Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A személyi számítógépek és az írás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A személyi számítógépek és az írás"— Előadás másolata:

1 A személyi számítógépek és az írás
Máté István A személyi számítógépek és az írás

2 Kezdetben vala az írás…
Az írás „…láthatóvá teszi a nyelvet, és ezzel sokkal tökéletesebben, mint a szóhagyomány mnemotechnikai támaszai, az ismétlés, az alliteráció vagy a variáció, maradandóvá tudja rögzíteni a nyelvi kifejezést. Az írott betű hatalma abban rejlik, hogy a pillanatnyilag elhangzó és elmúló beszédet kiragadja az idő mulandóságából…, a térnek és időnek ismeretlen messzeségeibe elhangzóvá fokozza.” Thinemann Tivadar Irodalomelméleti alapfogalmak

3 Az írás rövid története

4 Ékírás A gondolatok írásba foglalásának igénye mintegy tízezer éve kezdődött meg, amikor is a nagy folyam- menti kultúrák területén megindult az élelemtermelés. A termények adatait (mennyiség, minőség stb.) rögzíteni kellett. Mezopotámiában például a kezdeti piktografikus jelekből ékírás alakult ki az évezredek folyamán. Forrás: vic.mkm.sulinet.hu

5

6 Pecséthenger A számolókövek mellett információt tároltak a pecsétlenyomatok is, melyek az egyes tárgyak tulajdonosaira utaltak, vagy „kísérőlevélként” szerepeltek a kereskedők által elszállított árukon. Forrás: vic.mkm.sulinet.hu

7 pecséthenger használat
ékírás íróvesszővel Urbán Gabriella: A nem alfabetikus írásrendszerek

8 Egyiptomi írnokok Az első „toll” és papír rendszere az ősi Egyiptom civilizációjából ered. A fáraók és a főpapok írnokai nádat használtak, melynek a festékanyagot megtartó, rostokra szétrágott végeivel hieroglifákat festettek a falra vagy a papiruszra. Urbán Gabriella: A nem alfabetikus írásrendszerek

9 mindenre írtak (hieroglif írást gyakran vésték: kő, fa, elefántcsont),
papirusz: egyiptomi találmány, tussal, nádtollal, madártollal; (a demotikust: csak erre írták: összevonásokkal, egyszerűsítésekkel: könnyed, hajlékony írás) Urbán Gabriella: A nem alfabetikus írásrendszerek

10 Phaisztoszi korong Mintegy 3800 évvel ezelőtt a krétai phaisztoszban elkészítették a 45 krétai írásjel pecsétnyomóját. A korábban tulajdon-azonosításra használt pecsétnyomók új funkciót kaptak: egy egyszerű szövegsokszorosító módszer alakult ki. A phaisztoszi korongon a szöveg egyes szavait – melyek a korong mindkét oldalát beborítják – bekarcolt vonalak választják el egymástól. Az egyik oldalra 31 csoportban 123, a másikra 30 csoportban 119 jel fért föl. Az írás a korong közepétől kifelé halad spirál alakban Urbán Gabriella: A nem alfabetikus írásrendszerek

11 Moabita kő Betűink eredete a föníciaikig nyúlik vissza, akik kialakították a ma is használ karakterek alapmotívumait adó írást. Jellemző hogy a betűk külalakja még ma is emlékeztet a korabeli jelentésre: Alef – A  bak (két szarv a betű szárait adják), vagy Bét – B  ház (a kupolaszerkezet figyelhető meg) és még sorolhatnánk a példákat.

12 Azték és maja írás Írófelület: szarvasbőr, fügefaháncs, agávé-papír (10 m-es csíkok). Összehajtogatták leporellószerűen, fatáblák közé fogták, ez a kódex. Urbán Gabriella: A nem alfabetikus írásrendszerek

13 Kínai írás Írófelület: bambuszrúd, selyem, PAPÍR i.sz. 105.
Íróeszköz: nádtoll, nyúlszőrecset, lágyabb finomabb formák a könyvnyomtatást 868-ban már ismerték Urbán Gabriella: A nem alfabetikus írásrendszerek

14 Nyomtatás - Gutenberg Néhány próbálkozás után – metszett fatáblák, acélbélyegzők – egy mainzi Johannes Gutenberg (~1395 – 1468) oldotta meg a problémát: feltalálta a könyvnyomtatást, s megalkotta a nyomtatáshoz szükséges valamennyi berendezést és eljárást is (betűöntés, betűfém, nyomóforma, nyomdafesték). Gutenberget nem csak a technikai, hanem az esztétikai kérdések is érdekelték. Kialakult a tipográfia, a betűkialakítással és felhasználással foglalkozó szakma.

15 A festékanyag fejlődésével a nádakat a végben felhasított, hegyezett eszközök váltották fel, előkészítve a madártollak útját. A XVI. században írószerként felbukkanó madártoll, egy továbbfejlesztett íróeszköz. A hegyet könnyebben lehetett hegyezni, sokkal rugalmasabb volt és nem tört el olyan könnyen az író kézsúlya alatt, mint az elődje. Urbán Gabriella: A nem alfabetikus írásrendszerek

16 A töltőtoll Lewis Waterman 1884-ben egy biztosítási ügynöknek elege lett a toll és a tinta kényelmetlen használatából és forradalmasította a tollak világát. Mr. Waterman-nek sem mérnöki, sem tudományos képzettsége nem volt, mégis kikutatta azt, amit értelmiségiek százai nem tudtak; Forrás: Wikipedia

17 A töltőtoll működése a válasz alapjában véve egyszerű volt. Waterman felfedezte, hogy a hajszálcsöves elmélet nyomán egy jelentős, dinamikus atmoszférikus nyomás érhető el.  Az adagolóban, mely a tintát a tollhegy hátsó oldalán a papírra tereli el, Waterman két vagy három vezetéket illetve csatornát alakított ki, mely a levegő és a folyadék egyidejű mozgását tette lehetővé. A levegő a felhasznált tinta helyére került. Forrás: Wikipedia

18 Golyóstoll (1938. április 25) A golyóstoll (régies nevén Bíró-toll) a modern íróeszközök egyike. Egy viszkózus tintával töltött hengerforma tartályból, és egy annak végét lezáró, általában sárgarézből, acélból vagy wolframkarbidból készült, egy milliméter körüli átmérőjű gömbből áll. A toll hegyét a papíron végighúzva a forgó gömb kijuttatja a tintát, ami majdnem azonnal megszárad. Bíró László József (Budapest, szeptember 29. – Buenos Aires, november 24.) Forrás: Wikipedia

19 Az igazi golyóstoll Forrás: Wikipedia

20 Az írógép története Irodai és otthoni irat előállításnak lehetősége
1808. Pellegrino Turri készített először írógépet

21 A számítógépek rövid története
Van der Vaart (Hollandia) lő, mellé!

22 Stonhenge – a naptárgép
Az öt és kilenc méter magasságú kövekből álló kört Délkelet-Angliában építették az i. e. II. évezredben. A kövek elrendezése az évszakok változását mutatta.

23 Az abakusz A görög abakusz szó magyar jelentése tábla. Babilóniából ered. Az eszközt bronzból készítették. A hosszanti nyílásokban szegecsek mozdultak el a számolás során. A római abakusz egyes példányain, mint a képen is látható, a tizedes törtek is helyet kaptak.

24 Pascal számológépe Blaise Pascal 1642-ben Franciaországban óraszerkezetű számo- lógépet készített, amely a Pascaline nevet kapta. •Az összeadást és a kivonást segítette.

25 Difference Engine Charles Babbage ( december 26., Teignmouth, Nagy- Britannia – október 18., London) angol matematikus és korai számítógép- tudós, az első személy, aki előállt a programozható számítógép ötletével. Forrás: Wikipedia

26 Az első programozó Augusta Ada King sz. Byron, Lovelace grófnő ( december 10. – november 27.) főként arról ismert, hogy leírást készített a Charles Babbage által tervezett első mechanikai számítógéphez, az analitikai számolóműhöz. Egyesek szerint a géphez készült programokat is ő írta, így az első programozónak tekinthető. Forrás: Wikipedia

27 Atanasoff–Berry Computer
A legelső kísérlet egy elektromos számítógép megépítésére John Atanasoff nevéhez fűződik, aki matematika professzor volt Iowában ben Atanasoff egyelőre még csak papírra vetett egy gépet, amellyel mindössze annyi volt a célja, hogy a tanítványai könnyebben tudjanak parciális differenciálegyenleteket számolni. Forrás:

28 Colossus A Colossusok első példánya végére készült el, felhasználási területe természetesen a hadászat volt, a németek ENIGMA kódoló berendezésével készült titkosítást ezekkel sikerült megfejteni. A gép másodpercenként karaktert tudott feldolgozni, de a kódfejtésen kívül szintén nem használták másra (mivel nem is lehetett volna), így számítógépnek nehezen lenne nevezhető. Forrás:

29 ENIAC Az első általános célokra felhasználható számítógép az Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC) volt, amelynek építésében a jelenleg uralkodó felfogás szerint Presper Eckert and John Mauchly jeleskedtek. Mi azonban hozzátesszük, hogy Neumann János is ott volt abban a laborban, ahol összerakták a gépet, és minden bizonnyal nem csak épp arra járt – főleg, hogy úgy hívták oda, hogy segítsen a munkálatokban. A munka 1943-ban kezdődött és 1945 őszére fejezték be teljes egészében. Forrás:

30 A 70-es évek második felében Stephen Wozniak és Steven Jobs Apple Computers néven alapított egy számítógépgyártó céget. Az első Apple számítógépet 1977-ben adták el. A számítógépeiken alkalmazott újítások között volt a kiterjesztett memória, az adatok és programok tárolására szolgáló olcsó lemezmeghajtó és a színes grafika. Forrás: A számítástechnika története (amirisc.ttk.pte.hu/docs/szt_mt_sztort_02.pdf)

31 1985 június 28-án jelent meg a Microsoft Windows első változata
Forrás:

32 1989-ben megjelent az egyik legismertebb szövegszerkesztő, a MS Word első változata.
Forrás:

33 Írás a számítógépen

34 A számítógép írástudása a szövegszerkesztők, illetve szedőprogramok kifejlődésével kezdődött. A folytatás egyszerű: amikorra a képernyő és a nyomtatók grafikus képességei elérték a hagyományos nyomdákét, megszülettek a megfelelő programok is a nyomdai munkák kiváltására, az úgynevezett asztali kiadványszerkesztők (Desktop Publishing). Kis Ádám : Az akadémiai helyesírási szabályzat és a számítógép

35 Számítógépes tipográfia
Betűtípusnak nevezzük az azonos logikával, tervezői rendben, ugyanazon tipográfiai elv alapján készített, azonos formajegyekkel rendelkező, gyakran az alkotó nevét viselő betűsort és írásjeleket. Ennek készítésénél a különböző alkotóelemek következetességét figyelik, amellyel a betű egy-egy részlete változik és ettől egyéni formájú lesz. Forrás: litterné Németh Andrea – Mészáros István: Hagyományos és elektronikus kiadványszerkesztés

36 Betűtípusok Betűfajtának nevezzük egy-egy betűtípus módosított alakjait. Forrás: litterné Németh Andrea – Mészáros István: Hagyományos és elektronikus kiadványszerkesztés

37 Szövegszedés Nagybetűvel vagy szokatlan betűvel rövidebb feliratok, címek írhatóak. Nagyon fontos a jól olvasható betű mérete, amely pont között optimális (betűnagyság: fokozat vagy grádus). A különböző betűtípusok egyedi méretezését itt figyelembe kell venni.

38 Általános szedéstükörnél a margókat, fejléceket, hasábokat állítjuk be
Általános szedéstükörnél a margókat, fejléceket, hasábokat állítjuk be. A modulhálós szerkezetben könnyebb elhelyezni nagyszámú képet, grafikai elemet. Elektronikus dokumentumoknál és újságoldalak tördelésénél ezt a megoldást használják. Forrás: litterné Németh Andrea – Mészáros István: Hagyományos és elektronikus kiadványszerkesztés

39 A címeknél érzékeltetni kell a köztük lévő hierarchiát (főcím, alcím…)
A címeknél érzékeltetni kell a köztük lévő hierarchiát (főcím, alcím…). A képek, illusztrációk, grafikai megoldásokat úgy alkalmazzuk, hogy ne csak az első pillanatban ragadja meg a figyelmet, de a későbbekben is érdekes legyen, anélkül, hogy elvonná az olvasót a tartalomtól. Sokszor elég egy vizuális ötlet, egyetlen egyszerű elem vagy egy-két szín következetes variálása, amely végigvezet a kiadványon. Forrás: litterné Németh Andrea – Mészáros István: Hagyományos és elektronikus kiadványszerkesztés

40 A jövő

41 Personal Digital Assinstant – PDA
Írás íróvesszővel kézírásfelismerés

42 Kézírás felismerés

43 Elektronikus könyvek, újságok böngészésére alkalmas elektronikus médiatár – E-Paper
A multifunkciós, SIM- kártyát fogadni képes, eszköz memóriája microSD- kártyával bővíthető, mérete alig nagyobb egy kisebbfajta notesznél Forrás:

44 Köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "A személyi számítógépek és az írás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések