Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ONK 2011 Békési Kálmán Budapest 2011. november 3-5. A prezentált eredmények alapja a TÁMOP 3.1.1 6.8.1 kutatási projekt. A projekt az Oktatáskutató és.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ONK 2011 Békési Kálmán Budapest 2011. november 3-5. A prezentált eredmények alapja a TÁMOP 3.1.1 6.8.1 kutatási projekt. A projekt az Oktatáskutató és."— Előadás másolata:

1 ONK 2011 Békési Kálmán Budapest 2011. november 3-5. A prezentált eredmények alapja a TÁMOP 3.1.1 6.8.1 kutatási projekt. A projekt az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben valósult meg.

2 Elméleti keret  Tények (bizonyítékok) használata a fejlesztésekben –Mechanikus - innovatív –A tény kontextus-függő. A tudás: konstrukció. tények használata sikeres iskolai innovációkban  Innovációs ciklus –Probléma-azonosítás és/vagy Vízió, cél-állítás –Válasz/elérési út keresése (PDCA) –Az innováció fenntartása (SDCA): közép-szintről szervezeti és/vagy egyéni szintre juttatni –Az innováció vége/folytatása/szublimálása

3 Elméleti keret A tudás-konstruálás és tudás-transzfer gyakorlatai (angolszász országok, skandináv országok, Finno.)  Politika (policy) és kutatás: –K –> P: Kérdés-vezérelt kutatás (question-driven) –P –> K: Központi agenda + explicit, mérhető politikai célok  Kutatás és iskola: –K –> I: akciókutatás, kutató pedagógus modell –I –> K: iskolai igény, érdekeltség a bizonyító erejű tények használatára  Politika és iskola: –P –> I: helyben szabadon felhasználható források –I –> P: célok elfogadása és érdekérvényesítés

4 Kutatási kérdések  Ki használ tényeket az iskolában?  Az innováció mely szakaszában?  Milyen tényeket használnak?

5 Módszerek, minta  Mixed methods: esettanulmányok, dokumentum- elemzés, osztálytermi megfigyelés, kérdőíves lekérdezés, telefoninterjú, statisztikai adatok elemzése.  VIKI (www.bekesikalman.hu)www.bekesikalman.hu  A teljes vizsgálat során több mint 100 iskola. Ebből: – 5 iskolában elmélyült terepmunka, –27 iskolában vezetői interjú, –kb. 150 iskolát érintő környezeti elemzés (folyamatban).  ISCED 1,2 – 1-8 évfolyamot tanító általános iskolák

6 Eredmények, következtetések OKMCSHHÉSzakértői vélemény Kistelepülés 1+Átlagos+Nem volt Kistelepülés 2+Átlagos+Nem volt Főváros--+Javasolták Nagy város++ÁtlagosJavasolták

7 Eredmények, következtetések OKMCSHHÉSzakértői vélemény Kistelepülés 1+Átlagos+Nem volt Kistelepülés 2+Átlagos+Nem volt Főváros--+Javasolták Nagy város++ÁtlagosJavasolták

8 Eredmények, következtetések OKMCSHHÉSzakértői vélemény Kistelepülés 1+Átlagos+Nem volt Kistelepülés 2+Átlagos+Nem volt Főváros--+Javasolták Nagy város++ÁtlagosJavasolták

9 Eredmények, következtetések Innovációs ciklus –Probléma-azonosítás és/vagy Vízió, cél-állítás –Válaszok, utak keresése (PDCA) –Az innováció fenntartása: makro/mezo/mikro szintre terjesztés (SDCA) –Befejezés/folytatás/szublimáció (előző vezető „kitagadása” – „integrálása”)

10 Eredmények, következtetések  Tények a mérés-értékelésekből  Tények egyetemek, kutatóintézetek kutatásaiból  Iskolai mezo-szint: előnyök, kockázatok  Nem várt eredmények: –Kvázi-kontrollcsoportos kísérletek –Művészet-oktatás

11 Javaslatok - szakmapolitika  Konszenzusos, explicit célok kialakítása az oktatás elvárt, mérhető eredményeiről  Tudástermelés támogatása: –Eredményesség-kutatások (what works) finanszírozása hosszú távú tudás-menedzsment stratégia alapján –A meglévő tudás kumulálásának ösztönzése –Források allokálása az iskolákba „résztvevő” kutatásokra (akciókutatás, helyi kontrollcsoportos kísérletek, kutató pedagógus)  Minőség-fejlesztés: –A kutatói utánpótlás finanszírozási feltételeinek megteremtése –Minőségi-eredményességi szempontok érvényesítése a központi finanszírozású kutató-fejlesztő intézetek értékelésében

12 Javaslatok - oktatáskutatás  Diskurzus indítása a kutatás minőségi standardjairól  A szétaprózott tudás kumulálása: meta- elemzések, meta-etnográfia  A felhasználók bevonása a kutatási folyamatokba (kérdés megfogalmazása, esettanulmányok utólagos kontrollja stb.)  A minőség (folyamatok) és az eredményesség (kimenet) szétválasztása a kutatások tervezésében, módszertanában (ld. hatásvizsgálat – impact analysis)

13 Javaslatok - iskola  Konszenzusos és mérhető eredményességi célok kialakítása helyi diskurzusban  Nézni és látni; kérdezni és meghallgatni; mérni és értékelni (Andrew Pollard) Pl. helyi kontrollcsoportos kísérletek.  Írásbeliség erősítése: elemzések, értékelések  Az eredményességet javító fejlesztések fenntartása –PDCA és SDCA tudatos vezetői alkalmazása –Iskolai mezo-szint támogatása –Belső kérdések és kritikák támogatása, büntetlensége –A fejlesztések piacosítása, az innovátorok anyagi elismerése

14 Köszönöm a figyelmet! Szakmai megvalósítók: Rapos Nóra, Lénárd Sándor, Békési Kálmán Külön köszönet Balázs Évának és Halász Gábornak. Szakmai vezető: Békési Kálmán www.bekesikalman.hu


Letölteni ppt "ONK 2011 Békési Kálmán Budapest 2011. november 3-5. A prezentált eredmények alapja a TÁMOP 3.1.1 6.8.1 kutatási projekt. A projekt az Oktatáskutató és."

Hasonló előadás


Google Hirdetések