Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Social Europe Beruházások a gyermekek érdekében Európai szakpolitiai keretek és prioritások 2014. október 13. Husz Dóra Európai Bizottság Foglalkoztatásért,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Social Europe Beruházások a gyermekek érdekében Európai szakpolitiai keretek és prioritások 2014. október 13. Husz Dóra Európai Bizottság Foglalkoztatásért,"— Előadás másolata:

1 Social Europe Beruházások a gyermekek érdekében Európai szakpolitiai keretek és prioritások 2014. október 13. Husz Dóra Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Szociális Ügyekért és a Társadalmi Befogadásért Felelős Főigazgatósága

2 Social Europe Tartalom 1.A kontextus: Miért foglalkozunk a gyerekekkel? 2.EU szakpolitikai keretek és prioritások Szociális Beruházási Csomag – Ajánlás (Beruházások a gyermekek érdekében) EU keretrendszer a nemzeti romaintegrációs stratégiához – Tanácsi Ajánlás EU stratégia a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség megteremtéséhez Európa 2020 – ország-ajánlások a gyerekek érdekében

3 Social Europe Miért foglalkozunk a gyerekekkel? A gyermekek jogainak védelme az Európai Unióról szóló szerződésben szereplő célkitűzés (3. cikk) A megélhetési problémákkal küzdő felnőttek 2/3-a hasonló helyzetben volt már gyerekkorában is (Eurostat, 2013. december) A gyerekeket különösen súlyosan érintette a válság A kisgyermekkorra fókuszáló szakpolitikák nagyon költséghatékonyak 1. K ONTEXTUS

4 Social Europe A szegénység és a társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett gyerekek (0-17 éves korosztály) számarányának alakulása 2008 és 2012 között 1. K ONTEXTUS

5 Social Europe Kisgyerekkori szolgáltatások: hároméves kor alatt nagyon alacsony a hozzáférés  A három év alatti gyerekek bölcsődei vagy más formális ellátásban való részesülésének százaléka, 2010-2011 1. K ONTEXTUS

6 Social Europe A korai beavatkozás és megelőzés helyzete Source: Heckman (2008) 1. K ONTEXTUS

7 Social Europe  A három év alattiakat célzó kisgyerekkori fejlesztéseknek a legmagasabb a megtérülése 1. K ONTEXTUS

8 Social Europe Különböző bontásokban a 0-2 éves gyerekeknek szóló formális szolgáltatások használata Erős társadalmi különbségek a kisgyerekkori szolgáltatások használatában 1. K ONTEXTUS

9 Social Europe Minél hozzáférhetőbbek a kisgyerekkori oktatási és nevelési szolgáltatások, annál magasabb a nők foglalkoztatási rátája 0-3 éves gyerekek formális szolgáltatásokban való részvétele és a 20-49 éves, kisgyermeket nevelő nők foglalkoztatási rátája 1. K ONTEXTUS

10 Social Europe A minőségi kisgyerekkori oktatás és nevelés többszörös haszna ( a hátrányos helyzetből való kitöréshez minél korábbi beavatkozás szükséges) Alapvető faktor a szülők munkaerő-piaci részvételében: A kisgyerekkori szolgáltatások igénybevétele és a nők foglalkoztatási rátája erősen összefügg Alapvető faktor a gyerekszegénység leküzdésében: A megfizethető gyerekkori szolgáltatásokhoz való hozzáférés hiánya különösen az alacsonyabb bevételű családok munkaképességét csökkenti A minőségi kisgyerekkori oktatási és nevelési szolgáltatásoknak különösen nagy hatásuk van a hátrányos helyzetű gyerekek fejlődésére  1. K ONTEXTUS

11 Social Europe Szakpolitikai keretek és prioritások a társadalmi befogadás terén A Szociális Beruházási Csomag prioritása (2013. február) Bizottsági Ajánlás: Beruházások a gyermekek érdekében – A hátrányos helyzetből való kitörés A Nemzeti Romaintegrációs Stratégiák Európai Keretrendszerének prioritása A tanács ajánlása a romák integrációját célzó hatékony tagállami intézkedésekről (2013. december 9.) A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség biztosításáról szóló EU stratégia 2010-2015 prioritása Gyerekekkel kapcsolatos szolgáltatások (A barcelonai célok teljesítéséről szóló előrehaladási jelentés, 2013. június) Európa 2020 prioritása (befogadó növekedés) Ország-ajánlások a gyerekek érdekében történő beruházásokról 2. EU SZAKPOLITIKAI KERETEK

12 Social Europe Gyerekbarát Szociális Beruházási Csomag (2013. február) Szociális beruházások a növekedés és a kohézió szolgálatában – beleértve az ESZA 2014-2020-as végrehajtását is Beruházások a gyerekek érdekében – A hátrányos helyzetből való kitörés (Ajánlás) Közös vízió a szakpolitikai reformok megerősítésére Irányelvek és indikátorok az előrehaladás mérésére 2. EU SZAKPOLITIKAI KERETEK GYEREKÜGYI AJÁNLÁS

13 Social Europe Horizontális alapelvek A gyermekek jogain alapuló megközelítés A gyerekek és a családok érdekében történő beruházások fenntartása, a leghátrányosabb helyzetűek esetében a válság és reformok negatív hatásainak mérséklése Kiemelt figyelem a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekre Az átfogó és a célzott megközelítések közötti egyensúly fenntartása 2. EU SZAKPOLITIKAI KERETEK GYEREKÜGYI AJÁNLÁS

14 Social Europe I. pillér: Megfelelő forrásokhoz való hozzáférés A szülők munkaerőpiachoz való hozzáférésének elősegítése Fontos, hogy a befektetett munka megtérüljön Fokozni kell a koragyermekkori neveléshez és gondozáshoz való hozzáférés lehetőségét Extra támogatás (egyéni támogatás, különösen az egyedülálló szülők és a második keresők számára) Megfelelő jövedelemtámogatások biztosítása Gyermekek szükségleteihez szabott összehangolt jövedelemtámogatások, ellátások, juttatások Ne járjanak a kedvezményezett megbélyegzésével, ne jelentsenek visszatartó tényezőt a munkaerőpiactól A támogatások a különböző jövedelmi helyzetű családok között megfelelő módon kerüljenek elosztásra GYEREKÜGYI AJÁNLÁS 2. EU SZAKPOLITIKAI KERETEK

15 Social Europe II. pillér: Minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés A gyerekek fejlődése szempontjából alapvető jelentőségű minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása: A koragyermekkori nevelés és gondozás elérhetővé tétele (főleg 3 éves kor alatt) Az iskolai szegregáció felszámolása Egészségügyi ellátás, lakás- és életkörülmények, szociális szolgáltatások (alternatív gondozás, családtámogatás) III. pillér: A gyermekek számára jogaik gyakorlásának biztosítása A gyermekek részvételének támogatása Az iskolán kívüli tevékenységekben az életüket befolyásoló döntések meghozatalában GYEREKÜGYI AJÁNLÁS 2. EU SZAKPOLITIKAI KERETEK

16 Social Europe A koragyermekkori nevelés és gondozás elérhetőbbé, befogadóbbá tétele Külön figyelem irányuljon a 3 év alatti gyerekekre Figyelemfelhívás a minőségi kisgyerekkori nevelés és gondozás pozitív hatásaira Az alacsony bevételű családok számára a költségek csökkentése Kapacitásnövelés A minőség javítása Egymáshoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése GYEREKÜGYI AJÁNLÁS 2. EU SZAKPOLITIKAI KERETEK

17 Social Europe Oktatási prioritások (a Nemzeti Romaintegrációs Stratégiák bizottsági értékelése alapján): Szegregáció elleni küzdelem, korai iskolaelhagyás elleni küzdelem, a közoktatás befogadóbbá tétele; a roma lakosság oktatási eredményességét célzó pozitív akciók fenntartása és megerősítése (2014) Az iskolai szegregáció és a roma tanulók speciális nevelési igényű tanulók számára fenntartott iskolákban való indokolatlan elhelyezésének megszüntetése; a kisgyerekkori oktatásban és nevelésben való részvétel erősítése; a tanárképzés és az iskolai mediáció fejlesztése; a szülők érdeklődésének ráirányítása az oktatás fontosságára (2012) A Nemzeti Romaintegrációs Stratégiák Európai Keretrendszere 2020-ig ROMA INTEGRÁCIÓ 2. EU SZAKPOLITIKAI KERETEK

18 Social Europe Intézkedések a minőségi oktatáshoz való hozzáférés érdekében: Az iskolai szegregáció teljes megszüntetése; a roma tanulók speciális nevelési igényű tanulók számára fenntartott iskolákban való indokolatlan elhelyezésének megszüntetése A korai iskolaelhagyás csökkentése az oktatás minden szintjén A kisgyerekkori fejlesztések minőségének és hozzáférésnek javítása A tanulók egyéni szükségleteinek kezelése a családokkal együttműködve Befogadó és személyre szabott tanítási és tanulási módszertanok alkalmazása, tanulási segítség nyújtása a nehézségekkel küzdő tanulóknak, intézkedések az írástudatlanság felszámolására, tanórán kívüli programokban való részvétel támogatása ; A nagyobb szülői részvétel elősegítése, a tanárképzés fejlesztése Tanácsi ajánlás a romák integrációját célzó hatékony tagállami intézkedésekről 2. EU SZAKPOLITIKAI KERETEK ROMA INTEGRÁCIÓ

19 Social Europe Ország-ajánlások a gyermekek érdekében Európa 2020 Szakpolitikai terület Ajánlásban részesült országok Jövedelmek támogatása BG, ES, HU, IE, IT, LV, PT, RO, UK A támogatás ereményessége, hatékonysága BG, EE, ES, FI, HR, LV, RO Koragyermekkori fejlesztések / gyerekügyi szolgáltatások (hozzáférés, minőség) AT, CZ, DE, EE, IE, IT, PL, RO, SK, UK Befogadó oktatás AT, BE, BG, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, HU, HR, IT, MT, PT, RO, SE, SK, PL Korai iskolaelhagyás Megfizethető élet- és lakáskörülmények NL, SE, UK Anyagi ellenösztönzők AT, BE, DE, EE, FR, IE, IT, LU, NL Összeegyeztethetőség MT, PL Fiatalok aktivitása BE, BG, DK, ES, FI, FR, HU, HR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SE,SK, SI, UK Egészségi állapot BG, ES, LV, RO Roma integráció BG, CZ, HU, RO, SK 2. EU SZAKPOLITIKAI KERETEK

20 Social Europe Az ESZA és az ERFA tervezése során a hangsúlyosan megjelenítendő területek: A családi hátrányokkal küzdő, elsősorban 0-3 év közötti gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférését megakadályozó tényezők felszámolása Hangsúly a képzett munkaerőn és az anyagi elérhetőségen Az „elérhetetlen, távoli” városi és vidéki területeken történő beruházások A szociális innováció és a szakpolitikai programok kipróbálásának támogatása Átfogó egyesített szolgáltatások fejlesztése 2. EU SZAKPOLITIKAI KERETEK

21 Social Europe Köszönöm figyelmüket! Husz Dóra dora.husz@ec.europa.eu


Letölteni ppt "Social Europe Beruházások a gyermekek érdekében Európai szakpolitiai keretek és prioritások 2014. október 13. Husz Dóra Európai Bizottság Foglalkoztatásért,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések