Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Sajátos nevelést igénylő gyermekek és gyermekcsoportok ELTE PPK, 2012.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Sajátos nevelést igénylő gyermekek és gyermekcsoportok ELTE PPK, 2012."— Előadás másolata:

1 Sajátos nevelést igénylő gyermekek és gyermekcsoportok ELTE PPK, 2012.

2 Sajátos, különleges bánásmódot igénylő gyerekek Állandó vagy átmeneti jelleggel különböző biológiai, pszichés és szociális okok miatt egyéni, sajátos nevelési igényeik vannak s ezekhez igazodó bánásmódot igényelnek.

3 Egyenlőségek kialakítása, egyenlőtlenségek mérséklése Tradicionális esélyegyenlőtlenség mérséklése Tradicionális esélyegyenlőtlenség mérséklése Egyenlő lehetőségek (equality of opportunities) Egyenlő lehetőségek (equality of opportunities) Egyenlő bánásmód (equal treatment) Egyenlő bánásmód (equal treatment) Igazságosság, méltánytalan egyenlőtlenségek mérséklése (equity) Igazságosság, méltánytalan egyenlőtlenségek mérséklése (equity)Megoldások? Egyenlő hozzáférés biztosítása egyéni képességek alapján differenciált út (belső szegregálás?) egyéni képességek alapján differenciált út (belső szegregálás?) azonos bánásmód, azonos tanulási út. azonos bánásmód, azonos tanulási út.

4 Ugyanazt mindenkinek!? Egyéni felelősség, egyéni motiváció meghatározó szerepe Egyéni felelősség, egyéni motiváció meghatározó szerepe Társadalmi egyenlőtlenségek figyelmen kívül hagyása Társadalmi egyenlőtlenségek figyelmen kívül hagyása Méltánytalan hátrányok szegények, etnikumok, fogyatékosok

5 Méltányos közoktatás Olyan oktatási környezet, amelyben az egyéneknek módjukban áll, hogy képességeik alapján fontoljanak meg választási lehetőségeket és hozzanak döntéseket. Lehetővé teszi, hogy mindenki fejlessze készségeit: Nemre, etnikai hovatartozásra és szociális háttérre tekintet nélkül nyisson meg gazdasági és társadalmi lehetőségeket. (European Benchmarks…, 2002) Egyéni különbségekre, szükségletekre figyelő oktatási környezet! Egész életen át tartó tanulás! Oktatás-, szociálpolitika, közigazgatás, civil szféra!

6 Méltányosságon alapuló oktatáspolitika Minden egyén számára nevelési szükségleteinek megfelelő minőségi oktatás: Minden egyén számára nevelési szükségleteinek megfelelő minőségi oktatás: Igazságosabb (szociális, etnikai kényszerpálya helyett). Igazságosabb (szociális, etnikai kényszerpálya helyett). Gazdaságosabb (Konszenzus). Gazdaságosabb (Konszenzus). Nem kvantitatív esélyegyenlőségre, hanem minőségre, eredményességre koncentráló megközelítés. Nem kvantitatív esélyegyenlőségre, hanem minőségre, eredményességre koncentráló megközelítés. Paradigmaváltás a fejlődéselméletekben! Paradigmaváltás a fejlődéselméletekben!

7 Fejlődéselméletek Klasszikus fejlődéselmélet: gazdasági növekedés Klasszikus fejlődéselmélet: gazdasági növekedés Multidimenzionális: humán és társadalmi tőke, illetve tudásnövekedés Multidimenzionális: humán és társadalmi tőke, illetve tudásnövekedés Fejlődés: gazdasági, környezeti, társadalmi, politikai szempontok alapján Fejlődés: gazdasági, környezeti, társadalmi, politikai szempontok alapján A társadalom fejlődése=minőségi növekedés A társadalom fejlődése=minőségi növekedés A társadalmi polarizáció csökkenése A társadalmi polarizáció csökkenése A társadalmi javak méltányos elosztása A társadalmi javak méltányos elosztása A környezet védelme A környezet védelme A humán tőke (oktatás, képzés) fejlesztése A humán tőke (oktatás, képzés) fejlesztése (Meier, 2001. id. Keller – Mártonfi, 2006.)

8 A méltányosság Jogalapú fogalom: ahol csak lehet mindenki tanulhasson a többségi iskolákban. Jogalapú fogalom: ahol csak lehet mindenki tanulhasson a többségi iskolákban. Méltányos pedagógia: emancipációs pedagógia, nem kegyet gyakorol, nem pusztán felzárkóztatás, hanem alkalmazkodik a diákok identitásához, értékrendjéhez. Méltányos pedagógia: emancipációs pedagógia, nem kegyet gyakorol, nem pusztán felzárkóztatás, hanem alkalmazkodik a diákok identitásához, értékrendjéhez. Méltányos nevelés: esélyteremtő nevelés az integráció, az inklúzió keretei között. Méltányosság és eredményesség összhangja! Méltányos nevelés: esélyteremtő nevelés az integráció, az inklúzió keretei között. Méltányosság és eredményesség összhangja! Hozzájárulás a társadalmi kohézióhoz és versenyképességhez! Hozzájárulás a társadalmi kohézióhoz és versenyképességhez!

9 Oktatási stratégia, OECD, 2012. Befektetés az oktatásba: mindenkinek legyen lehetősége a felső középfok elvégzésére. Befektetés az oktatásba: mindenkinek legyen lehetősége a felső középfok elvégzésére. A kudarcokhoz hozzájáruló rendszerszintű tényezőknek a felszámolása (korai szelekció, lemorzsolódások, gyenge minőségű szakképzés, stb.). A kudarcokhoz hozzájáruló rendszerszintű tényezőknek a felszámolása (korai szelekció, lemorzsolódások, gyenge minőségű szakképzés, stb.). Hátrányos helyzetű iskolák támogatása, a méltányosság erősítése. Hátrányos helyzetű iskolák támogatása, a méltányosság erősítése. A szabad iskolaválasztás és a programsokszínűség negatív mellékhatásainak ellensúlyozása. (Nem a sokszínűség felszámolása!) A szabad iskolaválasztás és a programsokszínűség negatív mellékhatásainak ellensúlyozása. (Nem a sokszínűség felszámolása!) A finanszírozás érzékennyé tétele az egyéni és iskolai különbségekből fakadó szükségletekre. A finanszírozás érzékennyé tétele az egyéni és iskolai különbségekből fakadó szükségletekre. Equity and Quality in Education. Supporting Disadvantaged Students and Schools. http://www.oecd.org/edu/preschoolandschool/50293148.pdf http://www.oecd.org/edu/preschoolandschool/50293148.pdf

10 Sajátos/különleges bánásmódot igénylő gyermekek Sajátos, speciális nevelési igényű tanulók (SNI) Sajátos, speciális nevelési igényű tanulók (SNI) Tanulási problémákkal küzdők Tanulási problémákkal küzdők Tanulási nehézség Tanulási nehézség Tanulási zavar Tanulási zavar Magatartási zavarokkal küzdők Magatartási zavarokkal küzdők Visszahúzódó, depresszív Visszahúzódó, depresszív Ellenséges, inkonzekvens Ellenséges, inkonzekvens Kivételes képességűek, tehetségesek Kivételes képességűek, tehetségesek

11 Sajátos nevelési igényű tanulók (SNI) Testi fogyatékos Testi fogyatékos Érzékszervi sérült Érzékszervi sérült Mutizmus: ép beszédszervek, pszichés eredetű választott némaság Mutizmus: ép beszédszervek, pszichés eredetű választott némaság Értelmi fogyatékos Értelmi fogyatékos Beszédfogyatékos Beszédfogyatékos Autista/autisztikus Autista/autisztikus Gyenge társas interakció, kommunikáció; korlátolt, sablonos tevékenységek Gyenge társas interakció, kommunikáció; korlátolt, sablonos tevékenységek Halmozottan fogyatékos Halmozottan fogyatékos Pszichés fejlődési zavarok Pszichés fejlődési zavarok

12 Tanulási problémákkal küzdők Tanulási nehézség: Tanulási nehézség: Egy területen, időszakosan jelentkező tanulási probléma Egy területen, időszakosan jelentkező tanulási probléma Tanulási zavar: Tanulási zavar: Neurogén (idegrendszeri) tanulási zavarok: Neurogén (idegrendszeri) tanulási zavarok: Diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, dioszpraxia (mozgászavar) Diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, dioszpraxia (mozgászavar) Pszichogén tanulási zavarok: Pszichogén tanulási zavarok: Korai életszakaszban elszenvedett környezeti hatásokra kialakuló problémák Korai életszakaszban elszenvedett környezeti hatásokra kialakuló problémák Posztraumás: Posztraumás: Gyermekkorban történt agykárosodás Gyermekkorban történt agykárosodás Tanulási akadályozottság Tanulási akadályozottság Átfogó, súlyos tartós tanulási probléma, amelynek következtében gyenge, vagy elégtelen az iskolai teljesítmény. Átfogó, súlyos tartós tanulási probléma, amelynek következtében gyenge, vagy elégtelen az iskolai teljesítmény.

13 Sajátos nevelési igényű tanulók OECD, 2000: OECD, 2000: A. kategória: szervi rendellenességen alapuló fogyatékosságok A. kategória: szervi rendellenességen alapuló fogyatékosságok B. kategória: nem szervi rendellenességen alapuló tanulási nehézségekből fakadó szükségletek B. kategória: nem szervi rendellenességen alapuló tanulási nehézségekből fakadó szükségletek C. kategória: társadalmi, kulturális, nyelvi alapokon nyugvó speciális szükségletek (kisebbségek, bevándorlók) C. kategória: társadalmi, kulturális, nyelvi alapokon nyugvó speciális szükségletek (kisebbségek, bevándorlók) Special Needs Education: www.european.agency.org

14 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről Kiemelt figyelmet igénylő, gyermek, tanuló: Kiemelt figyelmet igénylő, gyermek, tanuló: Különleges bánásmódot igénylő Különleges bánásmódot igénylő Sajátos nevelési igényű Sajátos nevelési igényű Mozgás- érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos Mozgás- érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos Autista; pszichés fejlődési zavar Autista; pszichés fejlődési zavar Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő Kiemelten tehetséges Kiemelten tehetséges Átlag feletti általános vagy speciális képességek (kreatív) Átlag feletti általános vagy speciális képességek (kreatív) Felkelthető: motiváció, elkötelezettség Felkelthető: motiváció, elkötelezettség Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű

15 A speciális intézményrendszer kialakulása Hosszú út: Elutasítás ----- elfogadás Hosszú út: Elutasítás ----- elfogadás Polgárosodás --- iskolatörvények: tanuláshoz való jog Polgárosodás --- iskolatörvények: tanuláshoz való jog Kivéve azokat, akik….. Kivéve azokat, akik….. a fogyatékosok felmenthetők vagy kizáratnak (1868); a fogyatékosok felmenthetők vagy kizáratnak (1868); a kizártak hogyan tesznek eleget tankötelezettségűknek (1921) a kizártak hogyan tesznek eleget tankötelezettségűknek (1921)▼ Speciális intézmények (19. századtól): többségi és speciális intézményrendszer

16 Az intézményes hazai gyógypedagógiai nevelés lépései Magyarországon 1802. Vác: Siketek Nevelőháza 1802. Vác: Siketek Nevelőháza 1825. Pest: Vakok Intézete 1825. Pest: Vakok Intézete 1875.: középsúlyos é súlyos értelmi fogyatékosok intézményi nevelése 1875.: középsúlyos é súlyos értelmi fogyatékosok intézményi nevelése 1891.: beszédsérültek képzése 1891.: beszédsérültek képzése 1921. okt. tc.: a képezhető fogyatékosok tankötelezettsége 1921. okt. tc.: a képezhető fogyatékosok tankötelezettsége 1948.: az állam vállalta 1948.: az állam vállalta 1980.: differenciált intézmények kiépülése 1980.: differenciált intézmények kiépülése 1985. középfokú szakiskola 1985. középfokú szakiskola

17 Elkülönült speciális intézmények Vakok Intézete Értelmi fogyatékosok otthona

18 A szakemberek képzése Az 1890-es évektől: Az 1890-es évektől: Alap szakképzésre épülő speciális képzés Alap szakképzésre épülő speciális képzés 1897. Vakok tanítóit képző tanfolyam (Tanítóképzőben) 1897. Vakok tanítóit képző tanfolyam (Tanítóképzőben) 1900. Vác, 1904. Bp. 1900. Vác, 1904. Bp. 1906. Gyógypedagógiai Tanítóképző 1906. Gyógypedagógiai Tanítóképző 1922. Gyógypedagógiai Tanárképző 1922. Gyógypedagógiai Tanárképző 1928. Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola 1928. Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola 2000. ELTE Gyógypedagógiai Kar 2000. ELTE Gyógypedagógiai Kar

19 SZEGREGÁCIÓ SNI gyerekek elkülönített nevelése, fejlesztése SNI gyerekek elkülönített nevelése, fejlesztése Speciális intézmények Speciális intézmények Szakemberek Szakemberek Speciális környezet Speciális környezet Egyéni bánásmód Egyéni bánásmód Hit: „olyan iskolában tanuljon, ahol neki a legmegfelelőbb” Hit: „olyan iskolában tanuljon, ahol neki a legmegfelelőbb”

20 Megközelítések A gyermekekben van a hiba: A gyermekekben van a hiba: Deficitek megállapítása Deficitek megállapítása Az elkülönített nevelés preferálása Az elkülönített nevelés preferálása Tipológiák: Tipológiák: Orvosi, biológiai kategóriák Orvosi, biológiai kategóriák Fejlődésmenetben sérült, defektus = fogyatékos: CÍMKÉK! Fejlődésmenetben sérült, defektus = fogyatékos: CÍMKÉK! Nevelési, társadalmi megközelítés: Nevelési, társadalmi megközelítés: Diagnosztikáló, értékelő folyamatok: a gyermekek nevelési szükségleteinek megállapítása; Diagnosztikáló, értékelő folyamatok: a gyermekek nevelési szükségleteinek megállapítása; Cél: az integrálás. Cél: az integrálás. 2003-as oktatási törvény módosítása integrálás!

21 Milyen folyamatok ösztönözték az integrációt? Demokratizálódás: emberjogi megközelítés; esélyegyenlőség, méltányos oktatás: társadalmi integráció, életesélyek növelése Demokratizálódás: emberjogi megközelítés; esélyegyenlőség, méltányos oktatás: társadalmi integráció, életesélyek növelése A szülői igények árnyalt megfogalmazása, érvényre juttatása A szülői igények árnyalt megfogalmazása, érvényre juttatása A teljesítményközpontú iskola kritikája A teljesítményközpontú iskola kritikája Elégedetlenség a gyógypedagógiai intézményekkel (?!): oktatási parkolópálya Elégedetlenség a gyógypedagógiai intézményekkel (?!): oktatási parkolópálya

22 Fordulópontok A gyermekek jogairól egyezmény, 1989.; A gyermekek jogairól egyezmény, 1989.; Magyar Köztársaság, 1991. LXIV. törv.: ratifikálta. Magyar Köztársaság, 1991. LXIV. törv.: ratifikálta. ENSZ, 1993-as esélyegyenlőségre vonatkozó alapszabályzata: ENSZ, 1993-as esélyegyenlőségre vonatkozó alapszabályzata: „Az államok biztosítsák integrált formában az egyenlő alap-, közép- és felsőfokú oktatási lehetőségeket a fogyatékos gyermekek, fiatalok és felnőttek részére.” „Az államok biztosítsák integrált formában az egyenlő alap-, közép- és felsőfokú oktatási lehetőségeket a fogyatékos gyermekek, fiatalok és felnőttek részére.” Ha az igényeket integráltan nem tudják kielégíteni: speciális iskola. Ha az igényeket integráltan nem tudják kielégíteni: speciális iskola. Salamancai Nyilatkozat az SNI tanulók oktatásának alapelveiről, programjáról, gyakorlatáról, 1994. Salamancai Nyilatkozat az SNI tanulók oktatásának alapelveiről, programjáról, gyakorlatáról, 1994.

23 Hogyan valósuljon meg az integráció? Beilleszkedés a többségi nevelési intézménybe. FOGADÁS a többségi iskolában: LOKÁLIS INTEGRÁCIÓ LOKÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ FUNKCIONÁLIS INTEGRÁCIÓ FUNKCIONÁLIS INTEGRÁCIÓ Részleges Részleges Teljes Teljes Fordított integráció (spec. int.-kben nem fogy.-k befogadása) Fordított integráció (spec. int.-kben nem fogy.-k befogadása) Spontán integráció (felkészületlenség) Spontán integráció (felkészületlenség)

24 Egy térben…

25 Teljes integráció

26 Mellette és ellene szóló érvek A szociális tanulás lehetőségei A szociális tanulás lehetőségei Hatás az iskolai teljesítményre Hatás az iskolai teljesítményre Közel a családhoz Közel a családhoz Kik integrálhatók? Mennyit bír el egy osztály? Kik integrálhatók? Mennyit bír el egy osztály? Az iskolák felkészültsége Az iskolák felkészültsége Pedagógusok (szemlélet, tudás) Pedagógusok (szemlélet, tudás) Tárgyi feltételek Tárgyi feltételek Gyógypedagógusok Gyógypedagógusok Szülők, tanulók Szülők, tanulók A család magatartása A család magatartása Gazdasági hatékonyság Gazdasági hatékonyság

27 A befogadó, elfogadó pedagógia Európában Stabil, jó ideje létező, karakteres, koherens oktatáspolitika, amely mögött erős és aktív szakmai csoportok állnak. (Halász, 2004) Salamancai Nyilatkozat! Cselekvési Terv.

28 Szervi fogyatékosságon alapuló SNI gyerekek oktatásának helyszínei Ország Speciális iskolák Speciális osztályok Normál osztályok Olaszország1,860,1997,95 Portugália18,723,0178,27 Spanyolo.18,830,0081,17 Írország45,1915,7039,16 Magyaro.53,4721,8724,66 Csehország53,4912,2634,25 Franciao.67,4626,306,24 Finno.69,2026,454,35 Hollandia87,410,0012,59

29 Befogadó iskola – új nevelési paradigma A sajátos nevelési szükséglet tág értelmezése Mindenki iskolája, adaptív iskola Minden egyes gyermek nevelési szükségleteinek kielégítése Esélyteremtés Esélyteremtés Minőségi javulás Minőségi javulás Átalakuló iskola Átalakuló iskola

30 Integráció - inklúzió Integráció: illeszkedjen be az iskola meglévő struktúrájába, hasonló teljesítményt nyújtson. Integráció: illeszkedjen be az iskola meglévő struktúrájába, hasonló teljesítményt nyújtson. Inklúzió: Hogyan lehetséges minden gyermek részvételét egyéni „képességeihez”, fejlődési üteméhez igazodva biztosítani? Inklúzió: Hogyan lehetséges minden gyermek részvételét egyéni „képességeihez”, fejlődési üteméhez igazodva biztosítani?

31 INKLUZIÓ ELFOGADÓ ELFOGADÓ Egyenrangú, azonos értékű, jogú egyén Egyenrangú, azonos értékű, jogú egyén BEFOGADÓ BEFOGADÓ Feltételek megteremtése Feltételek megteremtése Szociális befogadás Szociális befogadás MINDEN GYERMEK NEVELÉSI IGÉNYEIT KIELÉGÍTŐ MINDEN GYERMEK NEVELÉSI IGÉNYEIT KIELÉGÍTŐ Laza központi tantervek, iskolai autonómia Laza központi tantervek, iskolai autonómia Átalakuló többségi iskola (adaptivitás) Átalakuló többségi iskola (adaptivitás) Rugalmas tanulásszervezés Rugalmas tanulásszervezés Feltételek Feltételek Szülők jogai (iskolaválasztás) Szülők jogai (iskolaválasztás) Korai fejlesztés jelentősége Korai fejlesztés jelentősége

32 A sajátos igény megállapítása Országos szakértői és rehabilitációs bizottságok Országos szakértői és rehabilitációs bizottságok Mozgásvizsgáló Mozgásvizsgáló Látásvizsgáló Látásvizsgáló Hallásvizsgáló Hallásvizsgáló Beszédvizsgáló Beszédvizsgáló Fővárosi/megyei szintű tanulási képességeket vizsgálószakértői és rehabilitációs bizottságok Fővárosi/megyei szintű tanulási képességeket vizsgálószakértői és rehabilitációs bizottságok Tagok: gyógypedagógusok, pszichológusok, szakorvosok Tagok: gyógypedagógusok, pszichológusok, szakorvosok Szakvélemény: milyen óvodai, iskolai nevelésben részesüljenek? Szakvélemény: milyen óvodai, iskolai nevelésben részesüljenek? Szülők: a szülők választják ki a javasolt intézmények közül Szülők: a szülők választják ki a javasolt intézmények közül(DE!) Minél korábbi fejlesztés! Minél korábbi fejlesztés!

33 SNI gyermekek fejlesztése, intézményei: átalakulóban Sajátos és többségi intézmények Sajátos és többségi intézmények Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve Sajátos nevelési igényű gyermekek iskolai oktatásának irányelve Sajátos nevelési igényű gyermekek iskolai oktatásának irányelve Választható kerettantervek Választható kerettantervek Nat, helyi programok, egyéni fejlesztési tervek Nat, helyi programok, egyéni fejlesztési tervek Egyéni fejlődési lapok Egyéni fejlődési lapok Vizsgarendszer: felmentések, választási lehetőségek, könnyítések Vizsgarendszer: felmentések, választási lehetőségek, könnyítések

34 Az eredményes iskolai gyakorlat jellemzői Kooperatív tanítás: multidiszciplináris tanári és szakértői teamek Kooperatív tanítás: multidiszciplináris tanári és szakértői teamek Heterogén csoportok: Rugalmas tanulásszervezés Heterogén csoportok: Rugalmas tanulásszervezés Kooperatív tanulás: egymást segítő tanulók, csoportmunkák Kooperatív tanulás: egymást segítő tanulók, csoportmunkák Eredményes tanítás: igényesség, folyamatos visszajelzés, egyéni tanulási tervek Eredményes tanítás: igényesség, folyamatos visszajelzés, egyéni tanulási tervek Problémamegoldás: együttműködés, megállapodáson alapuló világos szabályok Problémamegoldás: együttműködés, megállapodáson alapuló világos szabályok (Meijer, 2001)

35 Az eredményes inkluzió feltételei Tanári attitűdök: szociális érzékenység; empátia; másság elfogadása; a különbségek kezelésének képessége Tanári attitűdök: szociális érzékenység; empátia; másság elfogadása; a különbségek kezelésének képessége A tanárok szakmai kompetenciája: gazdag módszertani repertoár a sokféleség kezeléséhez A tanárok szakmai kompetenciája: gazdag módszertani repertoár a sokféleség kezeléséhez Támogató környezet az iskolán belül és kívül: igazgató; helyi irányítás; helyi közösségek; kormányzat; szakmai szervezetek Támogató környezet az iskolán belül és kívül: igazgató; helyi irányítás; helyi közösségek; kormányzat; szakmai szervezetek Egyértelmű kormányzati politika, megfelelő finanszírozási rendszer Egyértelmű kormányzati politika, megfelelő finanszírozási rendszer (Meijer, 2001)

36 Attitűd, érték, hit A tanulók közötti különbségek kezelhetővé válnak, ha nem problémaként, hanem a tanulást segítő erőforrásként értelmezzük azokat. Teljesítménynövelő szerepe mellett ugyanolyan fontosságot tulajdonítunk az iskola közösségépítő és értékfejlesztő funkciójának is. Ismerjük fel, hogy az iskolai inklúzió egy aspektusa a társadalmi integrációnak! (CSIE) A tanulók közötti különbségek kezelhetővé válnak, ha nem problémaként, hanem a tanulást segítő erőforrásként értelmezzük azokat. Teljesítménynövelő szerepe mellett ugyanolyan fontosságot tulajdonítunk az iskola közösségépítő és értékfejlesztő funkciójának is. Ismerjük fel, hogy az iskolai inklúzió egy aspektusa a társadalmi integrációnak! (CSIE)

37 Az integrált nevelés feltételei Hiányok: Hiányok: Egyéni foglalkozásokhoz szükséges termek Egyéni foglalkozásokhoz szükséges termek Szakirányú pedagógusok Szakirányú pedagógusok Kezdeményezők: Inkább a szülők Kezdeményezők: Inkább a szülők Elsősorban: 1-4. évfolyamon Elsősorban: 1-4. évfolyamon Speciális tanulmányi követelmények? Speciális tanulmányi követelmények? Eltérően értelmezett fogyatékossági kategóriák Eltérően értelmezett fogyatékossági kategóriák Kiugróan magas a szervi rendellenességen alapuló (5%) Kiugróan magas a szervi rendellenességen alapuló (5%) Változó szemléletmód, oktatáspolitikák Változó szemléletmód, oktatáspolitikák

38 „Közben felnő egy elfogadó nemzedék…” Kőpatakiné Mészáros Márta Cél: minden tanuló fejlesztése Cél: minden tanuló fejlesztése Elkötelezettség: inklúzió; együttműködés; Elkötelezettség: inklúzió; együttműködés; Pedagóguskompetenciák: egyéni, közösségi motiváció-teremtés; egyéni fejlesztési módszerek; stb. Pedagóguskompetenciák: egyéni, közösségi motiváció-teremtés; egyéni fejlesztési módszerek; stb. Osztálytermi folyamatok: adaptív, felfedeztető, problémaközpontú oktatás Osztálytermi folyamatok: adaptív, felfedeztető, problémaközpontú oktatás Tanulóközpontú tárgyi környezet Tanulóközpontú tárgyi környezet Nyitott intézmények Nyitott intézmények Innováció: a teljes rendszer megváltoztatása Innováció: a teljes rendszer megváltoztatása

39 Befogadó, elfogadó nevelés

40 Az integrált oktatás hazai megjelenése 1981. : Az első hivatalos kutatás 1981. : Az első hivatalos kutatás Viták, kisebb lépések Viták, kisebb lépések Az 1993. évi közoktatási törvény: Az 1993. évi közoktatási törvény: Nevelés-oktatás külön vagy együtt? Nevelés-oktatás külön vagy együtt? A 2003. évi LXI. törvény a közoktatásról A 2003. évi LXI. törvény a közoktatásról 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről Pedagógiai feltételek? (Központosítás – adaptivitás!) Pedagógiai feltételek? (Központosítás – adaptivitás!) Köznevelési Hídprogramok Köznevelési Hídprogramok Intézményi feltételek? Intézményi feltételek? Szakiskolák (speciális, készségfejlesztő, értelmi fogyatékosok képességét fejlesztő előkészítő szakiskola) Szakiskolák (speciális, készségfejlesztő, értelmi fogyatékosok képességét fejlesztő előkészítő szakiskola) Speciális intézmények Speciális intézmények

41 Alternativitás az iskolai környezetben

42 Az iskolák, mint szervezetek Az iskolák, mint intézmények tárgyiasult szerveződések: Az iskolák, mint intézmények tárgyiasult szerveződések: Önálló hatalom Önálló hatalom Az emberektől elkülönült létezés Az emberektől elkülönült létezés Az iskolák, mint mentális képződmények: Az iskolák, mint mentális képződmények: Az emberek együttesen keltik életre Az emberek együttesen keltik életre Elképzeléseik alapján tartják fenn (emberi közösségek) Elképzeléseik alapján tartják fenn (emberi közösségek) (Greenfield, 1974)

43 Nevelésfilozófia: „A mi iskolánk, a mi hajónk.”

44 A befogadás intézményi feltételei Speciális pedagógiai feltételek: Speciális pedagógiai feltételek: Sajátos nevelési szükséglet megállapítása és szakszerű kielégítése Sajátos nevelési szükséglet megállapítása és szakszerű kielégítése Felkészítés: Felkészítés: Iskolák, szülők, gyerekek: elfogadó attitűd, továbbképzés Iskolák, szülők, gyerekek: elfogadó attitűd, továbbképzés Szakemberek együttműködése: Szakemberek együttműködése: Közös tervezés, egyéni tantermi segítség, pedagógiai terápiás konzultáció, tájékoztatás Közös tervezés, egyéni tantermi segítség, pedagógiai terápiás konzultáció, tájékoztatás (Mesterházi, 2002)

45 Különleges bánásmódot igénylő csoportok nevelése

46 Különleges bánásmódot igénylő csoportok Azok a társadalmi csoportok, amelyek támogatás nélkül nem vagy csak aránytalan nehézségek árán képesek társadalmi helyzetük megőrzésére, javítására: Nemzeti kisebbségek Nemzeti kisebbségek Etnikai kisebbségek Etnikai kisebbségek Bevándorlók Bevándorlók

47 Eltérések Az anyanyelv és a többségi nyelv birtoklása Az anyanyelv és a többségi nyelv birtoklása A csoport kulturális sajátosságai; eltérés a többségi kultúrától A csoport kulturális sajátosságai; eltérés a többségi kultúrától Csoportkohézió; a többséghez való viszony Csoportkohézió; a többséghez való viszony

48 Együttélési folyamatok A kisebbségi csoport (egyén) viszonya… …a többség kultúrájához elfogadjaelutasítja a saját kultúrájá- hoz megőrziINTEGRÁCIÓ SZEGRE- GÁCIÓ elvetiASSZIMILÁCIÓ MARGI- NALIZÁCI-Ó

49 Az eltérő bánásmód indokai Olyan szocializáció, amely a csoportok értékeit és érdekeit is vállalja. Olyan szocializáció, amely a csoportok értékeit és érdekeit is vállalja. Sajátos identitás, énkép, világkép Sajátos identitás, énkép, világkép Nyelv és kultúra Nyelv és kultúra Oktatási hagyományok Oktatási hagyományok

50 Multikulturalizmus és interkulturalizmus Multikulturális: Multikulturális: A kisebbségi társadalmi csoportok nyelvének és kultúrájának megjelenítése a pedagógiai hatásrendszerben. Interkultulturális: Interkultulturális: Egy iskolában a többséghez és a kisebbséghez tartozó gyerekek együttnevelése.

51 Interkulturális nevelés Interkulturális nevelés

52 Kisebbségpedagógia A kisebbségek nevelésének másoktól megkülönböztethető szempontjainak érvényesítése a pedagógiában. A kisebbségek nevelésének másoktól megkülönböztethető szempontjainak érvényesítése a pedagógiában. Az egyéni és csoportos sajátosságok figyelembevétele. Az egyéni és csoportos sajátosságok figyelembevétele.

53 Kisebbségi csoportok oktatása Anyanyelvű oktatás Anyanyelvű oktatás Kétnyelvű oktatás Kétnyelvű oktatás Nyelvoktató kisebbségi oktatás Nyelvoktató kisebbségi oktatás Cigány kisebbségi oktatás Cigány kisebbségi oktatás Interkulturális oktatás Interkulturális oktatás Külföldi tanulók oktatása Külföldi tanulók oktatása Változatos szervezeti keretekben!

54

55 Néhány ajánlott szakirodalom Csányi Yvonne (2000): A speciális nevelési szükségletű gyermekek és fiatalok integrált nevelése-oktatása. In: Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. ELTE BGGYFK, Bp., 377-408. Csányi Yvonne (2000): A speciális nevelési szükségletű gyermekek és fiatalok integrált nevelése-oktatása. In: Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. ELTE BGGYFK, Bp., 377-408. Csépe Valéria (2008): A különleges oktatást, nevelést és rehabilitációs célú fejlesztést igénylő (SNI) gyermekek ellátásának gyakorlata és a szükséges teendők. In: Fazekas K. etc (szerk.): Zöld könyv 2008. ECOSTAT? Bp., 139-166. Csépe Valéria (2008): A különleges oktatást, nevelést és rehabilitációs célú fejlesztést igénylő (SNI) gyermekek ellátásának gyakorlata és a szükséges teendők. In: Fazekas K. etc (szerk.): Zöld könyv 2008. ECOSTAT? Bp., 139-166. Keller Judit – Mártonfi György (2006): Oktatási egyenlőtlenségek és speciális igények. In: Halász G. – Lannert J. (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról. OKI, Bp., 377-412. Keller Judit – Mártonfi György (2006): Oktatási egyenlőtlenségek és speciális igények. In: Halász G. – Lannert J. (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról. OKI, Bp., 377-412. Petriné Feyér Judit (2003): A különleges bánásmódot igénylő gyermek. In: Falus I. (szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 417-443. Petriné Feyér Judit (2003): A különleges bánásmódot igénylő gyermek. In: Falus I. (szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 417-443. UNESCO (2005): Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All. UNESCO, Paris. UNESCO (2005): Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All. UNESCO, Paris. Vargáné Mező Lilla (2006): Inkluzív nevelés – Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképző intézmények számára. SuliNova, Budapest. Vargáné Mező Lilla (2006): Inkluzív nevelés – Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképző intézmények számára. SuliNova, Budapest.


Letölteni ppt "Sajátos nevelést igénylő gyermekek és gyermekcsoportok ELTE PPK, 2012."

Hasonló előadás


Google Hirdetések