazkodik A vállalati szektor az árszínvonal változásán keresztül alkalmazkodik a kereslethez Rövidebb oldal elve : a munka kereslet és kínálat közül mindig a kisebb határozza meg a foglalkoztatást MAKROÖKONOMIA Előadás Szabó Richard BMF KKGK VSZI

3 Ha például az árszínvonal csökken
Munkakereslet Ha például az árszínvonal csökken W/P reálbér nő profit csökkenne munkafelhasználás csökken W/P2 W/P 1 N N2 N1

4 Munkakereslet a keynesi modellben
Reálbérfüggvény: Formailag azonos, de tartalmilag inverze a neoklasszikus egyenletnek, mert adott ND-hez keressük a profitmaximumot biztosító reálbért és nem fordítva

5 A foglalkoztatási függvény
N MAKROÖKONOMIA Előadás Szabó Richard BMF KKGK VSZI

6 Konstans munkakínálat
N MAKROÖKONOMIA Előadás Szabó Richard BMF KKGK VSZI

7 Aggregált kínálat Aggregát kínálat: (AS) azt mutatja meg, hogy a vállalati szektor a különböző kibocsátási szinteket milyen árszínvonal mellett képes előállítani. A munkakeresleti függvényből vezetjük le

8 AS levezetése konstans munkakínálat esetén
Az aggregát kínálati függvény felső szakasza függőleges, ha a munkakínálat konstans. Ekkor a potenciális kibocsátás túlfoglalkoztatottság esetén is elérhető. Nd N1 N0 Ns N Y(N)

9 AS levezetése emelkedő munkakínálat esetén
Nd N1 N2 N0 Ns Y(N) N

10 Majd jön egy AD az áru- és pénzpiacból

11 A keynesiánus árupiac Az aggregát kereslet határozza meg az aggregát kínálatot A beruházás határozza meg a megtakarítást C és S a jövedelem függvényei Az árupiac a központi piac

12 Neoklasszikus és keynesi modell
Neoklasszikusok Keynes A kínálat (AS) határozza meg a keresletet (AD) Say-törvény: a kínálat megteremti saját keresletét A megtakarítás határozza meg a beruházást Az állam ne avatkozzon be! A kereslet (AD) határozza meg a kínálatot (AS) Eladatlan (vagy meg nem termelt) áru és elköltetlen pénz áll egymással szemben A beruházás határozza meg a megtakarítást Állami keresletösztönzés!

13 Az eredeti megfogalmazásban a Say-törvény vagy Say-dogma a következőképpen hangzik:
"Érdemes rámutatnunk arra, hogy amint sor kerül egy jószág előállítására, attól a pillanattól kezdve piacot kínál más termékeknek is saját teljes értékének erejéig. Amint a termelő befejezte termékén utolsó műveletét, igencsak törekedik arra, hogy azonmód eladja nehogy kezeiben csökkenjen annak értéke. Nem kisebb hévvel próbálkozik ezután felhasználni az így nyert pénzösszeget, hiszen a pénz értéke szintén romlandó. A pénztől való megszabadulás egyetlen módja azonban az, ha másik terméket vásárolunk. Így tehát valamely termék előállításának puszta ténye közvetlenül szabad teret nyit más termékek számára." (J. B. Say: Traité d' Economie Politique. London o.)

14 A kereslet összetevői. Magánszektor Fogyasztási kereslet (C)
Beruházási kereslet (I)

15 A fogyasztási függvény
C C=f(Y) A fogyasztás a jövedelem növekedésével nő, de csökkenő ütemben Csökken a fogyasztási határhajlandóság) Y

16 Lineáris fogyasztási függvény
Abszolút jövedelem hipotézis A mindenkori fogyasztás csak az adott időszak rendelkezésre álló jövedelmétől függ A fogyasztási függvény: Minden tervezett jövedelemhez a tervezett fogyasztást rendeli hozzá, azaz:

17 Lineáris fogyasztási függvény
C C(Y) Y

18 autonóm fogyasztás ( ): a fogyasztás jövedelemtől független része.
A fogyasztási határhatárhajlandóság : megmutatja, hogy mennyivel nőnek a tervezett fogyasztási kiadások, ha a jövedelem egy egységgel nő

19 A megtakarítási függvény
A megtakarítási függvény: a szándékolt megtakarítást mutatja a rendelkezésre álló reáljövedelem függvényében.

20 C és S kapcsolata autonóm megtakarítás : autonóm fogyasztás ellentéte
megtakarítási határhajlandóság: megmutatja, hogy mennyivel nőnek a szándékolt megtakarítások, ha a tervezett jövedelem egy egységgel nő:

21 Fogyasztás (C) és megtakarítás (S) kapcsolata
C(Y) C=Y S(Y) C0 Y 45º S=0 -C0

22 Beruházási kereslet Akkor érdemes egy beruházást megvalósítani, ha az legalább akkora hozamot hoz, mint a kamatláb. A beruházás várható hozama egy belső megtérülési ráta (IRR)

23 Beruházási kereslet (I)
A beruházás alatt a továbbiakban bruttó beruházást értünk (pótló+bővítő). A beruházási függvény: a piaci kamatláb (i), és a profitvárakozások (η) függvénye.

24 Javuló profitvárakozások
I(i) I’(i) I0 I1 i i1 i0’

25 A lineáris beruházási függvény egyenlete: I(i)=I0-ai
I0: autonóm beruházás, a nulla kamatszinthez tartozó beruházás. a: a beruházások kamatérzékenysége, megmutatja, hogy a kamatláb egy százalékpontos változás mennyivel változtatja meg a beruházási keresletet.

26 Árupiaci egyensúly kétszereplős gazdaságban
A kamatláb a legyen adott A kamatláb meghatározza beruházási keresletet. A beruházási kereslet független a jövedelemtől. + A fogyasztási függvény

27 Az árupiaci kereslet= C+I
Y=AD határozza meg az egyensúlyi jövedelmet AD=C+I Mivel a háztartások a jövedelmüket fogyasztásra és megtakarításra fordítják, ezért az egyensúly I=S formában is kifejezhető.

28 Ahol a C+I keresleti függvény a 45 fokos egyenes fölött húzódik, addig az árupiac túlkeresletes.
A C+I és a 45 fokos egyenes metszéspontjánál alakul ki az egyensúlyi jövedelem. Amikor a 45 fokos egyenes a C+I fölé kerül, az árupiacot túlkínálat jellemzi. I

29 A beruházások növekedése
A kereslet autonóm tényezőinek növekedésével az egyensúlyi jövedelem ennél nagyobb mértékben emelkedik. = multiplikátor hatás

30 Egyszerű kiadási multiplikátor:
Algebrailag: megmutatja, hogy a kereslet autonóm tényezőinek egységnyi növekedése mennyivel változtatja meg az egyensúlyi jövedelmet.

31 A multiplikátor egynél nagyobb
Az autonóm tételek növekedése saját nagyságánál nagyobb mértékben növeli a jövedelmet A fogyasztási határhajlandóság növekedésével (vagy megtakarítási határhajlandóság csökkenésével) növekszik

32 Valójában az egyensúly a kamatlábtól is függ a beruházás miatt
Valójában az egyensúly a kamatlábtól is függ a beruházás miatt. Változó kamatláb mellett egy függvényt kapunk. i változik  I(i) változik Az árupiaci egyensúlyi jövedelem függ a kamatlábtól. IS-görbe (beruházás-megtakarítás, investment-saving): a reáljövedelem (Y) és a kamatláb (i) összes árupiaci egyensúlyt biztosító pontjainak halmaza. AD AD=Y C(Y)+I0-ai2 C(Y)+I0-ai1 Y Y1 Y2 i i1 i2 IS Y1 Y2 Y

33 Árupiaci egyensúly háromszektoros gazdaságban
Az árupiaci kereslet háromszektoros modellben: C+I+G Azonban a kormányzati szektor a kormányzati vásárlásokon kívül a transzferekkel és adókkal is módosítja az árupiaci keresletet. A kormányzati vásárlások nagysága a kormányzat döntésével meghatározott, így konstans. A transzferek és adók módosítják a háztartási szektor rendelkezésre álló jövedelmét.

34 A módosult fogyasztási és megtakarítási függvény
A háztartási szektor a fogyasztás és megtakarítás szintjét a rendelkezésre álló jövedelem (Y-T+Tr) alapján határozza meg. Először feltételezzük, hogy a transzfer és az adó is egyösszegű. C(YD)=C0+ĉ(Y-T+Tr) S(YD)=S0+ŝ(Y-T+Tr)

35 C(YD) és S(YD) eltolódása
Az adó és transzfer szint a fogyasztási és megtakarítási függvény elhelyezkedését is befolyásolja: Ha emelkedik az adó, akkor a fogyasztás és a megtakarítás is csökken. A transzfer növekedésével a fogyasztás és megtakarítás is nő.

36 Multiplikátorok a háromszektoros gazdaságban:
Kiadási multiplikátor: az autonóm tényezők ceteris paribus változása mekkora jövedelemváltozást okoz Adómultiplikátor: az egyösszegű adó egységnyi változása mennyivel változtatja meg az egyensúlyi jövedelmet. Transzfer multiplikátora: a transzfer egységnyi változása mekkora változást eredményez az egyensúlyi jövedelemben.

37 A multiplikátorok kifejezhetők az egyensúlyi feltétel megoldásával:

38 Multiplikátorok Pl. G Ez alapján a kiadási multiplikátor:
Adómultiplikátor: Transzfer multiplikátora:

39 A kiadási és transzfer multiplikátor pozitív, vagyis mindkét tényező növekedése növeli az egyensúlyi jövedelmet. A transzfer multiplikátor kisebb, mint a kiadási, vagyis a transzferek egységnyi növekedése kisebb jövedelemnövekedést okoz, mint a többi autonóm tényező emelkedése. Az adómultiplikátor negatív, az adó emelkedése jövedelemcsökkenést okoz.

40 Következtetések: Ha nő az adó és a növekményt transzfer emelésre használják fel, akkor nem változik az egyensúlyi jövedelem. Ha az adó emelésből származó többletjövedelmet kormányzati vásárlásokra költik, akkor az egyensúlyi jövedelem a kormányzati vásárlások növekedésével nő. A kormányzati vásárlások növekedésének nagyobb jövedelemnövelő hatása van, mint a transzferek emelésének.

41 Havelmo tétel

42 Jövedelemfüggő adó bekapcsolása

43 A fogyasztási függvény meredeksége csökken a jövedelemfüggő adó hatására
C C(Y) C(Y-tY) C0 Y

44 Az egyensúlyi jövedelem meghatározása
Egyensúly esetén a jövedelem meghatározható az alábbiak szerint:

45 Multiplikátor Adókulccsal és adókulcs nélkül:

46 G hatása A kormányzati kereslet (G) multiplikatív hatása:
Jövedelemfüggő adó esetében:

47 Az IS-görbe a háromszektoros modellben

48 A keynesiánus pénzpiac

49 A kamatláb változik ha a reáljövedelem változik
Ez az egyensúly az értékpapírpiac bevonásával alakul ki (a pénz- és az értékpapírkereslet kiegészítik egymást). Ha a reáljövedelem nő, akkor a pénzkereslet is nőni fog. A kamatláb mozgása egyszerre teremti meg a pénz- és értékpapírpiac egyensúlyát, mivel a pénz- és értékpapírpiacok szorosan összefüggenek egymással.

50 Pénzpiaci egyensúly, az LM-görbe
Azon Y és i pontok kombinációinak halmaza, ahol a pénzkereslet és a pénkínálat megegyezik egymással. Explicit formában: Kamatlábra rendezve:

51 A reáljövedelem emelkedésével a reál-pénzkereslet nő
Az LM – görbe Levezetése i i Pénzpiaci egyensúly LM-görbe M/P LM 2.) 2.) 1.) 1.) L(Y2) L(Y1) Y L, M/P Y1 Y2 A reáljövedelem emelkedésével a reál-pénzkereslet nő A magasabb jövedelemhez magasabb egyensúlyi kamatláb tartozik (LM-görbe mentén a pénzkínálat változatlan).

52 Az IS – LM rendszer i IS: Y = C(YD) + I (i) + G LM: M/P = L (Y ; i)
Egyensúlyi jövedelem és kamatláb Exogén válltozók: árszínvonal (P) fiskális politika (T, TR és G) monetáris politika (M) LM i* IS Y* Y


Letölteni ppt "A keynesiánus munkapiac"

Hasonló előadás


Google Hirdetések