Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MATEHETSZ.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MATEHETSZ."— Előadás másolata:

1 MATEHETSZ

2 A Tehetséghidak Program eredményei és kiterjesztése 2015 nyaráig
Bajor Péter ügyvezető elnök, projektmenedzser Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Tehetségpontok Kárpát-medencei Találkozója Budapest,

3 tehetseg.hu

4 A Nemzeti Tehetség Program erőforrásai
Állami alapfinanszírozás: köznevelési és felsőoktatási törvények (a tehetséggondozás mint kiemelt cél); szakszolgálatok tevékenysége Arany János tehetségprogramok eredményei és tapasztalatai Felsőoktatás: OTDT tevékenysége, szakkollégiumok Nemzeti Tehetség Alap pályázatai: a között megvalósult NTP pályázati eredmények EU által támogatott programok eredményei (Géniusz, Tehetséghidak, Nemzeti Kiválóság, Campus Hungary stb.)

5 civil-állami összefogások
Nemzeti ügy: civil-állami összefogások Civil szervezetek saját forrású aktivitása (egyesületek, alapítványok: lehetőségek, idő, pénz) Cégek, vállalatok, egyházak segítő tevékenysége (AEGON, jezsuiták stb.) Magánszemélyek felajánlásai (tehetségbarátok, tehetségnagykövetek, Sólyom-ösztöndíj, Nyilas Misi támogatások stb.) Tudatos szülői háttér (iskolai, szervezeti és egyéni energiák) Kortárscsoportok (kölcsönös személyes és webes ösztönzések) Médiatámogatás (honlapok, hírek, elektronikus és papíros médiumok) Tehetségbarát társadalom további szereplői

6 A tehetségprogramok szereplői, elemei, teendői
Gyermek, diák, fiatal Egyedi igény, tehetség, érdeklődés. Iskolában és azon kívül. A törvény által biztosított jog alapján segítendő egyénileg és csoportban egyaránt. Komplex szemlélet. Színvonalas szakmai munka az iskolában (tanórán, tanórán kívül) Impulzusok biztosítása, gazdagítás, élmények, utazás, eszköz (iskola, szülő, projekt) Kortársközösségek támogatása (iskolán kívüli és iskolai közösségek) Önismeret, motiváció, készségek fejlesztése, mentális támogatás, EQ

7 A tehetségprogramok szereplői, elemei, teendői
Pedagógus Egyéni és csoportos pedagógus tevékenység a tanórán és azon kívül! Alapképzés, továbbképzés (szakma, módszertan, gyakorlati hely, új szerepek elsajátítása) Helyi és külső tanácsadás, műhelymunka, szupervízió Egyéni készségfejlesztés, mentális támogatás Tantestületi klíma: együttműködés, kommunikáció, csapatépítés, tanári kiscsoportok Tehetséghálózatos örömök  Elismerés (kollégától, Bonis Bona)

8 A tehetségprogramok szereplői, elemei, teendői
Pszichológus, szakszolgálati szakember Az iskola segítségével iskolán kívüli tevékenység! Sokféle tanácsadás, konzultáció, tájékoztatás, mérés Kapcsolat a gyermek/fiatal családjával, pedagógusaival Pályaorientáció, Szakszolgálati további fejlesztések biztosítása Mentális segítség, személyiségtámogatás a fiataloknak Kapcsolat a tehetségsegítő szervezetekkel, tehetséghálózattal a pályázatos programlehetőségek elérése érdekében Nyomonkövetés

9 A tehetségprogramok szereplői, elemei, teendői
Szülő, család Egyéni és csoportos tevékenység az iskolát és az iskolán kívüli lehetőségeket célozva! Megértő és szakszerű szülői segítés – ennek támogatása (közérthető szakmai anyagok, fórumok, találkozások, műhelyek, képzések) Jelenlét a köznevelési intézményekben (eddigi találkozások megújítása, új kapcsolati módszertanok bevezetése) Tanácsadás A tehetségtéma szakszerű népszerűsítése

10 A tehetségprogramok szereplői, elemei, teendői
A társadalom további szereplői Az iskolán kívüli világ segítő szerepe! Tehetségbarát, támogató társadalmi környezet, polgárok Tehetségbarát, toleráns, értékelvű médiumok Világi, egyházi alapítványok, ösztöndíjak, támogató programok Tehetségbarát vállalatok, munkahelyi bevezető, befogadó és továbbképző programok Törvényi/jogszabályi támogatás (pl. középiskola-felsőoktatás átmenete)

11 Mindenki egyért… óvoda, iskola pedagógus tanórán tanórán túl kortársak
a család szakszolgálat tanodák EU-s projektek vállalatok társadalmi felelősségvállalása civil szervezetek magánszemélyek egyházi pályázatok NTP pályázatok, versenyek értékelvű médiumok települési díjak, ösztöndíjak

12 TÁMOP 3.4.5 – Tehetséghidak, számok 2014 nyaráig
együttműködés 576 Tehetségponttal, 6194 megbízással bevont pedagógus közreműködésével, több mint tehetséges fiatal a különböző programokban 550 gazdagító programpár 4427 szülő bevonása 73 versenyfelkészítő szakkör valósul meg 1710 érdeklődő fiatal tehetség vett részt térítésmentesen 27 nyári intenzív tehetséggondozó táborban

13 TÁMOP 3.4.5 – Tehetséghidak, számok 2014 nyaráig
mentorprogram (155 fő), kortárscsoportok (1000 fő) ösztönzése 192 tehetséges fiatal jutott el Európa és a világ 21 országába (54 kísérővel) 109 (15-16 éves) tehetséges diák egyéni és csoportos személyiségtámogatása, 154 fő kapott tehetség- és pályatanácsadást, 151 diák ECDL tanfolyamra járhatott, 248 vizsgakártyát kapott 148 milliónyi eszközigény (négy területen közbeszerzés)

14 Tehetségkönyvtár

15 TÁMOP 3.4.5 – Tehetséghidak, számok 2014 nyaráig
könyvet küldtünk szét 420 Tehetségpontnak 6126 fő vett részt a képzéseken (301 csoport) 44 Tudástranszfer műhelybeszélgetés (több mint 1000 résztvevővel) Tehetségfejlesztő módszertani műhelymunkák 150 intézményben 13 egyedi mini projekt hátrányos helyzetű intézményekben

16 TÁMOP 3.4.5 – Tehetséghidak, számok 2014 nyaráig
a „Tehetség hónapja” keretében 140 nyilvános rendezvény a tehetseg.hu havi átlagos látogatói száma Szülőket célzó tartalom kampányunk (hetilapok) kb olvasót ért el fiatalokat célzó reklámkampány (Facebook és rádió) 4xkb főt ért el közvélemény-kutatás alapján a legnagyobb igény az alábbiakra mutatkozik: a tehetség felmérése, pályázati lehetőségek, szakkörök, szereplési lehetőségek, táborok, informálódási lehetőségek.

17 Mit gondolunk a tehetségről?

18 Közösségi oldalak Facebook – A tehetség sokszínű, 3735 lájk
YouTube – Tehetségcsatorna, 129 videó, megtekintés

19 Tehetséghidak A Tehetséghidak bővül, folytatódik a ös tanévben. Kormánydöntés: +1,2 mrd Ft Projekt új záró időpontja: június 30.

20 Tehetséghidak Mi történhet? 1. További magyarországi pályázati lehetőségek: egyedi és csoportos aktivitások támogatása

21 Tehetséghidak 2. Új elem: online szolgáltatások diákok számára. „Tehetségsegítő diák-ügyfélszolgálat” Szakemberek a háttérben! Moderált és szabad egyéni használat Kognitív mérések lehetősége Gondolkodásfejlesztő feladatsorok Online tanulmányi támogatás (tesztek, egyedi segítségek) Mentorprogramokba bekapcsolódás Kérdések-válaszok, információk, motiváló tartalmak

22 Tehetséghidak 3. Előkészítő munka a as időszak érdekében Tehetségsegítés tervei Eddigi pilot programok Kárpát-medencei megvalósítási tervei (megyei hálózat, mérési lehetőségek évfolyamok számára, elért diákok számának bővítése) Tehetségbarát iskolai klíma – Hogyan? Szakszolgálatok tehetségkoordinátori feladatainak szakmai segítése Kutatási tervek 2020-ig

23 További lehetőségek, tervek
Az állami alapok növekednek A társadalom erői erősödnek Nemzeti Tehetség Alap pályázatai folytatódnak EU-támogatott projekt előkészítés alatt: TALENTUM Program

24 További EU-s tervek Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) A minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása, korai iskolaelhagyás csökkentése; A neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása a nem formális és informális tanulási formákon keresztül; A felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának növelése, a felsőoktatás szerkezetalakítása és minőségi színvonalának emelése által.

25 További EU-s tervek „A következő években évente 1 mrd Ft EU-s forrást biztosítunk tehetséggondozásra” (Balog Zoltán miniszter március 25.) 6-7 éves időtartamú kiemelt projekt? Kárpát-medencei kiterjesztés? Támogató szándékok az EMMI ás a miniszterelnökség részéről.

26 További tervek: Talentum koncepció
Tanórán túli helyi tehetséggondozó speciális programok támogatása – ami az iskolai költségvetésből nem megy. Kiemelkedő tehetségeknek egyedi szakterületi és személyiségtámogatás, mentorrendszer Eszközbeszerzések diákoknak, eszközfejlesztés pedagógusok számára A tehetséggondozás országos rendszerének fejlesztése: megyei, járási tehetséggondozó hálózat – a szakszolgálatok támogatása (szakmai, hálózatos). Minimum 2 évfolyamon mérési lehetőség biztosítása. Kárpát-medencei lefedettségű tehetség- és pályaorientációs tanácsadás biztosítása (min 10 óra/fő)

27 További tervek: Talentum koncepció
Komplex iskolai programok: az iskolai klíma javítása a tehetségfejlesztés érdekében Tanár alapképzés szakmai-módszertani erősítése tehetségsegítői szempontok szerint Tehetséggondozó pedagógusok, pszichológusok, tehetségsegítő szakszolgálati munkatársak és szakoktatók továbbképzése A tehetségek kibontakozásának, előrejutásának törvényi-rendeleti segítése, cél pl. köznevelés-felsőoktatás között gyorsító modulok bevezetése EU-aktivitás kiszélesítése: kölcsönös előnyök, országimázs Kapcsolódó kutatások (a tanárképzés erősítése érdekében is).

28 …egy mindenkiért! óvoda, iskola pedagógus tanórán tanórán túl
kortársak a család szakszolgálat tanodák EU-s projektek vállalatok társadalmi felelősségvállalása civil szervezetek magánszemélyek egyházi pályázatok NTP pályázatok, versenyek értékelvű médiumok települési díjak, ösztöndíjak


Letölteni ppt "MATEHETSZ."

Hasonló előadás


Google Hirdetések