Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hogyan segíthet a rendszer?. Szociálpolitikai alapelvek  Abszolút és relatív biztonság  Megelőzés és utólagos korrekció  Integráció és szegregáció.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hogyan segíthet a rendszer?. Szociálpolitikai alapelvek  Abszolút és relatív biztonság  Megelőzés és utólagos korrekció  Integráció és szegregáció."— Előadás másolata:

1 Hogyan segíthet a rendszer?

2 Szociálpolitikai alapelvek  Abszolút és relatív biztonság  Megelőzés és utólagos korrekció  Integráció és szegregáció  A támogatás odaítélése: Normativitás - Diszkrecionalitás  Univerzalitás és szelektivitás  Szubszidiaritás  A kevésbé választhatóság elve

3

4 Gyermek- jóléti alap- ellátások Gyermek- jóléti szolgáltatás Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsőde Házi gyermek- felü- gyelet Családi napközi Alternatív napközbeni ellátás Gyermekek átmeneti gondozása Helyettes szülői ellátás Gyermekek átmeneti otthona Családok átmeneti otthona

5 Gyermekvédelmi szakellátás Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Otthont nyújtó ellátások Nevelőszülő Hivatásos nevelőszülő Speciális hivatásos nevelőszülő Gyermekotthon Speciális gyermekotthon Különleges gyermekotthon Lakásotthon Utógondozó otthon

6 2.Gyermekvédelmi gondoskodás ( hatósági intézkedések)  Védelembe vétel  Ideiglenes hatályú elhelyezés  Családba fogadás  Átmeneti nevelésbe vétel  Tartós nevelésbe vétel  Utógondozás  Utógondozói ellátás Hatóságok Önkormányzat képviselő testülete Jegyző Városi, megyei gyámhivatal

7 A jelzőrendszer

8 Személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók Menekülteket befogadó állomás Társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok Áldozatsegítés és kárenyhítés szervezetei Egészségügyi szolgáltatók Közoktatási intézmények, Nevelési Tanácsadó Rendőrség, ügyészség, bíróság Pártfogó felügyelői szolgálat A gyermekvédelmi jelzőrendszer Gyermekjogi képviselő

9 A rendszer működésének alapelvei  Kooperáció, együttműködés  Közös szakmai nyelv  Az együttműködés nehézségei – gyermekvédelmi igazgatási bírság!!!

10 Egészségügyi szolgáltatók  Védőnő  Háziorvos, gyermekorvos  Közoktatási intézmény orvosa

11 Személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók - Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat/központ 1. Gyermek nevelésének elősegítése: 1. Támogatásokról való tájékoztatás 2. Tanácsadás, információadás 3. Várandós anya segítése 4. Szabadidős program 5. Hivatalos ügyek intézése 2. Veszélyeztetettség megelőzése: 1. Jelzőrendszer működtetése, együttműködés 2. Tájékoztatás 3. Okok feltárása, megoldási javaslatok

12 3. Veszélyeztetettség megszüntetése: 1. Családgondozás 2. Konfliktusmegoldásban segítésg 3. Hatósági beavatkozás kezdeményezése 4. Javaslatkészítés a gyermek családjából történő kiemelésre 4. Visszahelyezés elősegítése - utógondozás

13 Központok ú j feladatai  utcai és lakótelepi szociális munka,  kapcsolattartási ügyelet,  kórházi szociális munka,  készenléti szolgálat.

14 Rendőrség, bíróság, ügyészség  A gyermek mint áldozat  A gyermek mint elkövető  Prevenciós munka – a bűnmeg- előzési feladat- rendszer

15 Közoktatási intézmények - Nevelési tanácsadó  nevelési, pszichológiai tanácsadás  viselkedészavarokkal, beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek problémáinak feltárása

16 Gyermekvédelem a közoktatási intézményekben  A pedagógiai program része iskola megelőzésfeltárásinformációközvetítésfejlesztés

17 Az iskola gyermekvédelmi feladatai DE KI SZÁMÍT HÁTRÁNYOS HELYZETŰNEK? RENDEZETLEN FOGALMAK AZ ISKOLAI GYV-BEN

18

19 A gyermekvédelmi felelős kapcsolatrendszere iskolán belül Iskolán belülTanárok Ofők, szaktanárok Specis feladatokat ellátók Fejlesztő ped.DÖK tanár Szabadidő- szervező … stb. KönyvtárosVezetők Kiszolgáló személyzet Büfés, takarítónők, portás stb. Egyéb szakemberek Pszichológus Egészségügyi szolgáltatók Iskolaorvos, védőnő Hol vagyok én? Ki mit csinál???

20 A gyermekvédelmi felelős kapcsolatrendszere iskolán kívül Iskolán kívülHatóságok Rendőrség, bíróság, ügyészség Jegyző, gyámhivatal Szülők Civil szervezetek Személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók CsaládsegítőGyejó Gyermekjogi képviselő Szakellátás intézményei Hol vagyok én? Ki mit csinál??? Tudunk- e egymásról? Tudunk- e egymással együttműködni?

21 Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős  segít;  tájékoztat; faliújság!  családlátogatás;  felzárkóztatás biztosítása;  rendszeres óralátogatások;  Ha szükséges, az intézmény vezetője értesíti a Gyermekjóléti Szolgálatot;  Esetmegbeszélésen való részvétel;  Támogatások szükségességét jelzi;  Prevenciós programok kidolgozása, segítése, szervezése  Felmérés az iskola gyv-i állapotáról – statisztika!!!  Gyakran ő a drogkoordinátor.

22 Dilemmáink…  Mi az iskola feladata a gyermekvédelem területén?  Felkészült- e a pedagógus?  Ki legyen a gyermekvédelmi felelős?  Mikor jelezzek?  Hogyan dokumentáljak?

23 ADATVÉDELEM? KOMPETENCIÁK?

24 „Annyira tehetetlennek érzem magamat, egyszerűen elfogytak az eszközeim. Próbáltam szép szóval, kedvesen, igyekeztem szigorúbban, tiltással reagálni a problémára, de mintha lepattant volna róluk. Folyamatosan azt hallgattam, hogy nekem nincs jogom ehhez és ahhoz. Rendszeresen jönnek a jelzések az igazgató felé a panaszok, hogy megsértettük a gyermek jogait, de én csak a többiek jogát akartam biztosítani. Egy gyerek tönkreteszi az agresszivitásával az egész osztály életét, most ki akkor a fontosabb? Az egyén vagy a csoport? Folyamatosan ezen dilemmázok. És senki sem segít ebben.”

25 A pedagógusok gyermekvédelmi kultúrája vagy kulturálatlansága?  Felkészült- e a pedagógus? Kompetens vagyok-e? Kompetens vagyok-e? Hogyan vegyem észre? Hogyan vegyem észre? Mit kell figyelnem? Mit kell figyelnem? Mikor jelezzek? Mikor jelezzek? Ki fog segíteni? Ki fog segíteni?  Fel akarom- e vállalni?

26 Kiből lesz a cserebogár?  Végzettség: szociális kontra pedagógus  Kötelező félállású státusz  Helye és helyzete az iskola szervezetében: gyvf. kontra pedagógusok?  Feladatok sokfélesége  Meddig tart az én feladatom?  Hogyan tudok együttműködni?  Miért nem veszik figyelembe véleményemet?  És én még mindig írok, írok…

27 Mikor jelezzek?  Köteles vagyok jelezni, ha a gyermek „veszélyeztetett helyzetben” van – DE MIKOR VAN?  Tipikus helyzetek: Magántanulói státusz iránti kérelem Magántanulói státusz iránti kérelem Iskolai mulasztások Iskolai mulasztások Szociális problémák Szociális problémák Diák deviáns viselkedése Diák deviáns viselkedése Szülők szenvedélybetegsége Szülők szenvedélybetegsége Gyermekbántalmazás Gyermekbántalmazás

28 És én még mindig írok…  Nincsen egységes adatlapok! – adott településektől függ  Elavult szakkifejezések használata – lásd hátrányos helyzet összegyűjtése kapcsán  Miért nincs esetnapló az iskolai gyermekvédelemben?  Hogyan rögzítjük az eseményeket?  Hogyan írjak pedagógiai véleményt?

29 Titoktartási kötelezettség? „A pedagógus, illetve a nevelő és oktató munkát segítő alkalmazott az óvoda vezetője, az iskola, kollégium igazgatója (vezetője) útján - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 17. §-ára is tekintettel - köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha megítélése szerint a gyermek, a kiskorú tanuló - más vagy saját magatartása miatt - súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került. Ebben a helyzetben az adattovábbításhoz az érintett, illetve az adattal kapcsolatosan egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges.” (Közoktatási törvény, 2. számú melléklet)

30 Gyermekjogi képviselő  A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermek jogainak védelme  Segítségnyújtás a panaszok megfogalmazásában

31 Áldozatsegítő szolgálat  Bűncselekmények áldozatainak szóló segítségnyújtás  Ingyenes, gyors és szakszerű tájékoztatás – mindenkinek  Azonnali pénzügyi segély lehetősége  Állami kárenyhítés

32


Letölteni ppt "Hogyan segíthet a rendszer?. Szociálpolitikai alapelvek  Abszolút és relatív biztonság  Megelőzés és utólagos korrekció  Integráció és szegregáció."

Hasonló előadás


Google Hirdetések