Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Termőföld, Földbérlet, Földpiac I. Előadás Előadó: Dr. Geszti Szilárd egyetemi tanársegéd.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Termőföld, Földbérlet, Földpiac I. Előadás Előadó: Dr. Geszti Szilárd egyetemi tanársegéd."— Előadás másolata:

1 Termőföld, Földbérlet, Földpiac I. Előadás Előadó: Dr. Geszti Szilárd egyetemi tanársegéd

2 Termőföld, Földbérlet, Földpiac Gazdaság: Az anyagi javak és szolgáltatások előállításával, elosztásával, forgalmazásával összefüggő jelenségek és kölcsönhatások összessége Gazdaság: Az anyagi javak és szolgáltatások előállításával, elosztásával, forgalmazásával összefüggő jelenségek és kölcsönhatások összessége Gazdaság (másképp): A természet és a társadalom közötti interaktív kapcsolat (kölcsönhatás), amelynek keretei között az emberek elsajátítják a természet javait a szükségletek kielégítése céljából. Gazdaság (másképp): A természet és a társadalom közötti interaktív kapcsolat (kölcsönhatás), amelynek keretei között az emberek elsajátítják a természet javait a szükségletek kielégítése céljából. Szükséglet: Az egyén és a közösség szubjektív hiányérzete, életfeltételeinek elsajátítása iránti belső igény, amely az embert cselekvésre motiválja a hiányérzet megszüntetése céljából Szükséglet: Az egyén és a közösség szubjektív hiányérzete, életfeltételeinek elsajátítása iránti belső igény, amely az embert cselekvésre motiválja a hiányérzet megszüntetése céljából

3 Termőföld, Földbérlet, Földpiac Termelés: Emberi szükségletek kielégítésére alkalmas javak előállítása Termelés: Emberi szükségletek kielégítésére alkalmas javak előállítása Termelés II.: Tágabb értelemben magába foglalja a az újratermelést, a javak elosztását, forgalmazást, végső felhasználását, fogyasztását. Termelés II.: Tágabb értelemben magába foglalja a az újratermelést, a javak elosztását, forgalmazást, végső felhasználását, fogyasztását. Termelés III.: Tudatos emberi céloknak megfelelő módon rendelkezésre álló tényezők (inputok) belépnek a termelési folyamatokba, részben vagy egészen eredeti jellegüket, minőségüket elvesztik, s ennek során végül termékké (outputtá) változnak Termelés III.: Tudatos emberi céloknak megfelelő módon rendelkezésre álló tényezők (inputok) belépnek a termelési folyamatokba, részben vagy egészen eredeti jellegüket, minőségüket elvesztik, s ennek során végül termékké (outputtá) változnak

4 Termőföld, Földbérlet, Földpiac A termeléshez szükség van bizonyos erőforrásokra (feltételekre), amely nélkül a termelés folyamata nem jöhet létre. A termeléshez szükség van bizonyos erőforrásokra (feltételekre), amely nélkül a termelés folyamata nem jöhet létre. A termelési feltételek (erőforrások) adottságokkal, korlátokkal csökkentett része adja a termelési tényezők halmazát (input kombinációk). A termelési feltételek (erőforrások) adottságokkal, korlátokkal csökkentett része adja a termelési tényezők halmazát (input kombinációk). Termelési tényezők: Elsődleges: Természeti tényezők (föld, vizek, erdők, bányakincsek), élőmunka Elsődleges: Természeti tényezők (föld, vizek, erdők, bányakincsek), élőmunka Másodlagos: tőke, menedzsment, Másodlagos: tőke, menedzsment,

5 Termőföld, Földbérlet, Földpiac Élőmunka: Az ember szellemi és fizikai képességeinek összessége, amelyeket a a termelési tevékenység során használ (felhasznál). Élőmunka: Az ember szellemi és fizikai képességeinek összessége, amelyeket a a termelési tevékenység során használ (felhasznál). Természeti tényezők: Természetes formájukban alkalmasak termelési tevékenységekre Természeti tényezők: Természetes formájukban alkalmasak termelési tevékenységekre Tőke : Termelési folyamat eredménye, Reáltőke (fizikai tőke), Pénztőke Tőke : Termelési folyamat eredménye, Reáltőke (fizikai tőke), Pénztőke Reáltőke: gép, anyag, berendezés, ingatlan Reáltőke: gép, anyag, berendezés, ingatlan Pénztőke: készpénz, bakszámla pénz, értékpapír Pénztőke: készpénz, bakszámla pénz, értékpapír

6 Termőföld, Földbérlet, Földpiac Szűkösség törvénye: A termelési tényezők korlátozott mennyiségben állnak rendelkezésre, ezért van értékük, mindig a legkisebb mennyiségben rendelkezésre álló termelési tényező befolyásolja legnagyobb mértékben a többi használatát (Liebig minimum elv) Szűkösség törvénye: A termelési tényezők korlátozott mennyiségben állnak rendelkezésre, ezért van értékük, mindig a legkisebb mennyiségben rendelkezésre álló termelési tényező befolyásolja legnagyobb mértékben a többi használatát (Liebig minimum elv) A gazdálkodó dönt, optimalizál, melyik termelési tényezőt, milyen formában, melyikidőpontban, mekkora mennyiségben alkalmazza. A gazdálkodó dönt, optimalizál, melyik termelési tényezőt, milyen formában, melyikidőpontban, mekkora mennyiségben alkalmazza. A döntést befolyásoló paraméterek: összköltség, határköltség, hatékonyság, termelékenység, haszonáldozati költség, takarékosság, adottságok, üzemméret, internáliák (agrárpolitika, adórendszer, támogatások, törvények, piaci lehetőségek stb.), tulajdon A döntést befolyásoló paraméterek: összköltség, határköltség, hatékonyság, termelékenység, haszonáldozati költség, takarékosság, adottságok, üzemméret, internáliák (agrárpolitika, adórendszer, támogatások, törvények, piaci lehetőségek stb.), tulajdon

7 Termőföld, Földbérlet, Földpiac Tulajdon: A termelési tényezők elsajátítása során létrejövő gazdasági viszonyok összessége. A termelési tényezők elsajátítása során létrejövő gazdasági viszonyok összessége. A tulajdon lényegi elemei: birtoklás, rendelkezés, használat A tulajdon lényegi elemei: birtoklás, rendelkezés, használat A tulajdon két alaptípusa: magántulajdon, köztulajdon A tulajdon két alaptípusa: magántulajdon, köztulajdon Meghatározza az emberek helyét a gazdasági folyamatokban Meghatározza az emberek helyét a gazdasági folyamatokban Megjelenik a gazdasági szervezetek formáiban Megjelenik a gazdasági szervezetek formáiban

8 Termőföld, Földbérlet, Földpiac A magántulajdon: a termelés folyamán a termelési tényezők áruformájának a magántulajdonán alapul A magántulajdon: a termelés folyamán a termelési tényezők áruformájának a magántulajdonán alapul Klasszikus tőkés magántulajdon: egyetlen személy (család) tőketulajdonát jelenti, a tulajdonos az összes tulajdonosi funkciót (gazdálkodás, ellenőrzés működtetés konkrét feladatai) is ellátja Klasszikus tőkés magántulajdon: egyetlen személy (család) tőketulajdonát jelenti, a tulajdonos az összes tulajdonosi funkciót (gazdálkodás, ellenőrzés működtetés konkrét feladatai) is ellátja Modern magántulajdon: A tulajdon és a tulajdonosi funkciók szétválnak (pl. Rt.) Modern magántulajdon: A tulajdon és a tulajdonosi funkciók szétválnak (pl. Rt.) Magántulajdon esetén az embereket ki is lehet zárni a tulajdonlásból Magántulajdon esetén az embereket ki is lehet zárni a tulajdonlásból

9 Termőföld, Földbérlet, Földpiac A mezőgazdaság termelőerői közül a termőföldnek – mint mennyiségileg abszolút korlátozott erőforrás – meghatározó jelentősége van a mezőgazdasági termelésben. A mezőgazdaság termelőerői közül a termőföldnek – mint mennyiségileg abszolút korlátozott erőforrás – meghatározó jelentősége van a mezőgazdasági termelésben. Magyarországon a termőfölddel való megfontolt gazdálkodás különösen fontos, mert a népsűrűség (109 fő/km2) a világátlagnak ötszöröse az európainak kétszerese. Magyarországon a termőfölddel való megfontolt gazdálkodás különösen fontos, mert a népsűrűség (109 fő/km2) a világátlagnak ötszöröse az európainak kétszerese. Viszonylag kis területen kell megtermelni a hazai lakosság szükségletét kielégítő termékeket úgy, hogy közben az egyre bővülő mezőgazdaságon kívüli termelő- és nem termelő tevékenységek számára is megfelelő nagyságú terület maradjon Viszonylag kis területen kell megtermelni a hazai lakosság szükségletét kielégítő termékeket úgy, hogy közben az egyre bővülő mezőgazdaságon kívüli termelő- és nem termelő tevékenységek számára is megfelelő nagyságú terület maradjon

10 Termőföld, Földbérlet, Földpiac A föld egy olyan speciális termelőeszköz, amely nem sorolható egy kategóriába a szabad javakkal. A föld egy olyan speciális termelőeszköz, amely nem sorolható egy kategóriába a szabad javakkal. A termőföld szerepe rendkívül összetett a multifunkcionális mezőgazdaságban. A termőföld szerepe rendkívül összetett a multifunkcionális mezőgazdaságban. Nemzetörökség része Nemzetörökség része A folyamatos fenntartható gazdálkodás érdekeit szem előtt tartva, az értékének megőrzése csak a környezet maximális védelme esetén valósulhat meg. A folyamatos fenntartható gazdálkodás érdekeit szem előtt tartva, az értékének megőrzése csak a környezet maximális védelme esetén valósulhat meg. A gazdaságos felhasználására való törekvésnek kifejezésre kell jutnia a közgazdasági és üzemgazdasági számításokban is. A gazdaságos felhasználására való törekvésnek kifejezésre kell jutnia a közgazdasági és üzemgazdasági számításokban is.

11 Termőföld, Földbérlet, Földpiac Szükséges a föld értékelése Szükséges a föld értékelése Fiziokraták (feudális szemlélet): gazdagság igazi forrása a mezőgazdasági termelés, mely a termék természetes növekedésével új értéket hoz létre Fiziokraták (feudális szemlélet): gazdagság igazi forrása a mezőgazdasági termelés, mely a termék természetes növekedésével új értéket hoz létre Munkaérték-elmélet: érték az emberi munka terméke, de a termőföld nem munkatermék és ugyanakkor van ára, bérleti díja. Az ár centruma pedig az az érték, amely nem más, mint a testet öltött munka. Munkaérték-elmélet: érték az emberi munka terméke, de a termőföld nem munkatermék és ugyanakkor van ára, bérleti díja. Az ár centruma pedig az az érték, amely nem más, mint a testet öltött munka. Marx: föld nem munkatermék, de monopolizálható, magántulajdonná tehető eszköz, amely áruvá válik. A magántulajdon életre hívja önmaga bérletét, és a bérletnek a használati díját, a földjáradékot. Marx: föld nem munkatermék, de monopolizálható, magántulajdonná tehető eszköz, amely áruvá válik. A magántulajdon életre hívja önmaga bérletét, és a bérletnek a használati díját, a földjáradékot.

12 Termőföld, Földbérlet, Földpiac Aranykorona rendszer: 1875-től A föld aranykorona értékét az egy kataszteri holdon előállított tiszta jövedelemhez kötötték. Aranykorona rendszer: 1875-től A föld aranykorona értékét az egy kataszteri holdon előállított tiszta jövedelemhez kötötték. Kateszteri tisztajövedelem: A kataszteri tiszta jövedelem a föld értékének az 5 %- a, amely szántónál 6 év tiszta jövedelmének átlaga (1kh=0.535ha). Az aranykorona értéket utoljára 1909-ben módosították. Kateszteri tisztajövedelem: A kataszteri tiszta jövedelem a föld értékének az 5 %- a, amely szántónál 6 év tiszta jövedelmének átlaga (1kh=0.535ha). Az aranykorona értéket utoljára 1909-ben módosították. Termőhelyi értékszám Termőhelyi értékszám Kompenzációs érték Kompenzációs érték Termőföld termelékenység Termőföld termelékenység Gyakorlatban Kizárólag Aranykorona Rendszer Gyakorlatban Kizárólag Aranykorona Rendszer

13 Termőföld, Földbérlet, Földpiac Helytelen földértékelés, az aranykorona fogalmának helytelen értelmezéséből adódódik. Példa: 1 Ak=20.0000Ft 1ha szántó (közepes minőség) = 20 Ak 1 ha szántó értéke= 400.000Ft 1 ha szántó értéke= 400.000Ft Helyes értékelés: Ak = tiszta jövedelem 5 %-a = 20 Ak 20 X 5% = 100% ebből következően 20 X 5% = 100% ebből következően 20 X 400.000 = 8 millió 20 X 400.000 = 8 millió Magyarországon a szántóföld ára: 400.000 Ft-tól Ausztria: 1.5 milliótól, Németország: 3 milliótól, Hollandia: 9 milliótól

14 Termőföld, Földbérlet, Földpiac Termőföld, Földbérlet, Földpiac Bérleti díj : A tulajdon kölcsönadásából létrejött hozadék (kamat), amelyet a kölcsönvevőnek kell megfizetnie. Termőföld esetén földjáradék (Magyar fogalomrendszer) Földjáradék: abszolút, különbözeti Különbözeti: elhelyezkedés, minőség, infrastruktúra Magyarországon a bérleti díj: 20.000 Ft-tól Ausztria: 60.000 Ft-tól, Németország: 70.000 Ft-tól, Hollandia: 90.000 Ft-tól

15 Termőföld, Földbérlet, Földpiac A mezőgazdasági tevékenységek eredményességét befolyásolja: föld minősége föld minősége földhasználat földhasználat birtokstruktúra birtokstruktúra tulajdonviszonyok tulajdonviszonyok birtokok tagoltsága birtokok tagoltsága földpiac földpiac

16 Termőföld, Földbérlet, Földpiac Birtokstruktúra a magyar mezőgazdaságban a privatizáció következtében  5,6 millió hektár termőterület került 2,6 millió magánszemély tulajdonába.  kárpótlási földalap: 2,1 millió hektár volt, 1 millió földrészletben  tulajdont szerzett személyek száma közel 760 ezer  A részarány tulajdonra kijelölt 3,5 millió hektár területből 1,8 millió tulajdonos részesült átlagosan 1,9 hektár területtel.

17 Termőföld, Földbérlet, Földpiac A mezőgazdasági területek tulajdonosi struktúrája 2003-ban: magántulajdon: 83%-os magántulajdon: 83%-os állami tulajdon: 10% állami tulajdon: 10% átalakult szövetkezeteké: 3% átalakult szövetkezeteké: 3% gazdasági társaságoké: 4%. gazdasági társaságoké: 4%. külterületi földek: külterületi földek: természetes: 66,7%-a természetes: 66,7%-a jogi személyek: 33,3%-a jogi személyek: 33,3%-a állam: 24,8%-a állam: 24,8%-a

18 Termőföld, Földbérlet, Földpiac Az ország földterületének %-os megoszlása gazdálkodási formák szerint, 1989-2001 Forrás: Dr. Varga Gyula forrás: Dr. Varga Gyula

19 Termőföld, Földbérlet, Földpiac A földforgalom (földpiac) nem haladja meg a földterület 1 %-át. (Az unióban hasonlóan alakul) Okai:  az EU csatlakozást követően valószínűsíthetően emelkedő földárak iránti várakozás,  a kis méretű, elaprózott tulajdonok iránt jelentkező mérsékelt kereslet,  az idős, illetve a földjüket művelni nem szándékozó tulajdonosoknak rendszeres jövedelem-kiegészítést jelentő bérbeadás,  a visszakapott földtulajdonhoz, a tulajdonnal való rendelkezés jogához ma még kötődő nosztalgia, ragaszkodás.

20 Termőföld, Földbérlet, Földpiac Birtokrendezés: A birtokrendezés olyan helyileg támogatott, jogilag szabályozott, összetett tevékenység, amelynek során vidéki térségekben újrarendezik a földtulajdon- és a földhasználat szerkezetét. Célja: A birtokrendezés során a földtulajdonosok és földhasználók szétszórtan elhelyezkedő földrészeinek egyesítése, a mezőgazdasági termelés hatékonyságának és a vidék fenntartható fejlődésének elősegítése érdekében

21 SWOT Analízis Erősségek a termőföld magánosítása gyakorlatilag lezárult, a termőföld magánosítása gyakorlatilag lezárult, a vidéki népesség jelentős körében erős ragaszkodás tapasztalható a földművelés, illetve a mezőgazdasági termelés iránt, a vidéki népesség jelentős körében erős ragaszkodás tapasztalható a földművelés, illetve a mezőgazdasági termelés iránt, a mezőgazdaság számára kiváló adottságok kihasználását segítik az országrészenként egybefüggő mezőgazdasági hasznosítású területek, a mezőgazdaság számára kiváló adottságok kihasználását segítik az országrészenként egybefüggő mezőgazdasági hasznosítású területek, megindult a földtulajdon- és földhasználat koncentrációja, erőteljes hajlam tapasztalható a földhasználók részéről az általuk használt földterület térbeli koncentrálása iránt, megindult a földtulajdon- és földhasználat koncentrációja, erőteljes hajlam tapasztalható a földhasználók részéről az általuk használt földterület térbeli koncentrálása iránt, a nagyüzemi gazdálkodás korában nagyméretű és egybefüggő táblák művelésével kapcsolatos kedvező tapasztalatok hatása még érződik, a nagyüzemi gazdálkodás korában nagyméretű és egybefüggő táblák művelésével kapcsolatos kedvező tapasztalatok hatása még érződik,

22 SWOT Analízis Erősségek a földtulajdon erőteljes tagoltságához képest a földhasználatban javulás érződik (ma már mintegy 13 ezer gazdaság használja a mezőgazdasági terület 75%-át), a földtulajdon erőteljes tagoltságához képest a földhasználatban javulás érződik (ma már mintegy 13 ezer gazdaság használja a mezőgazdasági terület 75%-át), még hasznosíthatóan léteznek olyan üzemközpontok (majorságok, nagyüzemi telepek, tanyák), ahol a termelési - lakóhely funkció egybekapcsolódott, még hasznosíthatóan léteznek olyan üzemközpontok (majorságok, nagyüzemi telepek, tanyák), ahol a termelési - lakóhely funkció egybekapcsolódott, a birtokrendezést követően is hasznosítható a korábbi nagyüzemi termeléshez kötődő infrastruktúra (úthálózat, vízelvezető rendszerek, öntöző rendszerek) jelentős része, a birtokrendezést követően is hasznosítható a korábbi nagyüzemi termeléshez kötődő infrastruktúra (úthálózat, vízelvezető rendszerek, öntöző rendszerek) jelentős része, bár nem tökéletes, de működő földbérleti rendszer, bár nem tökéletes, de működő földbérleti rendszer, nagy értékű felhalmozódott szaktudás és a termelők jelentős részénél innovációs készség. nagy értékű felhalmozódott szaktudás és a termelők jelentős részénél innovációs készség.

23 SWOT Analízis Gyengeségek  a birtokok szétaprózódtak, térben erőteljesen tagoltak,  a földhasználat és földtulajdon túlzottan elkülönült,  alacsony a gazdaságilag életképes egyéni gazdaságok aránya, aránytalanul magas a kisméretű egyéni gazdaságok száma,  a kultúrállapot fenntartása, a művelési kötelezettség érvényesítése a tagolt területeken nehézségekbe ütközik,  számos korábban létesített állattartó telep szerves kapcsolata megszakadt a termőfölddel,  a földhasználatban a társadalompolitikai érdekek (tájvédelem, fenntarthatóság, vidékfejlesztés) még nem kellően tudatosultak

24 SWOT Analízis Gyengeségek  tisztázatlan tulajdonú birtoktestek előfordulása, osztatlan közös tulajdonok,  a földcserék, illetve földhasználat vonatkozásában nincs kellően megalapozva a többségi akarat érvényesítésének jogi lehetősége (így a többségi akarat jogi definiálása),  a magasabb földárak iránti várakozás visszafogja a földpiacot,  nem érződik határozott szervező erő a helyi kezdeményezésű birtokrendezésben,  nincs a szakmai közvélemény által megvitatott és elfogadott módszer a termőföld értékarányos cseréjére vonatkozóan,

25 SWOT Analízis Gyengeségek  a földhasználati felmérések nem pontosan mutatják a földhasználat valós képét,  jellemzőek a rövid időtartamú (3-5 év) bérleti szerződések,  a mezőgazdasági területek öröklési szabályozása nem véd a további elaprózódástól,  nincs szervezett felvilágosítás, tájékoztatás a birtokkoncentráció, birtokrendezéssel kapcsolatban, az érdekeltek jelentős körében nem tudatosultak az előnyök,  nincs társadalmi közmegegyezésen alapuló birtokpolitikai koncepciónk.

26 SWOT Analízis Lehetőségek az EU tagsággal a mezőgazdasági termelés biztonságosabbá válhat, az EU tagsággal a mezőgazdasági termelés biztonságosabbá válhat, új vidékfejlesztési (támogatási) intézkedések forrásokat indukálnak, illetve újfajta tervezési-földhasználati megközelítéseket alakítanak ki, új vidékfejlesztési (támogatási) intézkedések forrásokat indukálnak, illetve újfajta tervezési-földhasználati megközelítéseket alakítanak ki, a mezőgazdaság- és a vidék multifunkcionális jellege erősödik, a mezőgazdaság- és a vidék multifunkcionális jellege erősödik, az országban nagyléptékű fejlesztési projektek indulnak, illetve folytatódnak, az országban nagyléptékű fejlesztési projektek indulnak, illetve folytatódnak, a birtokrendezés pozitív külföldi tapasztalatai nálunk is gyakorlati megvalósítást ösztönöznek, a birtokrendezés pozitív külföldi tapasztalatai nálunk is gyakorlati megvalósítást ösztönöznek, hosszabb távon a földpiac élénkülése remélhető, hosszabb távon a földpiac élénkülése remélhető, a földhasználók generációváltása szemléletformáló hatású, a földhasználók generációváltása szemléletformáló hatású, helyi civilszerveződések élénkülnek (önszerveződő vidéki társadalom), melyek szerepet vállalhatnak birtokrendezésben is. helyi civilszerveződések élénkülnek (önszerveződő vidéki társadalom), melyek szerepet vállalhatnak birtokrendezésben is.

27 SWOT Analízis Veszélyek:  a magyar gazdálkodók (termelők) versenyképessége romlik,  a kultúrtáj fenntartása veszélybe kerül összefüggő nagy (főként kedvezőtlen adottságú, illetve egyéb okok miatt hátrányos helyzetű) térségekben,  felerősödhetnek a spekulációs célú földvásárlások,  a gazdálkodók tartózkodnak a föld termőképességét, minőségét hosszú távon befolyásoló befektetésektől (melioráció, öntözés),  a kárt okozó természeti elemek (árvíz, belvíz, erózió, defláció) hatása hatékonyan nem mérsékelhető,  nem sikerül társadalmi közmegegyezésen alapuló birtokpolitikai koncepciót kialakítani

28 Termőföld, Földbérlet, Földpiac. Fő cél: A versenyképes mezőgazdasági termelést és racionális tájhasználatot elősegítő földhasználati- és birtokstruktúra. Általános (átfogó) célok: A birtokszerkezet elaprózottságának csökkentése A birtokszerkezet elaprózottságának csökkentése A földhasználat és földtulajdon elkülönülésének mérséklése A földhasználat és földtulajdon elkülönülésének mérséklése A birtokok tagoltságának megszűntetése A birtokok tagoltságának megszűntetése A mezőgazdasági termelés jövedelmezőségének növelése A mezőgazdasági termelés jövedelmezőségének növelése Integrált vidékfejlesztés – a vidéki népesség életfeltételeinek javítása Integrált vidékfejlesztés – a vidéki népesség életfeltételeinek javítása

29 Termőföld, Földbérlet, Földpiac Operatív (specifikus) célok : A birtokrendezés elősegítése jogi eszközökkel (jogszabályokkal) A birtokrendezés elősegítése jogi eszközökkel (jogszabályokkal) Hatékony, az igényekhez igazodó intézményrendszer működtetése Hatékony, az igényekhez igazodó intézményrendszer működtetése A birtokrendezésben érdekeltek felkészítése a birokrendezésre A birtokrendezésben érdekeltek felkészítése a birokrendezésre Figyelemfelkeltés a birtokrendezés iránt, elfogadtatása a társadalommal Figyelemfelkeltés a birtokrendezés iránt, elfogadtatása a társadalommal

30 Termőföld, Földbérlet, Földpiac Prioritások: A birtokrendezés elvi- és jogi megalapozása A birtokrendezés elvi- és jogi megalapozása A koordináló intézmény kialakítása, a kapcsolódó intézményrendszer modernizálása A koordináló intézmény kialakítása, a kapcsolódó intézményrendszer modernizálása Pénzügyi- és egyéb feltételek megteremtése Pénzügyi- és egyéb feltételek megteremtése Társadalmi elfogadtatás és felkészítés, a tudatosság erősítése Társadalmi elfogadtatás és felkészítés, a tudatosság erősítése

31 Termőföld, Földbérlet, Földpiac Spontán birokrendezés (nem intézményesített, helyi kezdeményezésű, „nullához közeli” megoldás) Spontán birokrendezés (nem intézményesített, helyi kezdeményezésű, „nullához közeli” megoldás) Intézményesített birtokrendezés (mérsékelt ütemű, de érzékelhető, „látható” eredményt hozó megoldás) Intézményesített birtokrendezés (mérsékelt ütemű, de érzékelhető, „látható” eredményt hozó megoldás) Erőteljes ütemű birtokrendezés („teljes-körű” megoldás) Erőteljes ütemű birtokrendezés („teljes-körű” megoldás)

32 Köszönöm Figyelmüket! „Mindenki vegyen földet, mert ennél jobb befektetés jelenleg nincs a földön”


Letölteni ppt "Termőföld, Földbérlet, Földpiac I. Előadás Előadó: Dr. Geszti Szilárd egyetemi tanársegéd."

Hasonló előadás


Google Hirdetések