Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Perger László Országos Vízügyi Főigazgatóság

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Perger László Országos Vízügyi Főigazgatóság"— Előadás másolata:

1 Tájékoztató a második Vízgyűjtő-gazdálkodás Terv (VGT 2) jelenlegi állásáról
Dr. Perger László Országos Vízügyi Főigazgatóság Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács 2014. szeptember 4.

2 VKI végrehajtás = multifunkciós és kormányzati feladat
Tagállami kötelezettség (2000/60 EU Dir /2004 Korm.rendelet előírásai Akcióterv az EU vízkészleteinek védelme érdekében („Blueprint”) dokumentum előírásainak figyelembevétele Harmonizált tervezés végrehajtása az EU Flood Dir.-al (2007/60 EU Dir.) Harmonizált tervezés a hazai Vízgazdálkodási Stratégiával (Kvassay Terv) Végrehajtás a KEOP-7.9.0/12/B projekt keretén belül (szigorú projektfeltételek + speciális elvárások)

3 VKI és EU Program ciklusok
VGT1 Intézkedési Program VGT2 IP → VGT tervezés VGT tervezés 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2 AVOP 7 éves UMVP 7 éves VP → → KIOP 7 éves KEOP 7 éves KEHOP → OP tervezés OP tervezés Vizes projektekben VKI célkitűzések horizontális megvalósítása !!!

4 KJT-VGT2 projekt „Kvassay Jenő Terv elkészítése és a Vízgyűjtő- gazdálkodási Terv felülvizsgálata” KEOP-7.9.0/12/B projekt stratégia alkotás as programozási időszakra az EU2020 stratégiai célkitűzések elérése érdekében Kvassay Jenő Terv – vízgazdálkodási stratégia – integrált vízgazdálkodási tervezés Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata – tervezés VKI módszertan alapján Projekt időtartama: 20 hónap, –

5 A VGT felülvizsgálat alapelvei
Kötelező elemek VKI-ban a második tervezéshez előírtak Új, vagy VKI-t módosító rendeletek előírásai EU támogatás „ex-ante” feltételeinek teljesítése VKI által nem előírt változások A Bizottság javaslatainak (elvárások, ajánlások) figyelembe vétele Az első terv tanulságainak figyelembe vétele Az első tervből hiányzó részek, intézkedések pótlása Új szervezeti felépítés

6 Bizottság elvárásai Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendeletben foglalt ex-ante feltételek A tagállam biztosítja a vízszolgáltatások költségeinek megtérülését minden ágazatban, a VKI 9. cikkének megfelelően. Vízgyűjtő-gazdálkodási terv elfogadása VKI 13. cikkének megfelelően. 1121/2014. (III.6.) Korm. határozat a közötti források felhasználásának előfeltételeiként meghatározó, a víz szektort érintő előzetes feltételek teljesítéséről Gazdasági elemzés december 22-re Jogszabály módosítási javaslatok június 30-ra VGT december 22-re Kiegészítő monitoring vizsgálatok december 22-re (+ pénzforrás biztosítva)

7 Bizottság ajánlásai Gazdasági kérdések
A monitoring megfelelő finanszírozásáról gondoskodni kell !!! A VGT néhány elemének finanszírozása nem tűnik minden esetben biztosítottnak Vízhasználatok körének értelmezése (water services > water supplies) nem megfelelő – kötelezettségszegési eljárás folyamatban Költségmegtérülés (szennyező fizet) elvét minden vízhasználatnál alkalmazni kell (pl. még a diffúz szennyezésre is) Aránytalan költségek meghatározásának átláthatónak kell lennie

8 Bizottság ajánlásai Intézkedési programmal kapcsolatos észrevételek
Aggasztóan sok 4 (4) cikk szerinti mentesség (időbeli) 4 (7) cikk szerinti mentesség alkalmazásának hiánya VKI intézkedések nem megfelelő integrálása a mezőgazdasági kompenzációs, támogatási rendszerbe (UMVP), pl. természetes vízvisszatartó intézkedéseket kiterjedtebben kell alkalmazni Szennyvíz irányelv alkalmazásában eltérő álláspontok

9 Bizottság ajánlásai Adathiányra visszavezethető problémák
Tipológia, referencia viszonyok Interkalibráció és a biológiai validáció hiánya Erősen módosított víztestek esetében módszertani hiány Ökológiai állapotértékelés – adathiányos víztestek Kémiai állapotértékelés (felszíni vizeknél PS vizsgálatok hiánya, felszín alattinál a trend elemzés hiánya)

10 A VGT 2 elvárt eredményei
1 db felülvizsgált országos VGT tervezet (alegységi függelékkel) 4 db felülvizsgált részvízgyűjtő VGT tervezet (Duna, Tisza, Dráva, Balaton, alegységi függelékekkel) 1 db jelentés az országos VGT2 stratégiai környezeti vizsgálatáról 1 db jelentés az országos „ex-ante” értékelésről 2 db összefoglaló jelentés a lebonyolított társadalmi vitáról: a jelentős vízgazdálkodási problémákról (JVP) és a VGT2 tervezeteiről 2 db informatikai fejlesztés (1 db szoftver beszerzés és 1 db adatbázis fejlesztés) VGT2 társadalmi véleményezéshez készített tájékoztató anyag(ok)

11 A VGT2 ütemterve

12 Mérföldkövek, határidők
2014. szeptember 30. A jelentős vízgazdálkodási problémák (JVP) dokumentálása 2014. december 22. 5. cikkely szerinti gazdasági elemzés („ex-ante” feltétel) 2015. április 22. A felülvizsgált vízgyűjtő-gazdálkodási terv(ek) tervezetének nyilvánosságra hozatala 2015. december 22. A végleges felülvizsgált vízgyűjtő-gazdálkodási terv(ek) nyilvánosságra hozatala Háromszor 6 hónap társadalmi vita: 2013. július január 23. ütemterv/munkaprogram 2014. október – március JVK 2015. április szeptember VGT2 tervezete

13 VKI-Árvízi Irányelv koordinált végrehajtása
2007/60/EK Irányelv (Flood Dir.) az árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről A vízgyűjtő-gazdálkodási tervek és az árvízkockázat-kezelési tervek kidolgozása az integrált vízgyűjtő-gazdálkodás részét képezik. A VKI környezetvédelmi célkitűzéseire tekintettel fel kell használni a közös kapcsolódási pontok és előnyök kölcsönös lehetőségét, biztosítania kell a hatékonyságot és az erőforrásokkal való előrelátó gazdálkodást, miközben szem előtt kell tartani, hogy az illetékes hatóságok, valamint igazgatási egységek eltérőek lehetnek. Az Árvízi Irányelvben 24-szer hivatkoznak a VKI-ra, pl. VKI IV. melléklet szerinti védett területek közül az ivóvíz, fürdővíz és Natura2000-es területeket az ÁKK-ban is figyelembe kell venni

14 Mi történik most? Közbeszerzési eljárás indításához szükséges minőségbiztosítás Együttműködési megállapodások: MFGI, MTA Ökológiai Kutatóintézet, NeKI, OKTF-KF, NPI Adatgyűjtések: ME, BM, FM, NFM, NGM, EMMI, és háttérintézményeik (NÉBiH, OKF, MVH, LLTK, AKI), továbbá: KSH, MEKH Tervezési feladatok megkezdése

15 A VGT2 tartalma (OVF-VIZIG teljesítéssel)
B1. A vízgyűjtő/részvízgyűjtő általános leírása B2. A védett területek nyilvántartása B3. Az emberi tevékenység jelentős terheléseinek és hatásainak számbavétele B4. A monitoring hálózatok térképének elkészítése B5. Gazdasági és társadalmi elemzések B6. A víztestek és védett területek állapotértékelése és az intézkedések hatékonyságának vizsgálata B7. Környezeti célkitűzések felülvizsgálata, valamint a kivételek alkalmazásának indoklása B8. Az intézkedési program felülvizsgálata B9. Egyéb ide vonatkozó programok, tervek kapcsolódásának vizsgálata és az „ex-ante” értékelés B10. A közvélemény tájékoztatása és társadalmi konzultáció lefolytatása

16 A vízgyűjtő/részvízgyűjtő általános leírása
Állóvíz, vízfolyás és felszín alatti víztestek lehatárolásának felülvizsgálata (pl. tározók, halastavak, társulati csatornák, Bükki karszt) Tipológia felülvizsgálata és a típusok biológiai validációja (pl. kevesebb típus, nincs szilikátos, nincs hegyvidéki és magasság) Erősen módosított víztest kijelölés új módszertan EU szabvány szerint Víztest adatlapok felülvizsgálata

17 A védett területek nyilvántartása
Új ivóvízbázis (+ásvány és gyógyvíz) védett területi adatbázis: különböző védőzónák elkülönítve, jogi státusz szerint kategorizálva, szinkronizálva a víziközmű statisztikával Felülvizsgált fürdővizes nyilvántartás Új nitrátérzékeny terület (bővítés 46% → 70%) Felülvizsgált Natura2000 és egyéb természetvédelmi területek (ÁNÉR osztályozási rendszer átvétele, állapotértékelés eredményei)

18 Az emberi tevékenység jelentős terheléseinek és hatásainak számbavétele
Terhelési adatok gyűjtése, rendszerezése, kapcsolása víztestekhez Emisszió leltár összeállítása (2008/105/EK irányelv a környezetminőségi előírásokról 5. cikk – új előírás) Szennyezési csóva nyilvántartás (2006/118/EK irányelv a felszín alatti vizek szennyezés és állapotromlás elleni védelméről – új feladat) Diffúz modellezés előkészítése (MONERIS model – ICPDR) DPSIR módszer alkalmazása a terhelések, hatások elemzéséhez (Jelentős Vízgazdálkodási Problémák meghatározásához új módszer)

19 A monitoring hálózatok térképének elkészítése
Felszíni vizek monitoring számbavétele Felszín alatti vizek monitoring számbavétele Off-line FEVI, BAB, FAVI, MAHAB és összegyűjtött adatok összefésülése, kapcsolás víztestekhez, állapotértékelés előkészítése Kiegészítő monitoring pályázati anyag összeállítása: bióta, kémiai, hal, felszín alatti, emisszióprofil

20 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Dr. Perger László Országos Vízügyi Főigazgatóság"

Hasonló előadás


Google Hirdetések