Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az uniós környezetvédelmi jog alkalmazása 2010. Január 11.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az uniós környezetvédelmi jog alkalmazása 2010. Január 11."— Előadás másolata:

1 Az uniós környezetvédelmi jog alkalmazása 2010. Január 11

2 Tematika 1. Az uniós jogot sértő jogerős közigazgatási és bírósági határozatok felülvizsgálata 2. A közvetlen hatály érvényesülése a környezetvédelmi jogban 3. Az uniós jogba ütköző hatósági eljárások hatásai harmadik személyekre 4. Előzetes döntéshozatali eljárások és folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárások kapcsolata

3 C-453/00. Kühne és Heintz  Alapkérdés: a tagállami közigazgatási hatóságnak kötelessége-e visszavonni jogerős határozatát, ha egy utóbb hozott Európai Bírósági ítéletből kiderül, hogy az az uniós jog téves értelmezésén alapult?

4 C-453/00. Kühne és Heintz  Az uniós jog nem teszi a közigazgatási hatóság kötelességévé a jogerős határozattal befejezett eljárások ismételt lefolytatását  Más a helyzet, ha a nemzeti jog eleve lehetővé teszi a közigazgatási hatóság számára, hogy az visszavonja már jogerős határozatát

5 C-453/00. Kühne és Heintz De ebben az esetben is vannak feltételek: -A közigazgatási határozat tagállami bíróság olyan ítélete következtében válik jogerőssé, amellyel szemben nincs helye jogorvoslatnak -Ez az ítélet az uniós jog téves értelmezésén alapult, ami egy későbbi európai bírósági ítéletből vált világossá

6 C-453/00. Kühne és Heintz  A végső fokon eljáró tagállami bíróság nem kért előzetes döntéshozatali eljárást  Az érintett személy jogait azonnal megpróbálta érvényesíteni, miután az európai bírósági ítéletről tudomást szerzett

7 C-453/00. Kühne és Heintz  Általános következtetések -Nem teszi kötelezővé az uniós jogba ütköző jogerős közigazgatási határozatok felülvizsgálatát/visszavonását, csak ha a nemzeti jog erre lehetőséget biztosít -Azokban a tagállamokban, amelyekben ilyen lehetőség nincs, az uniós jog megsértése nem orvosolható, ezáltal szakadás lehet a tagállami jogrendszerek között

8 A post Kühne ügyek  C-2/06. Kempter ügy: doktrínává teszi a Kühne és Heintz tételt, két feltételt pontosít  C-234/14. Kapferer: bírósági ítéletekre nem vonatkozik a Kühne tétel, a res iudicata elvét az uniós jog messzemenőkig tiszteletben tartja

9 A Kühne tétel a magyar jog fényében  A magyar jogban nincs olyan jogi lehetőség, amely alkalmazhatóvá tenné a Kühne tételt  Az újrafelvételi eljárás alkalmazása a Kühne további feltételei miatt kizárt (jogerős bírósági határozat, mellyel szemben már nincs jogorvoslati lehetőség)  Az ítélet nem is követeli meg, hogy legyen ilyen

10 Közvetlen hatály az uniós környezetvédelmi jogban  Közvetlen hatály: magánszemélyek nemzeti bíróság előtt hivatkozhatnak az uniós jog -Pontos -Feltétlen (tagállamnak diszkrecionális jogkört nem hagyó) rendelkezéseire. Irányelvek esetében csak az állammal szemben (hatóság is beletartozik)

11 C-72/95. Kraaijeveld -Nem csak feltétlen rendelkezésekre -A holland jog a környezetre feltehetően jelentős hatást gyakoroló projektek hatásvizsgálati feltételeit úgy határozta meg, hogy számszerűsítette. A Bíróság szerint a tagállam átültetésre vonatkozó diszkrecionális jogköre korlátozott az irányelv elsődleges előírása által: kell hatásvizsgálat, ha fennáll a jelentős hatás lehetősége és ezt a nemzeti bíró vizsgálhatja.

12 C-127/02. Waddenzee  Az irányelven alapuló, a környezetre gyakorolt káros hatások mérlegelése akkor is kötelessége a nemzeti hatóságnak, ha a tagállam nem ültette át az irányelv rendelkezéseit  A nemzeti bíró pedig felülvizsgálhatja a hatóság ilyen eljárásának megfelelőségét

13 Az uniós jogba ütköző hatósági eljárás hatása harmadik személyekre  C-201/02. Wells ügy: irányelvvel ellentétesen kiadott engedély megtámadás következtében érvénytelen lesz. Egyértelmű joghatások annak oldalán aki az érvénytelen engedély alapján beruházásokba kezdett (potenciális kárigény az állammal szemben)

14 Az uniós jogba ütköző hatósági eljárás hatása harmadik személyekre  C-215/06. Bizottság kontra Írország: az utólagos hatásvizsgálat lehetővé tételének veszélyei, amennyiben a nemzeti jog nem csak reparációs céllal engedi ezt, hanem tolerálja.  C-193/07. Bizottság kontra Lengyelország: Natura 2000 területet figyelmen kívül hagyva, engedély nélkül épült körgyűrű. A lengyel kormánynak le kellett állítania a beruházásokat

15 Kötelezettségszegési eljárások és előzetes döntéshozatal  Hatósági határozat bírósági felülvizsgálata  Ugyanazon hatósági ügy miatti kötelezettségszegési eljárás  A nemzeti bíró -Eljárását nem függesztheti fel a kötelezettségszegési eljárásra tekintettel -Lehetőleg éljen előzetes döntéshozatal kezdeményezésével


Letölteni ppt "Az uniós környezetvédelmi jog alkalmazása 2010. Január 11."

Hasonló előadás


Google Hirdetések