Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A fordulat századi m ű vészek, zeneszerz ő k. (1600-1700) Istvánfi Alexandra 10. c.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A fordulat századi m ű vészek, zeneszerz ő k. (1600-1700) Istvánfi Alexandra 10. c."— Előadás másolata:

1 A fordulat századi m ű vészek, zeneszerz ő k. (1600-1700) Istvánfi Alexandra 10. c

2 M ű vészek: Rembrandt 1606. július 15.- én született Leidenben (Hollandiában) Alkotásai abban az id ő szakban születtek, amelyet a m ű vészettörténészek Holland aranykornak, illetve „arany évszázadnak”, vagy egyszer ű en Rembrandt korának neveznek. Ő a világ egyik legismertebb fest ő je, az egyik legjelent ő sebb 17. századi holland m ű vész. 1631-re Rembrandt már olyan hírnévnek örvendett, hogy számos portrét rendeltek t ő le Amszterdamból. Ezért odaköltözött, és több száz arcképet festett megrendelésre, köztük páros, illetve csoportos portrékat is. 1634-ben feleségül vette Saskia van Uylenburgot. Négy gyermekük született, de az els ő három nem sokkal születésük után meghaltak, csak a negyedik gyermek Titus élte meg a feln ő ttkort. Rembrandt 1669. október 4.- én Amszterdamban elhunyt.

3 Anthony Van Dyck Antwerpenben született 1599. március 22.- én 1609-re már Hendrick van Balennél tanult festészetet 1615 körül vált független fest ő vé, és közös m ű helyt állított fel a még nálánál is fiatalabb ifj. Jan Brueghellel. Felvették szabad mesternek az antwerpeni Szent Lukács fest ő céhbe 1618 februárjában. 1639-40 közt elvette Maryt, Lord Ruthven lányát. 1641. december 9.- én Londonban meghalt. Két lánya maradt árván feleségét ő l, fiatalabbik lánya mindössze 10 naposan. A Szt. Pál-katedrálisban temették el, ahol a király szobrot emelt tiszteletére. Anthony Van Dyck egyik m ű ve

4 Diego Velázquez 1599. június 6.- án született Sevillában. Els ő, sevillai korszakát népies zsánerképek jellemzik. 1622-ben látogat el el ő ször Madridba, amelynek m ű kincsei, f ő leg Tiziano m ű vei nagy hatást gyakorolnak rá, majd a következ ő évben IV. Fülöp király szolgálatába szeg ő dik. 1629-31-ig Rómában tartózkodik. Hazatérése után két évtizeden át ki nem mozdul Madridból. 1660. augusztus 6.- án (61 évesen) Madridban meghalt. Velázquez egyik m ű ve

5 Henry Purcell 1659. szeptember 10.- én született Londonban. Az angolok egyik leghíresebb barokk zeneszerz ő je. Els ő ként nyomtatásban megjelentetett m ű vei: Twelve Sonatas (1683), II. Jakab angol király koronázása alkalmára, I was glad (1687), My heart is inditing (1687). Londonban 1836-ban alapították meg a Purcell Clubot, amelynek f ő feladata a szerz ő m ű veinek kiadói munkálata lett volna, amelyet azonban 1863-ban felszámoltak. 1695. november 21.- én Londonban elhunyt. Zeneszerz ő k

6 Antonio Vivaldi 1678. március 4.- én született Velencében. Olasz barokk zeneszerz ő, heged ű s, pedagógus, impresszárió és pap is volt. Egyházi tanulmányait 1688-ban kezdte meg, mivel azonban koraszülött volt és beteges maradt, nem adták be a velencei papi szemináriumba, hanem otthon taníttatták. A zeneszerz ő t 1703-ban szentelték áldozópappá, de papi hivatását nem sokáig gyakorolta, saját elmondása szerint egészségi állapota nem tette lehet ő vé, hogy rendszeresen misézzen. Els ő operájának bemutatójára 1713-ban, Vicenzában került sor nagy sikerrel, a következ ő évben már Velencében vitték színre következ ő dalm ű vét. 1741. július 28.-án Bécsben elhunyt.

7 Johann Sebastian Bach Eisenach-ban született 1685. március 21.- én Bach, barokk zeneszerz ő, orgonista, heged ű m ű vész, a zenetörténet egyik legnagyobb egyénisége, és a protestáns egyházi zene kiemelked ő képvisel ő je volt. A 17. század elejéig visszavezethet ő Bach dinasztia legjelent ő sebb alakja volt. Rohamosan gyengül ő látása miatt halála el ő tt szemm ű tétet végeztek el rajta, amely nem sikerült és megvakult. 1750. július 28.- án Lipcsén meghalt. Bach kézírása

8 Georg Friedrich Händel Született: Halle an der Saale, 1685. február 23. Händel német (szász) származású barokk zeneszerz ő, hangszeres el ő adó volt. Mivel élete nagy részét Angliában töltötte, az angolok nemzeti zeneszerz ő jüknek tartják. Nagy hatással volt a bécsi klasszikusokra, nevezetesen Haydnra, Mozartra és Beethovenre. Händel élete vége felé szembaj hatalmasodott el rajta, szürkehályog-m ű tétjei sikertelenek voltak (ugyanaz az orvos m ű tötte, aki Johann Sebastian Bachot is), ezután gyakorlatilag megvakult. 1759. április 14.- én (74 évesen) elhunyt Londonban. A Westminster-apátságban, Anglia nemzeti panteonjában temették el.

9 Források: http://hu.wikipedia.org/wiki/Rembrandt http://hu.wikipedia.org/wiki/Van_Dyck http://hu.wikipedia.org/wiki/Vel%C3%A1zquez http://hu.wikipedia.org/wiki/Henry_Purcell http://hu.wikipedia.org/wiki/Vivaldi http://hu.wikipedia.org/wiki/Bach http://hu.wikipedia.org/wiki/Handel


Letölteni ppt "A fordulat századi m ű vészek, zeneszerz ő k. (1600-1700) Istvánfi Alexandra 10. c."

Hasonló előadás


Google Hirdetések