Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat"— Előadás másolata:

1

2 Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat
Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat

3 Nézzük meg az előzményeket!

4 2/2002 (I.23.) BM rendelet Ellenőrzés, javítás: Olyan műszaki és adminisztratív tevékenységek összessége, amelynek célja a tűzoltó készülék eredeti állapotának megtartása vagy az abba való visszaállítása

5 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelet Karbantartás: (ellenőrzés, javítás) műszaki és adminisztratív tevékenységek összessége, melyek célja, hogy a tűzoltó készülék eredeti állapotát megtartsa, vagy abba azt úgy állítsa vissza, hogy képes legyen az eredeti funkciót ellátni De a címkén: FELÜLVIZSGÁLVA

6 28/2011 (IX.6.) BM rendelet Karbantartás: műszaki és adminisztratív tevékenységek összessége, melyek célja, hogy a tűzoltó készülék eredeti állapotát megtartsa, vagy abba azt úgy állítsa vissza, hogy képes legyen az eredeti funkciót ellátni Felülvizsgáló: karbantartó személyt alkalmazó, tűzoltó készülék karbantartását végző vállalkozás … De a címkén: FELÜLVIZSGÁLVA később: KARBANTARTVA

7 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelet Karbantartás: Szemrevételezésből, szervizből (ellenőrzésből) és javításból álló munka a telepített rendszer hatékony működésének biztosítására.

8 28/2011 (IX.6.) BM rendelet Karbantartás és felülvizsgálat: Szemre-vételezésből, szervizből (ellenőrzésből) és javításból álló munka a telepített rendszer hatékony működésének biztosítására.

9 28/2011 (IX.6.) BM rendelet Ellenőrzés: ??? Ellenőr: Felülvizsgál: Karbantart: 272 155 163

10 De végre rend lesz! OTSZ 5.0

11 OTSZ 5.0 üzemeltetői ellenőrzés: az üzemeltetői ellenőrzést végző személy vagy az üzemeltető által írásban megbízott jogi személy által végzett, az érintett műszaki megoldás működőképességéről való, jellemzően szemrevételezéses meggyőződés és annak írásban történő dokumentálása, felülvizsgálat: a jogosult személy által végzett mindazon intézkedések, tevékenységek összessége, amelyek célja az érintett műszaki megoldás működőképességéről, hatékonyságáról, az üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás és a javítás megtörténtéről való meggyőződés, valamint ezek írásban történő dokumentálása, karbantartás: mindazon intézkedések, tevékenységek összessége, amelyek célja az érintett műszaki megoldás működőképességének, hatékonyságának biztosítása, meghibásodásának megelőzése, valamint ezek dokumentálása,

12 jogosult személy: az üzemeltető által megbízott vagy az üzemeltető által kijelölt, a szükséges szakképesítéssel és ismeretekkel, eszközökkel, tapasztalattal, jogosultsággal rendelkező személy, aki végrehajtja az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást, elvégzi a javítást, üzemeltetői ellenőrzést végző személy: az üzemeltető által megbízott vagy kijelölt személy, aki végrehajtja az üzemeltetői ellenőrzést,

13 Az üzemeltetői ellenőrzést végző személynek rendelkeznie kell az ellenőrzés megfelelő végrehajtásához szükséges ismeretekkel és az üzemeltető által kiállított, erre vonatkozó írásbeli meghatalmazással. Az üzemeltetői ellenőrzés bizonyos esetben kiváltható automatikus ellenőrző rendszerrel.

14 Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, idő-szakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról a táblázatban meghatározott módon és gyakorisággal, valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni.

15 érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzés
B C D 1 érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzés időszakos felülvizsgálat karbantartás 2 ciklusidő dokumentálás szükségessége és módja 3 tűzoltó készülék 3 hónap (± 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló nincs követelmény 6 hónap (± 1 hét) 12 hónap (± 1 hét) 5 év (± 2 hónap) 10 év (± 2 hónap) 4 fali tűzcsap, vízforrások a természetes vízforrás kivételével, nyomásfokozó szivattyú, száraz oltóvízvezeték 12 hónap (± 1 hét) tűzvédelmi üzemeltetési napló Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg 5 beépített tűzjelző berendezés 1 nap 1 hónap 6 beépített tűzoltó berendezés 7 tűz- és hibaátjelző berendezés 8 tűzoltósági kulcsszéf

16 Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás rendkívüli felülvizsgálatáról és a hibák kijavításáról az annak elvégzésére okot adó körülmény vagy hiányosság tudomására jutása után azonnal, egyéb esetben legfeljebb 10 munkanapon belül gondoskodni, ha - az érintett műszaki megoldás nem töltötte be tűzvédelmi rendeltetését tűzeset, tűzriadó gyakorlat vagy egyéb esemény során vagy - az érintett műszaki megoldás nem alkalmas a tűzvédelmi rendeltetésének megfelelő működésre.

17 Az üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos felülvizsgálat, a karbantartás és a javítás során az érintett műszaki megoldás gyártójának előírásait figyelembe kell venni. Az eredményt írásban kell dokumentálni.

18 Az üzemeltetőnek a hiányosság tudomásulvételét aláírással és dátummal igazolni kell.

19 Az üzemeltető köteles az üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat során megállapított hibák javításáról a hiba súlyosságától függő időn belül gondoskodni. A hiba súlyosságát a jogosult személy, üzemeltetői ellenőrzés esetén az üzemeltető vagy az általa megbízott személy állapítja meg.

20 Az üzemeltetőnek a felülvizsgálat, karbantartás, javítás idején csökkenő védelmi szintet alkalmas megoldásokkal ellensúlyoznia kell.

21 Lehetséges ellensúlyozó megoldások:
a vonatkozó műszaki követelményben foglalt megoldás alkalmazása az üzemelés, használat, tevékenység felfüggesztése a védelmi szint helyreállásáig azonos védelmi szintet biztosító tartalék műszaki megoldások készenlétbe helyezése a tűzvédelmi hatósággal előzetesen egyeztetett más megoldás

22 Villamos és villámvédelmi berendezés
„A” - „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiség illetve épület helyett 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására tárolására szolgáló helyiség illetve épület

23 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat"

Hasonló előadás


Google Hirdetések