Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

FINANSZÍROZÁS - TÁMOP-2.5.1. I. RÉSZ FINANSZÍROZÁS - TÁMOP-2.5.1. POLGÁR ÉVA ESZA Kht.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "FINANSZÍROZÁS - TÁMOP-2.5.1. I. RÉSZ FINANSZÍROZÁS - TÁMOP-2.5.1. POLGÁR ÉVA ESZA Kht."— Előadás másolata:

1 FINANSZÍROZÁS - TÁMOP-2.5.1.
I. RÉSZ FINANSZÍROZÁS - TÁMOP POLGÁR ÉVA ESZA Kht.

2 INFORMÁCIÓK Információk a támogatás igényléséhez: Közreműködő szervezet (ESZA Kht) web oldala: (Jogszabályok, dokumentumok) Ügyfélszolgálat: Tel: Letölthető nyomtatványok és tájékoztató anyagok! Nemzeti Fejlesztési ügynökség web oldala: Pályázói tájékoztató felület

3 TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Milyen formákban lehet támogatást igényelni? Támogatási előleg Időközi kifizetési igény (utófinanszírozás) Záróegyenleg kifizetési igény (utófinanszírozás)

4 IDŐKÖZI KIFIZETÉSI IGÉNY
Feltételek (utófinanszírozás esetén): Hatályos támogatási szerződés Számlák fizikai és pénzügyi teljesítése: rendelkezésre állnak a megvalósítás során keletkező, ténylegesen felmerült költségeket igazoló számlák vagy egyéb gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok Az igényelt támogatás meghaladja a megítélt támogatás összegének legalább 10%-át, minimum 100 ezer Ft-ot Számlakitöltő használata!

5 IDŐKÖZI KIFIZETÉSI IGÉNY
További feltételek: Az előleg kifizetését követően 6 hónapon belül kifizetési igénylést kell benyújtani (egyébként vissza kellene fizetni az előleget) A támogatási szerződés aláírását követő 12 hónapon belül időközi kifizetési igény benyújtásával kell igazolni a megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználását

6 IDŐKÖZI KIFIZETÉSI IGÉNY
Folyamat: A projekt megvalósítása folyamán beérkezett számlák kifizetésre kerülnek és rendelkezésre állnak az alábbiak: Szerződés/megrendelő Eredeti számla Az ellenérték kiegyenlítését igazoló bizonylat Teljesítés igazolás Egyéb, a dokumentum mátrix szerint

7 IDŐKÖZI KIFIZETÉSI IGÉNY
Az eredeti számlák záradékolása: a projektazonosító és a „támogatás elszámolására benyújtásra került” szövegezés rávezetése az eredeti számlákra pl.:

8 IDŐKÖZI KIFIZETÉSI IGÉNY
Az eredeti számlákon a költségvetési sor és oszlop feltüntetése: pl.: Projektmenedzsment/525. vagy II./525. A számla egy részének elszámolása esetén a projekt terhére elszámolt összeget is fel kell tüntetni, a záradék mellett!

9 IDŐKÖZI KIFIZETÉSI IGÉNY
A számlák költségösszesítőkbe való besorolása: Személy jellegű költségek összesítője Útiköltség összesítő Általános költségek összesítője 100 eFt alatti támogatástartalmú számlák össz. 500 eFt alatti támogatástartalmú számlák össz. ÁFA összesítő fordított adózás esetén Saját teljesítések összesítője Értékcsökkenés összesítője

10 Személy jellegű költségek összesítője
KÖLTSÉGÖSSZESÍTŐK Személy jellegű költségek összesítője Milyen típusú költség tartozik ebbe az összesítőbe? Bérköltség (bruttó bér + járulék) Étkezési hozzájárulás Munkába járás költségtérítése Feltétel: a kifizetési kérelem benyújtásáig kifizetésre került!

11 KÖLTSÉGÖSSZESÍTŐK Mire kell figyelni számlarögzítésnél? Egy összesítő = egy „számla” !!! Számlafej: Számlatípus: „személyi jellegű költség összesítő” Dátumok: keltezés, fizetés időpontja, elszámolás kezdete, vége Számlatétel: Költségvetési oszlop alapján, soronként kell rögzíteni! Projektmenedzsment, 54.sor: bruttó bér 55.sor: munkába járás, étkezési hozzájárulás, cafeteria 56. sor: munkáltatót terhelő járulékok

12 Benyújtandó dokumentumok
KÖLTSÉGÖSSZESÍTŐK Benyújtandó dokumentumok Ha 100eFt/500eFt alatti támogatástartalmú a számla, akkor nem kell benyújtani, csak az összesítőre kell felrögzíteni! Ezen értékek felett a dokumentum mátrix alapján kell eljárni!

13 KÖLTSÉGÖSSZESÍTŐK Összesítő az utazási és kiküldetési ktgtérítés elszám-hoz Tömegközlekedés számlái Gépjármű használat Kiküldetés elszámolása Feltétel: a kifizetési kérelem benyújtásáig kifizetésre került!

14 KÖLTSÉGÖSSZESÍTŐK Mire kell figyelni számlarögzítésnél? Egy összesítő = egy „számla” !!! Számlafej: Számlatípus: „utazási költség összesítő” Dátumok: keltezés, fizetés időpontja, elszámolás kezdete, vége Számlatétel: Költségvetési soronként kell rögzíteni! 526.sor: utazási és kiküldetési költségek

15 Benyújtandó dokumentumok
KÖLTSÉGÖSSZESÍTŐK Benyújtandó dokumentumok Ha 100eFt/500eFt alatti támogatástartalmú a számla, akkor nem kell benyújtani, csak az összesítőre kell felrögzíteni! Ezen értékek felett a dokumentum mátrix alapján kell eljárni!

16 KÖLTSÉGÖSSZESÍTŐK Általános (rezsi) költségek összesítője Milyen költségek tartoznak ebbe? Dokumentációs költségek (anyagköltség) Bankszámlanyitás és számlavezetés költsége Posta, telefon, internet költség Feltétel: a kifizetési kérelem benyújtásáig kifizetésre került!

17 Mire kell figyelni számlarögzítésnél? Egy összesítő = egy „számla” !!!
KÖLTSÉGÖSSZESÍTŐK Mire kell figyelni számlarögzítésnél? Egy összesítő = egy „számla” !!! Számlafej: Számlatípus: „általános (rezsi) költség összesítő” Dátumok: keltezés, fizetés időpontja, elszámolás kezdete, vége Számlatétel: Költségvetési soronként kell rögzíteni! 511 vagy 513. sor: dokumentációs költségek 532. sor: pénzügyi befektetési, szolgáltatási díjak 539. sor: különféle egyéb költségek

18 Benyújtandó dokumentumok
KÖLTSÉGÖSSZESÍTŐK Benyújtandó dokumentumok Ha 100eFt/500eFt alatti támogatástartalmú a számla, akkor nem kell benyújtani, csak az összesítőre kell felrögzíteni! Ezen értékek felett a dokumentum mátrix alapján kell eljárni!

19 ÁFA összesítő fordított adózás esetén Fordított adózású számla esetén:
KÖLTSÉGÖSSZESÍTŐK ÁFA összesítő fordított adózás esetén Fordított adózású számla esetén: Vevő adatainál az adószáma is szerepel! A számlán a fordított adózásra vonatkozó tény A számla nettó értékben kerül kiállításra ÁFA elszámolása: Ha az ÁFA státusz „bruttós”, tehát nem ÁFA visszaigénylő Ha kifizetésre került ÁFA összesítőre kell felvezetni

20 KÖLTSÉGÖSSZESÍTŐK 100 ezer Ft alatti számlák összesítője A megítélt támogatás 25 millió Ft alatti? Ha igen: az egyéb összesítőkbe nem besorolható 100 ezer Ft alatti támogatástartalmú számlákat a 100 ezer Ft alatti számlák összesítőjében kell feltüntetni Pl. számla bruttó összege Ft, de a projekt terhére csak Ft kerül elszámolásra, akkor erre az összesítőre kerül!

21 KÖLTSÉGÖSSZESÍTŐK A 100 ezer Ft alatti számlák összesítőjére rögzített számlák esetében: A számlákat és az azokhoz kapcsolódó dokumentumokat azonban nem kell benyújtani a kifizetési kérelem mellékleteként! A későbbi helyszíni ellenőrzésen azonban be kell mutatni az eredeti bizonylatokat és a hozzá kapcsolódó dokumentumokat!

22 KÖLTSÉGÖSSZESÍTŐK Mire kell figyelni számlarögzítésnél? Egy összesítő = egy „számla” !!! Számlafej: Számlatípus: „100ezerFt alatti költség összesítő” Dátumok: keltezés, fizetés időpontja, elszámolás kezdete, vége Számlatétel: Költségvetési soronként kell rögzíteni: többféle lehet a jóváhagyott költségvetés alapján!

23 KÖLTSÉGÖSSZESÍTŐK 500 ezer Ft alatti számlák összesítője A megítélt támogatás legalább 25 millió Ft vagy nagyobb annál? Ha igen: a fenti összesítőkbe nem tartozó 500 ezer Ft alatti támogatástartalmú számlákat az 500 ezer Ft alatti számlák összesítőjében kell feltüntetni Pl. számla bruttó összege Ft, de a projekt terhére csak Ft kerül elszámolásra, akkor erre az összesítőre kerül!

24 KÖLTSÉGÖSSZESÍTŐK Az 500 ezer Ft alatti számlák összesítőjére rögzített számlák esetében: A számlákat és az azokhoz kapcsolódó dokumentumokat azonban nem kell benyújtani a kifizetési kérelem mellékleteként! A későbbi helyszíni ellenőrzésen azonban be kell mutatni az eredeti bizonylatokat és a hozzá kapcsolódó dokumentumokat!

25 KÖLTSÉGÖSSZESÍTŐK Mire kell figyelni számlarögzítésnél? Egy összesítő = egy „számla” !!! Számlafej: Számlatípus: „500ezerFt alatti költség összesítő” Dátumok: keltezés, fizetés időpontja, elszámolás kezdete, vége Számlatétel: Költségvetési soronként kell rögzíteni: többféle lehet a jóváhagyott költségvetés alapján!

26 IDŐKÖZI KIFIZETÉSI IGÉNY
Az eredeti számlák másolása Azon számlákat kell csak lemásolni, melyek nem minősülnek kis támogatástartalmúnak, tehát nem összesítőn szerepelnek és benyújtásra kerülnek. Másolás: csak záradékolás és a költséghely eredeti számlán való feltüntetése után! A fénymásolatot hitelesíteni kell! „Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat”

27 IDŐKÖZI KIFIZETÉSI IGÉNY
Az eredeti kifizetés bizonylatai és egyéb szükséges dokumentumok másolása Azon számlákhoz tartozó dokumentumokat kell csak lemásolni, melyek nem az összesítőkben szerepelnek, tehát benyújtásra kerülnek a dok.mátrix szerinti dokumentumok. A fénymásolatot hitelesíteni kell!

28 IDŐKÖZI KIFIZETÉSI IGÉNY
Számlarögzítés Belépés a Pályázói tájékoztató felületre („pálytáj” / számlakitöltő) Elszámolások funkció Új elszámolás rögzítése Számlafej Számlatétel rögzítése (költségsoronként)

29 Számlafej SZÁMLARÖGZÍTÉS Töltendő adatok: Szállító
Bankszámlaszám – szállító adószáma Szállítói finanszírozás – annak jelölése, hogy a számla szállítói finanszírozású Számla sorszáma – a bizonyító erejű okirat sorszáma

30 SZÁMLARÖGZÍTÉS Devizanem – a szálán rögzített devizanem Deviza árfolyam – a teljesítés dátuma szerinti MNB középárfolyamon számolva Számla típusa Fizetési mód – átutalás/kézpénz Kifizetést igazoló bizonylat száma – bankszámla kivonat száma/kiadási pénztárbizonylat sorszáma Dátum mezők Alátámasztáshoz benyújtott dokumentumok megnevezése/megjegyzések – mindazon dokumentumok felsorolása, melyek bizonyítják a számla jogszerű kiállítását (pl. szerződés, teljesítés igazolás stb.)

31 Számlatétel SZÁMLARÖGZÍTÉS
Tétel megnevezése: az adott számlában szereplő pontos megnevezés. Elszámolható költség, tevékenység, számviteli kategória: az EMIR-ben a támogatási szerződés alapján berögzített költségeket tartalmazza. Tétel elszámolni kívánt összege Forintban: a Tétel teljes összegéből elszámolni kívánt összeg. Csak abban az esetben van tartalma, ha a kiválasztott devizanem nem HUF.

32 Költségösszesítők számlatételei
SZÁMLARÖGZÍTÉS Költségösszesítők számlatételei Költségsoronként! Több számla esetén összesíteni kell a számlák költségsorok szerinti összegeit (nettó, áfa, bruttó, elszámolni kívánt nettó, áfa, bruttó) Lehetőség: oldalról letölthető költségösszesítők Összesítőn szereplő számlák nem kerülnek felrögzítésre! A költségösszesítő excel táblában lesznek benne! Kifizetés bizonylatának sorszáma: „összesítő szerint”

33 SZÁMLARÖGZÍTÉS Elszámolás mentése, beküldése Végleges mentés Nyomtatási kép vízjelet tartalmaz, még nem nyomtatható!!! Tájékozódásként jó! Adatáttöltés: éjszaka Másnapra: sorszámot kap az elszámolás (kifizetési kérelem) A kifizetési kérelem ekkor nyomtatható ki Nyomtatás után aláírás + mérlegképes könyvelővel ellenjegyeztetés!

34 KIFIZETÉSI KÉRELEM Számlák sorrendje a papír alapú dokumentációban: Kifizetési kérelem nyomtatványon szereplő számlák sorrendje alapján Papír alapú dokumentáció összeállítása: számla és a hozzá tartozó dokumentumok összetartozása! költségösszesítők mellé benyújtandó számlákat az összesítő mellé tegyük a kifiz.kérelmen szereplő sorrendnek megfelelően

35 IDŐKÖZI KIFIZETÉSI IGÉNY
A számlák és a hozzá tartozó dokumentumok rendezése A fenti sorrend alapján a kifizetési kérelem elszámolási csomag elkészítése pl. excel melléklet szerint

36 ELŐLEG ELSZÁMOLÁSA SZABÁLYOK: Már az első kifizetési kérelemben el lehet kezdeni az előleggel való elszámolást Legkésőbb a záróegyenleg kifizetési igényben kell elszámolni az előleg összegével! De: 25%-os előleg igénybevétele esetén a megítélt támogatás 75%-ának felhasználását követően mindenképpen el kezdeni az elszámolást Elszámolás módja: kifizetési kérelemben történő jelölés (pálytáj felület / elszámolások funkció / új elszámolás készítése: az előleg elszámolás összegének megadása

37 Kifizetési kérelem sorszáma Jóváhagyott támogatás Ft
ELŐLEG ELSZÁMOLÁSA LEHETSÉGES ESETEK: 1. Már az első kifizetési kérelemben elkezdjük az előleggel való elszámolást és minél hamarabb rendezni szeretnénk tartozásunkat Kifizetési kérelem sorszáma Igényelt támogatás Ft Jóváhagyott támogatás Ft Elszámolt előleg Ft Utófinanszírozás Ft 1. 2. 3. 4. 5. 6. Összesen:

38 Kifizetési kérelem sorszáma Jóváhagyott támogatás Ft
ELŐLEG ELSZÁMOLÁSA LEHETSÉGES ESETEK: 2. Folyamatosan próbálunk elszámolni az előleggel Kifizetési kérelem sorszáma Igényelt támogatás Ft Jóváhagyott támogatás Ft Elszámolt előleg Ft Utófinanszírozás Ft 1. 2. 3. 4. 5. 6. Összesen:

39 Kifizetési kérelem sorszáma Jóváhagyott támogatás Ft
ELŐLEG ELSZÁMOLÁSA LEHETSÉGES ESETEK: 3. A végére hagyjuk az előleg elszámolását, minél későbbre Kifizetési kérelem sorszáma Igényelt támogatás Ft Jóváhagyott támogatás Ft Elszámolt előleg Ft Utófinanszírozás Ft 1. 2. 3. 4. 5. 6. Összesen:

40 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "FINANSZÍROZÁS - TÁMOP-2.5.1. I. RÉSZ FINANSZÍROZÁS - TÁMOP-2.5.1. POLGÁR ÉVA ESZA Kht."

Hasonló előadás


Google Hirdetések