Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyarország részvétele a határon átnyúló együttműködési programokban Budapest, 2012.06.06.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyarország részvétele a határon átnyúló együttműködési programokban Budapest, 2012.06.06."— Előadás másolata:

1 Magyarország részvétele a határon átnyúló együttműködési programokban Budapest, 2012.06.06.

2 Magyarország részvétele a határon átnyúló együttműködési programokban A 19 megyéből 15 megye szerepel jogosult területként valamelyik határmenti vagy földrajzi helyzeténél fogva több programban is. A transznacionális és interregionális programokban hazánk teljes területe támogatásra jogosult.

3 NFÜ - Nemzetközi Programok Irányító Hatósága Rendelkezésre álló közösségi forrás 2007-2013 Program típusaProgram neveAllokáció TOTAL* Forrás típusa Határmenti Együttműködési Programok - ETE Magyarország-Románia CBC224,5 M€ERFA Magyarország-Szlovákia CBC176,5 M€ERFA Ausztria-Magyarország CBC82,3 M€ERFA Szlovénia-Magyarország CBC29,3 M€ERFA Határmenti Együttműködési Programok – IPA, ENPI Magyarország-Horvátország IPA CBC 52,4 M€IPA Magyarország-Szerbia IPA CBC50,1 M€IPA Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna ENPI CBC 68,6 M€ENPI Transznacionális Együttműködési Programok Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program 235,4 M€ERFA, IPA, ENPI Közép-Európa Transznacionális Együttműködési Program 246,0 M€ERFA Interregionális Program INTERREG IVC321,3 M€ERFA Összesen:1486,4 M€ * TA kerettel összesen

4 A 2007- 2013-as időszak kezdeti lépései 2006 I. negyedév: első programozó munkacsoport ülések 5-6 munkacsoport ülés programonként 2007 I. negyedév: társadalmi egyeztetés 2007 II. negyedév: OP kormány általi jóváhagyása OPERATÍV PROGRAM benyújtása az Európai Bizottság felé 2007. III. negyedév: Bizottsági kommentár 2007. IV. negyedév: OP ismételt benyújtása/kiegészítés 2007. december – 2008. március: OP elfogadása Programozási időszak átlagos átfutási ideje: 15 + 5 hónap

5 A tervezés általános tapasztalatai I. Programozási folyamat Közös elhatározás hiánya késleltetheti a programozás elindítását; Számolni kell a tervezési & programozási szakértői csoport kiválasztásának átfutási idejével – partnerországi igények figyelembevétele, közbeszerzési folyamat időigénye; Szűkös időkeret juthat a szakmai munkára; Közös döntéshozatali mechanizmus - szavazati arány Közös Monitoring Bizottság – konszenzus esetén többször észlelt döntésképtelenség; Kisebb létszámú bizottsági összetétel növelheti a rendszer hatékonyságát;

6 Prioritások definiálása megalapozott tervezés hiánya irreális elképzelések meghatározását eredményezheti, amely a megvalósítás során nehézséget jelent Projektméretek meghatározása nem optimális projektméret meghatározása - végrehajtás ellehetetlenüléséhez vezethet Projektmegvalósítási időszak meghatározása átgondolatlan megvalósítási és elszámolhatósági időszakok meghatározása Finanszírozási konstrukciók eltérése Országonként eltérő társfinanszírozási összeg mértéke/hiánya, folyósításának feltételrendszere akadályozhatja a végrehajtást. A tervezés általános tapasztalatai II.

7 Finanszírozási konstrukciók Közösségi hozzájárulás mértéke 85% (ENPI esetén 90 %) Társfinanszírozás mértéke 10-15% programonként, partnerországonként változó (ENPI 5%) központi költségvetési szervek esetén önerő nem szükséges, a kormányzati társfinanszírozás 15 % (ENPI esetén 10 %) Projekt partnerek által biztosítandó önerő mértéke 5%.

8 Finanszírozási nehézségek Rendelet által szabályozott utófinanszírozási konstrukcióból adódó likviditási nehézségek Nemzetközi program sajátosságaiból eredő kétszintű elszámolási rendszer bonyolultsága Nemzeti társfinanszírozás hiánya, vagy késői utalása a partnerországoknál, esetleges társfinanszírozási szerződéskötések feltételhez kötése más országban Rosszul tervezett projekt szintű költségvetés Nem megfelelően tervezett megvalósítási ütemezésből adódó költés és forrás felhasználási kockázat – n+2/3 teljesítés Bankgarancia biztosítási nehézségek Nem megfelelő önrész betervezése

9 NFÜ által biztosított megoldások Társfinanszírozás előlegként kerül átutalásra Megelőlegezési lehetőség magyar partnerek részére projektrészre vonatkozó költségvetés közösségi támogatásának 15%-a - központi költségvetési szervek részére kérelem nélkül - 550 000 eurót meghaladó projektrésszel rendelkező partnerek részére kérelemre

10 Jogosult pályázói kör Minden non-profit jelleggel valamilyen közcélért tevékenykedő jogi személyiséggel rendelkező szervezet minisztériumok, közintézmények, hatóságok, önkormányzatok, civil szervezetek Már a tervezésnél figyelembe kell venni a jogosult pályázók körét Jogosult programterületen regionális igények feltérképezése SZUBSZIDIARITÁS

11 A projektmegvalósítás tapasztalatai -A magas támogatási aránynak köszönhetően a Programok rendkívül vonzóak a lehetséges kedvezményezettek számára -Többszörös finanszírozási igény minden pályázati felhívásnál -HU-SK CBC és SEE Programok esetében elektronikus pályáztatás került bevezetésre formai hibák jelentős csökkenése -Ismétlődő partnerségek -A határ mentén élők közös nyelve és kulturális háttere segíti az együttműködést Projektmegvalósítás problémái: -cash-flow problémák -Nagy számú szerződésmódosítási kérelem (projekthosszabbítási kérelmek) -Építési engedélyek hiánya, közbeszerzési eljárások elhúzódása -Partnerségen belüli megfelelő kommunikáció hiánya -Hiányos vagy gyenge minőségű elszámolások

12 Programozás 2014-2020 -Az Európai Bizottság 2011. október 6-án tette közzé a kohéziós politika jövőbeli működési, és forrásának felhasználási kereteit rögzítő jogszabálycsomag tervezetét ⇓ -2011. őszén magas szintű találkozók kerültek lebonyolításra a jelenleg futó határon átnyúló együttműködési programokban részt vevő országok képviselőivel ⇓ -Döntés közös programozási munkacsoportok felállításáról - nemzeti, regionális, helyi szint bevonásával -A magyarországi tagjelölés folyamata lezárult -2012. első félévében megrendezésre kerültek/kerülnek az első programozási munkacsoport ülések -Operatív Programok feladat meghatározásának tervezetei elkészültek -Programozás ütemezése meghatározásra került ⇓ -Cél: Operatív Programok megküldése az Európai Bizottság részére 2013 szeptemberében

13 Köszönöm a figyelmet! Dr. Schrick Judit Főosztályvezető - helyettes Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. Tel.: +36 1 474 9218 Fax.: +36 1 474 9201 e-mail: judit.schrick@nfu.gov.hujudit.schrick@nfu.gov.hu


Letölteni ppt "Magyarország részvétele a határon átnyúló együttműködési programokban Budapest, 2012.06.06."

Hasonló előadás


Google Hirdetések