Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről Bemutató a járási rendszerek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről Bemutató a járási rendszerek."— Előadás másolata:

1 Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről Bemutató a járási rendszerek működéséről a Szolnoki Járási Hivatal szemüvegén keresztül "Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"

2 Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről Kormányhivatal A jó állam kialakítása keretében, a területi államigazgatási szervezetrendszer működésének egységessé és hatékonyabbá tétele, ezáltal a területi államigazgatási feladatellátás fejlődése és színvonalának növelése, valamint az ügyfél-centrikus területi államigazgatás megvalósítása érdekében hozták létre a kormányhivatalokat; Területi államigazgatási szervek integrációjával 2011. január 1-jén felállt a kormányhivatali struktúra, amely a jogszabályoknak és a Kormány döntéseinek megfelelően összehangolja és elősegíti a kormányzati feladatok területi végrehajtását; Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (15); Élén a miniszter javaslatára a miniszterelnök által kinevezett kormánymegbízott áll, akit távolléte vagy akadályoztatása esetén a főigazgató helyettesíti aki egyben a kormányhivatal hivatali szervezetét vezeti, főigazgató munkáját igazgató segíti. "Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"

3 Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről Kormányhivatal – Járási Hivatal A megyei kormányhivatal kirendeltségeiként járási hivatalok működnek; Járási hivatal a járási hivatalvezető által közvetlenül vezetett járási törzshivatalból és járási szakigazgatási szervekből áll; a hivatalvezetőt a kormánymegbízott javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel; A járási hivatal kormánytisztviselői, valamint munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a hivatalvezető – kivételesen a megyei szakigazgatási szerv vezetője – gyakorolja; kinevezés, felmentés esetén a járási szakigazgatási szerv vezetője véleményének kikérését követően a kormánymegbízott kifogásolási jogával; A járási szakigazgatási szerv vezetőjét a hivatalvezető javaslatára a megyei szakigazgatási szerv vezetője nevezi ki és szünteti meg a jogviszonyát a kormánymegbízott kifogásolási jogával. "Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"

4 Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről Szolnoki Járási Hivatal - Statisztika Jász-Nagykun-Szolnok megyében 9 járás (jászberényi, jászapáti, kunhegyesi, tiszafüredi, karcagi, mezőtúri, kunszentmártoni, törökszentmiklósi, szolnoki) Népesség: 118 245 fő Települések száma: 18 Terület: 914,48km 2 Járási hivatal létszáma: 211 fő Székhely: Szolnok "Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"

5 Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről Szolnoki Járási Hivatal Székhely: Szolnok Kirendeltség: Martfű, Rákóczifalva, Újszász Ügysegédi helyek: Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek, Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszavárkony, Tószeg, Vezseny, Zagyvarékas "Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"

6 Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről Szolnoki Járási Hivatal létszáma és szervezete I. (f) A Települési önkormányzatoktól közel 10.000 fő került átvételre; Tekintettel arra, hogy a kormányhivatal törzshivatala látja el a járási hivatalok számára a funkcionális feladatokat, ezért fő elv volt, hogy a funkcionális feladatokat ellátó személyek a kormányhivatal törzshivatalába kerüljenek; Funkcionális feladatok: humánpolitikai és humánerőforrás- gazdálkodási, pénzügyi és számviteli, üzemeltetési, eszköz- és vagyongazdálkodási, beszerzési, szabályozási, ellenőrzési, koordinációs,jogi, saját szervi működést szolgáló informatikai üzemeltetési és rendszerfenntartási, kommunikációs. "Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"

7 Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről Szolnoki Járási Hivatal létszáma és szervezete II. (sz) Minden járásban okmányirodai (korábbi okmányirodai feladatok) osztály került kialakításra; Minden járásban hatósági osztály (valamennyi hatósági feladat, amely nem tartozik szakigazgatási szervhez) került kialakításra, idetartozik a szabálysértés, valamint a kirendeltségek személyzete, az ügysegédek is; Működést támogató osztály került kialakításra a nagyobb – jászberényi, szolnoki - járási hivatalokban, a helyben intézhető funkcionális feladatokra (adminisztratív feladatok, gk. - szakigazgatási szervhez is) Az átkerült köztisztviselők a megállapított illetményükkel kerültek a fővárosi és megyei kormányhivatal állományába, és főszabály szerint az életpályamodellhez kapcsolódó illetményrendszer bevezetéséről szóló külön törvény hatálybalépéséig jogosultak rá. "Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"

8 Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről Szolnoki Járási Hivatal létszáma és szervezete II/a. (sz) Hatósági osztály A hatáskörök szétválasztásánál kiemelt szempont volt, hogy a helyi szabályozáshoz kapcsolódó, mérlegelési jogkörbe tartozó ügyek lehetőleg maradjanak a települési jegyzőnél, ahol viszont az adott ügyben az államnak van egyértelműen feladata, szerepe, ott a járási hivatal tudjon hatékonyabban intézkedni. Az azonos szabályozók mentén lefolytatható eljárásokkal hatékonyabb, racionálisabb ügyintézés valósul meg országszerte. Szociális igazgatási feladatok: időskorúak járadéka, ápolási díj, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. "Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"

9 Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről Szolnoki Járási Hivatal létszáma és szervezete II/b. (sz) Hatósági osztály Kommunális igazgatással kapcsolatos feladatok: temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok, temetkezési tevékenység folytatásával kapcsolatos engedélyezés. Védelmi igazgatással kapcsolatos feladatok Oktatással kapcsolatos feladatok közül: a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén a törvény vagy kormányrendelet által meghatározott feladat- és hatáskörök ellátása; a tanköteles tanuló tanulmányai külföldön történő folytatásának bejelentése fogadása. Honosítással kapcsolatos feladatok "Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"

10 Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről Szolnoki Járási Hivatal létszáma és szervezete II/c. (sz) Hatósági osztály Ingatlanvállalkozással kapcsolatos feladatok: az üzletszerű társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenység tekintetében ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság. Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok: a járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezése, illetve ezek nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatos eljárás lefolytatása. Környezetvédelmi igazgatással kapcsolatos feladatok: levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyekben az első fokú hatósági eljárások lefolytatása. "Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"

11 Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről Szolnoki Járási Hivatal létszáma és szervezete II/d. (sz) Hatósági osztály – roma referens Az Országos Roma Önkormányzattal történt egyezség alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok 2013. július 1-től a járási hivatalokban roma referenseket foglalkoztatnak; Célja, hogy kapcsolattartó, közvetítő szerepet töltsenek be az államigazgatás és a roma állampolgárok között. Fő feladatuk a kiemelt állami célkitűzések, valamint az állam által a roma közösség számára biztosított lehetőségek roma állampolgárok felé történő közvetítése, kommunikációja.; Alkalmazásuk nagymértékben elősegítheti a roma kisebbséghez tartozók sikeresebb ügyintézését. "Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"

12 Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről Szolnoki Járási Hivatal létszáma és szervezete III. Okmányirodai Osztály (Újszász, Martfű, Szolnok); 1 osztályvezetővel; Átszervezés eredményeként a back office munka Szolnokon valósul meg; Belső helyettesítések, átcsoportosítások lehetősége; Telefonhívások kezelésénél átszervezés; Időpontfoglalás XR rendszeren keresztül; Szolnok 2013. február 1-től 8.00-20.00-ig tartó ügyfélszolgálat; 2013 március KAB képzés elindul; 2014 márciusától Okmányirodai Osztály I., Okmányirodai Osztály II., Kormányablak Osztály. "Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"

13 Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről Szolnoki Járási Hivatal létszáma és szervezete IV. Okmányirodai Osztály II. (Újszász, Martfű); 4+4 fő+1 fő vezető; Normál ügyfélfogadás, hétfő hosszított ügyfélfogadás; KAB képzettek priorizálva; Belső postai logisztikai megoldások; "Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"

14 Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről Szolnoki Járási Hivatal létszáma és szervezete V. Kormányablak Osztály 2014. március 18-tól 9 fő; Addigi 168 ügykör 265 ügykörre bővül; Front office munka 4+2 állomáson, back office 2 állomáson, 1 állomáson iktatás; 4+4+1 fővel; Azonnal intézhető ügytípusok (SZIG, vezetői engedély, lakcímkártya); POS terminál; TAKARNET; Posta belső logisztikai megoldások – Okmányirodai Osztályon keresztül; Időpontfoglalás bevezetése (kontrollált formában); Call center központ kialakítása. "Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"

15 Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről Szolnoki Járási Hivatal létszáma és szervezete VI. Növekvő ügyféli igények miatt 10 fő 2014. szeptember 1-től; Belső ügyfélirányító alkalmazása; Folyamatos betanulás az eltérő munkaállomásokon; Korszerű ügyféltér, váró; Bekerülés feltétele KAB vizsga; Folyamatos mérések, vizsgálatok. "Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"

16 Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről Szolnoki Járási Hivatal létszáma és szervezete VII.. "Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"

17 Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről Szolnoki Járási Hivatal létszáma és szervezete VIII.. "Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"

18 Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről Szolnoki Járási Hivatal létszáma és szervezete IX.. "Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"

19 Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről Szolnoki Járási Hivatal létszáma és szervezete X.. "Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"

20 Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről Szolnoki Járási Hivatal létszáma és szervezete XI.. "Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"

21 Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről Szolnoki Járási Hivatal létszáma és szervezete XII.. "Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"

22 Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről Szolnoki Járási Hivatal Szakigazgatási Szervei A járási szakigazgatási szerv vezetőjét a hivatalvezető javaslatára a megyei szakigazgatási szerv vezetője nevezi ki és szünteti meg a jogviszonyát a kormánymegbízott kifogásolási jogával; A járási hivatal kormánytisztviselői, valamint munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a hivatalvezető – kivételesen a megyei szakigazgatási szerv vezetője – gyakorolja; kinevezés, felmentés esetén a járási szakigazgatási szerv vezetője véleményének kikérését követően a kormánymegbízott kifogásolási jogával; A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében: A járási szakigazgatási szervek tekintetében a Ksztv. 2 § (1) bekezdés e)-h) pontja szerinti hatáskörök gyakorlására a szakmai irányítást végző megyei (fővárosi) szakigazgatási szerv vezetője jogosult. "Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"

23 Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről Járási hivatal szervezeti egységeként működő szakigazgatási szervek I. a járási gyámhivatal a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátására, a járási építésügyi hivatal az építésfelügyeleti hatósági és egyes jogszabályokban meghatározott építésügyi hatósági feladatok ellátására, a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal az építésfelügyeleti hatósági, az egyes jogszabályokban meghatározott építésügyi hatósági, és a kulturális örökségvédelmi hatósági feladatok ellátására, a járási hivatal állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző szakigazgatási szerve az élelmiszer-biztonsági, élelmiszerminőség- ellenőrzési, takarmány-ellenőrzési élelmiszerlánc-felügyeleti, és állat- egészségügyi feladatok ellátására, "Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"

24 Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről Járási hivatal szervezeti egységeként működő szakigazgatási szervek II. a járási földhivatal az ingatlanügyi és telekalakítási feladatok ellátására, a járási hivatal munkaügyi kirendeltsége a foglalkoztatási, munkaerő- piaci feladatok ellátására, a járási népegészségügyi intézet a népegészségügyi feladatok ellátására. Az egyes járási hivataloknak egymástól eltérő szakigazgatási szervei lehetnek. Főszabály szerint a járási szakigazgatási szerv illetékessége megegyezik a járási hivatal illetékességével. "Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"

25 Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről Járási Gyámhivatal I. Korábbi városi gyámhivatal munkatársaival, valamint a jegyzői hatáskörben dolgozó gyámhatósági ügyintézőkkel kezdte meg működését; A járási gyámhivatal létrejöttével 2013. január 1-től szétváltak az államigazgatási és önkormányzati hatáskörök; Gyámügyi feladatok közel 95 %-a került el az önkormányzatoktól; Ez magával vonta az illetékességi területek rendezését. A járás területén korábban városi gyámhivatalként működő gyámhivatalok jelenleg a járási gyámhivatal kirendeltségeivé alakultak át, így a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátása a szolnoki székhelyen és 2 ügyintézési helyen történik. "Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"

26 Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről Járási Gyámhivatal II. Szolnokon 12 fő, a martfűi kirendeltségen 1 fő, az újszászi kirendeltségen pedig 2 fő látja el a feladatot; A szolnoki ügyintézési hely változatlanul Szolnok, Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Rákóczifalva, Szajol, Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszavárkony, Tószeg, Vezseny, Zagyvarékas települések vonatkozásában, míg Martfű Rákócziújfalu, Újszász pedig Szászberek vonatkozásában látja el a gyámügyi feladat- és hatásköröket; A járási gyámhivatal Szolnokon 10, Újszászon és Martfűn 1-1 irodahelyiségben biztosít ügyfélfogadási és ügyintézési helyet. "Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"

27 Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről Járási Gyámhivatal III. A Szolnoki Járási Gyámhivatalban 2013-ban 9.064 főszámon iktatott ügyirat és 35.360 alszámon iktatott ügyirat keletkezett. Ez összesen 44.424 ügyiratot jelentett; Az eljárások során 10.792 döntés született, ebből 3.100 önálló határozat, 7692 pedig végzés volt; Az összes gyámhivatali döntésből 8.758 a szolnoki, 1.289 az újszászi, 745 pedig a martfűi ügyintézési helyen készült; Lényeges változás, hogy a járási hivatalok létrejöttével az örökbefogadás engedélyezése és az örökbe fogadhatóvá nyilvánítási ügyekben csak a megyeszékhelyen működő járási gyámhivataloknak van hatásköre eljárni. "Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"

28 Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről Járási Építésügyi- és Örökségvédelmi Hivatal I. 2013. január 1-gyel létrejött szervezet 12 fővel kezdte meg működését; Illetékessége: építésügyi és építésfelügyeleti feladatok tekintetében 3 járásra (jászberényi járás, jászapáti járás és a szolnoki járás) kiterjedő, az örökségvédelmi feladatokat az egész megyére vonatkozó illetékességgel látja el (az örökségvédelmi területen dolgozó járási kolléga a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet alapján 10. pontja alapján megyei feladatokat lát). "Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"

29 Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről Járási Építésügyi- és Örökségvédelmi Hivatal II. Kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított általános építésügyi hatósági ügyben; Összevont telepítési eljárással kapcsolatos ügyben; Ha az integrált eljárásban építésügyi hatósági eljárás is lefolytatásra kerül; A kihirdetett veszélyhelyzetben szükséges építésügyi hatósági intézkedések megtétele és a kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggő építésügyi hatósági ügyben; Az első fokú építésügyi hatóságot érintő kizárási ügyben; A járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal ellátja a műemlékekkel kapcsolatos első fokú építésügyi hatósági feladatokat. "Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"

30 Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala I. Főbb feladatok: az élelmiszerláncban az élelmiszerek vonatkozásában kivizsgálja és felderíti az élelmiszer-mérgezéseket és -fertőzéseket, feltárja azok okait, nyilvántartja, összegzi és elemzi az eseményeket, és megteszi a szükséges intézkedéseket azok megelőzése érdekében; járművek élőállat-szállítás céljára történő használatát, illetve ezen járművek mosását és fertőtlenítését végző helyeket, valamint az állati eredetű mellékterméket szállító járműveket; a gyepmesteri, illetve eb rendészeti tevékenység végzését; az állat-egészségügyi szabályok megtartását; a jogszabályban előírt állat-egészségügyi vizsgálatok, kezelések végrehajtását. "Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"

31 Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala II. Szolnoki Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer- ellenőrző Hivatalának illetékességi területe  Szolnoki Járás;  Törökszentmiklósi Járás. 2013. január 1-től a falugazdász hálózat is ezen szakigazgatási szerv keretein belül működött; 2014. január 1-től a falugazdászok átkerültek a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarához (7 fő); "Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"

32 Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről Járási Népegészségügyi Intézet I. Első fokú közegészségügyi, járványügyi felügyeletet gyakorol, első fokon látja el a jogszabályokban meghatározott hatósági, szakhatósági feladatokat, továbbá nyilvántartásokat vezet; ellenőrzéseket végez; eljár a közegészségüggyel kapcsolatos panaszok, közérdekű bejelentések ügyében; valamint hatósági bizonyítványt állít ki ügyfél kérelmére. 2012. év: 1 fő tiszti főorvos, 1 fő tisztiorvos, 12 fő közegészségügyi- járványügyi felügyelő, 2 fő Családvédelmi Szolgálatot ellátó védőnő, 2 fő vezető védőnő, 2 fő vezető ápoló, 2 fő igazgatási ügyintéző, 1 fő ügykezelő; Összlétszám: 23 fő; 2014 Járási tiszti főorvos. "Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"

33 Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről Járási Népegészségügyi Intézet II. 2012. év Főszámra iktatott iratok száma:7952 Alszámra iktatott iratok száma:13592 Kimenő ügyiratforgalom:4482 2013. év Főszámra iktatott iratok száma:7062 Alszámra iktatott iratok száma:12910 Kimenő ügyiratforgalom:4742 "Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"

34 Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről Járási Népegészségügyi Intézet III. 2014. év 08. hónapig Főszámra iktatott iratok száma:5127 Alszámra iktatott iratok száma:9139 Kimenő ügyiratforgalom:2950 "Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"

35 Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről Járási Népegészségügyi Intézet IV. Intézet által ellátott terület: 2012. év: Szolnoki Kistérség és különös illetékességgel a Törökszentmiklósi Kistérség; 2013. év: Szolnoki Járás és Törökszentmiklósi Járás – 2013. január 01- től az 1860 fős Tiszabő település a Kunhegyesi Járáshoz került; 2014. év: szolnoki járás és törökszentmiklósi járás; Jelenleg illetékességi területhez 25 település tartozik, melyek lakosság száma 165.000 fő. "Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"

36 Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről Járási Népegészségügyi Intézet V. Egészségügyi igazgatás és koordinációs szakterület:  egészségügyi igazgatás, ápolási szakfelügyelet, védőnői szakfelügyelet, családvédelmi szolgálat, egészségfejlesztés,népegészségügyi szűrések. Közegészségügyi szakterület:  élelmezés- és táplálkozás-egészségügy, település és környezet- egészségügy, kémiai biztonság, gyermek- és ifjúság-egészségügy. járványügyi szakterület:  Járványügy, kórház-higiéne. "Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"

37 Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről Járási Munkaügyi Kirendeltség I. A Szolnoki Járási Hivatal foglalkoztatási, közfoglalkoztatási és munkaerő-piaci feladatokat ellátó ágazati szakigazgatási szerveként működik. A kirendeltségi létszámalakulásra jelentős hatással volt az, hogy „A munkaügyi központok, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala munkaügyi kirendeltségének illetékességéről” szóló 44/2012. (XII. 22.) NGM rendelet alapján a Kirendeltség illetékességi területe 2013.07.01. napjától 4 településsel (Tiszaföldvár, Cibakháza, Jászladány, Mezőhék) csökkent. "Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"

38 Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről Járási Munkaügyi Kirendeltség II. A kirendeltségi törzsállomány létszáma 27 fő. Jelenleg 9 fő, a TÁMOP- program keretében a Munkaügyi Központ által foglalkoztatott munkatárs végez szakmai feladatokat a Kirendeltségen. "Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"

39 Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről Járási Munkaügyi Kirendeltség III. A Kirendeltségen Ügyfélszolgálati és Ellátási Osztály működik, 16 ügyfélszolgálati ügyintézővel és 1 fő osztályvezetővel. Az ügyfélszolgálati tevékenység mellett az alábbi főbb szakmai területeken látnak el feladatokat a munkatársak: Munkaerő-piaci képzések szervezése; Hazai és uniós forrásból finanszírozott foglalkoztatási támogatások, szolgáltatások nyújtásának koordinációja; Közfoglalkoztatási- és az ahhoz kapcsolódó képzési feladatok ellátása; Munkáltatói kapcsolattartás; Közérdekű munka kirendeltségi feladatainak elvégzése. "Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"

40 Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről Járási Munkaügyi Kirendeltség IV. 2012-ben a főszámra iktatott iratok száma 70.532 db volt, ami 2013-ra 126.208 db-ra nőtt. Az alszámra iktatott ügyiratok száma 2012-ben 113.721 db volt, 2013-ban pedig 148.520 db. A kimenő ügyiratok száma 57%-kal nőtt 2012-ről 2013-ra (70.603 db-ról, 111.346-ra). "Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"

41 Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről Járási Földhivatal I. Szolnoki Járási Hivatal szervezeti egysége, ingatlanügyi feladatokat ellátó, szakigazgatási szerv; A Járási Földhivatal szervezeti keretén belül Mezőtúr településen Kirendeltség működik; A Szolnoki Járási Földhivatal létszáma 37 fő, a Mezőtúri Kirendeltség létszáma 10 fő; A Szolnoki Járási Földhivatal illetékességi területéhez 18 település tartozik: Szolnok, Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Martfű, Nagykörű, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Szajol, Szászberek, Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszavárkony, Tószeg, Újszász, Vezseny, Zagyvarékas; a Mezőtúri Kirendeltség illetékességi területe 5 település: Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék, Mezőtúr, Túrkeve. "Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"

42 Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről Járási Földhivatal II. Ellátott feladatok mind a Szolnoki Járási Földhivatal, mind a Mezőtúri Kirendeltség által önállóan: ingatlan-nyilvántartás vezetése; földhasználati nyilvántartás vezetése; ügyfélfogadás, adatszolgáltatás ellátása; földműves nyilvántartás vezetése; haszonbérleti szerződések jóváhagyása. Csak a Szolnoki Földhivatal által mindkét illetékességi terület vonatkozásában ellátott feladatok: földmérési feladatok; földvédelmi, földminősítési feladatok. "Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"

43 Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről Járási Földhivatal III. A Földhivatalok illetékességi területe 2013. január 1-jén nem egyezett meg a járások illetékességi területével, ezért 2013 év folyamán fokozatoson igazították hozzá a járásokhoz. A Szolnoki Járási Földhivatalnál 1 települést érintett, Tiszaföldvárt, amely a Kunszentmártoni Járás illetékességéhez került; 2013. decemberében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CCXXII. törvény két új feladat ellátásával bővítette a földhivatalok tevékenységi körét, a haszonbérleti szerződések jóváhagyásával és a földműves nyilvántartás vezetésével. Az új feladatok ellátására a Szolnoki Járási Földhivatal 2 fő, a Mezőtúri Kirendeltség 1 fő plusz létszámot kapott. "Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"

44 Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről Járási Földhivatal IV. 2013 évben a Szolnoki Járási Földhivatal ügyeinek száma összességében meghaladta a 80 ezret, míg a Mezőtúri Kirendeltségé a 17 ezret. Az illetékességi terület változásával járó ügyirat csökkenést a kapott új feladatok ellensúlyozták, illetve növekedést is eredményeztek. "Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"

45 Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről Lehetséges jövő "Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"

46 Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről Köszönöm a figyelmet! "Partnerek vagyunk! - civil és a közigazgatási szféra együttműködésének erősítése Jász-Nagykun-Szolnok megyében"


Letölteni ppt "Civilek szerepe a közigazgatási döntéshozatalban – A roma nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatása a járási rendszerek működéséről Bemutató a járási rendszerek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések