Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A „soft law” hatása az oktatás és képzés szabályozására az európai integráció tükrében dr. Várnagy Péter egyetemi docens PTE FEEK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A „soft law” hatása az oktatás és képzés szabályozására az európai integráció tükrében dr. Várnagy Péter egyetemi docens PTE FEEK."— Előadás másolata:

1 A „soft law” hatása az oktatás és képzés szabályozására az európai integráció tükrében dr. Várnagy Péter egyetemi docens PTE FEEK

2 Feltételezéseim Az oktatáshoz és a képzéshez való hozzáférés jogának minél szélesebb körben történő érvényesülése erősíti az aktív és felelős állampolgárságot; soft law, mint jogi eszköz elősegítheti az aktív állampolgársághoz szükséges ismeretek elsajátítását, készségek fejlesztését.

3 tanuláshoz való jog emberi jogok között érvényesítendő; kiterjed a szakmai képzésre, a felnőttképzés valamennyi területére, és az iskolán kívüli művelődési, ismeretszerzési lehetőségek igénybevételére is.

4 Soft law vélemények, ajánlások, állásfoglalások. nyilatkozatok, közösségi programok és akciók, politikai dokumentumok.

5 A puha jogfőbb jellemzői nem ró jogi kötelezettséget a címzettre tagállamban végbemenő fejlődés értékelését fogalmazhatja meg felszólíthat egy bizonyos viselkedésre elsősorban politikai és erkölcsi jelentősége van

6 A cselekvési programok CÉLJA  szerződésekben lefektetett jogalkotási programokat és általános célkitűzéseket átültessék a gyakorlatba.

7 Soft law A puha jog valójában nem kötelező erejű jogszabály, de létrejötte a nemzetközi jogi normák alkotásával azonos, jogilag szabályozott folyamat, következésképpen több szempontból a jogi normához hasonlóan viselkedik. Közvetve fejti ki befolyásoló tevékenységét.

8 Szubszidiaritás Az Unió csak akkor jogosult cselekedni, ha olyan kérdés kerül előtérbe, amelyből kitűnik, a tagállamok a saját kezdeményezéseikből nem vagy nem eléggé hatékonyan tevékenykednek.

9 LLL stratégia alapelvei Figyelembe veszi demokratikus alapelveket és az emberi jogokat (össztársadalmi érdek) Eleget tesz a gazdaság és a munkaerőpiac követelményei (egyéni érdek)

10 A felnőtt lakosság részvételének aránya az oktatásban 2007-ben (%) (forrás:Eurostat, Adult Education Survey)

11 Nem formális tanulás Jellemzően a versenyszférában pl. munkahelyen vállalkozásban Kevésbé jellemző pl. civil szervezetek szakszervezetek politikai pártok egyházak

12 Lifelong Learning és Lifewide Learning

13 Európai Képzési Alapítvány Tanácsadói Fórum – alapkészségek besorolása Állampolgári készségek Tudjunk beilleszkedni közösségekbe, tartsuk tiszteletben az emberi jogokat. Legyünk képesek jogaink és kötelességeink gyakorlására, legyünk tudatában ezeknek. Legyen számunkra alapvető a közösség életében való részvétel (participáció). Vegyünk részt döntéshozatali folyamatokban (pl. választások, lakossági fórumok, népszavazások stb.), a közösség érdekében végzett munkában (a játszótér felújítása, szemétszedés, karitatív munka stb.)

14 Kutatási kezdeményezés – embrionális állapotban MOBILITÁS Európai Képzési Iroda -„Fiatalok Emberi Jogi Nevelése nem formális pedagógia módszerekkel” c. program „FOKA” munkacsoport – emberi jogi „hőmérő” tesztelése

15 Kérdőív Jogok ismerete, fontossága Mások megsegítése, jogok megvédése Esélyegyenlőség megteremtésére törekvés Társadalmi problémák kezelése Vélemény a társadalmat foglalkoztató kérdésekről

16 Az alábbiakban Az Emberi jogok egyetemes nyilatkozatából idézünk. Kérem, jelölje, mennyire ismeri az adott cikkelyhez tartozó jogokat, illetve mennyire tartja azokat fontosnak! IsmeremJog Fontosnak tartom 1 2 3 4 5 6 A békés célú gyülekezés és egyesülés szabadsága 1 2 3 4 5 6 Az ország ügyeinek intézésében való részvétel és a szabad választás joga 1 2 3 4 5 6 Az oktatáshoz való jog 1 2 3 4 5 6

17 A békés célú gyülekezés és egyesülés szabadsága (1)

18 Az ország ügyeinek intézésében való részvétel és a szabad választás joga (2)

19 Az oktatáshoz való jog (3)

20 Összegző tábla

21 18 éves diákok

22 Konklúzió az oktatáshoz és a képzéshez való hozzáférés jogának minél szélesebb körben történő érvényesülése erősíti az aktív és felelős állampolgárságot soft law, mint jogi eszköz elősegíti az aktív állampolgársághoz szükséges ismeretek elsajátítását, készségek fejlesztését + az aktív állampolgársághoz szükséges ismeretek, készségeket nem kellő mértékben sajátítjuk el a formális tanulás keretei között, ezért a hatékony nem formális tanulás erősítése az aktív állampolgársághoz szükséges ismeretek elsajátításában, készségek fejlesztésében kiemelkedően fontos.

23


Letölteni ppt "A „soft law” hatása az oktatás és képzés szabályozására az európai integráció tükrében dr. Várnagy Péter egyetemi docens PTE FEEK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések