Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jogszabályi változások, aktuális feladatok Partnerség és együttműködés az informatikai támogató rendszer bevezetéséhez kapcsolódóan Emberi Erőforrások.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jogszabályi változások, aktuális feladatok Partnerség és együttműködés az informatikai támogató rendszer bevezetéséhez kapcsolódóan Emberi Erőforrások."— Előadás másolata:

1 Jogszabályi változások, aktuális feladatok Partnerség és együttműködés az informatikai támogató rendszer bevezetéséhez kapcsolódóan Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság Brassói Sándor főosztályvezető

2 Egyes oktatási tárgyú törvények módosításról szóló 2014. évi XXXVI. tv Kjt. 57.§ (3) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása Ped. szakszolgálatokban dolgozó közalkalmazottakat huszonöt munkanap pótszabadság illeti meg, amelyből legfeljebb tizenöt munkanapot a munkáltató nevelő, nevelő-oktató, oktató, illetőleg a neveléssel, oktatással, pedagógiai szakszolgálati tevékenységgel összefüggő munkára igénybe vehet Kjt. 91/.C § A pedagógiai szakszolgálati intézményben foglalkoztatott 2014. július 1-dec. 31 között 15 munkanap pótszabadságra jogosult és 2014. július 1. és 2014. december 31. napja közti kötelező munkavégzésre legfeljebb öt munkanapra lehet igénybe venni.

3 Nkt. módosítása Ped. szakszolg intézmény új feladatai 41.§(4a) Az Integrált Elektronikus Nyomonkövető Rendszer (INYR) bevezetése Adatkör rögzítése (SNI státus,szakszolgálati ellátás, gyermek, tanuló intézmény adatainak rögzítése, Gyermek, tanuló által igénybe vett ped szakszolg ellátás típusának rögzítése,figyelemmel kísérés, önkéntes adatszolgáltatás nemzetiségi hovatartozásról, 44.§ (3)bek új g) KIR adatkezelő azonosítót ad ki, aki nem a)-f) 1-3 évesek, adatkezelő ( Kir adatkezelő – OH) adatkezelési szabályok, Felhatalmazások szabályozásra

4 44/B. § Az INYR a) a pedagógiai szakszolgálati ellátásban részesülő személy aa) 44. § (5) bekezdés a)−j) és m)−o) pontban foglaltak szerinti adatait, valamint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetét, ab) szülője, törvényes képviselője 41. § (4) bekezdés b) pontban foglalt adatait, b) az ellátott adataihoz kapcsolva az ellátott egészségügyi, továbbá a pedagógiai szakszolgálaton kívüli köznevelési ellátása során keletkezett azon dokumentumok kiállításának időpontját, tartalmát, kibocsátójának nevét, amelyek a pedagógiai szakszolgálati ellátást megelőzően keletkeztek, az ellátott vagy szülője, törvényes képviselője rendelkezésére állnak és az ellátáshoz feltétlenül szükségesek, c) az ellátott adataihoz kapcsolva a pedagógiai szakszolgálati ellátására vonatkozóan….

5 Nkt. 62.§ (5) be beépült a ped. szakszolgálat pedagógus munkakörben foglalkoztatottak esetén a kötött munkaidő (heti 32 óra) szabályozás, Kiterjed rájuk a heti óra neveléssel- oktatással lekötött szabály is A nevelési-oktatási és a pedagógiai szakszolgálati intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő) az intézményvezető által – az e törvény keretei között – meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni. 62.§ (13)A pedagógiai szakszolgálat intézményében alkalmazott pedagógusok teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetében heti huszonegy órában a neveléssel- oktatással lekötött munkaidőben végzik a gyermekek,tanulók vizsgálatával, egyéni vagy csoportos foglalkoztatásával, a tanácsadással, gondozói tanfolyamok megtartásával (a továbbiakban: közvetlen foglalkozás) kapcsolatos feladatokat.

6 A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet módosítása Klinikai szakvizsga értelmező rendelkezése, 1.§ új 8. pont 16.§ (3) b) pontban:járási hivatal helyett kormányhivatal, továbbá az SNI intézményjegyzék előállításához nem csak nev-okt intézmény, hanem ped szakszolg tevékenységet végző köznev intézményeket( műk körzet)is és intézmény jegyzékét, C)pontban a tanker igazgató adja meg a Központ és a más állami fenntartású int adatait és körzetadatokat 34.§ (4) A Ped. Szakszolgálati intézmény egész évben működik,( két heti elrendelhető szünet már nincs). 34.§ (7) intézményi Szmsz-ben a ped munkakörben foglalkoztatottak lebontása Szakértői vélemény iránti kérelem ( 1. melléklet) adattartama változik)

7 Egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló korm. rendelet egyeztetése 326/2013. (VIII.30.) korm. rendelet (isk pszich. minősítése, ped.szakszolg. munkaidő kitöltés szabályai, pótszabadságot ki kaphatjaped. szakmai ellenőrzésben résztvevőkre vonatkozó szabályok, összeférhetetlenségi szabály a minősítésnél) 229/2012.(VIII.28.) korm. rendelet (INYR adatszolg szabályok) új V/C. fejezet ( OH szerverén webfelület,OH ad intézményi adatokat a KIR-ből, naplózás, az INYR adatrögzítés a ped szakszolg feladat kötelező része, belépési azonosítók) 121/2013. (IV. 26.) korm. rendelet módosítása (OH kijelölés az INYR adatkezelésre, az Educatio nKft. kijelölése az adatfeldolgozásra)


Letölteni ppt "Jogszabályi változások, aktuális feladatok Partnerség és együttműködés az informatikai támogató rendszer bevezetéséhez kapcsolódóan Emberi Erőforrások."

Hasonló előadás


Google Hirdetések