Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kompetenciafejlesztő jól-léti pedagógiai modell bevezetése a Kodolányi János Főiskolán.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kompetenciafejlesztő jól-léti pedagógiai modell bevezetése a Kodolányi János Főiskolán."— Előadás másolata:

1 Kompetenciafejlesztő jól-léti pedagógiai modell bevezetése a Kodolányi János Főiskolán

2 Mottó A föld országai, az oktatásuk megreformálásán fáradoznak két alapvető ok miatt. Az első ok közgazdasági: Megpróbálunk rájönni, hogyan oktassuk gyerekeinket, hogy azok el tudjanak helyezkedni a XXI. század gazdaságában. Ezt hogyan érjük el úgy, hogy azt sem tudjuk, milyen lesz a gazdaság a következő hét végén? A második ok kulturális: Hogyan oktassuk gyermekeinket, hogy azok felnőttként rendelkezzenek kulturális identitással. Mindezt úgy, hogy mégis részei legyenek a globalizáció folyamatának (Sir Ken Robinson) Paradigmaváltásra van szükség a felsőoktatásban is, ami nem működik struktúraváltás nélkül. Mindezt romló gazdasági és társadalmi környezetben kell megoldani. Megoldás lehet a tudatos minőségorientáltság, a kutatás, az oktatás és az azt körülölelő szervezet területén egyaránt.

3 Az oktatási rendszerek strukturális változása az ezredfordulón, a felsőoktatás mint gazdaságfejlesztő és kultúra Milyen tényezők esetén lehet sikeres a felsőoktatás? Minőség kontra mennyiség problematika kezelése: Az elit kutatóegyetem az egyik sikeres modell (kiemelt állami megrendeléssel) Az új típusú szolgáltató intézmény (egyetem, főiskola). Nem csak oktat, kutat, hanem termeli és eladja a tudást. A két sikeres típus közös vonásai: piaci szemlélet, gazdasági sikeresség, ebből adódó valódi autonómia, amely nemcsak az állam, hanem a piac felől érkező nyomásnak is ellen tud állni. A korszerű intézményi struktúra egyesíti az akadémiai szabadságot a cégszerű működéssel.

4 Az európai felsőoktatás és a magánszektor funkciója A magánszektor teljesség igénye nélkül ( Dánia, Svédország, Málta, Luxembourg) kiépült az elmúlt két évtizedben A kontinentális típusú (közszféra-centrikus) államokban, mint Németország, Ausztria, Svájc is jelentős Egyes országokban civilizációs konfliktusok forrása ( Írország, Egyesült Királyság), mivel az ázsiai bevándorlás és féllegális foglalkoztatás eszköze, eltűnik a hallgató a szektorból Kelet-Európában latin-amerikanizálódott ( 500 fölé ment az intézményszám) a felsőoktatás ( Ukrajna, Románia, Lengyelország) Görögország, nincs hazai magánszektor- súlyos strukturális válságban az állami is (csak amerikai fiókegyetemek) Számos országban külön akkreditációs eljárás része, kialakult a magánszektor kezelés hatékony kultúrája Portugália, Spanyolország, Egyesült Királyság globalizálódott – hatalmas volt gyarmati, nemzetközösségi felsőoktatás hálózatok Általában a 10 % hallgatói részesedése, van ahol 30 % (Lengyelo.) Funkciója: A világvárosok nemzetközi szerepköre megteremtése Az európai középvárosok világgazdasági integráltsága segítése A gyorsan változó üzleti környezetre való gyors reagálás

5 Az intézmény szintű kompetencia alapú program kialakításának szükségessége 1.Nem alapvetően fontos az, hogy mit tud a hallgató amikor a felsőoktatásba kerül, hanem azt kell tudnunk, hogy mit kell elsajátítatni a diákokkal a diploma megszerzéséig, hogy az egyszerre meg tudjon felelni a munkaerő-piaci igényeknek és az értelmiségi szerepvállalás feltételeinek. 2.Kiindulási bázis: Az EU országainak munkaerő-piaci tapasztalataiból leszűrt általános kompetencia lista és az egyes professziókhoz tartozó tartalom Legfontosabb elemek: szakmai professzió ismeretanyaga, tudás, autonómia és felelősség, önképzési tanulási kompetencia, kommunikációs kompetencia, szakmai foglalkoztatási kompetencia Hazai probléma: A felsőoktatási KKK-k nem feltétlen a fenti logika szerint készültek, a többi alrendszerhez tartozó szabályozás OKJ, stb., nem összehangolt jelenleg a felsőoktatással.( a felsőoktatási programok nem modulárisak) képességek,

6 KJF pedagógiai modellje Elfogadva 2008. október 22-i szenátusi ülésen Határozat száma: SZE 587/3.1/2008.(X.22.) Az oktatókra vonatkozó alapelvek Az oktatás a képzési szintnek megfelelően kvalifikált, az akkreditációs követelményeket teljesítő, a gyakorlatban is kiemelkedő, hazai és nemzetközi, főállású és vendégoktatók közreműködésével valósul meg. A KJF oktatói az oktatás-kutatás-gyakorlat integrálását a képzési szint igényeinek megfelelően valósítják meg. A KJF rendszeres módszertani továbbképzést biztosít, és ösztönzi az önképzést (a hagyományos és a távoktatási módszerek összekapcsolásával). Az oktatók közreműködése, tevékenységének eredményessége az oktatói portfólió (oktatás, kutatás, adminisztráció, szakmai módszertan, az oktatóval való elégedettség, a KJF szakmai hírnevéhez és eredményességéhez való hozzájárulás) minősítése alapján történik.

7 A hallgatókra vonatkozó alapelvek Az oktatás során a hallgató és az oktató tevékenységükben egymás egyenrangú partnerei. Az oktatás során a hallgató személyiségi jogai nem sérülhetnek. Az oktatás feladata az ismeretek átadásán túl a hallgatók pozitív személyiségjegyének kibontakoztatása. A hallgató felelős saját tanulásáért, szakmai fejlődéséért, ami önálló hallgatói tevékenységet és annak támogatását igényli. A hallgató munkáját, teljesítményét a képzés egész folyamatára kiterjedő hallgatói portfólió (elektronikus és hagyományos) dokumentálja. A hallgatók szakmai professzionális ismereteit, képességeit komplex gyakorlati program segítségével fejlesztjük. A hallgatók elhelyezkedését tehetséggondozási, specializációs és a nemzetközi prog­ra­mok lehetőség szerinti kihasználásával segítjük. Az értelmiségi szerepkörökre való felkészítést (szakmai, kulturális, sport), önkéntes segítő, aktív állampolgársági programokba való bevonás révén ösztönözzük.

8 A képzés nemzetköziesítésére vonatkozó alapelvek A Kodolányi János Főiskola szerves részét képezi az európai mobilitási rendszernek. Cél, hogy az egységes európai felsőoktatási térségen túl a világ felsőoktatási piacán is sikeres szerepet töltsön be. A külföldi hallgatók esetében is a KJF kiválósági pedagógiai módszertani alapelvei érvényesek. Az oktatók mobilitása, a vendégprofesszorok meghívása a KJF képzési szükségleteinek megfelelően a képzési kompetenciák erősítése érdekében történik. A KJF által felajánlott programok, szakok, modulok, tantárgyak, egyéb szolgáltatási programok tartalmában és megvalósításában az európai és nemzetközi szakmai minőségbiztosítási alapelvek érvényesülnek. A nemzeti felsőoktatás nem nélkülözheti a nemzetközi minőségi dimenziókat!

9 Minőség: vezetés-, oktatásminőség, szolgáltatásminőség, szervezeti kultúra minőség Önálló allokációs egységek (5) Három éves operatív terv mentén történő működés VIR A minőségorientált és költséghatékony működéshez szükséges szabályozók az SZMSZ- en túl -Vállalati típusú költségvetés -Státuszkatalógus: Az éves költségvetés melléklete -Oktatói, tanári, kutatói, minőségorientált foglalkoztatási követelményrendszer -Teljesítményközpontú vezetői felelősségrendszer -Oktatói, tanári, dolgozói minősítési rendszer Tanulság: A két szervezeti modell közötti költségkülönbség 1 milliárd Ft kiadási oldalon. A költséghatékonyság radikálisan javult. Az oktatási és kutatási minőség markánsan emelkedett. A lemorzsolódás 28%- ról 3 %- ra esett. Az elhelyezkedési mutató a végzettek esetében 68%- ról 82.6- 90% közé emelkedett. Az oktatói fluktuáció 3% alá csökkent. 2014. szeptemberétől bevezethetővé vált az egész intézményre érvényes, egységes Felsőoktatási Képzési Modell, a PIQ & Lead modell.

10 Az alkalmassági nézőpont a felsőoktatási képzésekben Alkalmasság: az egyén kapacitásainak fejlesztése annak érdekében, hogy olyan életpályát valósítson meg, amelyet magasra értékel, képes legyen megfelelő egészséges állapotot, értékes és támogató kapcsolatokat kialakítani a jó élet érdekében – Autonóm személyiséggé válás, – Választási lehetőségek kialakítása, hogy milyen életet éljenek hallgatóként és később, – Egészséges életvitel és életmód kialakítás – Demokratikus személyiséggé fejlesztés – Innovatív munkaerővé fejlesztés – Professzionális személyisségé válás

11 Az alkalmassági nézőpont és a kompetenciák Kompetenciák: humán tőke nézőpont – foglalkoztatás centrikus Alkalmasság: – szakmai szerepekre való felkészítés, – Életpályára orientáció, alkalmassá tétel – Állóképesség fejlesztés – Stressz menedzsment – A megfelelő életszínvonal kialakítása képessége

12 Magyar képesítési keretrendszer Általános kompetenciák: autonóm személyiség Tudományterületi kompetenciák: bölcsész, társadalomtudós, közgazdász identitás Szakmai identitás hiányzik Professzió nézőpont hiánya: – Státus, jövedelem, viselkedés nem kiforrott

13 A kiválóság modellek közvetítette professzionalizáció Professzió központúság: – folyamatmenedzsment orientáltság vagy – fejlesztés orientált szerepkörök Fenntarthatóságban otthon van Minőségtudatos viselkedés – minőségi szaktudás – kiemelt bérek Innováció- kreatívitás és eredetiség a munkavégzésben Vállalkozás tudatosság, vezetési képesség Teljesítményközpontú munkavégzés, értékelés Fejlesztésre való alkalmasság

14 KJF javasolt modell MKKR – általános kompetenciák MKKR- tudományterületi kompetenciák KJF hozzáadás: szakterület szolgáltatásközpontú professzió felfogása PIQ & LEAD kiválósági alkalmasság Specializáció: - a generalista nézőponttal szemben legalább egy specializációra alkalmasság Tehetséggondozás: kutatás, folyamat, fejlesztés, nemzetközi orientáció

15 A feladataink Alapszintű alkalmasság az életpálya modellre kialakítva Professzió modellek megrajzolása Alkalmassági keretrendszer MKKR kompetenciák Professzió –alkalmasság PIQ & Lead Specializáció és tehetség Tantervek a megfelelő szintre Professzió Tudományterület Szakmai Specializációs és tehetség modulok

16 Specializáció és tehetséggondozás Általános Szaki Tudományterületi és tudományági

17 Specializáció, tehetséggondozás: szakmakutatás, professzió, értékelés Általános: MKK általános, PIQ&Lead: vállalkozás, vezetés, minőség, innováció, fejlesztés Szaki: professzióelmélet, szakmai gyakorlat és etika, szakmai identitás, szakmai szerepek Tudományterületi: rendszertani, szaknyelvi, szakmódszertani, idegen nyelvi, szakterületi munkavállalói

18 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Kompetenciafejlesztő jól-léti pedagógiai modell bevezetése a Kodolányi János Főiskolán."

Hasonló előadás


Google Hirdetések