Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Erasmus program. A programról - általánosságban Az Erasmus program a felsőoktatásnak teremt pályázati lehetőségeket. Az Erasmus az Európai Bizottság.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Erasmus program. A programról - általánosságban Az Erasmus program a felsőoktatásnak teremt pályázati lehetőségeket. Az Erasmus az Európai Bizottság."— Előadás másolata:

1 Az Erasmus program

2 A programról - általánosságban Az Erasmus program a felsőoktatásnak teremt pályázati lehetőségeket. Az Erasmus az Európai Bizottság egyik legsikeresebb és legismertebb programja, mely mostanáig több mint 2,3 millió felsőoktatási hallgató mobilitását segítette elő Európában.

3 Az ERASMUS program keretében a főiskola hallgatója sikeres pályázás után valamely európai országban tanulmányokat folytathat 3-6 hónap közötti időtartamban, illetve szakmai gyakorlatát töltheti, melyhez számára a program ösztöndíjat folyósít. A programról - általánosságban

4 Hallgatók számára kínált mobilitás két típusa: 1. Külföldi tanulmányok (általában egy szemeszter egy külföldi partnerintézménynél) 2. Szakmai gyakorlat (gyakorlati idő külföldi fogadó szervezetnél) A kétféle mobilitás ugyanazon, vagy két eltérő képzési ciklusban is lehetséges. A programról - általánosságban

5 Az intézmények közötti mobilitás előfeltétele a kétoldalú (bilaterális) szerződések megkötése. Az AVKF-nek jelenleg a következő intézményekkel van érvényes Erasmus bilaterális szerződése: Külföldi tanulmányok - A program működése a gyakorlatban

6 Erasmus partnerintézményeink Ausztria: Linz Bécs Graz

7 Erasmus partnerintézményeink Németország: Bonn München Giessen

8 Erasmus partnerintézményeink Belgium: Namur

9 Erasmus partnerintézményeink Norvégia: Oslo

10 Erasmus partnerintézményeink Dánia: Haderslev

11 Erasmus partnerintézményeink Kolozsvár Székelyudvarhely Románia:

12 Kik vehetnek részt a programban? A hallgatónak valamely részt vevő (EU-s) ország állampolgárának kell lennie, vagy az adott országban menekültként, hontalan személyként vagy állandó lakosként ismerik el. A hallgatónak tanulmányi területtől függetlenül egy Erasmus Intézményi Iránytűvel (EUC-vel) rendelkező felsőoktatási intézménybe beiratkozott hallgatónak kell lennie, ahol tanulmányai végeztével (államilag) elismert diplomát, vagy más egyéb felsőfokú képzettséget szerezhet, doktori szintig bezárólag. Az AVKF belső előírása szerint a hallgatónak a pályázat kiírását megelőző félévben minimum 4.0-es átlagot szükséges elérnie. Megfelelő nyelvtudás (a fogadó ország nyelve, vagy a képzés nyelvének megfelelő ismerete) szükséges. Külföldi tanulmányok – hallgatói tanulmányi célú mobilitás

13 Hallgatói tanulmányi célú mobilitás Hogyan kell pályázni? Pályázni a jelentkezési lap benyújtásával, valamint papíralapú beadandó anyagokkal lehet. Mikor és hol kell pályázni? A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 6. 12 óra Helye: INNKI földszint 2.

14 Kötelezően beadandó anyagok pályázati jelentkezési lap (Letölthető lesz) rövid - 1-1 gépelt oldalnál nem hosszabb - kétnyelvű önéletrajz, (magyarul és angolul, vagy a célország nyelvén) rövid - 1-1 gépelt oldalnál nem hosszabb - magyarul és angolul, vagy a célország nyelvén írt motivációs levél. (Ez a hallgató céljait és elképzeléseit tartalmazza, miért szeretne az adott helyen tanulni, valamint szakirányának és szakismereteinek megfelelően tartalmazza a tervezett külföldi út szakmai programjával kapcsolatos elképzeléseit, terveit.) a lezárt félévek indexmásolata, vagy a Neptunról nyomtatott verzió nyelvvizsga megléte esetén nyelvvizsga bizonyítvány másolata 1 db jó minőségű igazolványkép egy tanártól szakmai ajánlás Hallgatói tanulmányi célú mobilitás

15 Beadandó, ha a hallgató rendelkezik a következőkkel: korábbi, 1 hónapos, vagy annál hosszabb idejű, hazai, vagy külföldön töltött szakmai gyakorlatok, tanulmányutak jegyzéke és az erről szóló igazolás. TDK konferenciákon tartott előadások, illetve egyéb tudományos közlemények listája és eredményei, az ezekről szóló igazolások másolatával versenyeken, pályázatokon elért helyezések, dicséretek, díjak listája, az ezekről szóló igazolások másolatával az idegen nyelven hallgatott szakmai tantárgyak megnevezése, az ezekről szóló igazolások másolatával rendszeres szakmai-, közösségi-, kulturális-, sporttevékenység esetén az erről szóló igazolás másolata a hallgató által fontosnak tartott és itt fel nem sorolt egyéb anyagok (pl. demonstrátori tevékenység) Hallgatói tanulmányi célú mobilitás

16 A pályázat benyújtásának módja Személyesen; A pályázat beadásának helye: AVKF, Idegen nyelvi, Nemzetiségi és Nemzetközi Kapcsolatok Intézet – Bodó Erika (Szent Miklós tér 1-3.). E-mailben erasmus@avkf.hu (pályázati űrlap, motivációs levél, önéletrajz) Hallgatói tanulmányi célú mobilitás

17 A pályázatok bírálata A nyelvvizsgával nem rendelkezők számára az intézet nyelvi alkalmassági vizsgát tart –melynek eredménye függvényében kerülnek a pályázatok a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága elé – amely testület dönt a nyertesek személyéről. A pályázat benyújtói az általuk megadott e-mail címen kapnak értesítést pályázatuk eredményéről. A pályázat nyerteseire a kint töltött félévük idején a kedvezményes tanulmányi rend szabályai vonatoznak. Hallgatói tanulmányi célú mobilitás

18 A nyertesekkel a kiutazást megelőző hónapokban a főiskola támogatási szerződést köt. A pénzügyi és egyéb szabályokról ez az Uniós szabvány szerződés rendelkezik. A hallgató kötelessége a kiutazás előtt tájékozódni a fogadó intézmény által felajánlott kurzus-lehetőségekről és ezzel kapcsolatban egyeztetni az őt küldő intézet koordinátorával. (Ez minden intézetnél a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsági tagja.) A kiutazást megelőzően kitöltik a Tanulmányi Szerződést (Learning Agreement).

19 A kiutazás után a kapcsolattartás fő módja az e-mail – az erasmus@avkf.hu címen. erasmus@avkf.hu Az AVKF-ről kiutazó hallgatóknak kint tartózkodásuk alatt minimum 12 ECTS kreditet szükséges szerezniük. Az első hónap leteltével a kiutazott hallgató véglegesíti a Tanulmányi szerződést, aláíratja az ottani koordinátorral, és az eredeti példányt postai úton elküldi az AVKF Erasmus koordinátora címére. A kinti tanulmányi időszak végeztével a fogadó intézményben elvégzett munkáról a hallgató a Tanulmányi Átirat (Transcript of Records) lapon kap igazolást – melyet a fogadó intézet koordinátora tölt ki, pecsétel le és ír alá. A kinti tanulmányok itthoni beszámításáért az adott intézet koordinátora és a Kreditátviteli Bizottság a felelős. Hallgatói tanulmányi célú mobilitás

20 Hazaérkezését követően (a Támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően) a hallgató egyrészt köteles a Tempus Közalapítvány által elkészített on-line beszámolót elkészíteni, valamint egy egy-oldalas (élmény)beszámolót küldeni e-mail-en az AVKF Erasmus címére, lehetőség szerint négy öt digitális fotóval illusztrálva. A pályázatban részt vevő hallgatók tudomásul veszik, hogy az ösztöndíj nem (feltétlenül) fedezi minden kiadásukat, lehetséges, hogy önerőre is szükségük lehet. A kiutazó hallgató – amennyiben a kint tartózkodása alatti félévben itthon tanegységet vesz fel – még a kiutazását megelőzően köteles informálni az oktatót, hogy rá a következő félévben a kedvezményes tanulmányi rend vonatkozik. Hallgatói tanulmányi célú mobilitás

21 Kik vehetnek részt a programban? A hallgatónak valamely részt vevő (EU-s) ország állampolgárának kell lennie, vagy az adott országban menekültként, hontalan személyként vagy állandó lakosként ismerik el. Az AVKF belső előírása szerint a hallgatónak a pályázat kiírását megelőző félévben minimum 4.0-es átlagot szükséges elérnie. Megfelelő nyelvtudás (a fogadó ország nyelve, vagy a képzés nyelvének megfelelő ismerete) szükséges. Külföldi szakmai gyakorlat

22 Hogyan kell pályázni? Pályázni a jelentkezési lap benyújtásával, valamint papíralapú beadandó anyagokkal lehet. Mikor és hol kell pályázni? A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 6. 12 óra Helye: INNKI földszint 2.

23 Kötelezően beadandó anyagok pályázati jelentkezési lap (Letölthető lesz) rövid - 1-1 gépelt oldalnál nem hosszabb - kétnyelvű önéletrajz, (magyarul és angolul, vagy a célország nyelvén) rövid - 1-1 gépelt oldalnál nem hosszabb - magyarul és angolul, vagy a célország nyelvén írt motivációs levél. (Ez a hallgató motivációit, céljait és elképzeléseit tartalmazza, miért szeretné az adott helyen szakmai gyakorlatát tölteni, stb.) a lezárt félévek indexmásolata, vagy a Neptunról nyomtatott verzió nyelvvizsga megléte esetén nyelvvizsga bizonyítvány másolata 1 db jó minőségű igazolványkép Külföldi szakmai gyakorlat

24 A pályázat benyújtásának módja Személyesen; A pályázat beadásának helye: AVKF, Idegen nyelvi, Nemzetiségi és Nemzetközi Kapcsolatok Intézet – Bodó Erika (Szent Miklós tér 1-3.). E-mailben erasmus@avkf.hu (pályázati űrlap, motivációs levél, önéletrajz) Külföldi szakmai gyakorlat

25 A pályázatok bírálata A nyelvvizsgával nem rendelkezők számára az intézet nyelvi alkalmassági vizsgát tart –melynek eredménye függvényében kerülnek a pályázatok a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága elé – amely testület dönt a nyertesek személyéről. A pályázat benyújtói az általuk megadott e-mail címen kapnak értesítést pályázatuk eredményéről. A pályázat nyerteseire a kint töltött félévük idején a kedvezményes tanulmányi rend szabályai vonatoznak. Külföldi szakmai gyakorlat

26 A nyertesekkel a kiutazást megelőző hónapokban a főiskola támogatási szerződést köt. A pénzügyi és egyéb szabályokról ez az Uniós szabvány szerződés rendelkezik. A hallgató, az AVKF és a fogadóintézmény között egy három oldalú Szakképzési megállapodást kötünk. A külföldi fogadóintézmény felkutatása a hallgató feladata, melyben igény esetén segítséget nyújtunk.

27 Hazaérkezését követően (a Támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően) a hallgató egyrészt köteles a Tempus Közalapítvány által elkészített on-line beszámolót elkészíteni, valamint egy egy-oldalas (élmény)beszámolót küldeni e-mail-en az AVKF Erasmus címére, lehetőség szerint négy öt digitális fotóval illusztrálva. A pályázatban részt vevő hallgatók tudomásul veszik, hogy az ösztöndíj nem (feltétlenül) fedezi minden kiadásukat, lehetséges, hogy önerőre is szükségük lehet. A kiutazó hallgató – amennyiben a kint tartózkodása alatti félévben itthon tanegységet vesz fel – még a kiutazását megelőzően köteles informálni az oktatót, hogy rá a következő félévben a kedvezményes tanulmányi rend vonatkozik. Külföldi szakmai gyakorlat

28 Elérhetőség: Bodó Erika Idegen nyelvi, Nemzetiségi és Nemzetközi Kapcsolatok Intézet Szent Miklós tér 1-3. erasmus@avkf.hu


Letölteni ppt "Az Erasmus program. A programról - általánosságban Az Erasmus program a felsőoktatásnak teremt pályázati lehetőségeket. Az Erasmus az Európai Bizottság."

Hasonló előadás


Google Hirdetések