Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

IKT eszközök, tartalmak és módszerek a motiváció, a tanóra hatékonyságának szolgálatában Jó gyakorlatokat is bemutató műhelymunka foglalkozás tanítók,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "IKT eszközök, tartalmak és módszerek a motiváció, a tanóra hatékonyságának szolgálatában Jó gyakorlatokat is bemutató műhelymunka foglalkozás tanítók,"— Előadás másolata:

1 IKT eszközök, tartalmak és módszerek a motiváció, a tanóra hatékonyságának szolgálatában Jó gyakorlatokat is bemutató műhelymunka foglalkozás tanítók, szaktanárok részére IKT eszközök, tartalmak és módszerek a motiváció, a tanóra hatékonyságának szolgálatában - rendezvény

2 2 Kiindulási pontok  A gyerekek jelentős része alulmotivált a tanulásban, nem találja vonzónak a „tananyagot”, ímmel-ámmal tanul, az órán nem figyel…  A gyerekek többsége szabadideje jelentős részét a számítógép (okos telefon, tablet) előtt tölti, internetezik, játszik – bármennyire is küzdenek ellene a szülők, pedagógusok…

3 3 Megoldás…??? Érdemes lenne az „ellene küzdés” helyett „tőkét” kovácsolni a gyerekek IKT-s érdeklődéséből: bevinni az iskolába, alkalmazni a tanítás-tanulás folyamatában… Egyre többen sikereket értek el ezzel. Nem egyedüli, mindenható módszer, csak ott és akkor, ahol ez valóban segítheti a motivációt, a megértést… fűszer

4 4 Luleczky Bea: IKT eszközök

5 5 IKT-felmérés az európai iskolákban ESSIE (European School Survey: ICT in Education)

6 6 A kutatásról  Európai Iskolahálózat és egy belga egyetem (University of Liège) végezte  2011 ősz, 27 ország  IKT-használat és kompetenciák vizsgálata 4., 8., 11. évf. tanulók, tanárok és igazgatók válaszai alapján 190.000 online kitöltött kérdőív

7 7 Magyarország részvétele  Véletlenszerűen kiválasztott és felkért 1200 iskolából 602 iskola (4. évf.152, 8. évf. 180, 11. évf. 133G +137 SZKI, SZI) 553 igazgató 1395 tanár 9873 tanuló  Koordinátor: dr. Hunya Márta Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet munkatársa Tanulmány

8 8 Fontosabb EU megállapítások   A 9 évesek 25%-a, a 16 évesek 50%-a jár digitálisan jól felszerelt* iskolába.  A 12 év felettiek 20%-a soha vagy majdnem soha nem használ számítógépet tanítási órán.  Ahol van IKT eszközök használatára vonatkozó rendelkezés, ott gyakrabban használják a tanulók az IKT eszközöket. ______________________ *10 Mbps sávszélesség, van honlap, van e-mail címe a tanulóknak és tanároknak, van belső hálózat és virtuális tanulási környezet (távoli együtt- működésre alkalmas tanulási környezet, ahol a források és a tanulás során keletkező produktumok is megtalálhatók).

9 9 Fontosabb EU megállapítások  AAz országok között jelentősek a különbségek. llegjobb felszereltség Svédország, Finnország, Dánia hhiányoznak a megfelelő eszközök Lengyelország, Románia, Olaszország, Görögország, Magyarország, Szlovákia AA korszerű eszközök hiánya nem jár a használat iránti érdektelenséggel. gyenge infrastruktúra – átlagos eszközhasználat Bulgária, Szlovákia, Ciprus, Magyarország

10 10 Fontosabb EU megállapítások   A laptopok, tabletek, netbookok fokozatosan átveszik az asztali számítógépek helyét.  Fontos, hogy a tanulók otthon és az iskolában egyaránt hozzáférhessenek az inf. eszközökhöz.  A legtöbb tanár úgy gondolja, hogy szükség van oktatáspolitikai váltásra e téren.  A tanárok pozitívan állnak e tanulási célú eszköz- használathoz, magabiztosnak* vallják magukat. ______________________ *Ez a digitális kompetenciafejlesztés kulcsa – a képzett, magabiztos tanárok fontosabbak, mint a legmodernebb eszközök megléte.

11 11 A kutatás ajánlásai   Összetettebben kell kezelni a digitális kompetenciák fejlesztését…  Az infrastruktúra mellett a tanár-továbbképzésbe is invesztálni kell.  Jutalmazni kell azokat a tanárokat, akik IKT eszközöket használnak a tanórán.  Létre kell hozni IKT-koordinátor* beosztást. ______________________ *Olyan személy, aki a digitális kompetenciafejlesztés teljes spektrumát átlátja: infrastruktúra – továbbképzés – módszertan

12 12 Fontosabb EU megállapítások   Nem kötelező az informatikai témájú tanár-továbbképzés.  Szabadidejükben, egyénileg szerzik meg a szükséges kompetenciákat a tanárok.  Felkészülés során gyakrabban használnak számítógépet a tanárok, mint a tanórán.

13 13 A kutatás ajánlásai   Az Európai Bizottságnak hozzá kell járulnia az országok közötti különbség csökkenéséhez…  Támogatni kell az új, digitális technológiát alkalmazó tanítási módszereket.  Segítenie kell a tanárok számára rendelkezésre álló jó minőségű digitális tananyagok mennyiségének növelésében.  Rendszeresen monitoroznia kell – digitális technológia alkalmazásának helyzetét – tanulók digitális kompetenciájának fejlődését

14 14 Magyarországi helyzet

15 15 IKT-infrastruktúra  1 számítógépre jutó tanulók száma

16 16 IKT-infrastruktúra   Iskoláink a digitálisan részben felszerelt iskola-kategóriába sorolták Digitálisan felszerelt iskola ismérvei  Digitális eszközök száma desktop, laptop, e-reader, mobiltelefon, interaktív tábla, projektor, dig. fényképező, rendszerbe kapcsolt gépek  Internet sebessége: 10 Mbps fölött vagy alatt Kapcsolat fajtája: ADSL, kábel, stb.  Karbantartás és támogatás rendszergazda, IKT-koordinátor  Honlap, e-mail, cím tanároknak és diákoknak, LAN, virtuális tanulási környezet

17 17 IKT-infrastruktúra   Internetkapcsolat Szinte minden intézményben van szélessávú internet, jellemző sávszélesség: 2-5 Mbps. Szakközépiskola/szakiskola jó a helyzet.  Virtuális tanulási környezet* Utolsók vagyunk e téren.  Interaktív tábla elterjedtebb, mint az EU-átlag.  Projektorral nem állunk ilyen jól ______________________ *távoli együttműködésre alkalmas tanulási környezet, ahol a források és a tanulás során keletkező produktumok is megtalálhatók

18 18 IKT eszközök használata  tanárok  Minden iskolatípusban és évfolyamon a tanórán ritkábban használnak IKT eszközöket, mint EU-s társaik. A 8. évf-on közelítjük az EU-átlagot.  Felkészülés során használják leginkább 1.feladatkészítésre 2.felkészülést segítő böngészésre 3.órán használható digitális források keresésére (szakképzésben inkább a dig. tananyag létrehozása) 4.prezentációkészítésre

19 19 IKT-eszközhasználat akadályai  Infrastruktúra nem megfelelő, elavult eszközök, lassú internet  Pedagógia tanárok felkészületlensége, technikai-pedagógiai segítség hiánya, megfelelő dig. tananyagok és jó gyakorlatok hiánya, munkába való beillesztés nehézségei  Célkitűzések IKT-használat értelme nem világos, nem általános cél az intézményben A magyar igazgatók optimistábbak, mint az EU-átlag

20 20 IKT eszközök használata  tanárok  Fele nem használja az iskola honlapját és a dig. tanulási környezetet.  Ennél is kevesebben adnak fel dig. eszközök használatával házi feladatot.  Alig használják az online lehetőségeket a szülőkkel való kommunikációra és a tanulók értékelésére.  Kevesen szánnak időt a dig. források értékelésére.

21 21 IKT-eszközhasználat a tanórán  tanulók  Tanulóink 36-49%-ának van lehetősége a tanórán számítógépet használni.  EU-átlag 60-80%. Nálunk és az EU-ban is legrosszabb a gimnáziumokban a helyzet…  A diákok elmondása szerint nincs lehetősége tanórai dig. eszközhasználatra a gimnazisták 36%-ának a szakközépiskolások/szakiskolások 20%-ának  Kiemelkedik a mobiltelefon használata, valószínű ez spontán (számolás) és nem tanári utasításra történik…

22 22 IKT-eszközhasználat a tanórán  tanulók A tanórán legalább heti gyakorisággal IKT eszközöket használó tanulók aránya

23 23 A pedagógusok szakmai fejlődése  Már az alap-tanárképzés során tanulnak az IKT eszközök alkalmazásáról. Az EU országok felében nem része a képzésnek.  Általános a továbbképzés, az intézményen belüli képzés és az önfejlesztés valamilyen formája.  Kevésbé jellemző az iskolában, a kollégáktól való tanulás és az egyéni tanulás szabadidőben nálunk, mint az Unióban.  Nagyon alacsony az online tanárközösségekben való részvétel aránya.

24 24 Magabiztosság az IKT használat terén tanárok Kevésbé magabiztosak, mint az EU-átlag.  Kevesebben és kevésbé képesek online közös- ségekben való részvételre, fórumozásra, blogolásra. Szokatlanabb ez a tanítók és az ált. iskolai tanároknál, mint a középiskolai tanárok körében.  Azok a tanárok, akik nagyobb magabiztossággal kezelik az IKT eszközöket, bátrabban vesznek részt online közösségekben, gyakrabban használnak IKT eszközöket a tanórán.

25 25 Attitűdök, vélemények az IKT-használattal kapcsolatban  Igazgatók, pedagógusok  Az EU-átlaghoz képest kevésbé meggyőződésünk, hogy a 21. századi követelményekre való felkészülés- hez be kell vonni az IKT eszközöket az oktatásba.  Az EU-átlaggal egyezően valljuk, hogy radikális változásokra van szükség a technikai lehetőségek kihasználásában.  Pozitívnak tartjuk az eszközhasználatot az önálló tanulásban, a kooperatív munkában, az információ- keresésben, a feladatmegoldásban és a gyakorlásban. Motivációs szerepét a tanárok 70-90%-a elismeri.

26 26 Attitűdök, vélemények az IKT-használattal kapcsolatban  Tanulók  A megkérdezettek 70-75%-a kifejezetten hasznosnak tartja az IKT-eszközöket a tanulásban, az osztálytermi légkör, a megértés, az önálló tanulás, a szorgalom és a koncentráció esetében.  Ellenvélemények az osztálytermi légkörre, az önálló tanulásra és a kooperatív munkára vonatkoztak.

27 27 Köszönöm a figyelmet!

28 28 Hogyan tovább?  Hogyan hasznosulhatnak az itt látható bemutatók? Csak itt és most? Korlátozott elérés? Feltöltés a jelenlévők számára elérhető felületre Nyilvános elérés? Feltöltés az NMPI honlapjára  Legyenek-e hasonló találkozások? Milyen időközönként? IKT tematikus vagy szaktárgyi?

29 29 Ötletek, módszerek, tapasztalatok Digitális Nemzedék konferencia 2014.  Fegyverneki Gergő tanár, Krétakör Egyesület - GézenZug Tanoda – prezi.com digitális alapú motivációprezikészítésdigitális alapú motivációprezikészítés – szófelhő Tagxedo készítésTagxedo készítés – honlap Gergő bácsi internetes tantermeGergő bácsi internetes tanterme  Vajda Éva tanár, Madách Imre Gimnázium, Budapest XIX. Századi költők a Facebook-on Petőfi Sándor Arany János Kölcsey Ferenc Wörösmarty MihályArany János  Fromann Richárd szociológus onlinejáték-kutató, ELTE Gamification  Játékos verstanulás könnyen, gyorsan, pontosan www.versike.hu www.versike.hu

30 30 Ötletek, módszerek, tapasztalatok Közreműködő neveBemutató címeKapcsolódó tantárgy/évfolyam Idő (perc) Luleczky Beatrix Az IKT eszközei az oktatásban 1-12. évfolyam10 Prakfalviné Mede Beatrix Smart program gyakorlati alkalmazása magyar alsó német 10 Ádámné Ágoston Beáta Így motiválok én IKT-val magyar 1. osztály5 IKT a szülői értekezleten 4. osztály5 Füzesi Tamás Endre Magyar csaták történelem 9-12. évfolyam 5 Németország-országismeret, felkészítés külföldi gyakorlatra történelem, földrajz 9-12. évfolyam 5 Karácsonyné Kaposi Ida magyar felső tagozat Karakasev Éva IKT alkalmazása az angol nyelv tanításában angol nyelv, felső10 Póczos Zsóka Zenetörténeti motiváció 7-8. osztály5


Letölteni ppt "IKT eszközök, tartalmak és módszerek a motiváció, a tanóra hatékonyságának szolgálatában Jó gyakorlatokat is bemutató műhelymunka foglalkozás tanítók,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések