Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kaposvári Egyetem Kaposvár, Guba S. u. 40. Elérhetőségek: A 2008-as felvételi eljárás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kaposvári Egyetem Kaposvár, Guba S. u. 40. Elérhetőségek: A 2008-as felvételi eljárás."— Előadás másolata:

1 Kaposvári Egyetem Kaposvár, Guba S. u. 40. Elérhetőségek: www.ke.hu, felvi@ke.hu A 2008-as felvételi eljárás

2 Kaposvári Egyetem Kaposvár, Guba S. u. 40. Elérhetőségek: www.ke.hu, felvi@ke.hu Bevezetés Jogszabályi háttér: – 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról – 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet Alapvető újdonságok a tavalyi felvételi rendszerhez képest: – Két felvételi tájékoztató: Hagyományos: szeptemberi képzések esetén december 15- ei megjelenéssel (itt minden határidő változatlan) – Új pontszámítási rendszer: A korábbi 144 pontos rendszert felváltja a 480 pontos számítási szisztéma

3 Kaposvári Egyetem Kaposvár, Guba S. u. 40. Elérhetőségek: www.ke.hu, felvi@ke.hu Általános tudnivalók - határidők A hagyományos képzések esetén A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató megjelent : 2007. december 15. Esetleges változások (kiegészítő, módosító közlemény – ún. „pótkötet” ) a Tájékoztatóban megjelentekhez képest: – 2008. február 1. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és az OFIK a Tájékoztató és a Tájékoztató kiegészítését tartalmazó közlemény teljes tartalmát hivatalos honlapján (www.om.hu és www.felvi.hu) mindenki számára hozzáférhető formában közzéteszi.www.om.huwww.felvi.hu Jelentkezési határidő: – 2008. február 15. A pótfelvételi eljárás lehetősége – A rendes felvételi eljárásokat követően, az oktatási és kulturális miniszter a felvételi eljárás eredménye alapján pótfelvételi eljárást engedélyezhet.

4 Kaposvári Egyetem Kaposvár, Guba S. u. 40. Elérhetőségek: www.ke.hu, felvi@ke.hu A felvételi kérelemre vonatkozó tudnivalók A felvételi kérelmet – az erre a célra rendszeresített, az OFIK által előállíttatott és kereskedelmi forgalomba hozott, kitöltött, postai úton beküldött nyomtatványon, vagy – az OFIK által működtetett informatikai rendszer segítségével kitöltött elektronikus nyomtatványt – kinyomtatva, aláírva, postai úton beküldve, vagy – az ún. ügyfélkapu segítségével hitelesítve – elektronikus úton beküldve – lehet benyújtani.

5 Kaposvári Egyetem Kaposvár, Guba S. u. 40. Elérhetőségek: www.ke.hu, felvi@ke.hu A kérelem mellékleteinek benyújtása, hiánypótlás A szükséges mellékleteteket a jelentkező választása szerint – postai vagy elektronikus úton nyújtja be. Kivétel! – A kérelem benyújtásakor a igazolni kell az alapdíj és a kiegészítő díj befizetését. Az adatfeldolgozás során - a kérelem hiányos benyújtása esetén - az OFIK legkésőbb a jelentkezés beérkezését követő 30. napig a jelentkezőt hiánypótlásra szólítja fel.

6 Kaposvári Egyetem Kaposvár, Guba S. u. 40. Elérhetőségek: www.ke.hu, felvi@ke.hu Jelentkezési szintek, lehetőségek A jelentkező egy felvételi eljárásban: – több különböző képzési szintre (alapképzés, felsőfokú szakképzés), illetve – ugyanazon képzési szinten belül több felsőoktatási intézménybe, – karra, – szakra, – képzési helyre, és – ezeken belül különböző munkarendre (nappali, esti, levelező, távoktatás), – finanszírozási formára (államilag támogatott, költségtérítéses) A jelentkezőnek a felsőoktatási intézményhez beadandó felvételi kérelem benyújtásakor fel kell tüntetnie, hogy – mely képzési formára, teljes (nappali), részidős képzésre (esti, levelező tagozatra), továbbá milyen finanszírozási formára jelentkezik, és – milyen sorrendben kéri felvételi jelentkezéseinek elbírálását. A jelentkező az általa meghatározott jelentkezési sorrendet a felvételi eljárás során a felvételi döntés időpontját megelőző 14. napig terjedő határidőn belül - írásban vagy elektronikus úton - egy alkalommal módosíthatja.

7 Kaposvári Egyetem Kaposvár, Guba S. u. 40. Elérhetőségek: www.ke.hu, felvi@ke.hu Pontszámítási rendszer 2008-as felvételi eljárás: Számítási alap 400 (+80) pontos rendszerben: – Tanulmányi pontok (200) + – Érettségi pontok (200) + – Többletpontok (80) = – ÖSSZPONTSZÁM vagy – Érettségi pontok kétszerezése (400) + – Többletpontok (80) = – ÖSSZPONTSZÁM Amelyik számítási mód a jelentkező számára kedvezőbb!

8 Kaposvári Egyetem Kaposvár, Guba S. u. 40. Elérhetőségek: www.ke.hu, felvi@ke.hu Tanulmányi pontok számítása 2008-as felvételi eljárás (200 pont): középiskolai érdemjegyek öt tantárgy: – a magyar nyelv és irodalom (évente a két osztályzat számtani átlagát kell figyelembe venni kerekítés nélkül), – a történelem, – a matematika, – egy legalább két évig tanult választott tárgy, valamint – egy legalább két évig tanult választott idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom) utolsó két (tanult) év végi érdemjegyeinek összegét kettővel kell megszorozni; - (max. 100 pont) – Amennyiben a jelentkezőnek a felsorolt tantárgyak valamelyikéből nincs osztályzata, a nem tanult tárgy helyett - választása szerint - egy másik, legalább két évig tanult tantárgyból elért osztályzatait kell figyelembe venni! valamint az érettségiben szereplő vizsgaeredmények közül a négy kötelező és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye átlagát egész számra kell kerekíteni. – (max. 100 pont)

9 Kaposvári Egyetem Kaposvár, Guba S. u. 40. Elérhetőségek: www.ke.hu, felvi@ke.hu Érettségi pontok számítása 2008-as felvételi eljárás (200 pont): A képzési területenként meghatározott érettségi vizsgatárgyak, vagy az így meghatározott érettségi vizsgatárgyak listájából a jelentkező számára legkedvezőbb két érettségi vizsgatárgy eredményei alapján kiszámolt pontok az érettségi pontok. Az érettségi pontok száma – a közép- és az emelt szintű érettségi vizsga esetén egyaránt – egyenlő az adott vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel – (max. 200 pont) Eltérés a művészeti és művészetközvetítő képzési területre jelentkezők esetén (lehet kizárólag a gyakorlati vizsga eredménye alapján számolni, annak megkettőzésével – 2X200 pont )

10 Kaposvári Egyetem Kaposvár, Guba S. u. 40. Elérhetőségek: www.ke.hu, felvi@ke.hu Többletpontok számítása I. Emelt szintű érettségi 2008-as felvételi eljárás (80 pont): Amennyiben a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített vizsga alapján számítják, a jelentkező az emelt szinten teljesített, legalább 30%-os eredményű érettségi vizsgáért többletpontra jogosult (tárgyanként 40 pont).

11 Kaposvári Egyetem Kaposvár, Guba S. u. 40. Elérhetőségek: www.ke.hu, felvi@ke.hu Többletpontok számítása II. Nyelvvizsga 2008-as felvételi eljárás (50 pont): A jelentkező az államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgáért nyelvenként – középfokú C típusú nyelvvizsga esetén 35 pontot, – felsőfokú C típusú nyelvvizsga esetén 50 pontot ad. Legfeljebb 50 pont!

12 Kaposvári Egyetem Kaposvár, Guba S. u. 40. Elérhetőségek: www.ke.hu, felvi@ke.hu Többletpontok számítása III. Versenyeredmények, egyéb 2008-as felvételi eljárás (80 pont): A felsőoktatási intézmény a szabályzatában a felvételi eljárás során, jogcímenként egyszer további többletpont adásáról rendelkezik az alábbiak szerint: az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 20 pont, országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 pont, legfeljebb egy, Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért 1-3. helyezésért 20 pont, tárgyanként legfeljebb egy versenyeken elért eredmény alapján: az OKTV-n és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén 1- 10. hely 80 pont, 11-20. hely 50 pont, 21-30 hely 25 pont, a Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak 30 pont, az első díjasoknak 15 pont, az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25 pont, emelt szintű, vagy felsőfokú szakképesítésért 30 pont.

13 Kaposvári Egyetem Kaposvár, Guba S. u. 40. Elérhetőségek: www.ke.hu, felvi@ke.hu Pontszámításban kivételek felsőfokú szakképzésre jelentkezés: tanulmányi pontok kétszerezése vagy tanulmányi pontok + érettségi pontok vagy érettségi pontok kétszerezése + többletpontok  Olimpiai játékokon, sakkolimpián, paralimpián vagy siketlimpián elért 1-3. helyezésért 144 pont  Az államközi megállapodás alapján Magyarországon tanulmányokat folytató személyek 144 pont Mesterképzések: – a jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni a megadott 100 pontos kereten belül: a többletteljesítményekért adható többletpontok jogcímeit mértékét megállapításának rendjét a felvételi követelményeket és a rangsorolás módját a felsőoktatási intézmény határozza meg. előnyben részesítés céljából legfeljebb 10 pont adható

14 Kaposvári Egyetem Kaposvár, Guba S. u. 40. Elérhetőségek: www.ke.hu, felvi@ke.hu Előnyben részesítési kötelezettség 2008-as felvételi eljárás (50 pont): 1. Hátrányos helyzetű jelentkező (25 pont) További 25 pontra jogosult az a hátrányos helyzetű jelentkező, akinek törvényes felügyeletét ellátó szülője, illetve szülei legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen, vagy az a jelentkező, akit tartós nevelésbe vették. 2. Fogyatékossággal élő jelentkező (50 pont) 3. GYES-en, GYED-en lévő (a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban), valamint a gyermekét gondozó jelentkező (50 pont) A fentiekben meghatározott jogosultságot (a kedvezményre jogosító feltételek meglétét) igazolni kell! Mesterképzés esetén max. 10 pont.

15 Kaposvári Egyetem Kaposvár, Guba S. u. 40. Elérhetőségek: www.ke.hu, felvi@ke.hu A felvételi döntés – Nem vehető fel az a jelentkező, aki alapképzésre, egységes osztatlan képzésre vagy felsőfokú szakképzésre való jelentkezés esetén nem éri el a jogszabályban meghatározott minimum pontszámot. Ez azt jelenti, hogy nem nyerhet felvételt a felsorolt képzésre az, akinek az emeltszintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma nem éri el, a 160 pontot, felsőfokú szakképzésre való jelentkezés esetén a 140 pontot. – Azok az intézmények, ahol további feltételeket is meghatároznak, pl. alkalmassági vizsga, ott a szakon előírt vizsga teljesítése nélkül sem vehető fel a jelentkező az adott jelentkezési helyre.

16 Kaposvári Egyetem Kaposvár, Guba S. u. 40. Elérhetőségek: www.ke.hu, felvi@ke.hu Példa a felvételi pontok számítására, alapképzés, egységes, osztatlan képzés és felsőfokú szakképzés esetén Példa A jelentkező a jogi és igazgatási képzési területhez tartozó jogász egységes, osztatlan képzésre jelentkezik, 2006-ban érettségizett. Tanulmányi pont Középiskolai év végi eredményei magyar nyelv és irodalom(4+4)4(5+5)5 történelem 55 matematika34 angol nyelv55 ének55 Összesen: 22+24=46x2=92 A középiskolában szerzett két év végi érdemjegy számít a négy kötelező és egy szabadon választott tárgyból. A jegyek összege ebben az esetben 46, ezt meg kell szorozni kettővel, így ennek alapján a jelentkezőnek 92 pontja lesz. Érettségi eredményei magyar nyelv és irodalom477% (közép) történelem590% (emelt) matematika465% (közép) angol582% (közép) német5100% (emelt) átlag: 82,8% A négy kötelező és az egy szabadon választott érettségi tárgy százalékos eredményeinek átlaga 82,8%, ami kerekítve 83 pontot jelent. Ennek megfelelően a jelentkezőknek 92+83=175 tanulmányi pontja lesz.

17 Kaposvári Egyetem Kaposvár, Guba S. u. 40. Elérhetőségek: www.ke.hu, felvi@ke.hu Felvételi pontszámítás folytatása Érettségi pont A jogász egységes, osztatlan képzésben a magyar nyelv és irodalom és történelem érettségi alapján számolják ki az érettségi pontjait. A magyar nyelv és irodalom érettségije 77%-os, ez 77 pontot jelent, a történelem érettségije 90%-os, ez 90 pontot jelent, vagyis összesen 167 érettségi pontja lesz. Többletpont A jelentkező az alábbi többletpontokat igazolta megfelelően: Rendelkezik német nyelvből középfokú C típusú nyelvvizsgával, amely minden szakon és képzési területen 35 pontot ér. A történelem és német tantárgyból emelt szintű, legalább 30%-os érettségi eredménye van (tárgyanként 40 pont), amely azonban csak abban az esetben adható, ha ezek eredményéből kerülnek kiszámításra a jelentkező érettségi pontjai. A jelentkezőnek a fentiek szerint: - 175 tanulmányi pontja, - 167 érettségi pontja, - 40 többletpontja az emelt szintű érettségi alapján, - 35 többletpontja van a nyelvvizsgája alapján. Összesen: mivel a tanulmányi pont és az érettségi pont összege több, mint az érettségi pont kétszerese, pontjait automatikusan a tanulmányi pont és érettségi pont összegéből számítják így összesen 417 pontja lesz, és ezzel az eredménnyel kerül be a jogász egységes, osztatlan képzésre jelentkezők rangsorába.

18 Kaposvári Egyetem Kaposvár, Guba S. u. 40. Elérhetőségek: www.ke.hu, felvi@ke.hu A felvételi döntés Legkésőbb 2008. augusztus 1-ig kell meghozni a döntést: Az intézmények „rangsor” alapján döntenek. A rangsorba állításnál fontos szempontok: – A jelentkező által meghatározott jelentkezési sorrend – Intézmények által vállalt maximális hallgatói létszám – Működési engedélyben szereplő intézményi kapacitás – Államilag támogatott hallgatói létszámkeret (képzési területenként)

19 Kaposvári Egyetem Kaposvár, Guba S. u. 40. Elérhetőségek: www.ke.hu, felvi@ke.hu Eljárási díjak A felvételi eljárás során a jelentkezőnek – alapdíjat – kiegészítő díjat, valamint – külön eljárási díjat kell fizetnie. Alapdíj (9.000,-Ft OFIK-nak fizetve) – A felvételi eljárás alapdíja egyidejűleg három képzésre (amennyiben az ÁT képzés mellett költségtérítéses képzési is hirdetve van, egy jelentkezésnek számít az ÁT és a KT) irányuló felvételi kérelem benyújtására jogosít. – A pótfelvételi során 5000 Ft eljárási alapdíjat kell fizetni. Kiegészítő díj (2.000,-Ft/jelentkezés OFIK-nak fizetve – a 4. jelentkezéstől) – A három képzésre irányuló jelentkezést követő minden újabb jelentkezésért további 2000 forint kiegészítő díjat kell fizetni. Külön eljárási díj (max. 4000,-Ft az intézményeknek) – Gyakorlati, alkalmassági vizsga tartása esetén


Letölteni ppt "Kaposvári Egyetem Kaposvár, Guba S. u. 40. Elérhetőségek: A 2008-as felvételi eljárás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések