Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Workshop megcélozva közép- és kelet-Európát Budapest, Magyarország 2014 május 15.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Workshop megcélozva közép- és kelet-Európát Budapest, Magyarország 2014 május 15."— Előadás másolata:

1 Workshop megcélozva közép- és kelet-Európát Budapest, Magyarország 2014 május 15.

2 A VAGYONESZKÖZÖK CSERÉJE

3 1. 2. 3. 4. 5. A WP3 céljai A meglévő technikák összehasonlító elemzése Következtetések az Útmutatóhoz Javítások a híd cserére vonatkozóan Javítások a kitérő cserére vonatkozóan Tartalomjegyszék

4 WP célok –Megvizsgálni új építési módszereket Milyen módszereket használnak? Jól ismert módszerek (betolás, vasúti híd szállító, vasúti daruk, stb.) Könnyű súlyú hídpálya rendszerek (cfrp vagy LC) Új építési anyagok a teljes hídszerkezethez Moduláris kitérő módszer –Tervezni és optimalizálni az építési eljárást kapcsolódva az LCCA-hoz Hiányosságok Hol van szükség fejlesztésre? Mik a speciális igények a vasút tulajdonosoktól? Minimális forgalom megszakítás és környezeti hatás Stratégiák a költség-hatékony vágány felújításhoz –Adatbevitelt szolgáltatni az adatokra vonatkozóan az LCC modellek kifejlesztésére és döntés segítő rendszerekre vonatkozóan, az infrastruktúra menedzserek számára Segíteni az infrastruktúra menedzsereket a döntésben, hogy mikor kell cserélni Tanácsadás a minőségi paraméterekre (részleges csere összevetése a felújítással) Tartalmazva a hosszú-távú karbantartási stratégiákat

5 Partnerek és az információk forrása 15th of May 2014 Kérdőív és összehasonlító elemzés a MAINLINE partnereken keresztül: - Németország (DB) - Spanyolország (COMSA) - Törökország (TCDD) - Magyarország (MÁV) - Cseh Köztársaság (SKANSKA) - SKM (UK) - COWI (DK) - Műszaki Egyetem Graz (AT) INNOTRACK projekt: - Trafikverket (Svédország) - Network Rail (UK) UIC Pályás Szakértői Csoport - Jernbaneverket (Norvégia)

6 Összehasonlító elemzés Új technológiák a gyártáshoz és cseréléshez 6 A cserélési technikák áttekintése szerte Európában azokra összpontosít, amik több hatékonyságot ajánlanak Meghatározni a lehetőséget a javításra figyelembevéve az új technológiákat Logisztika tervezés Vágányzár Európai szabványos híd Vágány irányviszonyok Merevség változás Útmutató az elavult infrastruktúra cseréjére Híd csapat TrV, COWI, LTU, DB, SKM, NR, Skanska Pályás csapat COMSA, Skanska, TUGraz, TrV, NR, TCDD Pályás csapat Hídász csapat

7 Összehasonlító elemzés Swietelsky 15th of May 2014

8 A módszerek példájának leírása a D3.1-ben Cserevasúti daruval vízszintes indítással Táblázat a fő paraméterekkel a döntés hozáshoz a) F ö ldmunk á k elk é sz í t é se az ú j h í d betol á sa előtt. b) F ö ldmunk á k befejezve é s betol á si gerend á k be é p í tve. c) Hidraulikus emelők telep í tve a betol ó gerend á kra, a h í d megemelve 5 cm-el é s elmozd í tva az á lland ó helyzetbe. d) A h í d betolva a v é gső hely é re – a betol á si gerend á k l á that ó k. V á g á nyz á r■ 10 nap □ 1 h ó nap az utat a v á g á ny alatt le kell z á rni ~2-3 h ó napra Csere Tervez é si é lettartam/tart ó ss á g ■ teljes csere □ r é szleges csere ■ 100 é v □ 50 é v □ 10 é v Kock á zat■ elhanyagolhat ó kock á zat (j ó l ismert technol ó gia, szabv á ny) □ kisebb kock á zat □ nagyobb kock á zat

9 Egyedi forgalmi helyzetek erősen kihatnak a vágányzárra és a kiválasztási módszerre Megtanult leckék A számítási módszereket be kell mutatni az útmutatóban, hogy lehetővé tegyünk egy LCC elemzést és összehasonlíthassuk a módszereket a vágányzárral kapcsolatban. Minden egyes ország költség egyediségeit számításba kell venni. Meghatározott jellemző helyzet a cseréhez Swietelsky Korszerű előkészítés lehetséges rövid leállítások közben. Csere 1 nap alatt Csak részleges hídpálya csere Hosszú leállások lehetségesek, azaz, napok Teljes híd csere

10 Meghatározott lehetőség a javításra –Javítani a logisztikát a híd és kitérőcsere szempontjából BrIM (Híd információ modellezés) a vasúti környezetben Összegyűjteni a tapasztalatokat a konzorciumban Javítani a kis híd cserélési módszereket ---Európai szabványos híd ?? Javítani az előregyártási és gyártási módszerek használatát –Minőség Minimalizálni a merevség változást Megnövelni a csere eredményét miközben biztosítjuk a beépítés jó minőségét Kifejleszteni vágány felújítási stratégiákat kapcsolódva az LCC-hez

11 Útmutató a régebbi infrastruktúra cseréjéhez Vázlat elérhető –Hidak –Tervezési eljárás – javaslat a vágányzár költségszámításhoz –Zaj csökkentés –Vágány –Stratégia a költséghatékony vágány felújításhoz –Ajánlások a zaj csökkentlsre

12 Tervezési eljárás Swietelsky Igény a precíz tervezésre Hosszú tervezési Hosszú tervezési időszakok (5 év és több) Vagyon eszköz kezelési rendszer, hogy lehetővé tegye az építés tervezést a vonalak mentén A környezet ismerete Tartalmazza a környezeti kérdéseket amint lehetséges Zaj csökkentés Alternatívákat össze kell hasonlítani Az előtervezésnek egy erős hatása van a vágányzár hosszára Javaslat egy könnyen használható számításra A költségek durva becslése a vágányzárhoz Egyedi adatok hozzáadható Összhangban az alábbiakkal 1 M utas /év per vágánykm = 114 per óra és vágány-km 2 M árutonna /év per vágány-km = 228 tonna/óra per vágány km

13 Tervezési idő, évek0011 Vágányzári idő, órák24722472 Utas költség per személy és késési óra, Euro503025 Extra busz/vonat per óra és 50 utas30020050 Teljes utas költség egy két órás késéshez ezerEuro 291526140420 Tehervonat terelési költség per tonna és óra, Euro 100 55 Teljes tehervonat költség, ezerEuro5501 6505580 Teljes költség, Meuro0,92,20,20,5 Vágányzár költségek - Példa

14 Rövid szabványos híd – Jellemző helyzet a cseréhez Swietelsky Identified typical situation for replacement Comparison two national annexes Swedish Spanish Tervezés az EC 2 szerint az L = 3 – 9 m hosszakra Példa L = 6 m

15 Rövid szabványos híd – Összehasonlítás Kis különbségek a tervezésekben a spanyol és svéd nemzeti mellékletek szerint

16 15th of May 2014 Kitérő cserélési módszerek áttekintése: Elemzett módszerek Markolók Közúti darukVasúti daruk Daru gerendás rendszerekPortál daruk ( UWG/Geismar-Fasseta )Moduláris kitérő

17 15th of May 2014 Kitérő cserélési módszerek áttekintése : Elemzés Négy felújítási fázis: - Felújítás előtti munkák - A régi kitérő eltávolítása és helyszín előkészítés - Az új kitérő beépítése - Felújítás utáni tevékenységek Három adat típus: - Eredmény - Munka - Gépek

18 15th of May 2014 Kitérő cserélési módszerek áttekintése: Következtetések Eredm é ny (a v á g á nyz á r időtartama; teljes kit é rő időtartam) A vonalmenti t é r ig é nye (kit é rő előre ö sszeszerel é sh ez) A rendszer rendelkez é sre á ll á sa (az ig é nyelt g é p sz é lesk ö rűen rendelkez é sre á ll? A haszn á lata kiterjedt?) É lőmunka (a be é p í t é shez ig é nyelt dolgoz ó k sz á ma) G é p k ö lts é g (g é p haszn á lathoz kapcsol ó d ó k ö lts é g) Be é p í t é s minős é ge (a kit é rő ó vatosan van kezelve sz á ll í t á s é s be é p í t é s k ö zben?) Kotr ó k +++++++ + K ö z ú ti daruk +++++++ + Vas ú ti daruk (Kirow, stb.) +++ +++ Daru-g é mes rendszerek (Desec TL1200, VAIACAR, stb.) ++++ +++ Port á l Daruk (UWG, Fasseta, stb.) ++++ + (UWG) +++ (Fasseta) +++++ Modul á ris kit é rő +++ + + +++ Kíváló teljesítmény ++ Átlagos teljesítmény + Gyenge teljesítmény

19 15th of May 2014 Logisztika és tervezés javítások a kitérő felújítás optimalizáláshoz 1.Moduláris kitérő koncepció (és hibrid moduláris módszer) 2.Gépesített ágyazat összeszedő 3.Vágánymerevség változás 4.Könnyebb kitérő (szintetikus aljak) 5.A beépítés minősége 6.A dinamikus vágány stabilizátor használata 7.Az alépítmény /ágyazati réteg megerősítése

20 15th of May 2014 Moduláris kitérő A moduláris kitérő alkalmazásának meg van a lehetősége, hogy megfelezze a munkák teljes időtartamát, és hogy jelentősen csökkentse a szükséges munkaerőt, amikor összehasonlítjuk a hagyományos cserélési módszerekkel. Ezek a megtakarítások az alábbiakból jönnek: - kitérőt csak egyszer szerelik össze a gyárban, biztosítva a beépítés minőségét. - a kitérő szállítása a vagontól a végső helyéig gyorsabb - Az üzembehelyezés gyorsabban végezhető A moduláris kitérő koncepció elkerüli az igényt a vitákra a földtulajdonosokkal Fontos megjegyzések hogy tovább növeljük az eredményt - Amikor lehetséges, szállítsuk a váltó paneleket a gyárból a hajtóművekkel együtt - Tervezzünk speciális kezelési rendszereket, hogy elősegítsük a szállítást a vagontól a kezelő berendezésig (pl. daruk)

21 15th of May 2014 Moduláris kitérő A moduláris kitérő használatának akadályai : - Sok IM-nek csak kis számú billenő vagonja van, a nagy beruházási költségei miatt, ami miatt nem olyan széleskörűen elérhető, mint a vasúti daruk. - A módszer vonzereje a távolságtól függ az összeszerelő gyár és a munkahelyszín között. - Az előre-összeszereléses módszer eléggé előremutató és bizonyított éveken át, Továbbá, hasonló beépítési minőséget ajánl, mint amikor moduláris koncepciót használunk. A mo duláris kitérő módszer különösen alkalmas, amikor: - A vonal melletti a tér korlátozott (elkerüli a földtulajdonosokkal a vitát) - Ha nincsenek a vágányhoz hozzávezető utak (segíti az anyagszállítást) - Minimális vágányzárási idők szükségesek (p.e. magas büntetési díjak) - Minimális munkaerő költség (azaz, magas munkabérek)

22 15th of May 2014 Hibrid Moduláris – Előre összeszereléses módszer Hogy megoldjuk a billenős vagonok hiányát, egy hibrid-moduláris előre-összeszerelt szemlélet használható. Néhány esetben, néhány kitérő panel (rész) hagyományos pőrekocsikkal szállítható, miközben a többit összeszereljük a munkahelyszín mellett. Ez lehetővé tesz egy csökkentést az összeszereléshez igényelt térben, és a szállított kitérő panel összeszerelésének munkaerő és idő szükségletében is. A Cseh Köztársaság RES pőre kocsi vagonja, amit kitérő panelek szállítására használnak

23 15th of May 2014 Gépesített ágyazat összeszedő (ABC) A gépesített ágyazat összeszedő általában kombinációban használjuk a moduláris kitérő módszerrel, hogy minimalizáljuk a vágányzári időket. Ez használható az elő-szerelt módszerekkel is. A gépesített ágyazat összeszedő megnöveli az ágyazati réteg eltávolítás és helyszín előkészítés hatékonyságát. Adva lévén, hogy képes elszállítani a kitermelést (egy forgólapát eszközével 1.3 m-es maximális mélységben) és tömöríteni egyetlen munka műveletben. Az ABC különösen megfelelő, amikor: - Minimális vágányzári idők szükségesek (p.e. magas büntetési díjak) - Minimális munkaerő költség (azaz maga munkabérek)

24 15th of May 2014 Vágány merevség változás A kitérő geometria optimalizálással együtt, a vágány merevség optimalizálása egy kitérőben a dinamikus erők egy csökkentéséhez vezet, ami egy jobb teljesítményű kitérőhöz vezet kisebb karbantartási igényekkel. A leghatékonyabb megoldások hogy minimalizáljuk a vágány merevség változást: - Puha sín alátétek - Kemény USP (alj alatti betét) Amikor kombináljuk a puha sín alátéteket és az USP-t azzal a céllal, hogy minimális merevség változást érjünk el, a kombinált hatásukat tanulmányozni kell, adva lévén, hogy vannak kölcsönhatások a rugalmasságaik között P1 erők: hatás terhelés kapcsolódva a sín sérüléshez (RCF) P2 erők: hatás terhelés kapcsolódva az alj és ágyazat sérüléshez.

25 15th of May 2014 Könnyebb kitérő (szintetikus aljak) A könnyű aljas kitérőket (mint pl. a talpfák) gyorsabban lehet cserélni. A daruk képesek felemelni hosszabb kitérő paneleket, miközben a lehajlás a súly miatt szintén csökken. A szintetikus aljak (mint pl. az FFU aljak) az alábbi előnyei vannak: - Hasonló súlyt ajánlanak mint a bükk aljak, miközben sokkal nagyobb ellenállást kínálnak az időjárás és a vegyi támadásokkal szemben (2x vagy 3x élettartam elvárás). - Javított mechanikai tulajdonságok (2x hajlítási ellenállás, 3x maximális statikus ellenállás, stb.) - Magas elektromos ellenállás (R33 az 72 KΩ miközben az igényelt 5 K Ω ). - Elfogadni a meglévő kapcsolószer rendszereket és csavarokat, amik könnyen javíthatók és újrahasznosíthatók.

26 Vágány minőség (Gyakorlati útmutatók) Az alábbi ökölszabályokat határoztuk meg : Elvégezni az összes hegesztést a vágányzár közben. A vonatok áthaladása az ideiglenesen összekapcsolt síneken nagy feszültségeket okozhat a sínek végénél, és így el kell kerülni. Adva vannak az idő korlátok, ezt el kell érni az alábbiak közül valamelyikkel : - hatékonyabb cserélési módszereket alkalmazva (pl. gépesített ágyazat összeszedő, moduláris kitérő koncepció) szolgáltathat további időt, hogy elvégezhessük az összes hegesztést a vágányzári időn belül - A teljes kitérő előre-összeszerelése és fektetése egyben, a DESEC vagy portál daruk eszközével 15th of May 2014 Elkerülni a a darabonkénti felújítást. Ez egy szokásos gyakorlat Kelet Európában (15% néhány országban), és ezt el kell kerülni, mivel ez egy alacsonyabb minőséghez vezet, mióta a kitérő egységek komponensei eltérő korúak és állapotúak.

27 Vágány minőség (Gyakorlati útmutatók) A kitérő korrekt kezelése szállítás és beépítés közben. A kitérő paneleket oly módon kell megemelni, hogy ne szenvedjenek szükségtelen deformációkat és így feszültséget. A legtöbb cserélési módszer a kitérő paneleket megfelelően kezeli. Azonban, a kotrók és közúti daruk rendszerint csak két pontnál támasztják alá a kitérő paneleket, ami kiterjedt deformációkhoz vezet. Ezért, ezeket csak rövid panelekhez használják. 15th of May 2014 Az ágyazat teljes rétegének felújítása és a helyszín előkészítés kötelező sok vasút társaságnál annak érdekében, hogy biztosítsuk az alátámasztó rétegek egy jó állapotát. A kitérő egy gyenge alátámasztási állapota kiterjedt és eltérő süllyedésekhez fog vezetni, ami nagy karbantartási költségeket fognak eredményezni.

28 15th of May 2014 Dinamikus vágánystabilizátor használata (DTS) A kitérő felújítása után rendszerint Ideiglenes sebesség korlátozásokat (TSR) alkalmaznak, ami akár egy hétig is tarthat és néhány esetben büntetési díjakat von maga után. A dinamikus vágány stabilizátor használatát csak a TCDD jelentette mint egy szokásos módszert hogy megemelje a sebesség korlátozást, és akár elkerülje bármilyen sebesség korlátozás bevezetését. A DTS használatát a kitérő beépítése után tovább kell elemezni az IM-k részéről, hogy minimalizáljuk az üzemviteli hatást a kitérő felújítás után (ez egyenlő 100.000 tonnával).

29 15th of May 2014 Georácsok A georácsok beépítését az ágyazati réteg alá tanulmányoztuk és teszteltük számos alkalommal az utóbbi években (mint pl. a SMARTRAIL projekt), különösen megoldásként a puha talajokhoz és átmeneti zónákhoz. A georácsok használata hozzájárul a vágány süllyedés csökkentéséhez, az alábbiak egyikével: (i) Az ágyazat deformáció csökkentése a mechanikai stabilizáción keresztül az ágyazati rétegen. (ii) Javítva a vágány alapozást az alépítményi réteg mechanikai stabilizálásán keresztül. (ii) (i) A Geoműanyagoknak kevés hatása van a vágány merevségre : A georácsok képesek csökkenteni hatékonyan a vágány süllyedést, de nem megfelelők arra, hogy homogenizálják a vágány merevséget a kitérőkben.

30 Összehasonlító elemzés Új technológiák a gyártáshoz és cseréhez


Letölteni ppt "Workshop megcélozva közép- és kelet-Európát Budapest, Magyarország 2014 május 15."

Hasonló előadás


Google Hirdetések