Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az állampolgárság szerepe a nemzetközi magánjogban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az állampolgárság szerepe a nemzetközi magánjogban"— Előadás másolata:

1 Az állampolgárság szerepe a nemzetközi magánjogban
Jelenlegi funkciója és jövőbeli alkalmazása Ziegler Dezső Tamás

2 Legfőbb kérdés: valóban idejétmúlta kapcsolóelv az állampolgárság?
Tematika Általános háttér Német jogfejlődés Amerikai fejlődés EU + Magyarország

3 Általános háttér I. Rómaiak: origo (kvázi a születés helye) kontra domicilium (Savigny) 11. századtól: lex fori Viszonylag új elv: Code Civil (1804) a minta: franciákra francia jog – Bismarck: biz. jogviszonyokra német jog (egyoldalú koll. normák) Kimunkálása: nemzetállami ideológia + francia forradalom: ezt követték az európai államok: jó részükben ezután dominált az állampolgárság Majd Zürich kanton és Königreich Sachsen : BGB  Mancini: 19. szd közepe: töredezett Itália Ellenállók csoportja: Egyesült Királyság, Dánia, Norvégia, Svájc egy része, USA

4 Általános háttér II. Állampolgárság különös szerepe: nemzetszocializmus alatt (de Winter, Rec. d. Cour. és RabelsZ 1971 p. 393) – de: nem lényegi változás a nk. magánjogban Kezdetben: államok: személyes jog: lakóhely (régebbi elv) vagy állampolgárság segítségével – újabban: szokásos tartózkodási hely: 1968: kb 1,5 milliárd emberre domicile és 1,6 milliárd ember állampolg. Hágai konferencia: kezdetben a motorja (kb 30-as évekig) De! 1956-ös Hágai tartásdíjegyezmény: tartásdíj: kitől és mennyit: gyermek szokásos tartózkodási helyének joga Viszont! 2. cikkben: lehet alkalmazni: kötelezett + gyermek közös állampolgárságát is Legfőképp öröklési és családjogi kérdésekben DE! akár kötelmekben is 4

5 Németország - régi jog (70-es évek)
Kegel, 1977: „Das wichtigste Anknüpfungsmoment ist im deutschen IPR die Staatsangehörigkeit.” 1977, EGBGB: Személyes jog: 1900: lakóhelyről az állampolgárságra való áttérés + Reichsangehörigkeitről beszél Cselekvőképesség megítélése (7. cikk) Házasságkötés (feltételei, Eingehung der Ehe) (13. cikk) egyik német: német Házasság joghatása: német államp.-ok: német jog (14. cikk) - névviselés! Házassági vagyonjog: férj állampolgársága (15. cikk) Házasság felbontása: férj állampolgársága (kivétel van): 17. cikk Leszármazás (Eheliche Abstammung): férj állampolgársága: 18. cikk Gyermekek viszonya szülőkkel (hg.-on belül): apa államp cikk Gyermekek viszonya szülőkkel + tartásdíj: hg-on kívül: anya állampolgársága: cikk Apaság elismerés: (Legitimation) 22. cikk Öröklés (Erbfolge): 24. és 25. cikk: állampolgárság alapján Kötelmekben is (!!!): Közös állampolgárság: károkozás esetén (kivétel) Német cég fióktelepe, külföldön okozott kár, ha német állampolgárnak okozta: német jog Unerlaubte Handlung (12. cikk): némettel szemben nem lehet nagyobb kártérítés, mint ami a német jog alapján jár Szerződések: jogválasztás: állampolgárság jogát megtehetik 5

6 Németország új jog 2014, EGBGB: Personalstatut: maradt
Jog és Cselekvőképesség megítélése (5. cikk): maradt Halál megállapításával k. kérdések (9. cikk): állampolgárság Névviselés (10. cikk): államp. Házasságkötés (13. cikk): közös államp. esetén: maradt + hiányában: szokásos tart. hely is Házasság joghatása (14. cikk): maradt, de!!: közös államp. hiányában: szokásos tart. hely joga Házassági vagyonjog (15. cikk): jogválasztás + a hg-ra alk. jog Hg. felbontása (Scheidung): EU jog Leszármazás (Abstammung) (19. cikk): változás: szokásos tartózkodási hely Gyermekek jogállása (19. cikk): változás: szokásos tartózkodási hely Apasági elismerés (22. cikk): maradt Hozzájárulás biz kérdésekhez (Zustimmung cikk): gyermek államp. Gyámság, gondnokság, gondozásba vétel (Vormundschaft, Betreuung und Pflegschaft) (24. cikk): államp. + szokásos tart. hely is lehet németek esetén Öröklés (Erbfolge) (26. cikk): maradt Kötelmek: Római rezsim – részben maradt

7 USA – a másik út Domicile dominanciája: állampolgárság általában érdektelen Minden amerikai annak az államnak az állampolgára , amelyben épp tartózkodik (XIV. módosítás) Domicile: Ahol a személy igazi, állandó, tartós otthona (ahol letelepedett) található, és amelyhez, ha időszakosan el is megy onnan, megvan a szándéka, hogy visszatérjen (Restatement, Second, Conflict of laws 11, 12. §). Ráció: családi jog: családi élet helyének központja számítson Domicile: gyermek-szülő viszony, házassági vagyonjog, stb. Hg. felbontás: Joghatóság + lex fori + domicile egybeforr is: HG felbontás: fórum joga, csak ritkán domicile hiányában is (pl. katonák) Házasság érvénytelenítés, domicile hiánya miatt (Wilkins v. Zelichowski) – vs. házaság érvényességére alk. jog (hg. kötés helye) Öröklés: ingók: domicile, ingatlan: lex rei sitae. Ingók: az állam, amiben él, áll a legközelebb az öröklési jogviszonyhoz (Hay, Borchers, Symeonides, 286) 7

8 Magyarország + Európai Unió
Személyes jog: elsősorban állampolgárság (+ lakóhely, legsz. kapcsolat, szth.) Jog és cselekvőképesség (10.§ (1) és 63. §) Névviselés: személyes jog Utazás: utas dolgai (23.§ (3) ) Károkozás: vétőképesség fennállására: egyik opció (33. (4) ) Öröklés (36. cikk): örökhagyó állampogárság – de!!: EU szabály felülírja: jogválasztás (limitáltan: állampolgárság jogát) + elhunyt ultolsó szth.-e Házasság érvényessége (37. §): mindkét fél személyes joga együtt vagy külön-külön Házassági vagyonjog (39. §) – közös személyes jog, utolsó k. személyes jog, lakóhely Házasság felbontás régi szabály: a házastársak közös személyes joga: új EU szabályok: jogválasztás + szth. + állampolgárság Bejegyzett élettársi kapcsolatok: személyes jog releváns lehet: ha nincs bej. élettársi kapcsolat a szem. jog szti államban Apaság vagy az anyaság megállapítása: gyermek személyes joga (42. §) Örökbefogadás: örökbefogadó+örökbefogadott szem. joga (43. §) Szülő-gyermek közötti jogviszony: gyermek sz. joga (45. §) Tartási kötelezettségek: régi szabály: szem. jog - új EU szabály: jogosult szth. Gyámság, gondnokság: gyámolt-gondnokolt sz. joga (49., 49. §) 8

9 Konklúziók - Van-e értelme megtartani?
( - ) Neo-mancinianizmus: Jogot lokális tényezők formálják: klíma, geográfia, nyelv, szokások, történelem, vallás, emberi karakter - kevésbé fogadnám el: a jogviszonyokra kell koncentrálni, nem az emberre ( - ) Ha van nemzeti specialitás és abból konfliktus, biztosan az állampolgársággal kellene-e ezt feloldani? ( - ) Szokásos tartózkodási hely: dinamikussá teszi a jogalkalmazást, nem kell más állam jogát alkalmazni, különben fórum és jog kettéválik ( - ) Jog és cselekvőképesség, v házasságkötés: értelmetlennek tűnik fenntartani ( - ) Nem szolgálja az :európai értékeket pl. kiutal harmadik államok jogára: marokkói családi jog: közrendbe nem ütközik, de nem szerencsés ( + ) Bizonytalan a szokásos tartózkodási hely meghatározása az EU-ban: pl. a kettős szth-ra nincs szabály, pedig ilyen létezhet ( + ) Racionalitás: a felek hihetik, h. amúgy is az állampolgárság joga alkalmazandó: jó érv lehetne bizonyos esetekben, pl. öröklésnél: EU rendelet ezt első helyen nem fogadta el, névviselés: indokolt lehet Lassan nem szükséges majd tovább nyírbálni.

10 Köszönöm szépen a figyelmüket!


Letölteni ppt "Az állampolgárság szerepe a nemzetközi magánjogban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések