Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hervainé Szabó Gyöngyvér PhD dr. habil tudományos rektorhelyettes

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hervainé Szabó Gyöngyvér PhD dr. habil tudományos rektorhelyettes"— Előadás másolata:

1 Hervainé Szabó Gyöngyvér PhD dr. habil tudományos rektorhelyettes
Az Eurázsia régió, mint nemzetközi politikai alrendszer felemelkedése: új geopolitikai kihívások az atlanti világrendben Hervainé Szabó Gyöngyvér PhD dr. habil tudományos rektorhelyettes

2 Az eurázsiai régió, mint nemzetközi rendszer kutatása főbb kérdései
A nemzetközi politikai régió ismérvei Az eurázsiai tér behatárolása Eurázsia a történeti jogközösségekben Eurázsia: nemzetközi szervezetek Putyin Nagy Európa terv Putyin, Dugin, Nazarbajev Eurázsia terve Az eurázsiai regionalizmus és Európa Az eurázsiai regionalizmus és az USA

3 A nemzetközi politikai régió ismérvei
A nemzetközi politika olyan regionális erőtere, amely elkülönült politikai alrendszer jellemzőket mutat Eurázsia több új állam – 8 közép-ázsiai Nemzetközi szervezetek Nemzetközi integrációk Non-profit nemzetközi szervezetek Globális szervezetek jelenléte A globalizált térbe integrálódás FTA-k révén Regionális biztonsági közösségek megjelenése Új geopolitikai erőtér kialakulása

4 Eurázsia, mint földrajzi fogalom
Területe 54,759,000 km2 Népessége 4,620,000,000 (2010) Népsűrűség 84/km2 Országok száma 93

5 E U R A S I A Asia + Europe = Eurasia
Encyclopedia Britannica on-line

6 Eurázsia nemzetközi történeti jogközösségei
Papírpénz, kereskedő szövetségek, a kézműveseknek provolégiumokat adtak, speciális lótenyésztés, extrém, meleg, higeg, távolság tűrő Яса birodalmi törvénykönyv, vallási türelem – mindenki adófizető, az orosz térségekben 49 város – pravoszláv hit terjesztése (21 templom)- fegyverkereskedelem Kína központú világrend alapjainak kialakítása: nomád gazdaság+kereskedelem+kínai termelés Egységes Kína+ egységes sztyeppe

7 A Tatár Birodalom Kubilaj Kán korában
Speciális nemzetközi jog,Nemzetközi pénzügyek Nemzetközi kereskedelmi szolgáltatások, úthálózat, szerájok, kereskedő és iparvárosok, medreszék Nemzetközi adóügyi rendszer Postai szolgáltatások Kánságok feletti nemzetközi elit: ujgur tisztviselő, arab titkár, perzsa bankár, kereskedelmi, diplomáciai, misszionárius rend Kiemelt biztonsági rendszer Civilizációk terjedése, vallási tolerancia

8 Az eurázsiai-afrikai gazdasági térség a selyemút időszakában: Velence: arany-ezüst kereskedelem, rabszolga kereskedelem, titkosszolgálat A mongolhoz hasonló transznacionális itáliai pénzügyi elit Összehangolt külpolitika: Francia királyság Velence rendelte meg a tatárjárást Afrika bevonása a kereskedelmbe: Genova Egyiptom ellen

9

10 Az orosz birodalom növekedése 1300-1796 között

11 Az Orosz Birodalom növekedése 1796-1914

12

13 A nemzetközi kapcsolatok történeti jellemzői az eurázsiai térségben
Az eurázsiai térség a történeti nemzetközi jogközösségekben a legnagyobb birodalmakat tudta magáénak: tatár, kínai-mongol, türk, török, orosz, szovjet birodalmi befolyás Amennyiben Kína jól kormányzott volt – az arab-perzsa kereskedelem jól kiegészítette Ha Kína nem elég jól kormányzott volt, nem tudott békét teremteni a térségben: mongolok, türk-török, orosz befolyás Nagy játszma: Oroszország – Nagy Britannia Szovjetunió és gyenge Kína a rend fenntartója volt

14 Nemzetközi szervezetek a régióban
A szervezet kezdeményezője Gazdasági-integrációs Pénzügyi Biztonsági Szakterületi ENSZ UNDP, UNAID IMF UN, UN SC UNESCO,ICAO, WHO,ILO,SPECA, UN DOC, UNOMIG, IMO Közép-Ázsiai államok CAEC, CACO, CICA IDB, CAREC CANWFZ IFAS, NDN Dél-Kaukázus Kelet -Európa GUAM BSTDB OSCE, NATO, EU , BSF, CDRN, CDC ICBSS, BS URTA, IMS, BSUN, BRACS,BASPA, BINSA, CPMR, INSME Oroszország EuRAsEC, EuRAsEC EEC, CU, CES Eurasian Union EDB CIS, CSTO Kína SCO TRACECA, INOGATE, BOMCA CADAP Iszlám OIC IDB TÜRKSOY,TÜRKPA EU/USA EU, USAID, DCFTA EBRD,IMF OSCE/EBESZ NATO PfP, Új Selyemút USA ABDEGO Ázsiai államok ECO, ACD, CICA, SAARC ACDB

15 A demokratikus nemzetközi rendszer regionális alrendszerei és Eurázsia

16 Az eurázsai regionális integrációk a globális rendszerben

17 Regionális Biztonsági közösségek a globális rendszerben

18 Shanghaji Együttmőködési Szervezet

19 EGT FÁK Közös Gazdasági térség
EuRAsEC, mint orosz gazdasági tér EGT FÁK Közös Gazdasági térség

20 Eurázsiai Unió: induló tagok sötétkék, középkék leendő tagok További felveendő tagok

21 Eurázsia, mint a világ energia tengelye
A világ energia fogyasztói –narancssárga A világ energia termelői- sárga

22 Az eurázsiai nemzetközi régió jellemzői
Földrajzi behatárolás Szervezeti behatárolás 1. Közép-Ázsiától – Belorussziáig 2. Kínától – Irán-tól – Oroszországig 3. Kazahsztántól - Közép-Európa- Baltikum 4. Isztambul- Baku- Asztana 5. USA – Selyemút érdekszféra 6. USA – Kaukázus érdekszféra 7. NATO – PfP- Afganisztán, kaukázusi olaj 8. EU – szomszédság politika – Grönlandtól - Asztanáig Külső szereplők: USA/EU/Japán Regionális nagyhatalmak: Oroszország és Kína Regionális közép-hatalmak: Kazahsztán és Törökország Új közép-államok: Belorusszia, Ukrajna Új kisállamok: Kirgizsztán, Tadzsikisztán, Türkmenisztán,Üzbegisztán, Grúzia, Örményország, Azerbajdzsán, Moldova El nem ismert országok Etnikai szeparatizmus Nem tiszta határok

23 Ország Terület Lakosság GDP Egy főre jutó GDP Oroszország 142 500 482 2 553 18 100 Kína 13 370 9 800 Kazahsztán 243,6 14 100 Ukrajna 337,4 7 400 Belorusszia 150,4 16 100 Mongólia 17,3 5 900 Türkmenisztán 55,16 8 800 Üzbegisztán 112,6 3 600 Kirgizsztán 14,3 2 500 Tadzsikisztán 19,2 2 300 Azerbajdzsán 86 600 100,4 10 800 Grúzia 69 700 27,3 6 100 Moldova 33 811 13,25 3 800 Örményország 29 743 10,44 6 300 Eurázsia 17 024 11 352 EU 15 830 34 500 USA 16 720 52 800 Canada 1 518 43 100 Mexikó 1 845 15 600 NAFTA 20 083 42 367

24 Komparatív regionalizmus az eurázsiai térségben
Gazdasági regionalizmus Biztonsági regionalizmus UNDP, UNAID CAEC, CACO, CICA GUAM EuRAsEC, EuRAsEC EEC, CU, CES Eurasian Union OIC EU, USAID, DCFTA ECO, ACD, CICA, SAARC UN, UN SC CANWFZ OSCE, NATO, EU , BSF, CDRN, CDC CIS, CSTO SCO a legsikeresebb OSCE/EBESZ NATO PfP, Új Selyemút USA

25 Eurázsia és Európa EU Oroszország
Oroszország az európai koncert visszatérője? G 8-ak NATO különleges partnerség Vetélkedés a kivált államok feletti befolyásért Fejlesztési együttműködés NATO tagság elodázása Eurázsia és demokrácia Visszatérni az európai nemzetközi térbe Világhatalmi szerepkör visszaszerzése Közép-Ázsia, Kaukázus –vitális biztonsági érdek Kína – fenyegető veszély Szibéria szempontjából Nyitott atlanti szövetség és EU A világ 1-5 országai közé GDP alapján

26 Putyin Nagy Európa terve
Előzmények Nagy Európa terv Gorbacsov Európa Ház Jelcin Nagy Európa – Oroszország az euro-atlanti világrend része Oroszország – Németország- Franciaország Trojka tárgyalások Putyin: Európa és Oroszország közös kihívások: iszlám, kínai gazdaság 2005 EU-RU-CIS Portugáliától Vlagyivosztokig 2010 Vámunió, közös iparpolitika, közös energia politika, közös tudomány, technika, oktatás 2011 Eurázsia Unió Oroszország gazdasága hanyatlik - keleti nyitás A Vámunió káros Kazahsztánra Egyedül az atomreaktorban versenyképes Közép-Ázsia, a Kaukázus, Ukrajna elidegenedett, elveszett

27 Eurázsianizmus Oroszország Kazahsztán: Magyarország Törökország:
Putyin: a volt KGST/ Varsói Szerződés Oroszország 19. századi európai szerepe Az orosz elit nem hagyja el gőzös eszmékért a nyugati luxust Kazány –tatárul beszélt Visszaszerezni az önállósult Közép-Ázsiát Dugin: multipoláris világrend, szláv türk szövetség, az atlanti világrend kihívása Magyarország Gábor Vona of Jobbik: Thoughts on the Creation of Intellectual Eurasianism Gábor Vona Open Revolt April 9, 2014 Törökország: Albániától – Volga- Afganisztán Elszalasztott esélyek Kazahsztán: Európa és Ázsia közötti híd, a világ epicentruma Asztana, a kazah nép –sztyeppei kultúrák örököse (Gumiljev) Tatár birodalom, mint előd, Kazány 1000.évfordulója- tatárul beszélt Jó kapcsolatok a Nyugattal, Ázsiával, az iszlám világgal Az Eurázsiai Unió nem Kína, nem Eu, nem anti-atlanti Képes –e Oroszország viselni az EAU költségeit?

28

29 A térség hatalmainak érdekeltsége Eurázsiában
Oroszország – a FÁK térsége ekszkluzív érdekeltsége EU – vitális, esszenciális, milieu érdekeltség USA- biztonsági érdek, vitális érdek Kína – vitális, esszenciális és milieu érdek Törökország – milieu érdek Irán- elszigeteltségből való kitörés A biztonság elsődleges, az emberi jogok, jogrend, demokrácia másodlagosak Sem az EU, sem az USA, sem Kína nem kívánja átvenni Oroszország regionális biztonsági szerepkörét, költségeit!!!!!! Nem érdeke egyiknek sem Kína regionális biztonsági hatalommá felemelkedése!!!!

30 Az eurázsiai nemzetközi régió jellemzői
Kialakulása a 21.sz.eleje Aktorai: USA/NATO – a matrjoska külső héja Az EU, Oroszország, Kína, Törökország, Irán – regionális nagy ill. középhatalmak Nemzetközi térformáló szereplők: Kazahsztán, Belorusszia Alávetett szereplők: Ukrajna, Kirgizsztán, Tadzsikisztán, Türkmenisztán, Üzbegisztán, Mongólia, Azerbajdzsán, Grúzia, Örményország, Moldova Bukott és el nem ismert államok: Afganisztán, Transznyitria

31 Az eurázsiai nemzetközi régió jellemzői
Patrimoniális, neopatrimoniális államok Formális és informális hatalmi struktúrájú államok: látszatparlamentarizmus és klánrendszerre épülő uralom, erős klánvezető kultusszal, Realista államhatalom: statizmus, túlhajtott szuverenitás, regionalizmus felfelé, klánrendszerre épülő regionalizmus lefelé- állandósuló kláni konfliktusok Hierarchikus struktúra: Mindenki Oroszországtól függő

32

33 Putyin Eurázsiája a Krím megszerzése után
Európa és Oroszország Új orosz autarchia A nemzetközi tőke kivonul Évi vállalkozás dől be vállalkozó ül börtönben Putyin megindult a diktátorrá vezető mozgólépcsőn (Leon Aron) Boldogság index 75 % A legmagasabb 25 éve! Putyin támogatottsága 80 % Európa elfelejtett befektetni saját biztonságába Európa biztonsága Oroszországtól függ Új interballisztikus rakétarendszer 2012 új fegyverkezési program Oroszország a kontinens, Európa egy félsziget

34

35 Köszönöm a figyelmet! Gyöngyvér Hervainé Szabó gyongyver@kodolanyi.hu


Letölteni ppt "Hervainé Szabó Gyöngyvér PhD dr. habil tudományos rektorhelyettes"

Hasonló előadás


Google Hirdetések