Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tehetséggondozás hazai és nemzetközi tendenciái

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tehetséggondozás hazai és nemzetközi tendenciái"— Előadás másolata:

1 A tehetséggondozás hazai és nemzetközi tendenciái
Dr. Vass Vilmos ELTE PPK

2

3 (gyakorlat, tudásháttér)
Tehetséggondozás? (gyakorlat, tudásháttér)

4 K+F+I

5 K Talentum Kutatócsoport (Dobó István, Nahalka István, Ollé János, Perjés István, Vass Vilmos, Virányi Anita+12 hallgató) Tehetséggondozás a gyakorlatban (A tehetséggondozás hazai és nemzetközi komparatisztikai kutatása) Elméleti alapvetés, kérdőíves vizsgálat (100), interjúk (28), oktatási programcsomag, tehetségportál

6 K Naiv nézetek, tévképzetek (ígéret, potenciál, veleszületettség, tudás, teljesítmény) Neveléstudomány – új elméleti alapok Kulturális antropológia, gén- és idegtudomány, kognitív pszichológia A tehetséggondozás hozzáadott értéke („Tehetséges fiatalok fejlődésének vizsgálata” (Developmental Study of Talented Youth) (Ablard, Mills és Hoffhines 1996), vagy „A kivételes tehetség vizsgálata” (Study of Exceptional Talent) (Blackburn és Brody 1996, Brody 2005)

7 82%

8 Titok?

9 PRODUKTÍV KIVÁLÓSÁG

10

11 Paradigmák Pszichometriai paradigma (mérhetőség, a képességek szerkezetének a feltárása) Központi fogalom az intelligencia (Galton: öröklődés, Binet, papír-ceruza tesztek, IQ) Az egyének között különbségek vannak Az általános értelmesség egydimenziós?

12 Milyen különbségek vannak az egyének között?

13 Néhány név Spearman: egyetlen fő, differenciálatlan képesség
Thorndike: néhány nagy képesség kapcsolata Binet és Watson: sok egymástól független képesség többfókuszú rendszere A fentiek kombinációi

14 Spearman 1904 (iskolai tantárgyak eredményei közötti korreláció)
Általános faktor (valamennyi tantárgy eredményét befolyásolja) Speciális faktorok (mindegyik tantárgyra külön hatnak)

15 Cattel 1940-es évek Folyékony intelligencia (műveletvégzés, tanulás, információfeldolgozás, gondolkodási képességek) idősebb korban csökken Kristályos intelligencia (megismerés, tanulás, tapasztalatszerzés) LLL Ismeret, képesség?????

16 Guilford 1950-es évek vége Az intellektus szerkezete
Háromdimenziós modell (tartalom, művelet, termék) 120 lehetséges faktor Sok komponensből álló rendszer Konvergens és divergens gondolkodás

17 Carroll 1993 Háromszintű hierarchia (képességek) Általános IQ
Folyékony IQ, kristályos IQ, tanulás és memória, vizuális észlelés, visszakeresés, kognitív sebesség, információfeldolgozás sebesége Konkrét faktorok (pl. induktív gondolkodás, gondolkodási műveletek)

18 A pszichometriai paradigma értékelése
Hogyan lehet a gondolkodást fejleszteni? (-) Hasznos eszközrendszerek, adekvát eszközök, IQ (+)

19

20 Paul Black – Dylan Wiliam
Inside the black box: Raising standards through classroom assessment

21 Paul Black – Dylan Wiliam
Assessment and Classroom Learning

22 ALAPFELTEVÉSEK Az elsajátítandó tudás sokféle (I+K+T)
Sokféle mód, út, ütem A tudás megszerzéséhez szükséges képességek sokfélék A különböző intelligenciák központjai az agy más-más területein találhatók

23 Velünk született? Fejleszthető?

24 AZ IQ TESZT

25

26

27

28 Osztállyal szemben áll Táblára ír
Ismétlő kérdéseket tesz fel az anyagról Vár, amíg a diákok befejezik az írásos feladatukat Rajzol táblára Videót vetít Zenét játszik Körbead tárgyakat Valamit elkészíttet gyakorlatban Diákokat csoportosan dolgoztatja

29 Néhány módja annak, hogyan tanítsunk
Intelligencia Tevékenység Eszközök Követelmény Nyelvi Megbeszélés, szójátékok, történetek mesélése Olvass róla, írj róla, beszélj róla Logikai - Matematikai Fejtörők, fejszámolás, tudományos kísérlet Térbeli Képzelet-játékok, elme- térkép készítése Rajzold le, képzeld el, színezd ki Testi-mozgásos Építő játékok, sport-felszerelés

30 Talán a legnagyobb pedagógiai téveszme az a vélemény, hogy az ember csak azt tanulja meg, amit megtanítanak neki. A mintegy mellékesen elsajátított, tartós attitűdök, kedvtelések és ellenszenvek gyakran sokkal fontosabbak, mint a nyelvtanórák, földrajzórák, vagy a megtanult történelmi tények. Mert alapvetően ezek az attitűdök számítanak később. (John Dewey, 1938)

31

32 Hogyan értjük meg a történetet?
Kérdést teszünk fel Lerajzoljuk Más befejezés Más cím Zeneszerzés Versírás Eljátsszuk Képrejtvény Megbeszéljük Kiemelünk Értelmezünk Vázlatot írunk Feladatot oldunk meg Összefoglaljuk Felelet

33 Filmelemzés

34 Filmelemzés

35

36

37 http://www. ted. com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity

38

39 Milyen a kreatív gyermek?
Alapkérdés Milyen a kreatív gyermek?

40 Mi történik? 3-5 év 98% 8-10 év 32% 13-15 év 10% %

41

42 A kreativitás „A kreativitás képesség az új gondolatok létrehozására.”
(Donald O. Hebb) „A megoldások többféle változatának a feltárása.” (Edward de Bono) „Divergens (különböző irányokban való) gondolkodás a problémamegoldásban.” (J. P. Guilford)

43 Kreativitás 1. Szenzivitás: Problémára való érzékenység.
2. Fluencia: A kreatív emberek nagyszámú ötletet találnak ki. 3. Eredetiség: A kreatív gondolkodás fontos sajátossága, hogy új, szokatlan, innovatív ötletek révén eredeti, mások megoldásaitól különböző válaszokat tud adni a problémákra. 4. Rugalmasság: A kreatív emberek változatos megközelítésmódokat alkalmaznak és különböző ötleteket tudnak létrehozni.

44 5. Szintetizálás: A kreatív emberek nagyobb és teljesebb gondolati körökbe rendezik gondolataikat.
6. Elaboráció: A kreatív emberek képesek a részletek kitöltésére. Adott információk alapján struktúrát építenek fel. 7. Analízis: A kreatív emberek lebontják a "szimbolikus struktúrákat", hogy újakat alkossanak.

45 8. Újradefiniálás: A kreatív emberek a szokásos módtól eltérően interpretálják vagy észlelik a tárgyakat és egészen új célokra használják fel. 9. Komplexitás: A kreatív emberek sok, egymással összefüggő gondolattal tudnak dolgozni. 10. Értékelés: A kreatív emberek könnyen meghatározzák az új ötletek értékét.

46 A kreativitás Kifejezés (rajzok, zenék: függetlenség)
Produktivitás (alkotás, korlátozás) Feltalálás (felfedezés, kutatás, PLB) Újítás (tudomány, művészet) Teremtés (új elvek)

47 Monet nyomában

48 Oktatási intelligencia
Koncepció Kompetencia Taktika

49 Mit tapasztaltunk? A pedagógusok és a pedagógusjelöltek tehetségfogalommal kapcsolatos elképzelései közelebb álnak a hétköznapi, népi pszichológiai elképzelésekhez. A tehetségessé válás, a tehetség kialakulása kérdésében a pedagógusok és a jelöltek erősen tanácstalannak tűnnek. A pedagógusoknak illúzióik vannak a hazai tehetségnevelés eredményességének és színvonalának megítélése szempontjából.

50 Mi következik ebből? Tartalom (tudományos diszciplínák, tudásátadás, kognitív taxonómiák, tér és idő, didaktika) Kompetencia (gazdaság, struktúrák, tudástranszfer, tanulásszervezés) Motiváció (tapasztalat, személyiség, affektív tényezők, kreatív transzfer)

51 Mi lehet emögött? FLOW DRIVE

52

53 Összegzés 3A

54 „Mi kell a sikerhez: kitartás, legjobbra való törekvés – és némi dili
(Esze András)

55

56 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "A tehetséggondozás hazai és nemzetközi tendenciái"

Hasonló előadás


Google Hirdetések