Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Továbbtanulási tájékoztató

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Továbbtanulási tájékoztató"— Előadás másolata:

1 Továbbtanulási tájékoztató

2 RÖVIDÍTÉSEK, JELÖLÉSEK

3 Képzési szint A: Az alapképzésben alapfokozat (Bsc) és szakképzettség szerezhető. Az alapfokozat feljogosít a mesterképzés megkezdésére. O: Az osztatlan képzések bemeneti feltétele középiskolai végzettség, és a 10–12 féléves képzések mesterfokozat és szakképzettség megszerzésével zárulnak. M: Mesterképzésre az vehető fel, aki felsőfokú végzettséggel rendelkezik,

4 MUNKAREND N: nappali Teljes óraszámban folytatott képzés, min 300 óra/félév, 5 tanítási nap/hét. E: esti Részidős munkarendű képzés (30%-50%), munkanapokon tizenhat óra után vagy a heti pihenőnapon. L: levelező Részidős munkarendű képzés (30%-50%), tömbösítve, legfeljebb kéthetenként munkanapokon vagy a heti pihenőnapon. T: távoktatás önálló hallgatói munkára épülő képzés (<30%) kizárólag önköltséges heti, havi, féléves pontos időbeosztást

5 FINANSZÍROZÁSI FORMA A – állami ösztöndíjas képzés: A képzés keretében az oktatás költségeit – a felsőoktatási törvény eltérő rendelkezése hiányában – az állami költségvetés viseli. K – önköltséges képzés: A képzés keretében az oktatás költségeit – részben vagy egészben – a hallgató viseli.

6 KÉPZÉSI IDŐ (FÉLÉV) Az adott képzésre vonatkozó képzési időt tartalmazza félévekben. Egy félév alatt átlagosan 30 kreditet kell a felsőoktatási intézménynek a mintatantervben előírnia, ettől félévente ±10%-kal lehet eltérni.

7 IRÁNYSZÁM maximális létszám feletti jelentkező az adott szakra várhatóan nem kerülhet felvételre amennyiben a felvehető jelentkezők száma a minimumot nem éri el, a képzés várhatóan nem indul el.

8 ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
kettő érettségi vizsgatárgy eredménye szükséges Amennyiben az oszlopban két érettségi vizsgatárgy van és közöttük "és" található, akkor mindkét érettségi vizsgatárgy kötelező. kiemelnek egy érettségi vizsgatárgyat, aminek eredményét az érettségi pont számításakor kötelező figyelembe venni a többi érettségi vizsgatárggyal "és" köti össze. A "v." (= vagy) azt jelenti, hogy a felsorolt érettségi vizsgatárgyak közül bármelyik kettő választható

9 (E)-vel jelöljük, ha emelt szinten tett érettségi vizsga a jelentkezés feltétele.
(Gy)-vel jelöljük, ha az adott szakon – a művészet, művészetközvetítés képzési terület szakjain – gyakorlati vizsgát kell tenni. (Alk)-kal jelöljük azokat a képzéseket, amelyeken alkalmassági vizsgát szerveznek.

10 Hol kötelező emelt szintű vizsgát tenni?
Agrár képzés Állatorvosi Erdőmérnöki Bölcsész Andragógia Anglisztika, germanisztika Magyar Pedagógia, pszichológia Szlavisztika Szabad bölcsészet történelem

11 Jogász Gazdasági szakok Műszaki Orvosi Alkalmazott gazdaságtan
Gazdaságelemzés Műszaki Építész Építészmérnök Energetikai mérnök Orvosi Általános orvos Fogorvos gyógyszerész

12 Társadalomtudomány Nemzetközi tanulmányok Szociális munka
Szociálpedagógia Informatikus könyvtáros Kommunikáció és médiatudomány Politológia Szociológia Társadalmi tanulmányok

13 Alkalmassági vizsgák Egy helyen kell elvégezni (első), mindenhol elfogadják. Osztatlan tanárképzés pályaalkalmassági vizsgálat Alkalmas/Nem alkalmas (0 pont, nem mehet tovább)

14 PONTSZÁMÍTÁS MAXIMÁLISAN ELÉRHETŐ PONTSZÁM: 500 200 tanulmányi pont
200 érettségi pont 100 többletpont

15 TANULMÁNYI PONTOK A középiskolai tanulmányok alatt kapott érdemjegyekből számított pontok.(max 100) (3, ) + ( ) =42,5 x 2 =85 pont Természettud. tárgy: fizika v. kémia v. földrajz v. biológia M. irodalom M. nyelvtan Matema-tika Történe-lem Id. nyelv Termé-szettud. tárgy* Utolsó előtti év 4 3 5 Utolsó év

16 Magyar nyelv és irodalom
Érettségin szerzett eredmény %-ban (max.100) Ha 2 vagy több választott tárgy van, akkor a legkedvezőbbel számolnak TANULMÁNYI PONTOK: 85+73=158 Érettségi tárgy Százalék Magyar nyelv és irodalom 41% Matematika 79% Történelem 68% Német nyelv 82% Informatika 95% ÁTLAG 73% = 73 pont

17 ÉRETTSÉGI POTOK A felvételi vizsgához szükséges két tárgy %-os eredményének összege (max.200 pont) Pl. gépészmérnöki szakon Matematika: 79% Informatika: 95% 174 pont

18 Összpontszám Tanulmányi Érettségi 158 pont 174 pont
Érettségi x 2 = 348 pont Automatikusan a kedvezőbbet számítják! Ehhez adódnak a plusszpontok

19 PLUSSZPONTOK (max 100 pont)
Emelt szintű érettségi (50 pont/tárgy max. 100 pont) – ha legalább 45% eredmény Nyelvtudás (max.40 pont) Középfokú 28 pont Felsőfokú 40 pont OKTV versenyeredmény (max.100 pont) Sportteljesítmény (max. 50 pont) Szakképesítés (max.24 pont) Esélyegyenlőség (max.40 pont)

20 Minimum pontok Alap és osztatlan szakokon 260 pont
Felsőoktatási szakképzésben 220 pont 2015-ben 280 és 240 pont 2016-ban 300 és 260 pont

21 Népszerű szakok központilag meghatározott ponthatárai
Államilag finanszírozott helyekre 16 legnépszerűbb szakon Kb % lesz állami ösztöndíjas Alkalmazott közgazdaságtan 465 Andragógia 430 Emberi erőforrások 443 Gazdálkodás és menedzsment 460 Gazdaságelemzés 465 Igazságügyi igazgatás 424

22 Jogász 464 Kereskedelem és marketing 469 Kommunikáció és médiatudomány 455 Közszolgálat 440 Munkaügy és társadalombiztosítás 410 Nemzetközi gazdálkodás 460 Nemzetközi tanulmányok 465 Pénzügy és számvitel 458 Turizmus vendéglátás 428 Üzleti szakoktató 440

23 FELVÉTELI ELJÁRÁS DÁTUMAI
Jelentkezés: december február 15. VÉGSŐ HATÁRIDŐ: február 15. Hitelesítés határideje: február 23. Felszólítás hiánypótlásra: legkésőbb június 26. Sorrendmódosítás, hiánypótlás: július 10. Ponthatár húzás: július 24. Kiértesítés kizárólag elektronikusan!!! Pótfelvételi eljárás: augusztus (egy helyre, önköltséges)

24 JELENTKEZÉSI HELYEK SZÁMA
egy felvételiző összesen legfeljebb öt képzést jelölhet meg. Ugyanazon intézmény ugyanazon szakának állami ösztöndíjas és önköltséges képzési formája (ha a képzési szint és a munkarend is megegyezik) továbbra is egy jelentkezési helynek számít, két külön sorban kell szerepelniük a jelentkezéskor. Nem szükséges azonban egymás után szerepelniük a listában.

25 JELENTKEZÉS MÓDJA Elektronikusan: e-felveteli Jelentkezési lappal
a felsőoktatásba történő jelentkezés és a felsőoktatási felvételi eljárás alatti ügyintézés online változata, amelynek felületét, regisztrációt követően bárki elérheti. Jelentkezési lappal Ez az utolsó alkalom!

26 Jelentkezési lappal Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf postacímre kell beküldeni. A nyomtatványt a valóságnak megfelelően a jelentkezőnek kell kitöltenie és saját kézjegyével (aláírásával) ellátnia Jelentkezési lap beszerezhető: EMMI központi Ügyfélszolgálatán Educatio Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálatán

27 E-felvételi Az eljárás lépései a következők:
Az elektronikus formában benyújtott jelentkezés egyszerűbb és gyorsabb honlapon történt regisztráció után lehet használni számos visszaigazoló és figyelmeztető üzenet az e-jelentkező által megadott elektronikus levélcímre érkezik rendszeresen nézzék postafiókjukat, Az eljárás lépései a következők:

28 1.REGISZTRÁCIÓ a felhasználó megad egy saját felhasználói nevet és jelszót, amelyekkel a későbbiekben bármikor be tud jelentkezni az e-felvételi során használt címet az e-felvételi felületére történő első belépéskor a rendszer automatikusan kiküldi regisztrált címére az egyedi biztonsági kódját. felvételi azonosító szám a felületre történő első belépés alkalmával kerül automatikusan kiosztásra, ügyintézés vagy tájékozódás során erre a felvételi azonosító számra kell hivatkoznia.

29 2. ŰRLAPOK KITÖLTÉSE, DOKUMENTUMOK FELTÖLTÉSE
megfelelő űrlapokon rögzíti a szükséges adatokat. Az e-felvételi legnagyobb előnye, hogy nem engedi meg a hibás vagy hiányos űrlapkitöltést. Nem elegendő a pontszámításhoz szükséges eredmények rögzítése az űrlapokon, ezeket a megfelelő dokumentumok másolatával igazolni is szükséges! dokumentummásolatok elektronikus formában szintén feltölthetők

30 3. ELJÁRÁSI DÍJ BEFIZETÉSE
banki átutalás vagy internetes tranzakcióval. rendszer a rögzített jelentkezési helyek alapján a fizetendő díjat automatikusan kiszámolja Az eljárási díj befizetésének, illetve a tranzakció indításának határideje megegyezik a jelentkezési határidővel, tehát február 15.

31 4. HITELESÍTÉS hitelesítenie kell jelentkezését, e nélkül a jelentkezés érvénytelen! két lehetőség van: Ügyfélkapu regisztráció Hitelesítő adatlap: ki kell nyomtatnia a felületről az ún. hitelesítő adatlapot aláírásával hitelesítve postáznia kell a következő címre: Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf Az Ügyfélkapu segítségével történő hitelesítés, illetve a hitelesítő adatlap postára adásának határideje: február 23.

32 DOKUMENTUMKEZELÉS AZ E-FELVÉTELIN
dokumentummásolatok elektronikus formában szintén feltölthetőek a felületre, ebben az esetben ezeket sem kell postán elküldeni A dokumentumok szkennelésében az iskola segítséget nyújt 2014. július 10-ig lehet dokumentummásolatokat benyújtani, illetve adatot módosítani.

33 Sorrend módosítás Határideje: 2014. július 10-ig
A jelentkezési határidő előtt bármikor. (Ha már hitelesített, akkor azt meg kell ismételni!!!) A jelentkezési határidő lejárta után csak egyszeri sorrendmódosításra van lehetőség! újabb jelentkezési helyet nem jelölhet meg

34 Benyújtandó dokumentumok
csak az adott dokumentum fekete-fehér, A4-es formátumú fénymásolatát kell csatolni a jelentkezéshez A dokumentummásolatokat nem kell sem az iskola, sem pedig közjegyző által hitelesíttetni! postai úton benyújtott dokumentumokat is ajánlott küldeményként adják fel, Az eredeti dokumentumokat csak a beiratkozáskor kell bemutatni a felsőoktatási intézménynek

35 Érettségi bizonyítvány, tanusítvány
Felvételi eljárás díjának befizetését igazoló dokumentum átutalásról szóló bizonylatot vagy a folyószámla-kivonat másolatát készpénz-átutalási megbízás másolata („sárga csekk") 2013. évi általános felsőoktatási felvételi eljárási díj megfizetésére ún. rózsaszín csekk nem használható Középiskolai bizonyítvány minden olyan oldalát csatolni kell a jelentkezéshez, ami a tanulmányi pontok számításához szükséges középiskolai eredményeket támasztja alá Többletpontokat igazoló dokumentumok Orvosi igazolás (ha szükséges)

36 Az eljárás díja A felvételi eljárás alapdíja Ft, amelyért összesen három jelentkezési helyet lehet megjelölni. Ezen felül további két jelentkezési hely megjelölésére van lehetőség, amiért egyenként Ft kiegészítő díjat kell fizetni a jelentkezéskor.

37 HIÁNYPÓTLÁS jelentkezési lap hiányos vagy hibás kitöltése esetén a jelentkező felszólítást kap a hiányok pótlására, a hibák javítására A hiánypótlásra felszólítás ben érkezik a kézhezvételtől számított 8 napon belül nem pótolja, jelentkezési kérelmét az Oktatási Hivatal részben vagy egészben elutasítja Dokumentumhiány – az érettségi bizonyítvány és a felsőfokú oklevél hiányát kivéve – esetén nem kap hiánypótlási felhívást!

38 JOGORVOSLAT 15 napon belül fellebbezést nyújthat be
Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf postacímére A jogorvoslat során benyújtott azon dokumentumokat, amelyek a jelentkező rendelkezésére álltak, de nem nyújtotta be a felvételi eljárás során, az Oktatási Hivatal nem fogadhatja el.

39 PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁS augusztus elején
azok jelentkezhetnek, akik jelentkeztek az általános eljárás során, de nem vették fel őket, vagy nem adtak be jelentkezést egyetlen helyre lehet jelentkezni.

40 Miben segíthetünk? A tájékoztató prezentációja felkerül az iskola honlapjára: Tanácsadás, jelentkezési lapok kitöltése: igazgatóhelyettesi iroda kedd és csütörtök fél 3 és 4 óra között Szkennelés, nyomtatás (hitelesítési adatlap): rendszergazda Fénymásolás: osztályfőnökök


Letölteni ppt "Továbbtanulási tájékoztató"

Hasonló előadás


Google Hirdetések