Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Www.felvi.hu www.vajdaevang.hu.  A: Az alapképzésben alapfokozat (Bsc) és szakképzettség szerezhető. Az alapfokozat feljogosít a mesterképzés megkezdésére.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Www.felvi.hu www.vajdaevang.hu.  A: Az alapképzésben alapfokozat (Bsc) és szakképzettség szerezhető. Az alapfokozat feljogosít a mesterképzés megkezdésére."— Előadás másolata:

1 www.felvi.hu www.vajdaevang.hu

2

3  A: Az alapképzésben alapfokozat (Bsc) és szakképzettség szerezhető. Az alapfokozat feljogosít a mesterképzés megkezdésére.  O: Az osztatlan képzések bemeneti feltétele középiskolai végzettség, és a 10–12 féléves képzések mesterfokozat és szakképzettség megszerzésével zárulnak.  M: Mesterképzésre az vehető fel, aki felsőfokú végzettséggel rendelkezik,

4  N: nappali T eljes óraszámban folytatott képzés, min 300 óra/félév, 5 tanítási nap/hét.  E: esti Részidős munkarendű képzés (30%- 50%), munkanapokon tizenhat óra után vagy a heti pihenőnapon.  L: levelező Részidős munkarendű képzés (30%- 50%), tömbösítve, legfeljebb kéthetenként munkanapokon vagy a heti pihenőnapon.  T: távoktatás önálló hallgatói munkára épülő képzés (<30%) kizárólag önköltséges heti, havi, féléves pontos időbeosztást

5  A – állami ösztöndíjas képzés: A képzés keretében az oktatás költségeit – a felsőoktatási törvény eltérő rendelkezése hiányában – az állami költségvetés viseli.  K – önköltséges képzés: A képzés keretében az oktatás költségeit – részben vagy egészben – a hallgató viseli.

6  Az adott képzésre vonatkozó képzési időt tartalmazza félévekben.  Egy félév alatt átlagosan 30 kreditet kell a felsőoktatási intézménynek a mintatantervben előírnia, ettől félévente ±10%-kal lehet eltérni.

7  maximális létszám feletti jelentkező az adott szakra várhatóan nem kerülhet felvételre  amennyiben a felvehető jelentkezők száma a minimumot nem éri el, a képzés várhatóan nem indul el. http://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet. php?szer_id=224

8  kettő érettségi vizsgatárgy eredménye szükséges  Amennyiben az oszlopban két érettségi vizsgatárgy van és közöttük "és" található, akkor mindkét érettségi vizsgatárgy kötelező.  kiemelnek egy érettségi vizsgatárgyat, aminek eredményét az érettségi pont számításakor kötelező figyelembe venni a többi érettségi vizsgatárggyal "és" köti össze.  A "v." (= vagy) azt jelenti, hogy a felsorolt érettségi vizsgatárgyak közül bármelyik kettő választható http://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer _id=224

9  (E)-vel jelöljük, ha emelt szinten tett érettségi vizsga a jelentkezés feltétele.  (Gy)-vel jelöljük, ha az adott szakon – a művészet, művészetközvetítés képzési terület szakjain – gyakorlati vizsgát kell tenni.  (Alk)-kal jelöljük azokat a képzéseket, amelyeken alkalmassági vizsgát szerveznek.

10  Agrár képzés  Állatorvosi  Erdőmérnöki  Bölcsész  Andragógia  Anglisztika, germanisztika  Magyar  Pedagógia, pszichológia  Szlavisztika  Szabad bölcsészet  történelem

11  Jogász  Gazdasági szakok  Alkalmazott gazdaságtan  Gazdaságelemzés  Műszaki  Építész  Építészmérnök  Energetikai mérnök  Orvosi  Általános orvos  Fogorvos  gyógyszerész

12  Társadalomtudomány  Nemzetközi tanulmányok  Szociális munka  Szociálpedagógia  Informatikus könyvtáros  Kommunikáció és médiatudomány  Politológia  Szociológia  Társadalmi tanulmányok

13  Egy helyen kell elvégezni (első), mindenhol elfogadják.  Osztatlan tanárképzés pályaalkalmassági vizsgálat  Alkalmas/Nem alkalmas (0 pont, nem mehet tovább)

14  MAXIMÁLISAN ELÉRHETŐ PONTSZÁM: 500  200 tanulmányi pont  200 érettségi pont  100 többletpont

15  A középiskolai tanulmányok alatt kapott érdemjegyekből számított pontok.(max 100)  (3,5+5+4+3+5) + (4+5+4+4+5) =42,5 x 2 =85 pont  Természettud. tárgy: fizika v. kémia v. földrajz v. biológia M. irodalom M. nyelvtan Matema- tika Történe- lem Id. nyelvTermé- szettud. tárgy* Utolsó előtti év 435435 Utolsó év 445445

16  Érettségin szerzett eredmény %-ban (max.100)  Ha 2 vagy több választott tárgy van, akkor a legkedvezőbbel számolnak  TANULMÁNYI PONTOK: 85+73=158 Érettségi tárgySzázalék Magyar nyelv és irodalom41% Matematika79% Történelem68% Német nyelv82% Informatika95% ÁTLAG73% = 73 pont

17  A felvételi vizsgához szükséges két tárgy %-os eredményének összege (max.200 pont)  http://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_fois kolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer _id=224 http://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_fois kolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer _id=224  Pl. gépészmérnöki szakon  Matematika: 79%  Informatika: 95% 174 pont

18 TanulmányiÉrettségi 158 pont174 pont  Tanulmányi + érettségi = 332 pont  Érettségi x 2 = 348 pont  Automatikusan a kedvezőbbet számítják!  Ehhez adódnak a plusszpontok

19  Emelt szintű érettségi (50 pont/tárgy max. 100 pont) – ha legalább 45% eredmény  Nyelvtudás (max.40 pont)  Középfokú 28 pont  Felsőfokú 40 pont  OKTV v ersenyeredmény (max.100 pont)  Sportteljesítmény (max. 50 pont)  Szakképesítés (max.24 pont)  Esélyegyenlőség (max.40 pont) http://felveteli.sze.hu/a-tobbletpontok-rendszere http://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT2013A_AOF/1_sz_tablazat.pdf

20  Alap és osztatlan szakokon 260 pont  Felsőoktatási szakképzésben 220 pont  2015-ben 280 és 240 pont  2016-ban 300 és 260 pont

21 Államilag finanszírozott helyekre 16 legnépszerűbb szakon Kb. 10-20% lesz állami ösztöndíjas  Alkalmazott közgazdaságtan 465  Andragógia 430  Emberi erőforrások 443  Gazdálkodás és menedzsment 460  Gazdaságelemzés 465  Igazságügyi igazgatás 424

22  Jogász 464  Kereskedelem és marketing 469  Kommunikáció és médiatudomány 455  Közszolgálat 440  Munkaügy és társadalombiztosítás 410  Nemzetközi gazdálkodás 460  Nemzetközi tanulmányok 465  Pénzügy és számvitel 458  Turizmus vendéglátás 428  Üzleti szakoktató 440

23  Jelentkezés: 2013. december 21.- 2014. február 15.  VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2014. február 15.  Hitelesítés határideje: február 23.  Felszólítás hiánypótlásra: legkésőbb június 26.  Sorrendmódosítás, hiánypótlás: július 10.  Ponthatár húzás: július 24.  Kiértesítés kizárólag elektronikusan!!!  Pótfelvételi eljárás: augusztus (egy helyre, önköltséges)

24  egy felvételiző összesen legfeljebb öt képzést jelölhet meg.  Ugyanazon intézmény ugyanazon szakának állami ösztöndíjas és önköltséges képzési formája (ha a képzési szint és a munkarend is megegyezik) továbbra is egy jelentkezési helynek számít,  két külön sorban kell szerepelniük a jelentkezéskor.  Nem szükséges azonban egymás után szerepelniük a listában.

25  Elektronikusan: e-felveteli  a felsőoktatásba történő jelentkezés és a felsőoktatási felvételi eljárás alatti ügyintézés online változata, amelynek felületét, regisztrációt követően bárki elérheti.  Jelentkezési lappal  Ez az utolsó alkalom!

26  Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190 postacímre kell beküldeni.  A nyomtatványt a valóságnak megfelelően a jelentkezőnek kell kitöltenie és saját kézjegyével (aláírásával) ellátnia  Jelentkezési lap beszerezhető:  EMMI központi Ügyfélszolgálatán  Educatio Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálatán

27  Az elektronikus formában benyújtott jelentkezés egyszerűbb és gyorsabb  www.felvi.hu honlapon történt regisztráció után lehet használni www.felvi.hu  számos visszaigazoló és figyelmeztető üzenet az e-jelentkező által megadott elektronikus levélcímre érkezik  rendszeresen nézzék e-mail postafiókjukat,  Az eljárás lépései a következők:

28  a felhasználó megad egy saját felhasználói nevet és jelszót, amelyekkel a későbbiekben bármikor be tud jelentkezni  az e-felvételi során használt e-mail címet  az e-felvételi felületére történő első belépéskor a rendszer automatikusan kiküldi regisztrált e- mail címére az egyedi biztonsági kódját.  felvételi azonosító szám a felületre történő első belépés alkalmával kerül automatikusan kiosztásra,  ügyintézés vagy tájékozódás során erre a felvételi azonosító számra kell hivatkoznia.

29  megfelelő űrlapokon rögzíti a szükséges adatokat.  Az e-felvételi legnagyobb előnye, hogy nem engedi meg a hibás vagy hiányos űrlapkitöltést.  Nem elegendő a pontszámításhoz szükséges eredmények rögzítése az űrlapokon, ezeket a megfelelő dokumentumok másolatával igazolni is szükséges!  dokumentummásolatok elektronikus formában szintén feltölthetők

30  banki átutalás vagy internetes tranzakcióval.  rendszer a rögzített jelentkezési helyek alapján a fizetendő díjat automatikusan kiszámolja  Az eljárási díj befizetésének, illetve a tranzakció indításának határideje megegyezik a jelentkezési határidővel, tehát 2014. február 15.

31  hitelesítenie kell jelentkezését, e nélkül a jelentkezés érvénytelen!  két lehetőség van:  Ügyfélkapu regisztráció  Hitelesítő adatlap :  ki kell nyomtatnia a felületről az ún. hitelesítő adatlapot  aláírásával hitelesítve  postáznia kell a következő címre: Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.  Az Ügyfélkapu segítségével történő hitelesítés, illetve a hitelesítő adatlap postára adásának határideje: 2014. február 23.

32  dokumentummásolatok elektronikus formában szintén feltölthetőek a felületre, ebben az esetben ezeket sem kell postán elküldeni  A dokumentumok szkennelésében az iskola segítséget nyújt  2014. július 10-ig lehet dokumentummásolatokat benyújtani, illetve adatot módosítani.

33  Határideje: 2014. július 10-ig  A jelentkezési határidő előtt bármikor. (Ha már hitelesített, akkor azt meg kell ismételni!!!)  A jelentkezési határidő lejárta után csak egyszeri sorrendmódosításra van lehetőség !  újabb jelentkezési helyet nem jelölhet meg

34  csak az adott dokumentum fekete-fehér, A4- es formátumú fénymásolatát kell csatolni a jelentkezéshez  A dokumentummásolatokat nem kell sem az iskola, sem pedig közjegyző által hitelesíttetni !  postai úton benyújtott dokumentumokat is ajánlott küldeményként adják fel,  Az eredeti dokumentumokat csak a beiratkozáskor kell bemutatni a felsőoktatási intézménynek

35  Érettségi bizonyítvány, tanusítvány  Felvételi eljárás díjának befizetését igazoló dokumentum  átutalásról szóló bizonylatot vagy a folyószámla- kivonat másolatát  készpénz-átutalási megbízás másolata („sárga csekk")  2013. évi általános felsőoktatási felvételi eljárási díj megfizetésére ún. rózsaszín csekk nem használható  Középiskolai bizonyítvány  minden olyan oldalát csatolni kell a jelentkezéshez, ami a tanulmányi pontok számításához szükséges középiskolai eredményeket támasztja alá  Többletpontokat igazoló dokumentumok  Orvosi igazolás (ha szükséges)

36  A felvételi eljárás alapdíja 9 000 Ft, amelyért összesen három jelentkezési helyet lehet megjelölni.  Ezen felül további két jelentkezési hely megjelölésére van lehetőség, amiért egyenként 2 000 Ft kiegészítő díjat kell fizetni a jelentkezéskor.

37  jelentkezési lap hiányos vagy hibás kitöltése esetén a jelentkező felszólítást kap a hiányok pótlására, a hibák javítására  A hiánypótlásra felszólítás e-mailben érkezik  a kézhezvételtől számított 8 napon belül nem pótolja, jelentkezési kérelmét az Oktatási Hivatal részben vagy egészben elutasítja  Dokumentumhiány – az érettségi bizonyítvány és a felsőfokú oklevél hiányát kivéve – esetén nem kap hiánypótlási felhívást!

38  15 napon belül fellebbezést nyújthat be  Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190 postacímére  A jogorvoslat során benyújtott azon dokumentumokat, amelyek a jelentkező rendelkezésére álltak, de nem nyújtotta be a felvételi eljárás során, az Oktatási Hivatal nem fogadhatja el.

39  augusztus elején  azok jelentkezhetnek, akik jelentkeztek az általános eljárás során, de nem vették fel őket, vagy nem adtak be jelentkezést  egyetlen helyre lehet jelentkezni.

40  A tájékoztató prezentációja felkerül az iskola honlapjára: www.vajdaevang.huwww.vajdaevang.hu  Tanácsadás, jelentkezési lapok kitöltése: igazgatóhelyettesi iroda kedd és csütörtök fél 3 és 4 óra között  Szkennelés, nyomtatás (hitelesítési adatlap): rendszergazda  Fénymásolás : osztályfőnökök


Letölteni ppt "Www.felvi.hu www.vajdaevang.hu.  A: Az alapképzésben alapfokozat (Bsc) és szakképzettség szerezhető. Az alapfokozat feljogosít a mesterképzés megkezdésére."

Hasonló előadás


Google Hirdetések