Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP -2.5.3.A-13/1-2013-0025 Az EVDSZ társadalmi szerepvállalásának szélesítése a Dél-Dunántúli Régióban 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP -2.5.3.A-13/1-2013-0025 Az EVDSZ társadalmi szerepvállalásának szélesítése a Dél-Dunántúli Régióban 1."— Előadás másolata:

1 TÁMOP -2.5.3.A-13/1-2013-0025 Az EVDSZ társadalmi szerepvállalásának szélesítése a Dél-Dunántúli Régióban 1

2 TÁMOP -2.5.3.A-13/1-2013-0025 Az EVDSZ társadalmi szerepvállalásának szélesítése a Dél-Dunántúli Régióban 2 A munkavállalói érdekvédelem MOZGÓSÍTÁS Siófok, 2014. június 20 Konferencia megnyitása - narráció Téglás József EVDSZ elnökhelyettes DUVISZ elnök

3 TÁMOP -2.5.3.A-13/1-2013-0025 Az EVDSZ társadalmi szerepvállalásának szélesítése a Dél-Dunántúli Régióban 3 Munkavállalót érintő munkaharcok: Munka lassítás - Túlbuzgóság Tüntetés – demonstráció Gyűlések – nagygyűlések Aláírásgyűjtés Sztrájk Polgári engedetlenség Munkaharc joga a munkáltatót és a munkavállalót is megilleti?

4 TÁMOP -2.5.3.A-13/1-2013-0025 Az EVDSZ társadalmi szerepvállalásának szélesítése a Dél-Dunántúli Régióban 4 Magyarország Alaptörvényéből idétve (2011. április 25.) VIII. Cikk (1) Mindenkinek joga van a békés gyülekezéshez. (2) Mindenkinek joga van szervezeteket létrehozni, és joga van szervezetekhez csatlakozni. (3) Pártok az egyesülési jog alapján szabadon alakulhatnak és tevékenykedhetnek. A pártok közreműködnek a nép akaratának kialakításában és kinyilvánításában. A pártok közhatalmat közvetlenül nem gyakorolhatnak. (4) A pártok működésének és gazdálkodásának részletes szabályait sarkalatos törvény határozza meg. 23 23 (5) Szakszervezetek és más érdek-képviseleti szervezetek az egyesülési jog alapján szabadon alakulhatnak és tevékenykedhetnek. 1989. évi III. törvény a gyülekezési jogról 1 1 Az Országgyűlés a gyülekezési szabadság érvényesülése érdekében - összhangban az Alaptörvény, valamint a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egységokmányának rendelkezéseivel -, a következő törvényt alkotja: 2 2 I. Fejezet Általános rendelkezések 1. § 3 3 2. § (1) A gyülekezési jog gyakorlása keretében békés összejövetelek, felvonulások és tüntetések (a továbbiakban együtt: rendezvény) tarthatók, amelyeken a résztvevők véleményüket szabadon kinyilváníthatják. (2) A rendezvény résztvevői jogosultak a közösen kialakított álláspontjukat az érdekeltek tudomására hozni. (3) A gyülekezési jog gyakorlása nem valósíthat meg bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást, valamint nem járhat mások jogainak és szabadságának sérelmével. 3. § A törvény hatálya nem terjed ki a) 4 a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre; 4 b) 5 a templomban és a vallásgyakorlásra rendelt más helyen szervezett vallásos szertartásokra, rendezvényekre és a körmenetekre; 5 c) a kulturális és sportrendezvényekre; d) a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre. 4. § 6 6

5 TÁMOP -2.5.3.A-13/1-2013-0025 Az EVDSZ társadalmi szerepvállalásának szélesítése a Dél-Dunántúli Régióban 5 Szakszervezeti szervezettség ágazatonként (KSH Munkaerőfelvétel, 2001-2009 ) Dr. Kiss Mihály Munkajogász Tüntetés – demonstráció Gyűlések – nagygyűlések 25-30 percben Jogi alapismeretek és a konferencia végén összegzés - ajánlások a jövőre

6 6 TÁMOP -2.5.3.A-13/1-2013-0025 Az EVDSZ társadalmi szerepvállalásának szélesítése a Dél-Dunántúli Régióban Mozgósítás Előadó: Fiedler Péter LIGA Szakszervezetek sajtóért és kommunikációért felelős munkatársa LIGA Országos mozgósítás -Kommunikáció, módszerek, színterei és várható érvényesülése -Szakszervezeti kommunikáció előkészítéséhez -Szakszervezeti tagok megközelítésére Időtényező – Helyszín kiválasztása – Logisztika 30 percben Sikerek és kudarcok!

7 7 TÁMOP -2.5.3.A-13/1-2013-0025 Az EVDSZ társadalmi szerepvállalásának szélesítése a Dél-Dunántúli Régióban Mozgósítás Tapasztalatok – Elemzések Ágazati szinten 25-30 percben Előadók: dr. Szilágyi József EVDSZ Elnök …………………… BDSZ ….

8 8 TÁMOP -2.5.3.A-13/1-2013-0025 Az EVDSZ társadalmi szerepvállalásának szélesítése a Dél-Dunántúli Régióban Mozgósítás -kommunikáció üzenete: ’műfajok’ -motiválás és mozgósítás -tervezett kommunikáció csatornái: hagyományos és újmédia -a rendezvény szervezése -a rendezvény megtartása 20-25 percben EVDSZ ágazati mozgósítás Előadó: Tóth Andrea T. kommunikációs munkatárs oktatás- és rendezvényszervező

9 9 TÁMOP -2.5.3.A-13/1-2013-0025 Az EVDSZ társadalmi szerepvállalásának szélesítése a Dél-Dunántúli Régióban Mozgósítás Tapasztalatok – Elemzések Tagszervezetek 20-20 percben Előadók: Dombi Jenő, a Démász Szakszervezet elnöke Berkes Sándor Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete elnöke Tervezett hozzászólás(10-15 percben): Medvecki Zsolt Mátrai Erőmű Villamos Szakszervezete elnök Pinczés Ernő Tiszántúli Villamosenergia-ipari Szakszervezet elnök

10 10 TÁMOP -2.5.3.A-13/1-2013-0025 Az EVDSZ társadalmi szerepvállalásának szélesítése a Dél-Dunántúli Régióban Dr. Kiss Mihály Munkajogász Szakszervezet politikus Összegzés – Ajánlások a LIGA és az EVDSZ számára

11 TÁMOP -2.5.3.A-13/1-2013-0025 Az EVDSZ társadalmi szerepvállalásának szélesítése a Dél-Dunántúli Régióban 11 Tagszervezés/megtartás Köszönöm a figyelmet és ezzel megnyitnám a konferenciát! Téglás József EVDSZ elnökhelyettes DUVISZ elnök 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112. Levelezési cím: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112. Telefon: (+36 1) 202 1092, Fax: (+36 1) 202 1534 Mobil: (+36 20) 9 465 835 e-mail: jteglas@vd.hu, EVDSZ honlap: www.vd.hu

12 12 TÁMOP -2.5.3.A-13/1-2013-0025 Az EVDSZ társadalmi szerepvállalásának szélesítése a Dél-Dunántúli Régióban Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) XII. Cikk (1) Mindenkinek joga van a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához, valamint a vállalkozáshoz. Képességeinek és lehetőségeinek megfelelő munkavégzéssel mindenki köteles hozzájárulni a közösség gyarapodásához. (2) Magyarország törekszik megteremteni annak feltételeit, hogy minden munkaképes ember, aki dolgozni akar, dolgozhasson. XVII. Cikk (1) A munkavállalók és a munkaadók - a munkahelyek biztosítására, a nemzetgazdaság fenntarthatóságára és más közösségi célokra is figyelemmel - együttműködnek egymással. (2) 33 Törvényben meghatározottak szerint a munkavállalóknak, a munkaadóknak, valamint szervezeteiknek joguk van ahhoz, hogy egymással tárgyalást folytassanak, annak alapján kollektív szerződést kössenek, érdekeik védelmében együttesen fellépjenek, amely magában foglalja a munkavállalók munkabeszüntetéshez való jogát. 33 (3) Minden munkavállalónak joga van az egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó munkafeltételekhez. (4) Minden munkavállalónak joga van a napi és heti pihenőidőhöz, valamint az éves fizetett szabadsághoz. XVIII. cikk(1) Gyermekek foglalkoztatása - testi, szellemi és erkölcsi fejlődésüket nem veszélyeztető, törvényben meghatározott esetek kivételével - tilos. (2) Magyarország külön intézkedésekkel biztosítja a fiatalok és a szülők munkahelyi védelmét. Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság, fogyatékosság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult.


Letölteni ppt "TÁMOP -2.5.3.A-13/1-2013-0025 Az EVDSZ társadalmi szerepvállalásának szélesítése a Dél-Dunántúli Régióban 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések