Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001). A magyar állami ösztöndíj adminisztrációjának.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001). A magyar állami ösztöndíj adminisztrációjának."— Előadás másolata:

1 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001). A magyar állami ösztöndíj adminisztrációjának egyes kérdései Vanó Renáta FIR Fórum - 2014. szeptember 16.

2 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Aktualitások I. Beiratkozás – átsorolás - átvétel: nyilatkozat A 14A és P felvételi eljárásokban belépőkkel együtt közel 150 ezer ügyfelünk van! Kérés a FOI-k felé:  A nem központi eljárással felvételt nyert hallgatók (hitéleti képzések, határon túli képzések) tájékoztatására a FOI-kat kérjük! Ezekkel a felvettekkel az Oktatási Hivatal nem kerül kapcsolatba! (Levél kiment a rektoroknak és a HÖSZ intézményi kapcsolattartóknak augusztusban, csatoltuk a 2 oldalas általános tájékoztatót az ösztöndíj feltételeiről.)  A központi felvételi eljárásban nem meghirdetett hitéleti képzések esetén, kérjük hogy minden egyes képzés intézmény által meghatározott önköltségét küldjék meg az Oktatási Hivatalba a hsz@oh.gov.hu e-mail címre.hsz@oh.gov.hu Ezt a kérést a rektoroknak hivatalos levélben eljuttatjuk. Hi: 2014. október 15.

3 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)  A nyáron ösztöndíjas képzésre átsorolásra került korábbi önköltséges hallgatókat is nyilatkoztassák le a FOI-k!  Átsorolásnál az állami támogatott – költségtérítéses; magyar állami ösztöndíjas – önköltséges hallgatókat külön kezeljék!  Magyar állami (rész)ösztöndíjas finanszírozási formára a FIR-be csak nyilatkozatot tett hallgató jelenthető (hatósági ellenőrzés része)!  Átvétel esetén nyilatkoztassa le a hallgatót!

4 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Aktualitások II. FSZ bizonyítvány bejelentése a FIR-be Probléma: 2005. évi CXXXIX. tv. (Ftv.) 64. § (2) bekezdés: a kiadott bizonyítványokról központi nyilvántartást kell vezetni. FIR bejelentés! Oklevél statisztika része is! 2013 évi oklevél stat-ból sok FSZ bizonyítvány hiányzik. NE A KIADOTT OKIRATOK közé, hanem az OKLEVELEKHEZ kell bejelenteni! Összes megkezdett felsőfokú szakképzés62.387 db Összes sikeres kimenti vizsga indokkal lezárt FSZ képzés29.488 db Összes sikeres kimenti vizsga végű képzésből bizonyítvány nélkül lezárt képzések aránya 45,9 %

5 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) IntézményÖsszes megkezdett FSZ Sikeres kimeneti vizsgával záruló FSZ Ebből bejelentett bizonyítvány % BKF 27881480 0 % EJF 1001475 0 % KF 1177548 0 % KJF 1840786 0 % TPF 1427401 0 % EKF 34922117 0,1 % SZF 1559678 0,4 % OE11174663,9 % ME109455533,9 % SZE147583241,1 % KE150169343,9 % NYF2538158048,7 % BGF8560366855,9 %

6 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) FOKSZ – abszolutórium, záróvizsga és oklevélmelléklet Záróvizsga a FOKSZ-on is (nem szakmai vizsga): Nftv. 50. § (2) bek.: A hallgató tanulmányait felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben záróvizsgával fejezi be. Abszolutórium kiadása kötelező a FOKSZ-on is: Nftv. 50. § (1) és (3) bek.: A FOI a hallgatónak végbizonyítványt állít ki. A hallgató végbizonyítvány megszerzését követően bocsátható záróvizsgára. Felsőfokú szakképzések esetén a tanulmányi követelmények teljesítésének dátumának bejelentése a FIR-be: Ha adtak ki igazolást – a kiadás dátuma Ha nem adtak ki igazolást – a záróvizsgát megelőző utolsó vizsga dátuma Oklevélmelléklet kiadása kötelező a FOKSZ-on is: Nftv. 52. § (2) bek.: Alap- mesterképzésben és FOKSZ-on ki kell adni az oklevélmellékletet magyar és angol nyelven.

7 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Aktualitások III. Nftv. változás – HÖSZ képzési út 48/B. § (8) A 48/A. § a) pontjában meghatározott kötelezettség a szakváltást nem korlátozza. A szakváltás történhet a képzés munkarendjének, nyelvének, helyének megváltoztatásával, átvétellel, felvételi eljárás útján. A felvételi eljárás útján történő szakváltás az oklevél szerzése nélkül befejezett felsőoktatási képzést követő egy éven belül teljesített beiratkozással lehetséges. Szakváltás esetén a feltételek teljesítése szempontjából az újabb szak képzési ideje, képzési költsége az irányadó. A szakváltás történhet (…) felvételi eljárás útján. CSAK HÖSZ SZEMPONTBÓL! FELVÉTELIVEL LÉTESÍTETT KÉPZÉS TERMÉSZETESEN ÚJ JOGVISZONY (39. § (3))! A FIR KÉPZÉSVÁLTÁS FOGALOM VÁLTOZATLAN!

8 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) HÖSZ képzési út Ezért válik szét a HÖSZ és a FIR képzési út – lsd. Köblös István előadása 117/A. § (7) E törvénynek - az egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XXXVI. törvénnyel megállapított - 48/B. § (8) bekezdésében foglaltakat a 2015. szeptember 1-jét követően történt szakváltás tekintetében kell alkalmazni. 48/M. § (2) A volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatónak nem kell teljesítenie a 48/A. § c) pontja alapján meghatározott kötelezettséget, ha beiratkozását követően az adott szakon a) felsőoktatási szakképzés, illetve osztott képzés esetén legfeljebb egy félévig, b) osztatlan képzés esetén legfeljebb két félévig folytatott tanulmányokat magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben és szakváltásra nem került sor. -

9 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) HÖSZ képzési út A fenti jogszabályváltozás alapján az OH:  2014. augusztus 31-ig oklevélszerzés, KTV-KVB nélkül befejezett (félbehagyott) képzések esetén -visszatérítési kötelezettséget állapítunk meg, -1 aktív félév (osztatlan 2 félév) után félbehagyott képzés esetén hivatalból mentesítünk.  2014. szeptember 1-ét követően félbehagyott képzések esetén a képzés végdátumától számítva 1 évet várunk -ha 1 éven belül felvételivel új képzés indul, összekötjük -Ha 1 éven belül felvételivel új képzés nem indult, megállapítjuk a visszatérítési kötelezettséget vagy a rövid képzés okán a mentességet

10 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Aktualitások IV. -HÖSZ adatellenőrzési szabályok a FIR-ben HOSZ hibahatás: A magyar állami ösztöndíj tekintetében a nyilvántartott adatokat torzítja az adat hibája Szeptember végén publikálásra kerülő új HOSZ hatású hibajegyek (3 db): H0318: A képzés önköltsége nem azonosítható: Leírás: A meghirdethető képzés, a képzés telephelye, a képzés nyelve, a képzés munkarendje, a képzés felvételi éve és felvételi eljárása alapján a képzés önköltsége nem azonosítható. H0319: A meghirdethető képzés nem azonosítható: Leírás: A hallgató képzésének elsődleges képzési eleme és a kapcsolódó további képzési elemek alapján a meghirdethető képzés nem azonosítható. H0276: A felvételi eljárás éve és kódja nem számítható: Leírás: A képzés és képzési időszak adatai alapján a hallgató képzésének felvételi éve és eljárása nem azonosítható.

11 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) HÖSZ adatellenőrzési szabályok a FIR-ben Amíg a STATK, STATT és bizonyos HOSZ hibák javítására az OH nem kötelezi a FOI- t, addig bizonyos HOSZ hibák esetén (fenti három adatellenőrzési szabály) rendszeres szűrést végzünk és kérni fogjuk a rektorokat a hibák javítására, ugyanis a hibák javítása nélkül a hallgató kötelezettségei nem állapíthatók meg, és ez fellebbezések sokaságát adná. Előre is köszönjük az együttműködést. Tervezett változtatások:  Ősszel új adatellenőrzési szabályok várhatók, illetve bizonyos meglévők pontosítása HÖSZ szempontból. Pl: levelező, távoktatásos és esti munkarendű magyar állampolgárságú magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató TAJ száma kötelezően lejelentendő adat.

12 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Aktualitások V. – Frissül a honlap Szeptember 25-én új HÖSZ tartalmakat teszünk fel az OH honlapjára -tematizált, közérthető, új, részletes leírást a HÖSZ rejtelmeiről --”tematizált”, részletes GYIK, a hallgatók elmúlt 2 évben feltett (sokszor extrém) kérdéseit is belefoglalva http://www.oktatas.hu/felsooktatas/osztondijas_kepzes Irányíthatják ide a hallgatókat!

13 Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001). A magyar állami ösztöndíj adminisztrációjának."

Hasonló előadás


Google Hirdetések