Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Aktív állampolgárok a demokratikus tanuló társadalomban? A poszt-modern felsőoktatás dilemmája Dr. Németh Balázs Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Aktív állampolgárok a demokratikus tanuló társadalomban? A poszt-modern felsőoktatás dilemmája Dr. Németh Balázs Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és."— Előadás másolata:

1 Aktív állampolgárok a demokratikus tanuló társadalomban? A poszt-modern felsőoktatás dilemmája Dr. Németh Balázs Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar nemethb@feek.pte.hu Németh Balázs – OFI _Konferencia Budapest, 2009. június 5.

2 Az Európai Bizottság Fehér Könyve (1995) és a tanuló társadalom Cselekvési prioritások: A mobilitáshoz szükséges készségek fejlesztése; A szakképzés és a gyakorlati képzések fejlesztése; A kirekesztés elleni küzdelem (második esély); Három közösségi nyelv magas szintű ismerete; Az oktatási befektetések egyenrangú kezelése. Németh Balázs – OFI _Konferencia Budapest, 2009. június 5.

3 Jacques Delors-bizottság: Tanulás: rejtett kincs (UNESCO,1996) Kulcsüzenetei: Tanuljunk meg élni; Tanuljunk meg megismerni; Tanuljunk meg dolgozni; Tanuljunk meg másokkal együtt élni; Kulcsfogalmai: Versengés; Együttműködés; Szolidaritás. A tanulás folyamat! – Faure (1972) hatása Németh Balázs – OFI _Konferencia Budapest, 2009. június 5.

4 Definíciók Felnőttkori tanulás Aktív állampolgárság/cselekvő polgár Egész életen át tartó tanulás Felsőoktatási „lifelong learning” Németh Balázs – OFI _Konferencia Budapest, 2009. június 5.

5 Felnőttkori tanulás „A felnőttkori tanulás alapvető eleme az egész életen át tartó tanulásnak. A felnőttkori tanulásnak különböző definíciói léteznek. E közlemény esetében a fogalmat a következőképpen határozzuk meg: felnőttkori tanulás minden olyan tanulás, amelyben felnőttek az alapoktatás és -képzés befejezése után részt vesznek, függetlenül attól, meddig jutottak ebben a folyamatban (pl. a felsőoktatást is beleértve).” European Bizottság - Közlemény Felnőttkori tanulás: Tanulni sohasem késő Brussels, 2006. 10. 23. COM(2006) 614 final 3. old. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0614:FIN:HU:PDF Németh Balázs – OFI _Konferencia Budapest, 2009. június 5.

6 Felnőttkori tanulás Főbb kihívások (A felsőoktatást érinti*) Kulcsüzenetek (A felsőoktatás vállalható szerepe*) - Versenyképesség*- A részvételt akadályozó tényezők megszüntetése* - Demográfiai változások*- A felnőttkori tanulás minőségének biztosítása* - Társadalmi befogadás*- A tanulási eredmények elismerése és jóváhagyása* - Befektetés az idősebb népességbe és a bevándorlókba*(?) - Indikátorok/mutatók és referenciaértékek* Miért nincs szó az aktív Állampolgárságról? European Bizottság - Közlemény Felnőttkori tanulás: Tanulni sohasem késő Brussels, 2006. 10. 23. COM(2006) 614 final http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0614:FIN:HU:PDF Németh Balázs – OFI _Konferencia Budapest, 2009. június 5.

7 Felnőttkori tanulás – aktív állampolgárság „ Az aktív állampolgárság ügye az egész életen át tartó tanulás Memorandumának megjelenésekor került a figyelem középpontjába, de azóta – bár jelentőségét egyetemlegesen elismerték – mégis kevés történt annak fejlesztése érdekében a felnőttkori és egész életen át tartó tanulás terén. A felnőttkori tanulás nem lehet sikeres az aktív állampolgárságot fejlesztő felnőttkori tanulás átfogó azonosítása, integrációja és fejlesztése hiányában. Az aktív állampolgárság mérhető és érzékelhető haszna révén és indikátorainak alkalmazása által újabb előnyökre tehetünk szert.” European Association for the Education of Adults - EAEA Trends and Issues/Trendek és kérdések Brussels, 2006. 08. 11. 44-46. old. www.eaea.org/policy Németh Balázs – OFI _Konferencia Budapest, 2009. június 5.

8 Aktív állampolgárság Nincs elfogadott definíció; „Az aktív állampolgárság egy nyílt-végű folyamat” (H. Baert, 2003, 2006); Állampolgári nevelés - társadalmi ismeretek (citizenship education) és a kollektív/vegyes identitás építése (T. Jansen, 2003); A társadalmi, politikai és gazdasági tevékenységben való részvételre ösztönzés (UNESCO 1998, 2001); A tanuló város – tanuló régió modell része (Longworth, 2003, 2006); Ellentmondás fedezhető fel az állampolgárságot, mint státust erősítő foglalkoztatás és az aktív állampolgári szerep iránti vágy között (Jarvis, 2004) Szervezet- és közösségfejlesztés a felsőoktatás bevonásával (OECD, 2007; NIACE, 2008) Németh Balázs – OFI _Konferencia Budapest, 2009. június 5.

9 Aktív állampolgárság Tanulás az állampolgárságról (Learning about citizenship); - Tanulás az állampolgárságról, mint státusról Tanulás az állampolgári magatartáson/cselekvésen keresztül (Learning through citizenship); - Reflexiók az egyéni és társas állampolgársággal (individual and collective citizenship) kapcsolatos tapasztalatokról (gyakorlat) Tanulás az állampolgárságért (Learning for citizenship) - Aktív állampolgárság (Active citizenship) Johnston, R ( 2005.) A Framework for Developing Adult Learning for Active Citizenship In: Wildemeersch, D. – Stroobants, V. – Bron Jr., M. (eds.) Active Citizenship and Multiple Identities Peter Lang, Frankfurt am Main, 49. old. Németh Balázs – OFI _Konferencia Budapest, 2009. június 5.

10 Aktív állampolgárság Németh Balázs – OFI _Konferencia Budapest, 2009. június 5. Johnston, R ( 2005.) A Framework for Developing Adult Learning for Active Citizenship In: Wildemeersch, D. – Stroobants, V. – Bron Jr., M. (eds.) Active Citizenship and Multiple Identities Peter Lang, Frankfurt am Main, 62. old.

11 Aktív állampolgárság Németh Balázs – OFI _Konferencia Budapest, 2009. június 5. H. Baert: Reconstructing Active Citizenship. In: Schmidt-Lauff, S. (ed.) (2003) Adult Education and Lifelong Learning. Verlag Kovac, Berlin. 55-69. old. A jogokhoz (polgári, politikai, társadalmi) kötődő állampolgárság és a részvétel kapcsolata; Az aktív állampolgárság a jogaink tudatos gyakorlásáról és a státusok elfogadásáról szól; Kihívások: A demokratikus állampolgári szerepek újbóli definiálásának kényszere; a társadalmi felelősségvállalás veszélyei; Az egyéni szabadság és a kollektív érdek közötti egyensúly megteremtésének kényszere – A részvételt erősítő kompetenciák szerepe.

12 Aktív állampolgárság Németh Balázs – OFI _Konferencia Budapest, 2009. június 5. T. Jansen: Citizenship, Identities and Adult Education. In: Schmidt-Lauff, S. (ed.) (2003) Adult Education and Lifelong Learning. Verlag Kovac, Berlin. 43-55. old. „Az állampolgári nevelésnek olyan kompetenciákat kell fejlesztenie, melyek birtokában az egyének életét meghatározó kulturális kódok és szimbólumok „értelmezése” és „megbeszélése” lehetővé válik. A felnőttek állampolgári nevelésének három fő célkitűzése: - A nevelés feladata, hogy segítse a meghatározó kulturális kódok és szimbólumok kritikai hatásának érvényesülését a hatalom és a kultúra közötti kapcsolatok feltárása érdekében, tekintettel az érdek és tudás kapcsolatára; - A nevelés hozzájárulhat a kulturális perspektívák és kódok feltárásához, melyek különböző jelentésekbe, értékekbe, és látásmódokba ágyazódnak be (Alternatívák keresése, holisztikus jelentés); - A politikai tartalom humanizálása. Az információ kódjainak dekonstrukciója az állampolgárság tanulásához kapcsolódó személyes tapasztalatok felfedezése révén.”

13 Aktív állampolgárság Németh Balázs – OFI _Konferencia Budapest, 2009. június 5. „.. Az egész életen át tartó tanulás igazi célja a demokratikus állampolgárság annak felismerése alapján, hogy a demokratikus állampolgárság olyan tényezőktől függ, mint a hatékony gazdasági fejlődés, a társadalmunkban legkiszolgáltatottabbak iránti figyelem és a közös otthonunk lehetőségeit súroló ipari teljesítmény hatása. Az állampolgárság fogalma fontossá válik az egyén és közössége társadalmi, politikai, gazdasági tevékenységekhez való viszonyulásai kapcsán, mind helyi, mind globális értelmezésben.” Mumbai statement on Lifelong Learning, Active Citizenship and the Reform of Higher Education UNESCO, 1998 International Journal of Lifelong Education Vol 17.No. 6., 360. old.

14 Aktív állampolgárság Németh Balázs – OFI _Konferencia Budapest, 2009. június 5. The Cape Town Statement on Characteristic Elements of a Lifelong Learning Higher Education Institution. UNESCO, 2001. „Az egész életen át tartó tanulás célja lényegében a demokratikus állampolgárság,..… A demokratikus állampolgárság rámutat a nők és férfiak szerepére, mellyel saját életük minden területét ténylegesen maguk alakíthatják.”

15 Aktív állampolgárság Németh Balázs – OFI _Konferencia Budapest, 2009. június 5. N. Longworth (2006) Learning Cities, Learning Regions, Learning Communities. Kogan Page. London. 153. old. „Aktív állampolgárság a tanuló városban A sikeresen létrehozott konzultációs rendszer arra készteti a polgárokat, hogy többet tegyenek, minthogy ötleteikkel megjelenjenek, előálljanak…A sikeres tanuló városok és régiók egyik legfontosabb indikátora az, hogy polgáraik milyen mértékben vesznek részt az aktív állampolgárság programjaiban, melyek hozzájárulnak a közösségi élet, a tanulás és a társadalmi kohézió biztosításához.”

16 Aktív állampolgárság Németh Balázs – OFI _Konferencia Budapest, 2009. június 5. P. Jarvis (2004) Lifelong Learning and Active Citizenship in a Global Society. JACE, NIACE-Leicester. Vol 10., No1., 3-19. old. „Ugyanakkor, a mai társadalomban az állampolgársághoz vezető legfontosabb út a foglalkoztathatóság az Európai Bizottság szakpolitikai dokumentumai szerint, amely paradox módon, olyan életformára ösztönöz, mely alááshatja az aktív állampolgárságban való részvétel igényét.” „Az állampolgárság ma inkább felelősség, mint jog, tehát még mindig lényeges koncepcionális különbség van az állampolgárság és az aktív állampolgárság között – az első a jogokról, a második a felelősség gyakorlásáról szól, bár mindez nem feltétlenül a nemzeti szinten értelmezett állampolgárság keretében bukkan elő. Az aktív állampolgárságot már nem a terület, vagy a politikai/közéleti szerep biztosítja, hanem valamely érdekcsoporthoz való tartozás határozza meg, függetlenül attól, hogy az helyi, regionális, nemzeti, vagy akár nemzetközi k eretek között működik.” (12. old)

17 Egész életen át tartó tanulás „Az egész életen át tartó tanulás tanulók, oktatók és szerteágazó tudások közötti interakciókról szól. Mint konstrukció, a tudás értelmezése és átadása az egyetemek és a legtöbb felsőoktatási intézmény legfontosabb célja, ezért az egész életen át tartó tanulás átfogó értelmezésének igénye arra késztet minket, hogy sokféle felfogást megvizsgáljunk.” „Az egész életen át tartó tanulás hozzájárul ahhoz,hogy megszabaduljunk berögzült nézetektől a hivatalos/tudományos ismeret és a valóban árnyalt, a helyi közösségek, kultúrák és viszonyok között megjelenő, a valóság által felkínált tudás összevetése által.” Németh Balázs – OFI _Konferencia Budapest, 2009. június 5. Mumbai statement on Lifelong Learning, Active Citizenship and the Reform of Higher Education UNESCO, 1998 International Journal of Lifelong Education Vol 17.No. 6., 361. old.

18 Egész életen át tartó tanulás „Az egész életen át tartó tanulást piaci tényezőnek is tekinthetjük, és értelmezhetjük úgy is szerepét, mint egy jól működő ellenőrzési mechanizmus.” ”A jelenség értéke attól függ, hogy az egész életen át tartó tanulás mely tényezőjét vizsgáljuk éppen, és hogy mely szempont az, amelyet érvényesítünk elemzésünk során. Az egész életen át tartó tanulás három piaci értéke: Az egész életen át tartó tanulás gazdasági megtérülése; Az egyéni tanulás oktatási értéke, mely a korábban szerzet ismeretek, tapasztalati tanulás akkreditációjában érvényesül; A készségek, kompetenciák, szakképesítések pénzben kifejezhető értéket képviselnek a munkaerőpiacon.” Németh Balázs – OFI _Konferencia Budapest, 2009. június 5. P. Jarvis (2007) Globalisation, Lifelong Learning and the Learning Society. Routledge Falmer, London. Vol. 2. 132.-134. old.

19 Egész életen át tartó tanulás Új oktatási rend A jövő stratégiájának öt tényezője: Az iskoláztatás újragondolása a tanuló társadalomban – Felsőoktatási LLL (?) A részvétel növelése a felnőttkori tanulásban – EiB közleményei (?) A munkahelynek, mint a tanulás egyik helyszínek a fejlesztése – HRD (?) Az aktív állampolgárság formálása a társadalmi tőkébe történő beruházás révén - Felsőoktatási LLL (?) A dolgok valódi jelentésének keresése - Felsőoktatási LLL(?) Németh Balázs – OFI _Konferencia Budapest, 2009. június 5. J. Field (2007) Lifelong Learning and the New Educational Order. Trentham Books, Stoke on Trent.148. old.

20 Felsőoktatási Lifelong Learning „Az egyetemi oktatók többségének tanári felfogását, a hallgatókhoz való viszonyát napjainkra áthatja egy olyan felfogás, melynek vezérlő elve a vevő- központú, „a megrendelő fizet” szemléletet képviselő felsőoktatás az új technológiák alkalmazására építve. Az új „instrumentalizmus” és „szakma- központúság” a menedzseri szemlélete a piaci-alapú oktatási felfogások megerősödéséhez vezetett, mely mára a kontrol és az ún. ‘image-menedzsment ‘eszközeit is beveti és ezzel a közvélemény érdeklődést is felkelti A teljesítményorientált felsőoktatás minderre úgy reagál, hogy a hallgatói létszám növelése és megtartására épülő minőségbiztosítás és kimeneti eredmény-indikátorokra tekintettel van(pl. publikációs index, kereskedelmi haszon, stb.), csakúgy mint a bemeneti indikátorokra, például a kutatási források. Ez az új, pénzügyi támogatók és fogyasztói megelégedettségre alapozó kimenet-orientált felfogás a hatékony tanítást és tanulást helyezte a posztmodern egyetem menedzsmentjének fókuszába és hozzájárult a felsőoktatás fokozott monitoringjához.” Németh Balázs – OFI _Konferencia Budapest, 2009. június 5. J. Blackmore (2001) Universities in crisis? Knowledge economies, emancipatory pedagogies, and the critical intellectual. Educational Theory, 51(3), 353-371. old.

21 A felsőoktatás/régió kapcsolódásának zárt modellje Németh Balázs – OFI _Konferencia Budapest, 2009. június 5. OECD IMHE-CERI (2007) Higher Education and Regions. Globally Competitive, Locally Engaged. OECD, Paris. Goddard and Chatterton (2003) alapján. 40. old. FelsőoktatásRégió Oktatás K+F Közösségi szolgálat Készségek Kultúra Közösség és Fenntarthatóság Innováció Aktív állampolgárság

22 Felsőoktatási Lifelong Learning? „ A felnőtt- és folyamatos, valamint közösségi oktatás egyetemi tanszékei mindig az akadémiai világ folyosóira szorultak, talán mert mindig is dinamikus, kreatív szemléletet képviseltek, de egyben sebezhetőek is voltak sokszor híján erős szövetségeseknek. Mégis az, hogy az akadémia világ civil misszióját vállalták fel és képviselték volt az, mely a kezdetektől minden másnál jobban megkülönböztette őket másoktól..” „Bizonyos értelemben, egyfajta ‘demokratikus intellektus’ formálásán munkálkodtak és megpróbáltak egyfajta kapcsolatot fenntartani az egyetem ideája és ‘a művelt közösség’ ideálja között.” „Ehhez képest ma némileg megmosolyogtató, hogy most néhányan megpróbálnak úgy tenni, mintha most kellene kitalálni a felsőoktatás úgynevezett ‘harmadik misszióját’, mert bizony a mai felsőoktatás menedzsment irodalom erre utal.” Németh Balázs – OFI _Konferencia Budapest, 2009. június 5. J. Crowther, I. Martin, M. Shaw: Re-inventing the Civic Tradition: In and Against the State of Higher Education. In: R.V. de Castro, A.V. Sancho, P. Guimaraes (eds.) (2006) Adult Education. New Routes in a New Landscape. University of Minho, Braga. 135-147. old.

23 A tanulás forradalma A tanulás kultúrájának építése; - Megerősítés, állampolgári részvétel, elkötelezettség/elfoglaltság Az informális felnőttkori tanuláshoz való hozzáférés növelése; - Az idősek és a hátrányos helyzetűek tanulásának támogatása; közösségi tanulások fejlesztése; az informális tanulás fejlesztése a munkahelyen. A technológia és média alkalmazásával történő tanulás átalakulása; - Készségfejlesztés az új technológiák alkalmazásához; új partnerségi formák ösztönzése Valósítsuk meg! Németh Balázs – OFI _Konferencia Budapest, 2009. június 5. Department for Innovation, Universities & Skills (2009) The Learning Revolution. www.dius.gov.uk

24


Letölteni ppt "Aktív állampolgárok a demokratikus tanuló társadalomban? A poszt-modern felsőoktatás dilemmája Dr. Németh Balázs Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és."

Hasonló előadás


Google Hirdetések