Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

 A feszültség levezetéséhez  A kreativitás fejlesztéséhez  Az önállóságra neveléshez  Az önismeret fejlesztéséhez  A szépérzék és a kézügyesség.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: " A feszültség levezetéséhez  A kreativitás fejlesztéséhez  Az önállóságra neveléshez  Az önismeret fejlesztéséhez  A szépérzék és a kézügyesség."— Előadás másolata:

1

2

3  A feszültség levezetéséhez  A kreativitás fejlesztéséhez  Az önállóságra neveléshez  Az önismeret fejlesztéséhez  A szépérzék és a kézügyesség kialakulásához

4  Sokoldalúan hozzájárul a gyermek lelki fejlődéséhez  Befolyásolja a gyermek jellemének formálását, világnézetének, erkölcsi tulajdonságainak kialakítását  Hozzájárul az új ismeretek elsajátításához, a mindennapi élet megismeréséhez  Fejleszti a gyermek ízlését, csiszolja látásmódját  Mozgósítja az alkotó gondolkodást, képzeteket

5  Kialakítani az esztétikai fogékonyságot, az érzékeny esztétikai reagálás készségét  Megtanítani a gyermeket életkori sajátosságainak megfelelően ítéletet alkotni a környező valóságról  Kialakítani az esztétikai elemző – és értékelő képesség elemi szintjét  Megtanítani a gyermeket arra, hogy tudjon különbséget tenni a művészeti alkotás és a giccs között

6  A művészeti – vizuális tevékenység sokszínű nevelési terület, amely magába foglalja a rajzolást, festést, mintázást, képalkotást, kézimunkát, a műalkotással való ismerkedést és a környezet alakítását.  A gyermeket egyéni fejlettségi szintjének megfelelően képi – plasztikai kifejezőképesség birtokába juttatja, kialakítva benne az elemi képolvasási, alkotó, térbeli tájékozódó és rendszerező képességet.  A megfigyelés és az ábrázolás által formálódnak a gyermek képzetei, gazdagodik élmény – és fantáziaviláguk.  A különböző alkotások elkészítése során kifejezik érzéseiket, gondolataikat, nő az önbizalmuk, differenciálódnak a cselekvéseik, fejlődik az alkotókészségük.

7  A gyermekek szívesen utánozzák a felnőtteket, és rendszerint örömmel végzik a rájuk bízott feladatokat, főleg ha ezeket sikerélmény kíséri.  A manuális készségfejlesztés során elvégzendő munkákban a legfontosabb feladat, hogy a gyermek életkorának, egyéniségének, képességeinek, érdeklődési körének megfelelően kiválasztott feladatokon keresztül eljusson a jól végzett munka öröméhez.

8  Az esztétikai nevelés szorosan kapcsolódik más nevelési területekhez.  Tartalmát és feladatát tekintve konkrét összefüggést mutat a játékkal (konstruálás, környezetalakítás), a környezet megismerésével (színek, formák), a matematikai neveléssel (térbeli viszonyok, irányok, formák), és egyéb nevelési területekkel.  Az anyanyelvi neveléshez elsősorban a szavak melletti képzettartalom formálásával járul hozzá. Az ábrázoló tevékenységhez és annak tartalmához kapcsolódó beszéd ösztönzésével a mesék, versek képi megjelenítésével a gyermek gondolkodása, nyelvi kifejezőképessége sokoldalúan fejleszthető.

9  Megtalálni az utat, hogy a tanuló kreatív egyénné váljon.  Kialakítani a tantárgyak közötti kapcsolatokat oly módon, hogy elősegítse a tárgyakkal és gondolatokkal való manipulációt.  Megismertetni a tárgyak tulajdonságait.  Közvetlen kapcsolatba hozni a gyermeket a valóság jelenségeivel, az élőlényekkel, tárgyakkal.  Megvalósítani a nevelési célokat a gyakorlati tevékenységek során.  A gyermeket kitartó munkára, pontosságra, önfegyelemre szoktatni.

10  Kielégíti a gyermek természetes igényét a játék iránt, amely mindig alkotó és dinamikus.  A gyermek alkotásaiban az általa megélt élmények, ismeretek, érzések tükröződnek.  A gyakorlati foglalkozások lehetőséget nyújtanak a közösségi szellem alakítására.  A gyermek életkori sajátosságainak megfelelően a megfogható, a konkrét felé fordul, azt sajátítja el, amit a szemével lát, és a kezével megfoghat.

11  Túlzás nélkül állítható, hogy a művészeti nevelés kulcsfontosságú szerepet tölt be a jövő iskolájában is. Egyrészt ugyanis a tantárgy specifikus céljai a 20. század végére egyre aktuálisabbá váltak, másrészt pedig azért, mert az iskolák számára olyan általános nevelési célok kerültek előtérbe, amelyek megvalósításához ez a tantárgy óriási lehetőségekkel rendelkezik.  A gyermek sokoldalú, harmonikus fejlődésének olyan tényezőjét jelentik ezek a gyakorlati tevékenységek, amelyek fontosságát a korszerű oktató – nevelő folyamatban elhanyagolni nem lehet.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48 Köszönjük a figyelmet! 2013. április 18. Készítette: Polner Andrea Paku-Fazekas Éva Radványi Margit


Letölteni ppt " A feszültség levezetéséhez  A kreativitás fejlesztéséhez  Az önállóságra neveléshez  Az önismeret fejlesztéséhez  A szépérzék és a kézügyesség."

Hasonló előadás


Google Hirdetések