Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A 2009-es felvételi eljárás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A 2009-es felvételi eljárás"— Előadás másolata:

1 A 2009-es felvételi eljárás

2 Bevezetés Jogszabályi háttér:
2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról 237/2006. (11.27.) Korm. Rendeletnek a 2009-es felsőoktatási felvételi eljárással összefüggő módosítása Hivatalos forrás: Három felvételi tájékoztató: 1. Az érettségivel rendelkezők számára meghirdetett lehetőségek 2009. szeptemberében induló alapképzési szakok, egységes, osztatlan képzések és felsőfokú szakképzéseket tartalmazza - általános tudnivalók - intézmények által meghirdetett képzések 2. Felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára meghirdetett képzések Mesterképzések 3. Szakirányú továbbképzések Három elv érvényesítése a szerkesztéskor: - a teljes körűség (teljes körű információt nyújtsanak a kötetek a jelentkezőknek), - a nyilvánosság (esélyegyenlőség alapján a lehető legszélesebb körben hozzáférhetővé tenni az információt) - és a hitelesség elve (a más kiadványokban, hirdetményekben található esetleg téves információk alapján történő jelentkezés érvénytelen lehet !).

3 Általános tudnivalók - határidők
A szeptemberben induló képzésekre történő jelentkezés szabályai A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató megjelenése: december 15. Esetleges változások (kiegészítő, módosító közlemény – ún. „pótkötet”) a Tájékoztatóban megjelentekhez képest legkésőbb a jelentkezési határidő előtt 15 nappal az országos napi sajtóban, illetve a honlapon a Minisztérium közzéteszi. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és az OFIK a Tájékoztató és a Tájékoztató kiegészítését tartalmazó közlemény teljes tartalmát hivatalos honlapján (www.okm.hu és mindenki számára hozzáférhető formában közzéteszi. Jelentkezési határidő: február 15. Mivel a határidő munkaszüneti napra esik február 16-ig lehet a jelentkezéseket benyújtani. A pótfelvételi eljárás lehetősége A rendes felvételi eljárásokat követően, az oktatási és kulturális miniszter a felvételi eljárás eredménye alapján pótfelvételi eljárást engedélyezhet.

4 A felvételi kérelemre vonatkozó tudnivalók
A felvételi kérelmet az erre a célra rendszeresített, az Oktatási Hivatal és az Educatio Kht. Ügyfélszolgálatain, kereskedelmi forgalomba hozott, kitöltött, postai úton beküldött nyomtatványon, vagy elektronikusan az e-felvételi keretében, amelyet a honlapon, regisztráció után lehet igénybe venni. A felvételi pályázatokat postai úton juttathatók el a következő címre: 1380 Budapest, Pf. 1190 Folyamatos tájékozódás a jelentkezést követően is a heti Hírlevelében, regisztrációt követően.

5 A kérelem mellékleteinek benyújtása, hiánypótlás
A szükséges mellékleteteket a jelentkező választása szerint postai vagy elektronikus úton nyújtja be. Az adatfeldolgozás során - a kérelem hiányos benyújtása esetén - az Oktatási Hivatal legkésőbb a jelentkezés beérkezését követő 30. napig a jelentkezőt hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a jelentkező a hiányt nem pótolja a jelentkezési kérelmét a hivatal részben, vagy egészben elutasítja. A szükséges dokumentumok másolatának végső benyújtási határideje: július 9. (csak fénymásolat, 1 példányban A4-es formátumban, hitelesítés nélkül, minden fénymásolaton legyen név és felvételi azonosító szám)

6 Jelentkezési szintek, lehetőségek
A jelentkező egy felvételi eljárásban: több különböző képzési szintre (alapképzés, felsőfokú szakképzés), illetve ugyanazon képzési szinten belül több felsőoktatási intézménybe, karra, szakra, képzési helyre, és ezeken belül különböző munkarendre (nappali, esti, levelező, távoktatás), finanszírozási formára (államilag támogatott, költségtérítéses) A jelentkezőnek a felsőoktatási intézményhez beadandó felvételi kérelem benyújtásakor fel kell tüntetnie, hogy mely képzési formára, teljes (nappali), részidős képzésre (esti, levelező munkarendre), továbbá milyen finanszírozási formára jelentkezik, és milyen sorrendben kéri felvételi jelentkezéseinek elbírálását. A felvételi eljárásban tetszőleges számú helyre lehet jelentkezni, de egyazon felvételi eljárásban a jelentkező csak egy helyre vehető fel, mégpedig a rangsorában szereplő első olyan helyre, ahová elég a pontszáma. A jelentkezési sorrend egy alkalommal módosítható, ezt július 9-ig lehet megtenni.

7 A legfontosabb tanácsok a jelentkezéshez
Csak a hivatalos felvételi meghirdetés alapján és a megfelelő jelentkezési lapon jelentkezzen! A jelentkezési lap kitöltési útmutatóját, valamint a Tájékoztató eljárásra, illetve az intézményi meghirdetésekre vonatkozó információit feltétlenül olvassa el! Készítsen fénymásolatot mind a lapról, mind pedig a befizetést igazoló feladóvevényről! Jelentkezési lapját ajánlott küldeményként adja fel! Ne hagyja az utolsó napra a jelentkezést!

8 Pontszámítási rendszer
2009-es felvételi eljárás: Számítási alap 400 (+80) pontos rendszerben: Tanulmányi pontok (200) + Érettségi pontok (200) + Többletpontok (80) = ÖSSZPONTSZÁM vagy Érettségi pontok kétszerezése (400) + ÖSSZPONTSZÁM Speciális pontszámítási szabályok: olimpiai játékokon, Sakkolimpián, Paralimpián vagy Siketlimpián elért 1-3. helyezésért 480 pont! Az államközi megállapodás alapján Magyarországon tanulmányokat folytató személyek Mesterképzések: 100 pontos rendszer

9 Pontszámításban kivételek
felsőfokú szakképzésre jelentkezés: tanulmányi pontok kétszerezése vagy tanulmányi pontok + érettségi pontok vagy (két legjobb érettségi tantárgy eredménye) érettségi pontok kétszerezése (két legjobb érettségi tantárgy eredménye) + többletpontok Olimpiai játékokon, sakkolimpián, paralimpián vagy siketlimpián elért 1-3. helyezésért 144 pont Az államközi megállapodás alapján Magyarországon tanulmányokat folytató személyek 144 pont Mesterképzések: a jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni a megadott 100 pontos kereten belül: a többletteljesítményekért adható többletpontok jogcímeit mértékét megállapításának rendjét a felvételi követelményeket és a rangsorolás módját a felsőoktatási intézmény határozza meg. előnyben részesítés céljából legfeljebb 10 pont adható

10 Tanulmányi pontok számítása
2009-es felvételi eljárás (200 pont): középiskolai érdemjegyek (max. 100 pont) öt tantárgy: a magyar nyelv és irodalom (évente a két osztályzat számtani átlagát kell figyelembe venni kerekítés nélkül), a történelem, a matematika, egy legalább két évig tanult választott tárgy, valamint egy legalább két évig tanult választott idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom) utolsó két (tanult) év végi érdemjegyeinek összegét kettővel kell megszorozni; - (max. 100 pont) az érettségi bizonyítványban szereplő eredmények (max. 100 pont) a jelentkező érettségi bizonyítványában szereplő eredmények közül a négy kötelező és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredményeinek átlagát egész számra kell kerekíteni A felsorolt eredmények összege adja a tanulmányi pontok összegét. Amennyiben a jelentkezőnek a felsorolt tantárgyak valamelyikéből nincs osztályzata, a nem tanult tárgy helyett - választása szerint - egy másik, legalább két évig tanult tantárgyból elért osztályzatait kell figyelembe venni!

11 Érettségi pontok számítása
2009-es felvételi eljárás (200 pont): A képzési területenként meghatározott érettségi vizsgatárgyak, vagy az így meghatározott érettségi vizsgatárgyak listájából a jelentkező számára legkedvezőbb két érettségi vizsgatárgy eredményei alapján kiszámolt pontok az érettségi pontok. Az érettségi pontok száma – a közép- és az emelt szintű érettségi vizsga esetén egyaránt – egyenlő az érettségi vizsgán az adott vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel – (max. 200 pont) Eltérés a művészeti és művészetközvetítő képzési területre jelentkezők esetén (lehet kizárólag a gyakorlati vizsga eredménye alapján számolni, annak megkettőzésével – 2X200 pont)

12 Többletpontok számítása I. Emelt szintű érettségi
2009-es felvételi eljárás (80 pont): Amennyiben a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített vizsga alapján számítják, a jelentkező az emelt szinten teljesített, legalább 30%-os eredményű érettségi vizsgáért többletpontra jogosult.

13 Többletpontok számítása II. Nyelvvizsga
2009-es felvételi eljárás (50 pont): A jelentkező az államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgáért nyelvenként középfokú C típusú nyelvvizsga esetén 35 pontot, felsőfokú C típusú nyelvvizsga esetén 50 pontot ad. Legfeljebb 50 pont!

14 Többletpontok számítása III. Versenyeredmények, egyéb
2009-es felvételi eljárás (80 pont): Versenyeredmények tárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amelyet érettségi pontot adó tárgyként a szakra vonatkozóan meghatároztak Technikusi képesítő bizonyítvány Sporteredmény Egyéb

15 Előnyben részesítési kötelezettség
2009-es felvételi eljárás (50 pont): 1. Hátrányos helyzetű jelentkező (25 pont) További 25 pontra jogosult az a hátrányos helyzetű jelentkező, akinek törvényes felügyeletét ellátó szülője, illetve szülei legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen, vagy az a jelentkező, akit tartós nevelésbe vették. 2. Fogyatékossággal élő jelentkező (50 pont) 3. GYES-en, GYED-en lévő (a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban), valamint a gyermekét gondozó jelentkező (50 pont) A fentiekben meghatározott jogosultságot (a kedvezményre jogosító feltételek meglétét) igazolni kell! Mesterképzés esetén max. 10 pont.

16 A felvételi döntés Legkésőbb július 23-ig kell meghozni a besorolási döntést. Az intézmények „rangsor” alapján döntenek. Nem vehető fel az a jelentkező, aki alapképzésre, egységes osztatlan képzésre vagy felsőfokú szakképzésre való jelentkezés esetén nem éri el a jogszabályban meghatározott minimum pontszámot. Ez azt jelenti, hogy nem nyerhet felvételt a felsorolt képzésre az, akinek az emeltszintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma nem éri el, a 160 pontot, felsőfokú szakképzésre való jelentkezés esetén a 140 pontot. Azok az intézmények, ahol további feltételeket is meghatároznak, pl. alkalmassági vizsga, ott a szakon előírt vizsga teljesítése nélkül sem vehető fel a jelentkező az adott jelentkezési helyre.

17 Eljárási díjak A felvételi eljárás során a jelentkezőnek
Alapdíjat (Oktatási Hivatalhoz) kiegészítő díjat, valamint (Oktatási Hivatlhoz) külön eljárási díjat (az azt megállapító intézményhez) kell fizetnie. Alapdíj (9.000,-Ft OH-nak fizetve) Felsőfokú szakképzésre, alapképzésre, mesterképzésre történő jelentkezés esetén a jelentkezőknek felvételi eljárási alapdíjat kell fizetniük. A felvételi eljárás alapdíja egyidejűleg három képzésre irányuló felvételi kérelem benyújtására jogosít. A pótfelvételi során 5000 Ft eljárási alapdíjat kell fizetni. Kiegészítő díj (2.000,-Ft/jelentkezés OH-nak fizetve – a 4. jelentkezéstől) A három képzésre irányuló jelentkezést követő minden újabb jelentkezésért további forint kiegészítő díjat kell fizetni. Külön eljárási díj (max. 4000,-Ft az intézményeknek) Gyakorlati, alkalmassági vizsga tartása esetén A hátrányos helyzetű jelentkező 50%-os költségmentességben részesül, a halmozottan hátrányos helyzetű jelentkező pedig 100%-os költségmentességben részesül mindhárom díj befizetésénél (a jogosultságot hivatalos dokumentummal igazolni kell). Az alapdíj és a kiegészítő díj befizetésének határideje megegyezik a jelentkezési határidővel. (Részletes tájékoztató az eljárási díjak befizetésének módjával FFT2009)

18 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "A 2009-es felvételi eljárás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések