Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet tájékoztatója Mihálka Gáborné mb. főigazgató-helyettes „A szakképzés szolgálatában”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet tájékoztatója Mihálka Gáborné mb. főigazgató-helyettes „A szakképzés szolgálatában”"— Előadás másolata:

1 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet tájékoztatója Mihálka Gáborné mb. főigazgató-helyettes „A szakképzés szolgálatában”

2 30/2011. (VI. 7.) NEFMI rendelet a 2011/2012. tanév rendjéről A szorgalmi időszak: első tanítási napja 2011. szeptember 1. (csütörtök) utolsó tanítási napja 2012. június 15. (péntek) A tanítási napok száma: 183 nap (nappali oktatásban: 182 nap) Kivételek: az utolsó tanítási nap: A szakképző iskola befejező évfolyamán 2012. május 3. BM fenntartásában lévő szakközépiskolákban 2012. május 25. HM fenntartásában lévő szakképző iskolákban 2012. június 1.

3 30/2011. (VI. 7.) NEFMI rendelet a 2011/2012. tanév rendjéről kivételek (folytatás):  Az igazgató határozza meg a szorgalmi idő első és utolsó napját: - az alapfokú művészetoktatási intézményekben, - a felnőttoktatásban.  a szorgalmi időszak február első hetében is megkezdhető: - ha a képzési idő nem teljes év, - keresztféléves oktatás esetén.

4 A szakmai vizsgák rendje (vizsgaidőszakok, vizsganapok) 1. Hagyományos és modulos képzés esetén a szakmai vizsgák ideje: a) írásbeli: 2011. október 3. 4. 5. 6. 7.–én 8 órától szóbeli és gyakorlati: 2011. október b) írásbeli: 2012. február 1. 2. 3. és 6. 7.-én 8 órától Figyelem: szerdai nappal kezdődik! szóbeli és gyakorlati: 2012. február – március c) írásbeli: 2012. május 14. 15. 16. 17. 18.-án 8 órától modulos szóbeli és gyakorlati: 2012. május – június hagyományos szóbeli és gyakorlati: 2012. június Modulos szakképesítéseknél bármelyik vizsgatevékenységgel megkezdhető a vizsga!

5  Honvédelmi Minisztérium - 2012. január 19. és június 4.  Belügyminisztérium a) írásbeli: 2011. szeptember 22.-én 10 óra szóbeli és gyakorlati: 2011. október 12–15.-én b) írásbeli: 2012. január 4-én 10 óra szóbeli és gyakorlati: 2012. január 16–20.-án c) írásbeli: 2012. május 29.-én szóbeli és gyakorlati: 2012. június 4–15.-én Szaktárcák eltérő időpontú vizsgái

6 Írásbeli vizsga pótnapja: május 29. Akkor vehető igénybe, ha az érettségi vizsga és a szakmai vizsga írásbeli része azonos napra esik. A vizsgaidőpontok egybeesését, azaz az írásbeli pótnap igénybevételét a szakközépiskola a vizsgabejelentési és tételigénylési kötelezettségének keretében jelenti be.

7 Vizsgaidőpontok

8 Vizsgaidőpontok az új honlapon

9 Vizsgaidőpontok 1.A táblázatokban a képzés megkezdésekor érvényben lévő rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény szerint kell keresni a szakképesítés kimeneteket. 2.A havonta megadott kettő egymás utáni vizsganap közül az első napon kell a központi írásbeli vizsgákat megkezdeni. A második nap csak akkor vehető igénybe, ha egy nap alatt nem bonyolíthatók le az írásbeli vizsga. 3.Az elektronikus vizsgabejelentés az írásbeli tételigénylést nem váltja ki. A tételek megrendelése papíralapon történik, melyet faxon vagy postai úton juttathatnak el intézetünkbe. 4.Az iskolai rendszerű szakképzésekhez tartozó központi tételek átvételéről az igénylő intézményeket a visszaigazolással együtt megküldött tájékoztató levélben értesítjük.

10 Kérjük, hogy a Szociális szolgáltatások szakmacsoportba tartozó szakképesítések vizsgáinak bejelentését, az írásbeli és szóbeli tételek igénylését a vizsgaszervező intézmények az NCSSZI-nek küldjék meg. Szociális szakmacsoport -Az NSZFI 2011. július 29-én átadta a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetnek -Szociális szolgáltatások szakmacsoportba tartozó szakképesítések a szakmai vizsgák bejelentésének kezelését -a vizsgaelnökök megbízását -a szakmai vizsgákhoz a vizsgatételek biztosítását

11 A szakképzési törvény módosítása Hatályos: 2010. január 29-től  4/A-4/B. §-sal egészül ki: – Szakmai vizsgaszervezési jogosultság engedélyezése – Törzslap – állami szakképzési és felnőttképzési intézethez – 50 évig – A vizsgaszervezéssel összefüggő tevékenység ellenőrzése

12 A Törzslapnyilvántartás az NSZFI feladatköre 2010. január 29.-től a 2009. évi CXXXV. törvény alapján Tevékenységi körök:  Törzslapok ellenőrzése.  Adatainak elektronikus feldolgozása.  Az adatok összesítése, központi nyilvántartása.  Hibás vagy hiányos kitöltés esetén a törzslap visszaküldése, felszólítva a beküldőt az észlelt hibák 30 napon belüli kijavítására.  A törzslapok és a központi nyilvántartás adatainak őrzése 50 évig más által hozzá nem férhető módon, majd átadása az illetékes levéltárnak.  Bizonyítvány másodlat kiállítása.

13 Törzslapnyilvántartáshoz kapcsolódó tájékoztatás  Tájékoztatja az érintett szakképesítésért felelős minisztereket a beérkezett törzslapokkal összefüggő szakmai vizsgák adatairól.  Megjelölve a szakmai vizsgát szervező intézményt,  A szakképesítés azonosító számát és megnevezését,  A lebonyolított szakmai vizsga helyszínét,  A vizsgaelnök nevét,  A vizsga időpontját.  A szakmai vizsgát szervező intézmény a törzslapok megküldésére, illetve kijavítására vonatkozó kötelezettségének elmulasztása esetén az Oktatási Hivatal tájékoztatása az érintett szakképesítésért felelős minisztérium által.  Hatósági megkeresés esetén adatszolgáltatás biztosítása.

14 A szakmai vizsgák törzslapjainak kitöltési szabályait tartalmazó, segítő jogszabályok A 133/2010. (IV.22.) Korm. rendeletben meghatározott OKJ szerinti modulrendszerű vizsga esetében:  20/2007. (V.21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A 37/2003. (XII.27.) OM rendeletben meghatározott OKJ szerinti tantárgyas vizsga esetében:  26/2001. (VII.27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről Az NSZFI honlapján az Adatbázisok menüpontban megtalálhatóak a hatályon kívüli és a hatályos Országos Képzési Jegyzékek (OKJ), a szakmai és vizsgakövetelmények (szvk).

15 Törzslap formanyomtatvány A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 10. §-ának (2) bekezdése alapján lefolytatott közbeszerzési eljárást követően 3 éves időtartamra (2014. június 30-ig) a CODEX Értékpapírnyomda Zrt. nyerte el a 20/2007. (V.21.) SZMM rendeletben, valamint a 26/2001. (VII. 27.) OM rendeletben megjelölt, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény szakmai vizsga dokumentumok gyártási és forgalmazási jogát. A vizsgadokumentumok a CODEX Értékpapírnyomda Zrt-nél rendelhetők meg. A Megrendelőlap letölthető az NSZFI honlapjáról (www.nive.hu ).www.nive.hu A dokumentumok rendelési adatai: Nem moduláris szakmai vizsgák [26/2001. (VII. 27.) OM rendelet szerint] Bizonyítvány: SZB 101. r. sz. Törzslap külív: SZT 101. r. sz. Törzslap belív: SZT 102. r. sz. Moduláris szakmai vizsgák [20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet szerint] Bizonyítvány: SZB 201. r. sz. Törzslap külív: SZT 201. r. sz. Törzslap belív: SZT 202. r. sz. A Pátria Nyomdától már beszerzett nyomtatványok is felhasználhatóak.

16 Törzslapnyilvántartás adatok  2010-ben beérkezett törzslapok: 13.597 db, amely 190.903 fő vizsgázó adatait tartalmazza.  2011. július 31-ig beérkezett törzslapok: 11.973 db, amely 168.992 fő vizsgázót jelent.  A törzslapnyilvántartó csoport megközelítőleg 970 vizsgaszervező intézménnyel van kapcsolatban.  Az összes beérkezett törzslapnak hozzávetőleg 40%-a érkezik az utolsó vizsganapot követő 30 napon túl.  A beérkezett törzslapok 70-80 %-nál észlelünk hibás vagy hiányos kitöltést.

17 Szakmai vizsgák megoszlása a törzslapnyilvántartóba 2011. II negyedévében beérkezett törzslapok alapján Minisztériu m Minisztériu mok szerinti megoszlás a Hagyomán yos OKJ szerinti vizsga Moduláris rendszerű vizsga 21-es alapszint ű 31-es középszin tű 33-es középszin tű 51-es középszint ű 52-es középszi ntű 54-es emelt szintű 55-ös felsőfok ú 61-es felsőfokú iskolai végzettségr e épülő BM372436802563154726025 HM00000000000 KIM40400004000 KSH10100001000 NEFMI11492239262100117044937600 NFM13413813030746579884317380 NGM454425942852126213524071773341226 NVM783287552310238413193230 Összese n 819455276426267417671571315164547351

18 Szakmai vizsgák – Minisztériumok

19 Szakmai vizsgaellenőrzések tapasztalatai

20 Az ellenőrzések célja, tartalma  A szakképesítések szakmai vizsgáinak szakmai ellenőrzése folytatódott a 2010/2011 tanévben a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet által felkért szakértőkkel.  49 ellenőrzést végeztünk 23 szakképesítésben.  A szakmai ellenőrzés egyrészt az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiben meghatározott követelményrendszer megvalósulásának vizsgálatára, valamint a vizsga szervezésének és lebonyolításának szakmai és jogszabályi megfelelőségére irányult.  A szakmai vizsgák ellenőrzését a 2011. május-júniusi vizsgaidőszakra ütemeztük.

21 Az ellenőrzésben résztvevő szakértők: a hatályos vizsgaelnöki névjegyzékéről, és a korábbi években vizsgaellenőrzést végzők közül kerültek felkérésre. A vizsgaellenőrzési szakértők felkészítését a TÁMOP 2.2.1 3. alprojektjének munkatársai végezték a projektben kidolgozott módszertan alapján. Az ellenőrzést végző szakértők

22 A szakmai vizsgaellenőrök felkészítése A szakmai vizsga szakmai vizsgaellenőrei: megismerték a hatósági ellenőrzés folyamatát és dokumentumait elsajátították a szakmai ellenőrzés jogszabályi hátterét és módszertanát, a segédanyagok és jelentés készítését és használatát A projekt keretében megtartott felkészítések alapján elkészült a szakmai vizsgaellenőri felkészítés akkreditált programja.

23 A szakmai vizsgák ellenőrzési kézikönyve Két részből áll: Általános és protokolláris rész 21 szakmacsoport mindegyikére szakmaspecifikus füzet

24 Kézikönyv általános és protokolláris része I. HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RÉSZE - Jogszabályi háttér. - Hatósági ellenőrzés megindításának esetei. - Ellenőrizhető/ellenőrizendő intézmények/vizsgaszervezők. - Mire irányul a hatósági ellenőrzés? - Az eljárás során közreműködő szervek, személyek.

25 Kézikönyv általános és protokolláris része II. HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS PROTOKOLLÁRIS RÉSZE - Hatósági ellenőrzésének főbb szakaszai, folyamata, kapcsolódó dokumentumok - Az ellenőrzésének lehetséges területei VIZSGASZABÁLYZAT HATÁLYÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

26 Kézikönyv szakmaspecifikus fejezeteinek egységes tartalma  A szakmacsoport szakmaszerkezete  Szakképesítések vizsgarészeinek vizsgatevékenysége  A szakmai ellenőrzés szempontjai  Adatlapok  A szakmai ellenőrzés szakértői jelentésének szempontjai vázlata

27  A tárgyi feltételek megfeleltek a jogszabályi előírásoknak, a vizsgahelyszínek kialakítása az adott vizsga sajátosságainak megfelelő volt, a vizsgázóknak biztosították a zavartalan körülményeket.  A szakmai vizsgák kötelező dokumentumaival minden vizsgaszervező rendelkezett, melyek azonban több esetben hiányosak voltak.  A vizsgabizottságok a jogszabályi előírásoknak megfelelően működtek. A vizsgák szervezésével kapcsolatos megállapítások

28  A vizsgaszervező intézmények néhány eset kivételével a gyakorlati feladatok értékeléséhez világos, következetes szempontrendszert állítottak össze.  Egy alkalommal az intézmény a gyakorlati vizsgatevékenységhez egy komplex feladatsort készített.  Előfordult, hogy a gyakorlati vizsga írásbelibe ágyazott gyakorlatként, illetve szóbeli vizsgához hasonlóan valósult meg.  Összességében pozitív eredményt kaptunk, a vizsgák megfeleltek a jogszabályok szakmai és formai előírásainak. A vizsgák lebonyolításával kapcsolatos megállapítások

29 A szakmi vizsgák ellenőrzési kézikönyv

30 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! mihalka.nora@nive.hu


Letölteni ppt "Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet tájékoztatója Mihálka Gáborné mb. főigazgató-helyettes „A szakképzés szolgálatában”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések