Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Helyi értéktől a hungarikumig Helyi értékek útja a Hungarikumok Gyűjteményébe Hungarikum piramis – A Hungarikum Bizottság döntési mechanizmusa Horváth.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Helyi értéktől a hungarikumig Helyi értékek útja a Hungarikumok Gyűjteményébe Hungarikum piramis – A Hungarikum Bizottság döntési mechanizmusa Horváth."— Előadás másolata:

1 Helyi értéktől a hungarikumig Helyi értékek útja a Hungarikumok Gyűjteményébe Hungarikum piramis – A Hungarikum Bizottság döntési mechanizmusa Horváth Zsuzsa Hungarikum Bizottság Titkársága koordinációs referens

2 2  A törvény célja azonosítani és számba venni nemzeti értékeinket; a gyűjtőmunkát a lehető legszélesebb körű kiterjesztéssel végezni; gondoskodni a regisztrált nemzeti értékek megismerhetőségéről; kiválasztani a regisztrált nemzeti értékekből a hungarikumokat; minél szélesebb körben megismertetni a nemzeti értékeket és a hungarikumokat belföldön és külföldön; gondoskodni a hungarikumok fennmaradásáról, védelméről. 2012. évi XXX. törvény a nemzeti értékekről és a hungarikumokról

3 3  nemzeti érték – a magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték, vagy termék;  kiemelkedő nemzeti érték - nemzeti szempontból meghatározó jelentőségű, a magyarságra jellemző és közismert, jelentősen öregbíti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte a világon, továbbá hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához, megerősítéséhez.  hungarikum - kiemelésre méltó olyan nemzeti érték, amely jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és minőségével itthon és a magyarság csúcsteljesítményét jelenti Ez a mi arany tartalékunk! Nemzeti érték és hungarikum

4 4 A nagy kihívás  Egyszerre érvényesüljön a magyarság egészére kiterjedő társadalmi önszerveződés és az egységes szellemet közvetítő, az azonosítást, rendszerezést, nyilvántartást, széles körű megismertetést, védelmet biztosító jogi szabályozás!  Közös kulturális, gazdasági értékeinkre alapozva töltsön be nemzetépítő, nemzetegyesítő feladatot!

5 5  felfutó rendszerben építkezés  3 pillér területi elv szerint – települési, megyei értéktárak határon túl fellelhető értékek gyűjteményei ágazati elv szerint – településhez, régióhoz kevésbé köthető értékek  különös szabályok tv. által nemzeti értékek - MÉ tv. által hungarikumok - HGy Hungarikum Gyűjtemény Magyar Értéktár Helyi (Települési, Megyei) Értéktárak Külhoni Értéktár Nemzeti értékek, hungarikumok - a szabályozás felépítése Ágazati Értéktárak nemzeti érték kiemelkedő nemzeti érték hungarikum

6 6 Az építkezés folyamata Települési Értéktárak Bárki kezdeményezhet Települési Értéktár Bizottságok Megyei Értéktár Bizottságok Hungarikum Bizottság és Szakbizottságok MÁÉRT Szakbizottság Külhoni civil szervezetek Bárki kezdeményezhet Megyei Értéktárak Hungarikumok Határon kívüli Helyi Értéktárak Külhoni Értéktár UNESCO listák Közösségi listák Nemzetközi listák Magyar Értéktár hungarikum előterjesztő Nemzeti értékek gyűjtése határon innen és határon túl Ágazati Értéktár Bizottságok

7 7 Hungarikum Bizottság feladata dönt nemzeti érték Magyar Értéktárba történő felvételéről, a kiemelt nemzeti értékké nyilvánításról; kiválasztja a Magyar Értéktárból a hungarikumokat, indokolt esetben dönt e minősítés visszavonásáról; összehangolja, koordinálja az értéktár bizottságok tevékenységét meghatározza a nemzeti értékek és hungarikumok központi kommunikációjával kapcsolatos elvárásokat gondoskodik arról, hogy a Magyar Értéktár az országmárka stratégia szerves részét képezze; véleményezi a hungarikumokkal kapcsolatos jogszabályok tervezetét; javaslatot tesz a Kormánynak a nemzeti értékek és a hungarikumok fenntarthatóságáról és hasznosíthatóságáról; pályázatokat ír ki a nemzeti értékek és a hungarikumok azonosítására, megőrzésére, fenntartására, fejlesztésére, megismertetésére, védelmére, a termékek hazai és nemzetközi piaci bevezetésére vonatkozóan;

8 8 Hungarikum Bizottság Elnök: a vidékfejlesztési miniszter Delegált tagok:  a nemzetpolitikáért felelős miniszter által delegált 1,  a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke által delegált 1,  az igazságügyért felelős miniszter által delegált 1,  a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által delegált 1,  a kultúráért és az oktatásért felelős miniszter által együttesen delegált 1,  az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter és a természetvédelemért felelős miniszter által együttesen delegált 1,  a turizmusért felelős miniszter által delegált 1,  a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter által delegált 1,  a Magyar Tudományos Akadémia elnöke által delegált 1,  a Magyar Művészeti Akadémia elnöke által delegált 1,  a MÁÉRT által delegált 3, és  az Országgyűlés által delegált 2

9 9 Hungarikum Ágazati Szakbizottságok  1. Agrár- és élelmiszergazdaság Szakbizottság  2. Egészség és életmód Szakbizottság  3. Ipari és műszaki megoldások Szakbizottság  4. Kulturális örökség Szakbizottság  5. Sport, turizmus és vendéglátás Szakbizottság  6. Természeti és épített környezet Szakbizottság  7. Hungarikum tanúsító védjegy Szakbizottság

10 10 Javaslat nemzeti érték felvételéhez  I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1.A javaslatot benyújtó neve: 2. A kapcsolattartó adatai: Név: Levelezési cím Telefonszám: E-mail cím:  II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 1. A nemzeti érték megnevezése 2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása (következő dián) 3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye 4. Az értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 7. Bibliográfia 8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe  III. MELLÉKLETEK 1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja 2. A Htv. 1. § (1) bekezdésének j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok 3. Nyilatkozat (a csatolt fényképek és filmek felhasználásának engedélyezéséről)

11 11 Szakterületi kategóriák az adatlapon  agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód  épített környezet  ipari és műszaki megoldások  kulturális örökség  sport  természeti környezet  turizmus és vendéglátás Értéktárak megnevezése az adatlapon  települési  tájegységi  ágazati  megyei  külhoni  Hungarikumok Gyűjteménye bárki kezdeményezhetérintettek, bizottságok kezdeményezhetnek

12 12 Hungarikum Védjegy

13 13 Hungarikum Védjegy  A védjegy célja: a Hungarikumok Gyűjteményében szereplő tételek kiemelése, védelme  A védjegy tulajdonosa: Vidékfejlesztési Minisztérium  A védjegy használati jog elnyerése: pályázat/kérelem útján  Feltétele: kiadványok, reklámok, ismertetők esetén: a dokumentum céljának, megjelenés helyének, megjelenítés módjának vizsgálata termékek, szolgáltatások: az elvárható magas színvonal folyamatos tartásának feltételei, az országimázs építés szolgálatának alkalmassága

14 14 Jogforrások  2012. évi XXX. törvény a nemzeti értékekről és hungarikumokról  2012. évi CCXIII. törvény a htv. módosításával  114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról  2013. évi CCL. törvény a htv. módosításával

15 15 Köszönöm a figyelmüket! táncház mozgalom herendi porcelán pálinka, törkölypálinkasolymászat mohácsi busó-járás pécsi ókeresztény temető matyó népművészet Hortobágyi Nemzeti Park Fertő-tó és környéke Hollókő ófalu karcagi birkapörkölt Budapest Duna-part, Várnegyed, Andrássy út aggteleki karszt Tokaj kulturtáj Pannonhalmi Főapátság


Letölteni ppt "Helyi értéktől a hungarikumig Helyi értékek útja a Hungarikumok Gyűjteményébe Hungarikum piramis – A Hungarikum Bizottság döntési mechanizmusa Horváth."

Hasonló előadás


Google Hirdetések