Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A művészeti nevelés hozzájárulása az oktatási– nevelési folyamat interdiszciplináris jellegéhez az elemi osztályokban.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A művészeti nevelés hozzájárulása az oktatási– nevelési folyamat interdiszciplináris jellegéhez az elemi osztályokban."— Előadás másolata:

1 A művészeti nevelés hozzájárulása az oktatási– nevelési folyamat interdiszciplináris jellegéhez az elemi osztályokban

2 „A dolgok és jelenségek vizuális ábrázolása igen fontos a gyermek számára, mert rászoktatja a gyermeket a természet reális tanulmányozására.” E. H. Hall

3 Az esztétikai nevelés hozzájárul:
A feszültség levezetéséhez A kreativitás fejlesztéséhez Az önállóságra neveléshez Az önismeret fejlesztéséhez A szépérzék és a kézügyesség kialakulásához

4 Az esztétikai nevelés jelentősége:
Sokoldalúan hozzájárul a gyermek lelki fejlődéséhez Befolyásolja a gyermek jellemének formálását, világnézetének, erkölcsi tulajdonságainak kialakítását Hozzájárul az új ismeretek elsajátításához, a mindennapi élet megismeréséhez Fejleszti a gyermek ízlését, csiszolja látásmódját Mozgósítja az alkotó gondolkodást, képzeteket

5 Az esztétikai nevelés feladatai:
Kialakítani az esztétikai fogékonyságot, az érzékeny esztétikai reagálás készségét Megtanítani a gyermeket életkori sajátosságainak megfelelően ítéletet alkotni a környező valóságról Kialakítani az esztétikai elemző – és értékelő képesség elemi szintjét Megtanítani a gyermeket arra, hogy tudjon különbséget tenni a művészeti alkotás és a giccs között

6 A művészeti – vizuális nevelés helye a nevelési folyamatban:
A művészeti – vizuális tevékenység sokszínű nevelési terület, amely magába foglalja a rajzolást, festést, mintázást, képalkotást, kézimunkát, a műalkotással való ismerkedést és a környezet alakítását. A gyermeket egyéni fejlettségi szintjének megfelelően képi – plasztikai kifejezőképesség birtokába juttatja, kialakítva benne az elemi képolvasási, alkotó, térbeli tájékozódó és rendszerező képességet. A megfigyelés és az ábrázolás által formálódnak a gyermek képzetei, gazdagodik élmény – és fantáziaviláguk. A különböző alkotások elkészítése során kifejezik érzéseiket, gondolataikat, nő az önbizalmuk, differenciálódnak a cselekvéseik, fejlődik az alkotókészségük.

7 A kézműves foglalkozás az oktatási folyamatban:
A gyermekek szívesen utánozzák a felnőtteket, és rendszerint örömmel végzik a rájuk bízott feladatokat, főleg ha ezeket sikerélmény kíséri. A manuális készségfejlesztés során elvégzendő munkákban a legfontosabb feladat, hogy a gyermek életkorának, egyéniségének, képességeinek, érdeklődési körének megfelelően kiválasztott feladatokon keresztül eljusson a jól végzett munka öröméhez.

8 Interdiszciplináris jelleg:
Az esztétikai nevelés szorosan kapcsolódik más nevelési területekhez. Tartalmát és feladatát tekintve konkrét összefüggést mutat a játékkal (konstruálás, környezetalakítás), a környezet megismerésével (színek, formák), a matematikai neveléssel (térbeli viszonyok, irányok, formák), és egyéb nevelési területekkel. Az anyanyelvi neveléshez elsősorban a szavak melletti képzettartalom formálásával járul hozzá. Az ábrázoló tevékenységhez és annak tartalmához kapcsolódó beszéd ösztönzésével a mesék, versek képi megjelenítésével a gyermek gondolkodása, nyelvi kifejezőképessége sokoldalúan fejleszthető.

9 A tanító feladatai: Megtalálni az utat, hogy a tanuló kreatív egyénné váljon. Kialakítani a tantárgyak közötti kapcsolatokat oly módon, hogy elősegítse a tárgyakkal és gondolatokkal való manipulációt. Megismertetni a tárgyak tulajdonságait. Közvetlen kapcsolatba hozni a gyermeket a valóság jelenségeivel, az élőlényekkel, tárgyakkal. Megvalósítani a nevelési célokat a gyakorlati tevékenységek során. A gyermeket kitartó munkára, pontosságra, önfegyelemre szoktatni.

10 A művészeti nevelés pozitív hatásai az oktatási folyamatra:
Kielégíti a gyermek természetes igényét a játék iránt, amely mindig alkotó és dinamikus. A gyermek alkotásaiban az általa megélt élmények, ismeretek, érzések tükröződnek. A gyakorlati foglalkozások lehetőséget nyújtanak a közösségi szellem alakítására. A gyermek életkori sajátosságainak megfelelően a megfogható, a konkrét felé fordul, azt sajátítja el, amit a szemével lát, és a kezével megfoghat.

11 Összegzés: Túlzás nélkül állítható, hogy a művészeti nevelés kulcsfontosságú szerepet tölt be a jövő iskolájában is. Egyrészt ugyanis a tantárgy specifikus céljai a 20. század végére egyre aktuálisabbá váltak, másrészt pedig azért, mert az iskolák számára olyan általános nevelési célok kerültek előtérbe, amelyek megvalósításához ez a tantárgy óriási lehetőségekkel rendelkezik. A gyermek sokoldalú, harmonikus fejlődésének olyan tényezőjét jelentik ezek a gyakorlati tevékenységek, amelyek fontosságát a korszerű oktató – nevelő folyamatban elhanyagolni nem lehet.

12 A továbbiakban tantárgyakra lebontva mutatjuk be, hogyan valósul meg a művészeti nevelés interdiszciplináris jellege.

13 Anyanyelv

14 Tavaszodik – Áprily Lajos - költői képek megjelenítése

15 Húsvéti népszokások – tojásfestés, tojásfa készítése

16 A három pillangó - dramatizálás

17 A töklámpa – Konrád László Népi hagyományok – töklámpa készítés

18 Fakanálbáb - Egyszer volt, hol nem volt ... Kedvenc mesém - mesemondás

19 A szóvégi - u – ú helyesírása

20 Én vagyok a ... - Meseszereplők jellemzése

21 Csuhébábok - szerepjáték

22 Román nyelv

23 Mănuşa – A kesztyű - dramatizálás, a szereplők bemutatása -

24 Fănel

25 Aeroportul

26 Greierele şi furnica

27 Degeţica – H. C. Andersen

28 Ghiocelul

29 Matematika

30 Gyöngyfűzés – színek – formák - sorrend

31 Színek – formák - sorrend

32 Dobókocka - mértani test - didaktikai játék

33 Mértani formák

34 Természetes számok összeadása 0-100 számkörben

35 Természetes számok összehasonlítása 1. 000. 000. - ig

36 A tört fogalma

37 Földrajz

38 Románia – felszíni formák

39 Földgömb

40 Domborzati formák

41 Környezetismeret

42 A négy évszak

43 Tavasz

44 Zenei nevelés

45 Zacskóbáb - Egyszer egy királyfi

46 Balerinák - Hangjegyek

47 Tavaszi szél vizet áraszt

48 Köszönjük a figyelmet! 2013. április 18. Készítette: Polner Andrea
Paku-Fazekas Éva Radványi Margit


Letölteni ppt "A művészeti nevelés hozzájárulása az oktatási– nevelési folyamat interdiszciplináris jellegéhez az elemi osztályokban."

Hasonló előadás


Google Hirdetések