Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„A szakképzés szolgálatában”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„A szakképzés szolgálatában”"— Előadás másolata:

1 „A szakképzés szolgálatában”
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet tájékoztatója Mihálka Gáborné mb. főigazgató-helyettes

2 30/2011. (VI. 7.) NEFMI rendelet a 2011/2012. tanév rendjéről
A szorgalmi időszak: első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) utolsó tanítási napja június 15. (péntek) A tanítási napok száma: 183 nap (nappali oktatásban: 182 nap) Kivételek: az utolsó tanítási nap: A szakképző iskola befejező évfolyamán május 3. BM fenntartásában lévő szakközépiskolákban május 25. HM fenntartásában lévő szakképző iskolákban június 1.

3 30/2011. (VI. 7.) NEFMI rendelet a 2011/2012. tanév rendjéről
kivételek (folytatás): Az igazgató határozza meg a szorgalmi idő első és utolsó napját: - az alapfokú művészetoktatási intézményekben, - a felnőttoktatásban. a szorgalmi időszak február első hetében is megkezdhető: - ha a képzési idő nem teljes év, - keresztféléves oktatás esetén.

4 A szakmai vizsgák rendje (vizsgaidőszakok, vizsganapok)
1.  Hagyományos és modulos képzés esetén a szakmai vizsgák ideje: a) írásbeli: október –én 8 órától szóbeli és gyakorlati: október b) írásbeli: február és én 8 órától Figyelem: szerdai nappal kezdődik! szóbeli és gyakorlati: február – március c) írásbeli: május án 8 órától modulos szóbeli és gyakorlati: május – június hagyományos szóbeli és gyakorlati: június Modulos szakképesítéseknél bármelyik vizsgatevékenységgel megkezdhető a vizsga!

5 Szaktárcák eltérő időpontú vizsgái
Honvédelmi Minisztérium január 19. és június 4. Belügyminisztérium a) írásbeli: szeptember 22.-én 10 óra szóbeli és gyakorlati: október 12–15.-én b) írásbeli: január 4-én 10 óra szóbeli és gyakorlati: január 16–20.-án c) írásbeli: május 29.-én szóbeli és gyakorlati: június 4–15.-én

6 Írásbeli vizsga pótnapja: május 29.
Akkor vehető igénybe, ha az érettségi vizsga és a szakmai vizsga írásbeli része azonos napra esik. A vizsgaidőpontok egybeesését, azaz az írásbeli pótnap igénybevételét a szakközépiskola a vizsgabejelentési és tételigénylési kötelezettségének keretében jelenti be.

7 Vizsgaidőpontok

8 Vizsgaidőpontok az új honlapon

9 Vizsgaidőpontok A táblázatokban a képzés megkezdésekor érvényben lévő rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény szerint kell keresni a szakképesítés kimeneteket. A havonta megadott kettő egymás utáni vizsganap közül az első napon kell a központi írásbeli vizsgákat megkezdeni. A második nap csak akkor vehető igénybe, ha egy nap alatt nem bonyolíthatók le az írásbeli vizsga. Az elektronikus vizsgabejelentés az írásbeli tételigénylést nem váltja ki. A tételek megrendelése papíralapon történik, melyet faxon vagy postai úton juttathatnak el intézetünkbe. Az iskolai rendszerű szakképzésekhez tartozó központi tételek átvételéről az igénylő intézményeket a visszaigazolással együtt megküldött tájékoztató levélben értesítjük.

10 Szociális szakmacsoport
Az NSZFI július 29-én átadta a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetnek Szociális szolgáltatások szakmacsoportba tartozó szakképesítések a szakmai vizsgák bejelentésének kezelését a vizsgaelnökök megbízását a szakmai vizsgákhoz a vizsgatételek biztosítását Kérjük, hogy a Szociális szolgáltatások szakmacsoportba tartozó szakképesítések vizsgáinak bejelentését, az írásbeli és szóbeli tételek igénylését a vizsgaszervező intézmények az NCSSZI-nek küldjék meg.

11 A szakképzési törvény módosítása
Hatályos: január 29-től 4/A-4/B. §-sal egészül ki: Szakmai vizsgaszervezési jogosultság engedélyezése Törzslap – állami szakképzési és felnőttképzési intézethez – 50 évig A vizsgaszervezéssel összefüggő tevékenység ellenőrzése

12 A Törzslapnyilvántartás az NSZFI feladatköre 2010. január 29
A Törzslapnyilvántartás az NSZFI feladatköre január 29.-től a évi CXXXV. törvény alapján Tevékenységi körök: Törzslapok ellenőrzése. Adatainak elektronikus feldolgozása. Az adatok összesítése, központi nyilvántartása. Hibás vagy hiányos kitöltés esetén a törzslap visszaküldése, felszólítva a beküldőt az észlelt hibák 30 napon belüli kijavítására. A törzslapok és a központi nyilvántartás adatainak őrzése 50 évig más által hozzá nem férhető módon, majd átadása az illetékes levéltárnak. Bizonyítvány másodlat kiállítása.

13 Törzslapnyilvántartáshoz kapcsolódó tájékoztatás
Tájékoztatja az érintett szakképesítésért felelős minisztereket a beérkezett törzslapokkal összefüggő szakmai vizsgák adatairól. Megjelölve a szakmai vizsgát szervező intézményt, A szakképesítés azonosító számát és megnevezését, A lebonyolított szakmai vizsga helyszínét, A vizsgaelnök nevét, A vizsga időpontját. A szakmai vizsgát szervező intézmény a törzslapok megküldésére, illetve kijavítására vonatkozó kötelezettségének elmulasztása esetén az Oktatási Hivatal tájékoztatása az érintett szakképesítésért felelős minisztérium által. Hatósági megkeresés esetén adatszolgáltatás biztosítása.

14 A szakmai vizsgák törzslapjainak kitöltési szabályait tartalmazó, segítő jogszabályok
A 133/2010. (IV.22.) Korm. rendeletben meghatározott OKJ szerinti modulrendszerű vizsga esetében: 20/ (V.21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A 37/2003. (XII.27.) OM rendeletben meghatározott OKJ szerinti tantárgyas vizsga esetében: 26/2001. (VII.27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről Az NSZFI honlapján az Adatbázisok menüpontban megtalálhatóak a hatályon kívüli és a hatályos Országos Képzési Jegyzékek (OKJ), a szakmai és vizsgakövetelmények (szvk).

15 Törzslap formanyomtatvány
A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 10. §-ának (2) bekezdése alapján lefolytatott közbeszerzési eljárást követően 3 éves időtartamra (2014. június 30-ig) a CODEX Értékpapírnyomda Zrt. nyerte el a 20/2007. (V.21.) SZMM rendeletben, valamint a 26/2001. (VII. 27.) OM rendeletben megjelölt, a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény szakmai vizsga dokumentumok gyártási és forgalmazási jogát. A vizsgadokumentumok a CODEX Értékpapírnyomda Zrt-nél rendelhetők meg. A Megrendelőlap letölthető az NSZFI honlapjáról (www.nive.hu ). A dokumentumok rendelési adatai: Nem moduláris szakmai vizsgák [26/2001. (VII. 27.) OM rendelet szerint] Bizonyítvány: SZB 101. r. sz. Törzslap külív: SZT 101. r. sz. Törzslap belív: SZT 102. r. sz. Moduláris szakmai vizsgák [20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet szerint] Bizonyítvány: SZB 201. r. sz. Törzslap külív: SZT 201. r. sz. Törzslap belív: SZT 202. r. sz. A Pátria Nyomdától már beszerzett nyomtatványok is felhasználhatóak.

16 Törzslapnyilvántartás adatok
2010-ben beérkezett törzslapok: db, amely fő vizsgázó adatait tartalmazza. 2011. július 31-ig beérkezett törzslapok: db, amely fő vizsgázót jelent. A törzslapnyilvántartó csoport megközelítőleg 970 vizsgaszervező intézménnyel van kapcsolatban. Az összes beérkezett törzslapnak hozzávetőleg 40%-a érkezik az utolsó vizsganapot követő 30 napon túl. A beérkezett törzslapok %-nál észlelünk hibás vagy hiányos kitöltést.

17 Szakmai vizsgák megoszlása a törzslapnyilvántartóba 2011
Szakmai vizsgák megoszlása a törzslapnyilvántartóba II negyedévében beérkezett törzslapok alapján Minisztérium Minisztériumok szerinti megoszlása Hagyományos OKJ szerinti vizsga Moduláris rendszerű vizsga 21-es alapszintű 31-es középszintű 33-es középszintű 51-es középszintű 52-es középszintű 54-es emelt szintű 55-ös felsőfokú 61-es felsőfokú iskolai végzettségre épülő BM 372 4 368 256 3 15 47 26 25 HM KIM KSH 1 NEFMI 1149 223 926 2 100 117 449 376 NFM 1341 38 1303 746 57 98 84 317 NGM 4544 259 4285 1262 1352 40 717 733 412 NVM 783 28 755 310 238 13 193 23 Összesen 8194 552 7642 6 2674 1767 157 1315 1645 473 51

18 Szakmai vizsgák – Minisztériumok

19 Szakmai vizsgaellenőrzések tapasztalatai

20 Az ellenőrzések célja, tartalma
A szakképesítések szakmai vizsgáinak szakmai ellenőrzése folytatódott a 2010/2011 tanévben a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet által felkért szakértőkkel. 49 ellenőrzést végeztünk 23 szakképesítésben. A szakmai ellenőrzés egyrészt az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiben meghatározott követelményrendszer megvalósulásának vizsgálatára, valamint a vizsga szervezésének és lebonyolításának szakmai és jogszabályi megfelelőségére irányult. A szakmai vizsgák ellenőrzését a május-júniusi vizsgaidőszakra ütemeztük.

21 Az ellenőrzést végző szakértők
Az ellenőrzésben résztvevő szakértők: a hatályos vizsgaelnöki névjegyzékéről, és a korábbi években vizsgaellenőrzést végzők közül kerültek felkérésre. A vizsgaellenőrzési szakértők felkészítését a TÁMOP alprojektjének munkatársai végezték a projektben kidolgozott módszertan alapján.

22 A szakmai vizsgaellenőrök felkészítése
A szakmai vizsga szakmai vizsgaellenőrei: megismerték a hatósági ellenőrzés folyamatát és dokumentumait elsajátították a szakmai ellenőrzés jogszabályi hátterét és módszertanát, a segédanyagok és jelentés készítését és használatát A projekt keretében megtartott felkészítések alapján elkészült a szakmai vizsgaellenőri felkészítés akkreditált programja.

23 A szakmai vizsgák ellenőrzési kézikönyve
Két részből áll: Általános és protokolláris rész 21 szakmacsoport mindegyikére szakmaspecifikus füzet

24 Kézikönyv általános és protokolláris része I.
HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RÉSZE - Jogszabályi háttér. - Hatósági ellenőrzés megindításának esetei. - Ellenőrizhető/ellenőrizendő intézmények/vizsgaszervezők. - Mire irányul a hatósági ellenőrzés? - Az eljárás során közreműködő szervek, személyek.

25 Kézikönyv általános és protokolláris része II.
HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS PROTOKOLLÁRIS RÉSZE - Hatósági ellenőrzésének főbb szakaszai, folyamata, kapcsolódó dokumentumok - Az ellenőrzésének lehetséges területei VIZSGASZABÁLYZAT HATÁLYÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

26 Kézikönyv szakmaspecifikus fejezeteinek egységes tartalma
A szakmacsoport szakmaszerkezete Szakképesítések vizsgarészeinek vizsgatevékenysége A szakmai ellenőrzés szempontjai Adatlapok A szakmai ellenőrzés szakértői jelentésének szempontjai vázlata

27 A vizsgák szervezésével kapcsolatos megállapítások
A tárgyi feltételek megfeleltek a jogszabályi előírásoknak, a vizsgahelyszínek kialakítása az adott vizsga sajátosságainak megfelelő volt, a vizsgázóknak biztosították a zavartalan körülményeket. A szakmai vizsgák kötelező dokumentumaival minden vizsgaszervező rendelkezett, melyek azonban több esetben hiányosak voltak. A vizsgabizottságok a jogszabályi előírásoknak megfelelően működtek.

28 A vizsgák lebonyolításával kapcsolatos megállapítások
A vizsgaszervező intézmények néhány eset kivételével a gyakorlati feladatok értékeléséhez világos, következetes szempontrendszert állítottak össze. Egy alkalommal az intézmény a gyakorlati vizsgatevékenységhez egy komplex feladatsort készített. Előfordult, hogy a gyakorlati vizsga írásbelibe ágyazott gyakorlatként, illetve szóbeli vizsgához hasonlóan valósult meg. Összességében pozitív eredményt kaptunk, a vizsgák megfeleltek a jogszabályok szakmai és formai előírásainak.

29 A szakmi vizsgák ellenőrzési kézikönyv

30 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "„A szakképzés szolgálatában”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések