Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 MKVK ellenőrzés A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi törvény alapján Cegléd, 2014. szeptember.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 MKVK ellenőrzés A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi törvény alapján Cegléd, 2014. szeptember."— Előadás másolata:

1 1 MKVK ellenőrzés A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi törvény alapján Cegléd, 2014. szeptember 12. Cegléd, 2014. szeptember 12. Munkácsi Márta A Minőségellenőrzési Bizottság tagja

2 Témavázlat 1. Az ellenőrzés rendszere 2. Az MKVK jelenlegi ellenőrzési gyakorlata 3. Új elvárások az ellenőrzésben 4. A mintaszabályzat 5. A Pmt. kérdőív 2

3 Az ellenőrzés rendszere 3

4 A könyvvizsgáló kötelezettségei Belső szabályzat készítése, folyamatos aktualizálása Ügyfél-átvilágítás Ügyfélkapcsolat folyamatos nyomon követése (monitoring) Nyilvántartás, dokumentálás Felfedés tilalma Belső ellenőrző rendszer működtetése alkalmazott foglalkoztatása esetén Speciális képzés szervezése munkavállalók részére 4

5 Az MKVK jelenlegi ellenőrzési gyakorlata Felügyeletet ellátó szerv Mintaszabályzatot bocsát ki nem kötelező ajánlásként Felülvizsgálat módosítás esetén, de legalább 2 évente (2013.10.09., 2014. 02.12.) Ellenőrzés a minőségellenőrzési rendszer segítségével (cégszintű vizsgálat, Pmt. kérdőív) 5

6 Új elvárások az ellenőrzésben Az NGM felügyelete alatt az illetékes hatóságok bevonásával az Országos Kriminológiai Intézet (OKRI) nemzeti kockázatelemzési tanulmányt készített (2012. december) – bejelentéstől az ítéletig. Választ ad arra, hogy miért kevés a pénzmosási ügy, javaslatot tesz a hatékonyság növelésére Forrás: a Legfőbb Ügyészség, a bűnügyi statisztikák, a nemzeti Nyomozóiroda, a NAV és a szolgáltatókkal folytatott interjúk. Következő lépés: a nemzeti kockázatelemzés véglegesítése 2014. végéig társintézmények bevonásával. 6

7 Munkacsoportok kialakítása Két munkacsoport felállítása történik: 1.a bűnüldöző szervek képviselői (FIU, NAV, mint nyomozóhatóság; KIM; BM - ORFK, TEK;LÜ; OBH), illetve a 2.felügyeletet ellátó szervek felügyeleti tapasztalattal rendelkező szakértői részvételével (MKVK) Mindkét munkacsoportban közreműködik az NGM képviselője. 7

8 Felügyeletet ellátó szerveket tömörítő munkacsoport feladata A kockázatok forrásainak és okainak feltárása céljából a következő kérdésekre kell választ kapni (a teljesség igénye nélkül): Szektorspecifikus kockázatok, szektorok jellemzői (kockázati tényezők, veszélyek) Elkövetési módszerek, technikák szektoronként Szolgáltatók elkötelezettsége a küzdelemben Szabályozás hiányosságai, ügyfél átvilágítása kockázatérzékenységi alapon Felügyeletet ellátó szervek jogosítványai, hatékonysága, szükséges lépések meghatározása 8

9 A nemzeti kockázatelemzés fázisai A FATF iránymutatása alapján a nemzeti kockázatelemzés három fázisa: 1. A kockázatok azonosítása (dinamikus lista, a tanulmány és a munkacsoport anyagai) 2. A kockázatok elemzése (kockázati faktorok jellemzői, forrásai, valószínűségük, következményeik feltárása) 3. Az értékelés, prioritások és a további lépések meghatározása 9

10 Jelentős különbségek a NAV és az MKVK Pmt. ellenőrzés során A kiválasztás körülményei A kiválasztott minta mennyisége A választható minta hatálya (jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység és egyéb szakmai szolgáltatás !) Az ellenőrzésre fordítható idő 10

11 A mintaszabályzat Többféle szolgáltatás nyújtása esetén külön szabályzat vonatkozik a könyvvizsgálatra Nem kötelező a kamara ajánlása, a *-gal jelzett részektől a könyvvizsgáló a saját belső szabályzatában foglaltaknak megfelelően eltérhet (segítség a 4. sz. mellékletben) Módosítás: a 2013. évi LII. törvény alapján. Hatályba lépése: 2013. július 1. Első módosítás: 2013. szeptember 28-ig Második módosítás: 2014. február 12. -től 11

12 12 Pmt. kérdőív 1. kérdés: szabályzat megfelelősége 1. A szolgáltató a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló belső szabályzata megfelel-e a jogszabályi előírásoknak?: 35/2007. (XII.29.) PM rendelet, a Kamara által kiadott mintaszabályzat)  Értelmezés: A könyvvizsgálónak meg kell ismernie és el kell készítenie a fenti PM rendelet előírásainak megfelelő szabályzatot.  Értékelés: Ha a könyvvizsgáló rendelkezik olyan (érvényesen) hatályba léptetett szabályzattal, amely: –vagy megegyezik a Kamara által kiadott mintaszabályzattal, –vagy tartalmazza a 35/2007. (XII.29.) PM rendeletben/2013. évi LII. tv-ben a szolgáltatók által elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeit, a válasz IGEN. Amennyiben a könyvvizsgáló nem rendelkezik ilyen szabályzattal, vagy az jelentős eltérést tartalmaz a törvényi előírásoktól, a válasz NEM.

13 13 2. kérdés: ügyfél azonosítás kötelezettsége 2. Eleget tett-e az ellenőrzés alá vont szolgáltató a Pmt. 7-12. §-ai által előírt ügyfél-átvilágítási kötelezettségeknek?  Értelmezés: A könyvvizsgálónak az ügyféllel kötött szerződésben, vagy annak módosításában szerepeltetni kell a fenti utalásokat, illetve az ügyfél azonosítását a belső szabályzatában foglaltak szerint el kell végezni.  Értékelés: Ha a minőségellenőrzésre kiválasztott dossziék szerződései tartalmazzák a fenti utalást, és rendelkezésre állnak a megfelelően kitöltött, aláírt azonosítási adatlapok, a válasz IGEN, hiányosság esetén NEM.

14 14 3. kérdés: szerződés megfelelősége 3. Tartalmazza-e a könyvvizsgálatra vonatkozó szerződés vagy külön okirat a Pmt. 7.-12.§-i által előírt ügyfél- átvilágítási kötelezettségre vonatkozó utalásokat?  Értelmezés: benne van-e a könyvvizsgálói szerződésben/más okiratban a Pmt. tv-re való hivatkozás  Értékelés: a válasz IGEN, ha a szolgáltató szerződései vagy egyéb okiratai tartalmazzák a megbízó ügyfél, valamint annak képviselője, vagy, amennyiben a képviselő nem a saját nevében, hanem a tényleges tulajdonos nevében jár el, a tényleges tulajdonos azonosítására vonatkozó utalást.

15 15 4. kérdés: a bejelentő kiválasztása 4. Megtörtént-e azon személy kijelölése, valamint bejelentése, akinek feladata a bejelentések továbbítása a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére és a kijelölés megfelel-e az előírásoknak? Értelmezés: A kijelölt személy lehetőség szerint a szolgáltató vezetője, vagy vezető beosztású alkalmazottja.  Értékelés: Ha dokumentáltan megtörtént a kijelölt személy bejelentése a pénzügyi információs egységként működő hatóságnak (VPKBP) és erről a kijelölt személynek is tudomása van, a válasz IGEN.

16 16 5. kérdés: alkalmazottak tájékoztatása 5. Megtörtént-e az alkalmazottak tájékoztatása/oktatása a Pmt törvény és a szabályzat adta kötelességek illetve felelősség vonatkozásában? Alátámasztja-e ennek tényét dokumentáció?  Értelmezés :Biztosítani kell, hogy a könyvvizsgálói tevékenység ellátásában részt vevő alkalmazottak a jogszabályi rendelkezéseket megismerjék, a pénzmosást lehetővé tevő, megvalósító gazdasági eseményeket felismerjék, a pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén e törvénynek megfelelően tudjanak eljárni  Értékelés:. IGEN a válasz, ha van kijelölt személy, és dokumentált a képzés megtörténte. Egyedül dolgozó, és alkalmazottat nem foglalkoztató könyvvizsgáló esetén a válasz N/É.

17 17 6. kérdés: ügyfélnyilvántartás vezetése 6. Megfelel-e a szolgáltató nyilvántartása a Pmt 28. §-ában rögzítetteknek? Értelmezés: a szolgáltató köteles az ügyfél-átvilágítás során felvett adatokról nyilvántartást vezetni és az adatokat az üzleti kapcsolat megszűnését követően legalább nyolc évig megőrizni.  Értékelés: Ha a nyilvántartás naprakészen tartalmazza az ügyfél-átvilágítási és követési adatokat, okiratokat, valamint a bejelentések és adatszolgáltatások teljesítését, a felfüggesztést igazoló iratokat, a válasz IGEN, amennyiben a nyilvántartás nem felel meg a törvényi előírásoknak, a válasz NEM.

18 18 Eredményes munkát kívánunk! Köszönjük a figyelmet.


Letölteni ppt "1 MKVK ellenőrzés A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi törvény alapján Cegléd, 2014. szeptember."

Hasonló előadás


Google Hirdetések