Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP - 5.5.2/09 Az önkéntesség elterjesztése A pályázati kiírás bemutatása valamint a pályázat formai követelményei.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP - 5.5.2/09 Az önkéntesség elterjesztése A pályázati kiírás bemutatása valamint a pályázat formai követelményei."— Előadás másolata:

1 TÁMOP - 5.5.2/09 Az önkéntesség elterjesztése A pályázati kiírás bemutatása valamint a pályázat formai követelményei

2 A pályázati kiírás bemutatása 2 komponens – 3 kiírás: A komponens TÁMOP - 5.5.2/09/1 országos hatókörű szervezet támogatása Főbb tevékenységek:  standardizált szakmai anyagok elkészítése és elterjesztése  A B komponens nyertesei (megyei önkéntes centrumok) kapacitásának fejlesztése képzéseken keresztül  A B komponens nyertesei közötti információáramlás és tapasztalatcsere elősegítése, fejlesztése. Az elnyerhető támogatás összege: minimum 50.000.000 Ft, maximum 60.000.000 Ft lehet. A támogatás intenzitása 100 %. A támogatott pályázatok várható száma: 1 db.

3 A pályázati kiírás bemutatása B komponens megyei, koordináló centrumok támogatása TÁMOP - 5.5.2/09/2 Közép-magyarországi régió A támogatott pályázatok várható száma: 2 db (Pest megye: 1 db és Budapest: 1 db) TÁMOP - 5.5.2/09/3 konvergencia régiók A támogatott pályázatok várható száma: 18 db. (Megyénként 1 db nyertes szervezet a 6 konvergencia régióból.) Mindkét konstrukció esetén: Főbb tevékenységek:  megyei önkéntes centrumok kialakítása, működtetése, szakmai programok megvalósítása Az elnyerhető támogatás összege: minimum 22.000.000 Ft, maximum 27.000.000 Ft lehet. A támogatás intenzitása 100 %.

4 A pályázati kiírás bemutatása Az A és B komponens keretében végzett munka szoros szakmai együttműködést kíván, kérjük olvassák el mindkét komponensre vonatkozó pályázati útmutatót! A pályázat elkészítése során ügyeljenek rá, hogy az NFÜ honlapjáról a 3 kiírás közül az Önöknek megfelelő kiírás dokumentumait töltsék le!

5 A pályázat benyújtása Benyújtás: 2009. március 9-től 2009. május 8-ig (postai bélyegző dátuma) A pályázat benyújtandó egy eredeti, egy másolati és egy elektronikus példányban. A pályázathoz nincs kitöltő program! A borítékon vagy csomagon valamint a CD/DVD borítóján szíveskedjenek feltüntetni: A pályázati felhívás kódszámát A pályázati felhívás címét Csomag esetén a postacím: Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.) 1134 Budapest, Váci út 45. C. épület

6 A Pályázóra vonatkozó követelmények Pályázó szervezetek: 2006. január 1. előtt bejegyzett »Egyéb egyesület (KSH 529) »Egyéb alapítvány (KSH 569)  ha éves összbevétele a 2006-os és a 2007-es év (elfogadott éves beszámolóval igazolt) átlagában meghaladta az igényelt támogatás 25 %-át  igazolható módon a pályázat benyújtásának időpontjához képest legalább két éve önkéntes programot működtet

7 A partnerekre vonatkozó feltételek Konzorciumi partnerek: 2007. január 1. előtt bejegyzett »Egyéb egyesület (KSH 529) »Egyéb alapítvány (KSH 569) »Közhasznú társaság (KSH 57), illetve nonprofit gazdasági társaságok, Kft., Zrt., Bt., Kkt. (KSH 599, KSH69) »Szociális szövetkezetek (KSH 129) A konzorciumi tagoknak meg kell felelniük a pályázói körre vonatkozó valamennyi feltételnek, kivéve: »Nyilvántartásba vétel időpontja (különbözik) »Éves összbevételre vonatkozó feltétel »Önkéntes program működtetésére vonatkozó feltétel

8 További feltételek A B komponens esetén feltétel még: »a Pályázó a megfelelő konstrukció keretében nyújtotta be pályázatát (megvalósulás szerint: KMR ill. konvergencia régiók) »székhelye a projekt keretében nyújtott szolgáltatásokkal lefedni kívánt megyében található További feltételek: B6. Egyéb kizáró okok Egy szervezet a 3 kiírás közül legfeljebb egy pályázatban vehet részt!

9 A pályázatra vonatkozó formai követelmények Befogadási feltételek:  Megfelelő példányszám  Benyújtási határidő betartása (postai bélyegző)  Igényelt támogatás összege és intenzitása megfelelő  A projekt adatlap aláírásra került az aláírásra jogosult személy által Amennyiben bármely feltétel nem teljesül, a pályázat hiánypótlás nélkül elutasításra kerül! A benyújtási határidőn belül lehetőség van új pályázat benyújtására!

10 Jogosultsági feltételek A benyújtott dokumentumok (adatlap, költségvetés) formátuma nem került módosításra A projekt kezdési, befejezési időpontja, hossza, helyszíne megfelel az útmutatóban előírtaknak A projekt adatlap és a költségvetés összhangban van A költségvetésre előírt belső korlátokat betartották A pályázóra nem vonatkozik a kizáró okok egyike sem Az esélyegyenlőségi és a környezeti fenntarthatóságra vonatkozó táblázatok a minimális előírásoknak megfelelnek Minden kötelező melléklet benyújtásra került Amennyiben a jogosultsági feltételek nem teljesülnek egyszeri alkalommal hiánypótlásra van lehetőség!

11 Tartalmi értékelés Nem támogatható a pályázat, ha  nem éri el a 60 pontot (max. pontszám: 100)  az egyes főszempontoknál nem éri el a megadott minimális pontszámot A 60 pont elérése nem jelenti automatikusan a támogatás megítélését! A tartalmi értékelésen való megfelelés feltétele (nem teljesítése kizáró ok) továbbá, hogy a pályázó: -minden kötelező tevékenység megvalósítását vállalja -valamennyi megadott indikátor teljesítését vállalja -az esélyegyenlőség ill. környezeti fenntarthatóság területén min. 1 pontot elért

12 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent A komponens a projektet ötnél több önkéntes bevonásával valósítja meg a pályázat benyújtásakor legalább két önkéntest alkalmaz a szervezet tapasztalatai a képzésekre, a nyilvánosság biztosítására valamint a népszerűsítő kampányokra vonatkozóan több szektort (állami és önkormányzati intézmények, nonprofit-, forprofit szektor) érintően megalapozottak a kötelezőkön felül egyéb, a pályázat célját szolgáló innovatív szolgáltatásokat, tevékenységeket vállal B komponens a projektet kettőnél több önkéntes bevonásával valósítja meg a pályázat benyújtásakor legalább két önkéntest alkalmaz a szervezet tapasztalatai az önkéntes tevékenységre, a nyilvánosság biztosítására valamint a népszerűsítő kampányokra vonatkozóan több szektort (állami és önkormányzati intézmények, nonprofit-, forprofit szektor) érintően megalapozottak a kötelezőkön felül egyéb, a pályázat célját szolgáló innovatív szolgáltatásokat, tevékenységeket vállal tervezi a B komponens más nyerteseivel való (az A komponens nyertese által szervezett hálózati találkozókon túlmutató) együttműködést

13 Döntés A Bíráló Bizottság javaslatai az alábbiak lehetnek:  változatlan tartalommal és feltételekkel történő támogatás;  csökkentett tartalommal és feltételekkel történő támogatás;  a projekt elutasítása;  a projekt újraértékelése;  helyszíni szemlét kérhet a Közreműködő Szervezettől;  a javaslattételt elnapolhatja egyes kérdések tisztázása céljából. Az ESZA Kht. értesíti a pályázót a döntésről. Jogszabálysértés vagy a pályázati kiírás szerinti tájékoztatásban foglaltak megsértése esetén a pályázó a döntés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül az indokok megjelölésével panasszal élhet. Panaszkezelés: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

14 A pályázat benyújtásától a projekt megkezdéséig Pályázatok beérkezése – regisztrációs levél Formai ellenőrzés a beérkezéstől számított 15 napon belül egyszeri formai hiánypótlás lehetséges 15 napos határid ő vel – hiánypótló levél Megfelelés esetén befogadó levél Szakmai értékelők kiválasztása, értékelés Bíráló Bizottság felállítása, összehívása, ülések – tisztázó kérdések Pályázó értesítése a döntésről: benyújtási határidő + 75 nap (július közepe-vége) – értesítő levél Értesítés a szerződéskötés feltételeiről – tájékoztató levél Szerződéskötés: értesítés kézhezvétele + 60 nap (szeptember - október közepe-vége) – Támogatási szerződés

15 Likviditás Lehetőség van előleg igénylésére. Mértéke: a támogatási összeg maximum 35 %-a. Átutalás: szerződés megkötése + 15 nap A továbbiakban Kifizetési kérelmek benyújtására van lehetőség: Bármikor benyújtható, amennyiben a kifizetési igény meghaladja az igényelt támogatás 10 %-át és a 100.000 Ft-ot A szerződés aláírását követő 12 hónapon belül minimum 1 db Átutalás: a kifizetési kérelem beérkezésétől számított 60 naptári napon belül

16 A projekt megkezdése és befejezése A pályázat benyújtásától saját felelősségre megkezdhető. A projekt megkezdésének legkésőbbi időpontja: A komponens: 2009. december 1. B komponens: 2010. március 1. Megkezdés időpontja: első elfogadott ajánlat, aláírt szerződés, átvett eszköz átvételének dátuma stb. A projekt előkészítő szakasza (csak A komponens!) nem minősül a projekt megkezdésének. A projekt időtartama maximálisan: A komponens: 24 hónap B komponens: 21 hónap

17 Együttműködés A két komponens nyertes pályázóinak együttműködése elengedhetetlen. ↓ együttműködési megállapodás Az A komponens kötelező feladatai a projektmegvalósítás I. negyedévében:  helyzetelemzés, igényfelmérés módszertanának elkészítése  jó gyakorlatok adaptációjához kapcsolódó módszertan kidolgozása  kommunikációs stratégia elkészítése  első találkozó összehívása a B komponens nyertesei számára

18 Speciális elvárások Projektmenedzsmenttel és a szakmai megvalósítókkal szembeni elvárások: A projektgazdának a projekt teljes hossza alatt biztosítania kell az alábbiakat: A komponensB komponens1 fő projektvezető1 fő pénzügyi vezető 1 fő szakmai vezető

19 Indikátorok A komponens Mutató neve Mértéke gység Célért ék Szakmai képzést sikeresen elvégző kulcsszakértők száma fő60 Országos szakmai találkozók, work-shopok száma a B komponens nyertes szervezeteinek részvételével db6 Országos szakmai találkozókon, workshopokon részt vett szervezetek száma db20 Egyeztetett, jóváhagyott szakmai módszertan a B) komponens nyertesei számára db2 A kidolgozott szakmai módszertant bevezető szervezetek száma db20 Standardizált sablonok, formanyomtatványok a B) komponens nyertesei számára db6

20 Indikátorok B komponens Mutató neve Mérté kegys ég Célérté k Szakmai képzésen résztvevő kulcsszakértők száma fő4 A létrejövő önkéntes centrum által közvetített önkéntesek száma fő600 A létrejövő önkéntes centrumok által közvetített önkéntesek által ledolgozott munkaórák száma óra4800 Tájékoztató rendezvényeken résztvevő személyek száma fő300 Az önkéntes centrum és az önkormányzatok vagy önkormányzati intézmények közötti együttműködések száma db15

21 Fenntartási kötelezettség A pályázó vállalja, hogy a projekt eredményeit, a támogatással létrehozott szolgáltatásokat, a projekt zárását követően minimum 3 évig fenntartja, különösen: A komponens:  honlap folyamatos, naprakész üzemeltetése  adatbázisok karbantartása, elérhetőség biztosítása a megyei centrumok számára  a megyei centrumok szakmai működését és eredményeit összefoglaló beszámoló évenkénti megjelentetése a honlapon B komponens:  A projekthez kapcsolódó honlap folyamatos, naprakész üzemeltetése  A megyei centrum szakmai működését és eredményeit összefoglaló éves beszámoló elkészítése és az A komponens nyertesének rendelkezésére bocsátása, az általa megadott tartalmi és formai kritériumoknak megfelelően

22 Információ Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Telefon:06 (40) 638-638 E-mail cím:nfu@nfu.gov.hunfu@nfu.gov.hu Web cím:www.nfu.huwww.nfu.hu ESZA Kht. Telefon:06 (1) 273-4250-as, 2-es menüpont E-mail cím: EUtamogatas@esf.huEUtamogatas@esf.hu Honlap: www.esf.huwww.esf.hu

23 Köszönöm figyelmüket! Jó munkát és sok sikert kívánok! Falvay Eszter programvezető ESZA Kht.


Letölteni ppt "TÁMOP - 5.5.2/09 Az önkéntesség elterjesztése A pályázati kiírás bemutatása valamint a pályázat formai követelményei."

Hasonló előadás


Google Hirdetések