Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Farkas Iván : Baross Gábor Terv

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Farkas Iván : Baross Gábor Terv"— Előadás másolata:

1 Farkas Iván: Fejlesztési tervek Dél-Szlovákiában Baross Gábor Terv Salgótarján, 2014. október 3.

2 Farkas Iván : Baross Gábor Terv
Kötődések: Szlovákia nemzeti fejlesztési terve – nemzeti referenciakeret 2014 – 2020 Az 5 déli megye régiófejlesztési terve A települések és kistérségek területfejlesztési tervei

3 Farkas Iván : Baross Gábor Terv
Az ötödik égtáj: Kárpát-medence Wekerle Terv – NGM Darányi Ignác Terv – VM … A Wekerle Tervez kötődik: a Mikó Imre Terv - Erdélyben a Baross Gábor Terv – Felvidéken Miért Baross Gáborról neveztük el? A. Helyzetértékelés

4 Farkas Iván : Baross Gábor Terv
Világgazdasági Fórum (WEF): a szlovák gazdaság konkurenciaképessége – a világelső Svájccal összehasonlítva

5 Farkas Iván : Baross Gábor Terv
Vállalkozási környezet a Felvidéken 2012-ben Szlovákia Vállalkozási Szövetsége (PAS) végzett egy felmérést, kutatást a vállalkozási környezetről. A vállalkozók a legfőbb gondoknak a következőket jelölték meg az ankét során : magas járulékterhek 63 % a törvényes keret gyakori változása 43 % a jogérvényesítés gondjai 27 % hitelek, források hozzáférhetetlensége 26 % a törvények nem egyértelműek 24 % korrupció a hivatalokban 23 % magas adóterhek 22 % magas kamatlábak 14 %

6 Farkas Iván :Baross Gábor Terv
Szlovákia Vállalkozási Szövetsége (PAS) : A VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET MUTATÓJA Dzurinda I + II. Fico I Radičová

7 Farkas Iván : Baross Gábor Terv
PAS : jogérvényesítés és az igazságszolgáltatás működőképessége – negyedéves változások

8 Farkas Iván : Baross Gábor Terv
Dél-Szlovákia térségének gazdaságrajza Szlovákia Vállalkozási Szövetsége (PAS) ben egy felmérést végzett a 79 járás versenyképességéről – a vállalkozások szemeszögéből : felkészültek-e beruházások fogadására, milyen a közlekedési infrastruktúrája, mennyire vállalkozóbarát ? Csallóköztől keletre – KN járástól keleti irányba minden járás a táblázat alsó harmadában szerepel – 77. helyen körülhatárolták Dél-Szlovákiát, Csallóköztől keletre : ez egy nagy, igen jól körülhatárolható, hátrányos helyzetű, leszakadó nagytérség a Csallóköz Nyitra irányában Felső-Nyitra vidékéig egy jól körülírható, aránylag fejlett térség Tudjuk, hogy Csallóköz előnye az, hogy a főváros közvetlen vonzáskörzetébe tartozik

9 Farkas Iván : Baross Gábor Terv
A térségben élők életszínvonala (a vásárlóerő paritásán mérve a NT egy főre) – NUTS II nagyrégiók: Pozsony régió : az EU átlag 186 %-a (EU-ban az 5. helyen) Nyugat régió - Nagyszombat, Trencsén megye : 70 – 75 % Dél-Szlovákia Csallóköztől keletre : 60 % Kelet régió : 40 – 45 %

10 Farkas Iván : Baross Gábor Terv
A munkanélküliség aránya a munkaképes lakosság %-ban járási adatok decemberében Szlovákiában : Rimaszombati járás 31,23 % Nagyrőcei járás ,39 % Kézsmárki járás ,27 % Poltári járás ,64 % Rozsnyói járás ,73 % Kisszebeni járás ,35 % Tőketerebesi járás 22,84 % Losonci járás ,24 % 13,70 %

11 Farkas Iván : Baross Gábor Terv
A munkanélküliség aránya járási lebontásban – december

12 Farkas Iván : Baross Gábor Terv
A lakosság vásárlóereje – járások szerinti lebontásban 2013

13 Farkas Iván : Baross Gábor Terv
Szlovákia szegénységi térképe

14 Farkas Iván : Baross Gábor Terv

15 Farkas Iván : Baross Gábor Terv

16 Farkas Iván : Baross Gábor Terv
Csupán 20 év elég volt ahhoz, hogy a magyarok által sűrűn lakott Dél-Szlovákia térsége - Mátyusföld, Bars, Hont, Nógrád, Gömör, Karszt, Bodrogköz, Ung-vidék – az ország egyik leggazdagabb térségéből az ország egyik legszegényebb, leszakadó, hátrányos helyzetű térségévé váljon ! Ezért számunkra meghatározó változás a Kárpát-medence gazdasági térségében való gondolkozás, a térség stratégiai fejlesztése!

17 Farkas Iván : Baross Gábor Terv
B. Fejlesztési tervek – kitörési pontok 1. Határon átnyúló és határmelléki közlekedési infrastruktúta fejlesztése A korszerű utak és vasutak a gazdaság ütőerei Az európai színvonalú, 21. század kihívásainak megfelelő közlekedési infrastruktúra-hálózat a Kárpát-medencében – a térségfejlesztés kulcsa A Magy.-Szlov. közötti megállapodás a 90 határmetszési pontról A határátkelési pontok közötti távolságot kell alapvetően lerövidíteni Az EU – Duna Régió Stratégiájával összhangban

18 Farkas Iván : Baross Gábor Terv
Konkrét rövidtávú és hosszabb távú célkitűzések: R7, R2 – déli gyorsforgalmi utak R4 – észak-déli gyorsforalmi út R3 – észak-déli gyorsforgalmi út Duna-hidak Ipoly-hidak IV. sz. vasúti európai folyosó fejlesztése Ipolyság – Drégelypalánk – hiányzó 6 km vasúti pálya kisléptékű határmetszési pontok A tömegközlekedés fejlesztése és összehangolása a határmenti térségekben

19 Farkas Iván : Baross Gábor Terv

20 Farkas Iván : Baross Gábor Terv
2. A gépkocsigyárak beszállító háttériparának fejlesztése A beszállító háttéripar fejlesztése a pozsonyi VW, nagyszombati PSA, győri és az esztergomi autógyárak részére – mindez 70 km sugarú körön belül Ahol megvannak a gépgyártás hagyományai, ott újjá lehetne éleszteni: Komárom, Gúta, Nagykürtös, Losonc, Kassa Ugyanakkor kérdéses a USS – Kassai Vasgyár jövője Kitörési pont lehet : a révkomáromi hajógyár

21 Farkas Iván : Baross Gábor Terv

22 Farkas Iván : Baross Gábor Terv
3. A Felvidék élelmiszeriparának újjáélesztése Szlovákia önellátása élelmiszerből: 1993: 90 %, : 45% Hányan élnek meg a mezőgazdaságból? 1993: 300 ezren 2013: 31 ezren Térségünk adottságaira kell építeni ! Mezőgazdaság, élelmiszeripar kisebb léptékkel, számbeli gyarapodással K+F+I bázisok a szárazságot tűrő kultúrnövények nemesítésére A csatornahálózat újjáépítése 1995 – 2000-ig a következő városok lakosságának megélhetését biztosította az élelmiszeripar: Dunaszerdahely, Diószeg, Érsekújvár, Nagysurány, Oroszka, Rimaszombat, Feled,……

23 Farkas Iván : Baross Gábor Terv
Térségünk hátrányos megkülönböztetését kell megszüntetni:

24 Farkas Iván : Baross Gábor Terv
A támogatási politika teles átértékelése A szakmai és területi diszkrimináció megszüntetése Veszélyeztetett termőterületek: + 40 €/ha Szlovákia Agrárkamarája térképe és javaslata

25 Farkas Iván : Baross Gábor Terv
4. Helyi gazdaságfejlesztés Faluvállalatok Családi farmok Háztáji gazdálkodás Kétkezi munkára igényes termelés visszaállítása Vidéki turizmus Kreatív ipar Aktív közmunkaprogram

26 Farkas Iván : Baross Gábor Terv
5. Régiónk erőforrásaira kell építenünk Az ivóvíz - a jövő stratégiai forrása - a jövő „kőolaja“ - a lakosság számának dinamikus növekedése ott, ahol nincs megfelelő ivóvíz Intenzív napsugárzás – napenergia Napsütötte órák száma évente: Duna-mente : óra Zsolna: óra Bajorország: óra

27 Farkas Iván : Baross Gábor Terv
6. A vidéki turizmusban rejlő lehetőségek kiaknázása Magyarországgal, Ausztriával összehasonlítva nálunk gyerekcipőben jár az ágazat – rengeteg lehetőség kínálkozik Dél-Szlovákia határmenti térségére fókuszálva: a mentalitásból fakadó előnyök hévizi turizmus kerékpárturizmus borturizmus a dunai vízi turizmus fellendítése A hévizi turizmus központjainak klaszterbe tömörülése – mindegyikük más területre specializálódna – együtt szállnának versenybe az északi konkurrencia ellen, ne egymás ellen versenyezzenek!

28 Farkas Iván : Baross Gábor Terv
7. A közbeszerzés szabályzatának átalakítása az EU normarendszerén belül a hazai nagyvállalkozók pozícióba juttatása regionális, helyi szinten az ott tevékenykedő KKV-k előnyben részesítése 8. EU – Duna Régió Stratégiája 2014 – 2020 költs. időszakban Duna vízgyűjtőterületén: ország

29 Farkas Iván : Baross Gábor Terv
9. Az egészségipar megalapozása, a határmenti egészségügyi ellátás összehangolása fogászat, gyógyfürdők, rehabilitáció – külföldiek érdeklődése Az egészségügyi ellátás összehangolására van lehetőség: Komárom-Révkomárom Esztergom – Párkány Ipolyság – Vác Rimaszombat – Ózd között A térség fekvőbetegeinek ellátása az egyik oldalon, a járóbetegeinek ellátása a másik oldalon történne Az EU keretén belül az SzTK – Eg.biztosító kapcsolatokat kell rendezni

30 Farkas Iván : Baross Gábor Terv
10. A szakoktatás korszerűsítése A szakmunkásképzés teljes körű átalakítása – DUÁLIS KÉPZÉS a vállalatok és a vállalkozók bevonásával A gazdasági, pénzügyi, vállalkozási alapismeretek c. tantárgy kötelező érvényű bevezetése és szakemberek általi oktatása az alapiskolák 8. és 9. évfolyamában a nem gazdasági irányú középiskolák évfolyamaiban

31 Farkas Iván : Baross Gábor Terv
C. A Baross Gábor Terv vázlata: Bevezető Kiindulási alap Helyzetelemzés – Dél-Szlovákia gazdaságrajza Dél-Szlovákia mint gazdasági régió SWOT analízis A célok meghatározása jövőkép 5 déli megye, 17 járás jelene – 28 kistérség jövője A leszakadó térségek sajátosságai Kitörési pontok és prioritások Közlekedési infrastruktúra

32 Farkas Iván : Baross Gábor Terv
Kitörési pontok és prioritások Ipatrelepítés Vállalkozásfejlesztés, KKV Mezőgazdaság, élelmiszeripar Helyi gazdaságfejlesztés vidéki- és borturizmus faluvállalatok családi farmok, háztáji gazdaságok, kézművesek aktív közmunkaprogram Turizmus Környezetvédelem, zöld ipar Egészségipar Kreatív ipar

33 Farkas Iván : Baross Gábor Terv
Kutatás, fejlesztés, innováció Szakképzés, humán erőforrások fejlesztése Eszközök, végrehajtás Nemzeti fejlesztési terv – az EU fejlesztési alapjai NFT operatív, ágazati programjai ETE HU-SK és ENPI programok adta lehetőségek Állami, megyei, kistérségi, települési fejlesztési tervek és források A határon átnyúló együttműködés Kárpát-medencei gadaságfejlesztés lehetőségei (Wekerle Terv és infrastruktúra-összehangolás) Egyéb lehetőségek és források

34 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket !


Letölteni ppt "Farkas Iván : Baross Gábor Terv"

Hasonló előadás


Google Hirdetések