Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hogyan kell harangot önteni?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hogyan kell harangot önteni?"— Előadás másolata:

1 Hogyan kell harangot önteni?
„A harangöntést csak az vezetheti, aki ért hozzá” „Harangot nem lehet önteni apáink tapasztalata nélkül” „Ha a harang megkondul, és mindenki ujjong, akkor az, aki öntötte, lehetőleg az emberek szemétől távol zokogjon, amiért nem tökéletes a hangja, mivelhogy nincs tökéletes harang.”

2 Magyar Sporttudományi Társaság Sportinnovációs Szakbizottság
Hit és hitetlenség Györfi János MSTT Sportinnovációs Szakbizottságának elnöke „ Az elme önnön műhelye és önmagában a poklot mennyé, a mennyet pokollá teheti.” John Milton Hotel Aréna Budapest, szeptember 20.

3

4 Vereség indokok és néhány trend
Rendkívül gyakori - szakmai hiányosságok helyett - a győzelembe vetett hitet okolni a vereség okaként ( találat – Google), ugyanakkor ezen a területen nem sok tudatos lépés történt! A győzelmem kiharcolásához szükséges koncentráció sokszor hiányzik! Mentális képzés nem szerves része a hazai sportgyakorlatnak! Rendkívüli módon háttérbe szorult a nevelési munka a gyakorlatban! Miközben sokan nem hagyományos értelemben vett vallásos emberként határozzák meg magukat, ugyanakkor a sportolókkal való foglalkozás, a világnézeti kérdéseket magánügyként kezelve „poszt-ateista” képzés folyik! A korábbi sporthagyományokhoz képest rendkívül kevés támaszt kapnak a sportolók pl. világnézeti kérdéseikre! „Sikerélménykultúra” megalapozása helyett görcsös „sikerkultusz” és kudarckerülés jellemző!

5 Parmenidész (Παρμενίδης, Elea, kb. i. e. 540 – i. e. 460)
Doxa - Vélekedés útja v. a Látszat útja „vélekedés” – ez olyan ismeretet jelöl, amely nem észbeli bizonyosságra épül, hanem érzékszervi megismerésre, ezért nem bír az abszolút igazsággal, csak valószínűséggel Mindent meg kell tudnod: úgy a meggyőző igazság rendületlen szívét, mint a halandók látszatait, melyekben nincsen igaz bizalom. De azért csak ezt is megtanulod, hogy a látszóknak hogy kellett hitelesen lenniük, mindenek lévén mindeneken át. (B 1, 28–32)

6 Média virtuális világa Posztmodern világ és a Sport
"a posztmodern szavakról való lemondása a képek érdekében, az értelem helyettesítése érzelmi élményekkel, a tartalmasság helyett a szórakozásra irányuló vágy mind műfaji sajátosságok. A TV-néző alárendeli magát az összefüggések nélküli képeknek, külsőségeknek, a felszínnek - egyszóval a posztmodernnek. A posztmodern feloldja a valóság és a fantázia, a tények és az elképzelések közti különbséget. Ez lehetne a posztmodern mottója: "Élvezd a felszínt!"  Gene Veith (forrás: apologia.hu)

7 Tudás reformációja „A vallásos hit válsága az európai reneszánsz évtizedei során a hit reformációjához vezetett, a tudás mai válsága a posztmodern nézetrendszer fennállásának évtizedei során a tudás reformációjára vezet.” Ropolyi László: Az Internet természete, Typotex Kiadó, 2006

8 Hit, mint vírus? Gének, mémek és az élet értelme, Kalligram, Pozsony 2008. 169. p.
„Én azonban azt hiszem, ki kell jelentenünk, hogy a világon a legördögibb dolgok egyike a vallásos hit, amely a himlő vírusához hasonlatos, ám sokkal nehezebb felszámolni. A vallásos hit, minthogy hitről van szó, nem bizonyítékokon alapul, és ez bármely vallás legfőbb fogyatékossága.” Richard Dawkins

9 Goldman, Alvin I. : Mikor igazolt egy hit. In Forrai Gábor [szerk
Goldman, Alvin I.: Mikor igazolt egy hit? In Forrai Gábor [szerk.]: Mikor igazolt egy hit?, Osiris – Láthatatlan Kollégium Budapest, 2002, 109. o. „Ha S hit p-ben t időpontban megbízhatóan kognitív folyamat eredménye; és nincs olyan, S számára elérhető megbízható, vagy feltételesen megbízható kognitív folyamat, amelynek a ténylegesen felhasznált folyamatok melletti felhasználása azt eredményezte volna, hogy S nem hiszi p-t t-ben, akkor S hite p-ben igazolt t időpontban.” Köznapi értelemben a hit azt jelenti, hogy: • valaki elfogadja valaki vagy valami létezését; illetve • valaki kritika nélkül, hiszékeny módon elfogad valamit.

10 A szent antropológiája A homo religiosus eredete és problémája Szerk
A szent antropológiája A homo religiosus eredete és problémája Szerk.: Julien Ries Typotex kiadó, Budapest, 2003. „hogy minden úgy történik, mintha az ember nem lenne képes deszakralizált világban élni: az a kontextus, amelyben az emberi élet zajlik, nem elégíti ki az ember várakozásait” Dumezil: szent szövi a társadalom hálóját Jung: a szent a végső alap, amelyre a lélek épül

11 Hit az elvégzett komoly munkában…
Világnézet Vallásos hit SIKER Koncentráció Hit a győzelemben Hit önmagamban Hit a közösségben Hit az elvégzett komoly munkában…

12 Győzelem és vereség Sigurd Baumann: Csapatpszichológia Dialóg Campus Kiadó, Budapest – Pécs, p. „ A gyermeki játékban a sikertelenség még nem jár szociális rágalmazással, leértékeléssel vagy büntetéssel.” „A felnőttek a didalmámort, a büszkeséget és a fölényt kapcsolják össze a sikerrel.” „Azok a gyermekek, akik megtapasztalják, hogy a vereségek a támogatás és az elismerés elveszítésével járnak együtt, soha nem fogják megtanulni, hogyan bánjanak konstruktív módon a vereségekkel és a sikertelenség élményeivel.” „Amíg a diadalmámort egy feladat sikeres leküzdésére irányul, addig az a személyes sikerélmény kifejeződése, ami további, nehezebb célkitűzésekre ösztönöz.”

13 Hithez és hithez nem kapcsolódó állítások hatásai az agyra (hivatkozas: PLoS One. 2009 Oct 1;4(10):e ) igaz és nem igaz hittel és nem hittel kapcsolatos állításokat mondtak 35 embernek miközben funkcionális képalkotással megnézték az agyi véráramlást, és azt találták, a hittel kapcsolatos kérdések az érzelmekkel, öntudattal, én-reprezentációval kapcsolatos területeket aktivál, míg az általános kijelentések csak a memória rendszert kapcsolják be.

14 Theory of Mind (ToM) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19105025
a Theory of Mind (ToM) nagyon jelentős minden olyan funkciónál ami az empátiával, vallással kapcsolatos. ez egyáltalán nem működik pl. autistáknál a ToM azt jelenti, hogy bele tudunk helyezkedni másnak a helyzetébe, nézőpontjába Sally - Ann teszt: akinél gyengén működik ez a funkció az a dobozban fogja keresni a labdát, mert nem tud belehelyezkedni Sally helyzetébe.

15 Nem használt módszerek pl. jógalégzés http://www. ncbi. nlm. nih
jógalégzés - meditáció (45 perces bal, jobb ill. mindkét oldali tudatos légzés) következtében azonnal szignifikánsan javulnak kognitiv funkciók, mint pl. a téri-vizuális memória. jóga gyakorlatok lassítják a légzésszámot, így az megközelíti a tíz másodperces ütemet lassú légzéssel együtt jár a bolygóideg fokozott tónusa, ami nyugalmat, relaxációt is eredményez. mantra jógázók vizsgálata igazolta, hogy légzésük lassulása megközelítette a Mayer hullám frekvenciáját, ezért ahhoz hasonulva ilyenkor a szív-és érrendszer működésének ritmusa optimálisan alakul Peter Sleight, az Oxfordi Egyetem kardiológus professzora

16 Donah Zohar, Ian Marshall: SQ Spirituális Intelligencia Csöndes Társ Kiadó, Budapest, 2000
„ A spirituálisan intelligens Én olyan egész, melyet átjár az élet változó összekapcsolódásainak tudata.” 226. p.

17 A magyar népesség életminősége az ezredfordulón Szerk
A magyar népesség életminősége az ezredfordulón Szerk.: Kopp Mária – Kovács Mónika Erika Budapest, Semmelweis Kiadó Szignifikáns különbségek Jobb testi - lelki egészség - Kevésbé depressziósak Kevésbé ellenségesek - Kooperatívabbak, több társas támogatás Kegyelmi tőke (Csermák 2001) Spiritualitás, a transzcendens igény és beállítottság nyújt a társadalomnak Identitás – Norma – Értékek George Akerlof évi közgazdasági Nobel – díj Emberek miképpen élik át saját helyüket, szerepüket a társadalomban, mennyire van önazonosságuk, milyen közös értékeket fogadnak el

18 Keresztény - nem vallásos és ateista emberek aránya
A legnagyobb vallások a Földön (Forrás: The World Factbook 2008.) keresztény : %, nem vallásos : %, ateista 2.32% (2007) Magyarország lakosságának vallási összetétele a 2001-es népszámlálás alapján: kereszténység 74,4 %, nem vallásos 14,5%, nem válaszolt 10,1 %

19 Vallásgyakorlás szerinti megoszlás a különböző életcsoportokban Magyar lelkiállapot Budapest, 2008 Semmelweis Kiadó Székely András: A vallásosság alakulása Magyarországon. Vallásosság és lelki egészség 373.p. Év Nem hívő Vallását nem gyakorolja Maga módján vallásos Ritkán, egyházban gyakorolja Rendszeresen egyházban gyakorolja 1995 2006 0-44 39 % 33 % 20 % 19 % 18 % 27 % 14 % 9 % 7 % 45-64 24 % 25 % 17 % 34 % 13 % 21 % 11 % 65–től 10 % 37 % 22 % 15 % 38 % 23 % Csökkent a nem hívők és a vallásukat rendszeresen gyakorlók aránya Hagyományos vallásosság változása - válsága Maguk módján vallásosak részaránya jelentősen nőtt! Transzcendencia iránti igény nőtt (fiatalabb korosztályokban, magasabb végzettségűek körében) Külvilághoz, az élethez való viszonyt jellemző mutatók a vallásossággal pozitív kapcsolatban vannak Kisebb mértékben jellemzőek az önkárosító magatartásformák Többet sportolnak, mozognak Magasabb gyermekszám

20 Új világkép Segesváry Viktor: 21
Új világkép Segesváry Viktor: 21. századi konzervativizmus Tanulmány egy új világkép és társadalom kialakításának szükségességéről Mikes International, Hága, 2006. a helyi civilizációs tradícióknak megfelelő INTEGRÁCIÓ és KOHÉZIÓ AUTONÓM és LOKÁKÁLIS REGIONALIZMUS KOOPERATÍV ÉS PARTICIPÁCIÓS ELVEK autonómia – együttműködés - bizalom Az eltérő vallási és foglalkozásbeli csoportok közötti SZÉLESEBB KULTTURÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS ÚJ ÖSSZEFOGÁSI és TÁRSULÁSI KÖTELÉK (CONSOCIATIO) működésére alapozó különféle szuverinitások ÚJ REGIONALIZMUST már nem az államok, hanem a CIVIL TÁRSADALOM szervezi

21 Eltérő minták… Krisztus Bajnokai – Athletas de Cristo „Krisztus sportolói” Pl. Kaka, Edenilson Franco Atletas de Cristo jótékonysági alapítványai edzőtáborokat szerveznek a rászoruló tehetségek számára Ruhr 2010 „A vallások csillagfutása” augusztus utolsó vasárnapján, Mülheimben

22 A FLOW TRANSZCENDENS TUDATÁLLAPOTA Susan A
A FLOW TRANSZCENDENS TUDATÁLLAPOTA Susan A. Jackson – Csíkszentmihályi Mihály: Sport és flow Vince Kiadó, Budapest, 2001 „ Az egyik legbiztosabb jele annak, hogy flow – ban van az ember, hogy teljesen beleolvad abba, amit csinál. Ez a tökéletes koncentráció egészen más, mint a mindennapok tudatállapota” Wayne Gretzky, Tiger Woods, Michael Jordan: „sport jelenti számukra az egyetlen menedéket a mindennapos gondok és következmények elöl. Ez életük egyetlen területe, ahol összes érzéküket finomra állíthatják, és ahol teljesen eggyé válhatnak azzal, amit csinálnak” 73 p.

23 Összefoglalás Tudatosan fel kell építeni komplex egészként a „győzelembe vetett hit” minden elemét! Nevelési munka ismételt tudatos felvállalása szükséges! Vezetői, edzői felvállalt orientációs szerep (etikai kódexek)! Mentális technikák tudatos gyakorlása, alkalmazása! Tiszteletben tartva az egyén szabadságát, felvállalt – nem manipuláló – mintaadó képzésre, gondolatokra, kommunikációra, viselkedésre, cselekedetekre van szükség! „Sikerélménykultúra” tudatos kialakítását meg kell kezdeni! A flow elmélet eljutott a szakralitás, transzcendencia felismerésének határáig! A sportban is a lényeg az „Út” maga!

24 „Legyen a ti hitetek szerint.”(Máté 9:29b)
Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Györfi János „Legyen a ti hitetek szerint.”(Máté 9:29b) Caravaggio

25 Felhasznált irodalom A magyar népesség életminősége az ezredfordulón (2006) Budapest, Semmelweis Kiadó, Szerk.: Kopp Mária – Kovács Mónika Erika Barabási A.L. (2003): Behálózva – A hálózatok új tudománya, Budapest, Magyar Könyvklub Barabási A.L. (2010): Villanások – a jövő kiszámítható, Budapest, Nyitott Könyvműhely Barcsi T. (2005): Az ember méltósága, Máriabesnyő – Gödöllő, Attraktor Bertalanffy von L. (1991): …ám az emberről semmit sem tudunk, Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Czeizel E. (2004): Sors és tehetség, Budapest, Urbis Könykiadó Csíkszentmihályi, M. (2009): Az öröm művészete, Budapest Nyitott Könyvműhely Csizmadia Z. (2009): Együttműködés és újítóképesség, Budapest, Napvilág Kiadó Draaisma D. (2003): Miért futnak egyre gyorsabban az évek?, Budapest, Typotex Kiadó Eco U. (2002): Az új középkor, Budapest, Európa Könyvkiadó Evola J. : Lázadás a modern világ ellen, Budapest – Nyíregyháza, Kötet Kiadó Gladwell M. (2007): Fordulópont, Budapest, HVG könyvek Godin, S. (2008): Törzsek, Budapest, HVG Könyvek Goleman D., Boyatzis R., McKee A. (2003): A természetes vezető, Budapest, Vincze Kiadó Káosz és nemlineáris dinamika a társadalomtudományokban, (2003) Budapest, Typotex Kiadó, Szerk.: Fokasz Nikosz Klein, S. (2008): Az idő titkos lüktetése, Győr, Laurus Lövey I., Manohar S. Nadkarni (2003): Az örömteli szervezet, Budapest, HVG könyvek Magyar Lelkiállapot 2008 (2008) Budapest, Semmelweis Kiadó, Szerk.: Kopp Mária Mintzberg H., Ashlstrand B., Lampel J. (2005): Stratégiai szafari, Budapest, HVG Könyvek Molnár T. (2008): A modern Kór – tünetek és ellenszerek, Budapest, Kairosz Kiadó Naisbitt, J. (2009): A gondolkodás magasiskolája, Győr, Lexecon Osborne D., Hutchinson P.(2006): A kormányzás ára – Hatékonyabb közszolgáltatások megszorítások idején, Budapest, Alinea Kiadó Szemjon L. F. (2005): A társadalom szellemi alapjai, Budapest, Kairosz Kiadó T. Dénes T. – Hardicsay P. (2010): A strukturális gondolkodás és döntések alapjai, Budapest, Schmidt Szilvia magánkiadás Tömegkultúra és tömegmanipuláció a modern társadalomban (2004), Pécs, Comenius Bt., Szerk.: Szretykó György


Letölteni ppt "Hogyan kell harangot önteni?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések