Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Horváth Ferenc főiskolai tanár Dr. Zsákai Tibor c. főiskolai tanár A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER (VMSZR) MEGÚJÍTÁSA.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Horváth Ferenc főiskolai tanár Dr. Zsákai Tibor c. főiskolai tanár A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER (VMSZR) MEGÚJÍTÁSA."— Előadás másolata:

1 Dr. Horváth Ferenc főiskolai tanár Dr. Zsákai Tibor c. főiskolai tanár A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER (VMSZR) MEGÚJÍTÁSA

2 A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása TARTALOMJEGYZÉK 1. A vasúti szabályozás jelenlegi helyzete 1.1 A jelenlegi szabályozási rendszer jellegzetességei, hibái és hiányosságai 1.2 A megújítás szükségessége 1.3 Feladat 1.4 A várható előnyök 2. Az új szabályozási rendszer felépítése 2.1 Az EU-konform szabályozási rendszer 2.2 A tervezett új szabályozási rendszer 2.3 e-VASUT rendszer 3. A meglévő szabályozások feldolgozása 3.1 A munka végrehajtására létrehozott projektszervezet felépítése 3.2 Dokumentumok kódolási rendszere 3.3 A dokumentumok feldolgozását segítő informatikai háttér 3.4 A szabályozási dokumentumok tartalmi felülvizsgálata 4. A projekt jelenlegi állása, várható befejezése 4.1 A feldolgozott dokumentumok 4.2 A projekt befejezéséig elvégzendő feladatok. 5. Összefoglalás

3 A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása 1. A VASÚTI SZABÁLYOZÁS JELENLEGI HELYZETE

4 A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása 1.1 A JELENLEGI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER JELLEGZETESSÉGEI, HIBÁI ÉS HIÁNYOSSÁGAI A szabályozási rendszer jellegzetességei −1984-ig a MÁV hatósági jogkörrel rendelkezett – a szabályozás 2 szintű volt −A MÁV betűs utasításai (F, D, T, E stb.) és a MÁV Szabványok általános érvényűek voltak. −1984-től független vasúti hatóság működik – egyes általános érvényű szabályok hatósági jóváhagyáshoz kötöttek (F1, F2, D5, D54 egyes részei, stb.). −Az állami szabályozás a Vasúti törvényre, és miniszteri rendeletekre terjed ki. −Az EU csatlakozás után a jogharmonizáció csak az állami szabályozásra terjedt ki. −A vasúti közlekedés liberalizálásával a vasútvállalatok nehezen férnek hozzá a szakmai szabályozásokhoz, MÁV által gondozott utasítások vonatkoznak rájuk is. −Nem került kialakításra az EU 3 szintű szabályozási és kompetencia rendszere.

5 A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása 1.1 A JELENLEGI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER JELLEGZETESSÉGEI, HIBÁI ÉS HIÁNYOSSÁGAI Jelenlegi szabályozási kompetenciák:

6 A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása 1.Rendszerbeli hiányosságok −A rendszer nem EU konform −A szabályozási rendszer kompetencia rendszere nem egyértelmű. −Nem válnak külön az állami kompetenciába tartozó általános érvényű szabályozások a vállalatitól. −Nem válnak külön markánsan a tervezés, létesítés, üzemeltetés, megszüntetés szabályozásai. −A rendszer nem alkalmas a liberalizált vasúti rendszer kezelésére. −Az általános érvényű EU és nemzeti (állami) szabályozás szabad hozzáférhetősége nem biztosított. 2.Tartalmi hiányosságok −A szabályozások korszerűsége, aktualitása nem megfelelő. −A betűs vállalati utasítási rendszer felborult. Egyes szakmai tárgykörök u.n. „saláta” szabályozásokban jelennek meg (Gy. számos, nagy iktatószámos). −Nem biztosított a tervezés, létesítés, üzemeltetés, megszüntetés szabályainak elkülönülése a szabályozásokban, −Nem biztosított az EU szabványok, műszaki előírások és a hazai szabályozás koherenciája. 1.1 A JELENLEGI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER JELLEGZETESSÉGEI, HIBÁI ÉS HIÁNYOSSÁGAI

7 A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása 1.2 A MEGÚJÍTÁS SZÜKSÉGESSÉGE Kulcskérdések 1.Tisztázandók a szabályozási kompetencia kérdései – ki, milyen szabályozási szinten szabályozhat −Az állami szervek kompetenciája tisztázott −Feszültség a normatív szabályozások körében tapasztalható (Pld. OVSZ, OKVPSZ, hatósági jóváhagyás legitimalizálása) 2.Tisztázandó az új szabályozási rendszer bevezetésének akcióterülete. 3.A jelenlegi MÁV utasításokból kiemelendők az általános érvényű normatív szabályozások – jóváhagyásuk, életbe léptetésük állami kompetencia. 4.Biztosítandó a szabályozások egymásra épülése és a jó átláthatóság és áttekinthetőség. 5.Az u.n. MÁV „saláta” utasítások felszámolása érdekében új utasítások megalkotása válik szükségessé. 6.Biztosítandó a szabályozások rendszerezett hozzáférhetősége (e-vasút), a rendszeres aktualizálás.

8 A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása 1.3 FELADAT A teljes szabályozási vertikum áttekintése: −megfelelő elemek – hiányzó elemek – felesleges elemek −az elemek egymásra épülése, −az EU háromszintű szabályozási elvének való megfelelőség. A folyamatos működési modell kialakítása: −e-VASÚT rendszer felépítése. A szabályozási vertikum: −törvények és egyéb jogszabályok, −harmonizált magyar szabványok, −magyar szabványok −MÁV szabványok, −tervezési szabályzatok, −vasútvállalatok utasításai és előírásai, −vasútvállalatok belső műszaki rendelkezései. A munka egyik alapja a szabályozási dokumentumok tartalmának alapos ismerete, de nem feladat ezen anyagok tartalmának korszerűsítése.

9 A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása 1.4 A VÁRHATÓ ELŐNYÖK A munkától elvárható eredmények: −a jelenlegi szabályozási rendszer kritikájára épülő, a jelenlegi jogszabályozással is összhangban lévő, korszerű rendszer kialakítása, −az EU konformitás biztosítása (pl. TSI /ÁME/), −az engedélyezés, a tervezés, a kivitelezés, az üzemeltetés és a kutatás-fejlesztés szempontjai alapján történő összehangolás, −a nyilvánosság, a hozzáférhetőség tágítása, szakértői csoportok szorosabb együttműködési lehetőségeinek megteremtése, szükséges szervezeti intézkedések meghatározása, −feladatterv meghatározása a szabályozási dokumentumok szükséges tartalmi megújítására, −javaslat a megújított rendszer és dokumentumainak karbantartására.

10 A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása 1.4 A VÁRHATÓ ELŐNYÖK Előnyök a vasúti rendszer működése szempontjából: −A szabályozások hozzáférhetőségének biztosítása az e-vasút létrehozásával −Áttekinthető, a végrehajtás számára világos szabályozási rendszer alkalmazása. −A végrehajtás szintjén az utasítások alkalmazásának egyszerűsödése. −A működésbiztonság növelése. −A teljes vasúti rendszer szabálykövető magatartásának erősítése (vasútvállalatok)

11 A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása 2. AZ ÚJ SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÉPÍTÉSE

12 A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása 2.1 AZ EU-KONFORM SZABÁLYOZÁSI RENDSZER

13 A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása 2.2 A TERVEZETT ÚJ SZABÁLYOZÁSI RENDSZER

14 A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása 2.2 A TERVEZETT ÚJ SZABÁLYOZÁSI RENDSZER A végrehajtási szabályzatok két nagy területet ölelnek fel: 1. A vasúti létesítési szabályzatok a tervezés, a kivitelezés és az átvétel szabályozó dokumentumainak csoportját jelentik, szakterületenkénti bontásban kötetekre tagozódva, 2. A vasúti működtetési szabályzatok a vasúti pályahálózat folyamatos és biztonságos működésének feltételeit fogalmazzák meg és két részre oszlanak: -- a vasúti pálya műszaki üzemeltetési szabályzata, amely a vasúti pálya és tartozékainak üzem- és forgalombiztos-állapotban tartása, folyamatos működésének biztosítása, a hiba- és zavarelhárítás és a műszaki felügyelet szabályozását valósítja meg, -- vasútüzemi forgalmi szabályzat. ÚJ SZABÁLYZATOK MEGALKOTÁSA

15 A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása 2.2 A TERVEZETT ÚJ SZABÁLYOZÁSI RENDSZER VASÚTI INFRASTRUKTÚRA MŰSZAKI-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT 1. A szabályzat hatálya 2. Az üzemeltetés általános feltételei 3. Vasúti pálya üzemeltetése Műszaki felügyelet Hiba- és zavarelhárítás Fenntartás 4. Vasúti hidak és műtárgyak üzemeltetése Műszaki felügyelet Hiba- és zavarelhárítás Fenntartás 5. Villamos felsővezeték és energiaellátás üzemeltetése Műszaki felügyelet Hiba- és zavarelhárítás Fenntartás 6. Vasúti biztosítóberendezési létesítmények üzemeltetése Műszaki felügyelet Hiba- és zavarelhárítás Fenntartás 7. Vasúti távközlési berendezések üzemeltetése Műszaki felügyelet Hiba- és zavarelhárítás Fenntartás 8. Az infrastruktúra létesítmények üzemeltetés biztonságának feltételei Szervezeti és irányítási feltételek, kompetenciák, felelősség Képzés, oktatás Egészségvédelem Környezetvédelem MELLÉKLETEK Fogalmak Hivatkozott szabályozások jegyzéke

16 A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása 2.2 A TERVEZETT ÚJ SZABÁLYOZÁSI RENDSZER A megvalósítás elemei −a jelenlegi rendszer pontos feltérképezése, a hiányosságok megállapítása, −az EU kötelezettségek teljesítéséhez szükséges lépések meghatározása, a szabályozások besorolása a háromszintű szabályozási rendszerbe, − a kiadás szintjei és a dokumentumok hatályossága összhangjának vizsgálata, −szabályozási dokumentumok tartalmi felülvizsgálata, amelynek során meg kell állapítani a megfelelő, a felesleges, a hiányzó és a tartalmukban részben elavult dokumentumokat, −tisztázni kell azon szabályozások bekapcsolási lehetőségét, amelyek ugyan belső utasítások (pl. MÁV VIG út.), de tervezői, kivitelezői gyakorlat számára ismeretük nélkülözhetetlen (pl. utasítás új vb. keresztalj bevezetéséről) −korszerű, EU-konform háromszintű szabályozási rendszer javaslatának kidolgozása, −a korszerűsített rendszerhez illeszkedően meg kell határozni a szabályozási vertikum azon részét, amely az e-UT rendszer párjaként, mint e-VASUT rendszer létrehozható, −az e-VASUT rendszer szervezeti alapjainak meghatározása, a dokumentumtár és adatbank létrehozási javaslatának elkészítése.

17 A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása 2.2 A TERVEZETT ÚJ SZABÁLYOZÁSI RENDSZER Az új szabályozási rendszer elvi felépítése

18 A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása 2.3 AZ e-VASÚT RENDSZER e-VASUT Digitális Vasútügyi Előírástár −Előírások, adatok, információk gyors elérésének lehetővé tétele. −A 2009-től sikeresen működő e-UT Digitális Útügyi Előírástár alapján készül el, a MAÚT átadja tapasztalatait és a számítógépes rendszert. −Segíti az engedélyezés, a tervezés, a kivitelezés, az üzemeltetés és a kutatás-fejlesztés területének munkáját.

19 A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása 2.3 AZ e-VASÚT RENDSZER Döntési pontok 1.) El kell dönteni, hogy mely kötöttpályás közlekedési módok, illetve azokon belül mely szakterületek integrálása szükséges, lehetséges: 1. ütem: nagyvasút, saját célú vasutak (iparvágányok), 2. ütem: közúti vasutak, metró, HÉV 3. ütem: fogaskerekű vasút, sikló, kötélpálya. 2.) El kell dönteni, hogy mely nagyvasúti szakterületek bekapcsolása szükséges: + pálya és műtárgyak - járművek, + energiaellátás, + ellenőrző-, irányító és jelzőrendszerek, + forgalmi műveletek és forgalomirányítás.

20 A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása 2.3 AZ e-VASÚT RENDSZER Döntési pontok 3.) El kell dönteni, hogy a szabályozási hierarchia mely dokumentumai kerüljenek be a rendszerbe: A.) Aktualizált felsorolásként, de tartalmi hozzáférés nélkül: - törvények és rendeletek útján életbe léptetett műszaki szabályozások, - harmonizált magyar szabványok, - magyar szabványok, - MÁV szabványok, - UIC CODE-ok, - érvényes műszaki engedélyek (CE, ETA, ÉME), - műszaki szállítási feltételek (?), - általános érvényű műszaki és üzemeltetési szabályozások B.) Tartalmi hozzáféréssel, díj fizetése ellenében: - tervezési és egyéb szabályzatok, - vasútvállalatok műszaki utasításai és előírásai, - vasútvállalatok közérdekű belső műszaki rendelkezései. Meglévő dokumentumok szerzői jogának kérdése tisztázandó.

21 A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása 2.3 AZ e-VASÚT RENDSZER 4.) Szükségessé válik a Magyar Útügyi Társaság átalakítása Magyar Út- és Vasútügyi Társasággá − szakmai színvonal emelése, − szakterületek közötti szorosabb, hatékonyabb kapcsolat, − erőteljesebb szakmai érdekérvényesítés. − a folyamatos rendszer karbantartás, szabályozás-karbantartás és készítés megoldódik, − a rendszer finanszírozása megoldódik, − mindenkor aktuális szabályozások. A Magyar Út- és Vasútügyi Társaság 2014. május 23.-án közgyűlési határozattal létrejött. Döntési pontok

22 A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása 2.4 Az e-VASÚT rendszer alapjául szolgáló osztrák minta Mintául szolgálhat az Österreichische Forschungsgesell-schaft Straße – Schiene – Verkehr) szervezete A szervezet célja, hogy - együttműködve a tudomány, a gazdaság és az igazgatás szereplőivel, - a teljes közlekedési szakterületi ismereteket fejlessze, dokumentálja, s az eredményeknek nyilvánosságot biztosítson. Az érdemi munka munkacsoportokban és munkabizottságokban történik, amelyekben jelenleg mintegy 1300 szakember tevékenykedik. A minta

23 A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása 2.4 Az e-VASÚT rendszer alapjául szolgáló osztrák minta

24 A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása FSV munkacsoportok és bizottságok a vasúti szakterületen EF --- Vasúti pálya EF-01 --- Felépítmény EF-02 --- Pályafenntartás EF-03 --- Vonalvezetés és keresztmetszeti kialakítás EF-04 --- Vágányzóna EF-05 --- Alépítmény EF-06 --- Tűzvédelem EF-07 --- Rezgések és másodlagos zajhatás EI --- Vasúti mérnöki létesítmények EI-01 --- Forgalmi terhelés, vasútvonalak osztályozása EI-02 --- Vasúti hidak EI-03 --- Alagútépítés EI-04 --- Alagutak biztonsága EI-05 --- Zajvédő falak EP --- Vasúttervezés, forgalom és környezet 2.4 Az e-VASÚT rendszer alapjául szolgáló osztrák minta

25 A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása Az osztrák FSV rendszerben lévő, vasúti témájú dokumentumok 01 Főcsoport --- Általános szabályozások 02 Főcsoport --- Közlekedéstervezés (vonalvezetés, keresztmetszeti kialakítás, állomások tervezése) 03 Főcsoport --- Állomási létesítmények (utasforgalmi létesítmények, peronok megközelítése, teherszállítási létesítmények, rendezőpályaudvarok) 04 Főcsoport --- Környezet (zaj- és rezgésvédelem, veszélyes szállítmányok) 2.4 Az e-VASÚT rendszer alapjául szolgáló osztrák minta

26 A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása 3. A MEGLÉVŐ SZABÁLYOZÁSOK FELDOLGOZÁSA

27 A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása 3.1 A MUNKA VÉGREHAJTÁSÁRA LÉTREHOZOTT PROJEKTSZERVEZET FELÉPÍTÉSE KözOP-2.5.0-09-11-2011-0008 sz. projekt: „Vasúti műszaki szabályozási rendszer felülvizsgálata és folyamatos működési modelljének kialakítása” MAÚT sikerek: - az útügyi műszaki szabályozási rendszer dokumentumainak kor- szerűsítésében, - az e-UT digitális útügyi előírástár létrehozása és működtetése.

28 A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása 3.1 A MUNKA VÉGREHAJTÁSÁRA LÉTREHOZOTT PROJEKTSZERVEZET FELÉPÍTÉSE

29 A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása 3.2 A FELADAT ÜTEMEZÉSE Legfontosabb lépések – eredeti tervezett program Az egyes bizottságok 2012. október vége óta dolgoznak. 2013. 11. 30-ig informatikai igények felmérése. 2013. 11. 30-ig folyamatos és rendszeres munkavégzés a bizottságokban, negyedévente beszámolók készítése, végül a bizottsági jelentések elkészítése. 2014. 01. 31-ig az e-VASUT bizottság megalakul, előkészületek, döntések az e-VASUT (Digitális Vasútügyi Előírástár) elindításához. 2014. 03. 31-ig bizottsági jelentések feldolgozása, zárótanulmány készítése a szabályozási rendszer felülvizsgálatáról. 2014. 03. hónaptól megkezdődik az e-VASUT rendszer dokumentumokkal történő feltöltése, a működés tesztelése. 2014. 11. 10-ig az e-VASUT rendszer működőképessé válik. 2014. 12. 15-ig elkészül a teljes projekt végjelentése. 2015. 02. 28-ig az e-VASUT rendszer működési tapasztalatainak értékelése. 2015. 05. 15: a projekt zárása.

30 A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása 3.3 DOKUMENTUMOK KÓDOLÁSI RENDSZERE

31 A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása 3.4 A DOKUMENTUMOK FELDOLGOZÁSÁT SEGÍTŐ INFORMATIKAI HÁTTÉR Dokumentum adatlapja A tartalmukban felül-vizsgált dokumentumokról adatlapok készülnek. Az adatlap a besoroláshoz szükséges azonosító meghatározásokat tartalmazza, s közli tömören a szak- bizottság véleményét.

32 A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása 3.4 A DOKUMENTUMOK FELDOLGOZÁSÁT SEGÍTŐ INFORMATIKAI HÁTTÉR Dokumentum űrlapja

33 A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása A SZABÁLYOZÁSI DOKUMENTUMOK TARTALMI FELÜLVIZSGÁLATA Döntési pontok a felülvizsgálat során Adatlap 1.Kitöltése- azonosítás, besorolás szabályozási szint szerint, 2.A szakbizottság véleménye a dokumentummal kapcsolatos teendőről: Ez az alábbi eseteket jelenti: a.- nem hatályos, a szabályozási rendszerben nincsen szükség rá, b.- nem hatályos, de a szabályozási rendszerben használják, c.- hatályos, tartalmi változtatást nem igényel, d.- hatályos, de vissza kell vonni és helyette egészen újat kell kidolgozni, e.- hatályos, de tartalmát részben át kell dolgozni, f.- hatályos, de új dokumentum bevezetése nélkül meg kell szüntetni, g.- hiányzó dokumentum, h.- hatályos, de az új szabályozási rendszerben teljes terjedelmében más helyre/dokumentumba kell beemelni, i.- hatályos, de az új szabályozási rendszerben egyes fejezeteit más j. helyre/dokumentumba kell átemelni, k.- hatályos, de az új szabályozási rendszerben egyes fejezeteit több helyre/ több dokumentumba kell átemelni.

34 A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása A SZABÁLYOZÁSI DOKUMENTUMOK TARTALMI FELÜLVIZSGÁLATA Döntési pontok a felülvizsgálat során Űrlap 1.Alapadatok az adatlapról automatikusan átvezetésre kerülnek. 2.A dokumentum tárgya, tartalomjegyzéke, terjedelme felvezetésre kerül. 3.Lényeges döntési pont: a szakbizottság véleményének indoklása, teendő a dokumentummal keresőszavak meghatározása egyéb fontos közlendő

35 A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása 4. A PROJEKT JELENLEGI ÁLLÁSA, VÁRHATÓ BEFEJEZÉSE A feldolgozott dokumentumok 2014.június 30.-i állapot Feldolgozott dokumentumok mennyisége: 1129 db dokumentum, 22 039 oldal.

36 A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása 4. A PROJEKT JELENLEGI ÁLLÁSA, VÁRHATÓ BEFEJEZÉSE A dokumentumok feldolgozását követően a nagyszámú vasúti pálya és műtárgyszabályozás megítélését és minősítését egységesíteni (harmonizálni) kellett.

37 A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása 4. A PROJEKT JELENLEGI ÁLLÁSA, VÁRHATÓ BEFEJEZÉSE

38 A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása 4. A PROJEKT JELENLEGI ÁLLÁSA, VÁRHATÓ BEFEJEZÉSE

39 A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása 4. A PROJEKT JELENLEGI ÁLLÁSA, VÁRHATÓ BEFEJEZÉSE A projekt befejezéséig elvégzendő feladatok 2014. augusztus 31.Adatbázis tervezése, kialakítása az összegyűjtött dokumentumok felhasználásával. 2014. szeptember 30. Az e-VASUT rendszer felépítésének kialakítására vonatkozó specifikáció elkészítése és az e-VASUT rendszer tartalmi kialakítása 2014. október 31 – november 30. Fejlesztési feladatok elvégzése. Az e-VASUT rendszer integrálása a MAÚT e-UT Digitális Előírástár rendszerébe. A szabályozási dokumentumok adatainak és fájljainak feltöltése a szerverre a kialakított számozási struktúra alapján. 2014. november 30. Az e-VASUT rendszer kialakítására vonatkozó fejlesztési feladatok átadás-átvételi eljárása keretében tesztüzem 1 hónapon keresztül a Megrendelő és a Megrendelő által meghatározott potenciális felhasználói kör bevonásával. 2014. december 15Elkészül a projekt szakmai végjelentése. 2014. március 30. (várható) Az e-VASUT rendszer nyilvánosan működik 2015. május 15A projekt zárása.

40 A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása 5. ÖSSZEFOGLALÁS Az e-Vasút rendszer létrehozása és működtetése: −A projekt megvalósítása több évtizedes hiányt pótol, −Az EU szabályozási rendszerének megfelelő vasúti szabályozási rendszer jön létre, −Átlátható, folyamatosan aktualizálható szabályozásokat biztosít, −A piaci környezetben az érdekeltek számára könnyű hozzáférés biztosítása, −Az intézményi háttér kialakítása (Magyar Út- és Vasútügyi Társaság (?)) hosszú távú biztosíték a megfelelő működtetésre, −Világos szabályozási kompetenciák, −A széles szakmai közvélemény bevonása a szabályozásba szakértői munkán keresztül. A projekt lezárását követő feladatok: −A szabályozások szükség szerinti átdolgozása, −A szükségtelen szabályozások hatályon kívül helyezése, −A klf. szabályzatok aktualizálása, hatályba léptetése (OVSZ, OKVPSZ), −Az új szabályzatok elkészítése, jóváhagyása, hatályba helyezése.

41 A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása Köszönöm megtisztelő figyelmüket! dr.zsakai@gmail.com


Letölteni ppt "Dr. Horváth Ferenc főiskolai tanár Dr. Zsákai Tibor c. főiskolai tanár A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER (VMSZR) MEGÚJÍTÁSA."

Hasonló előadás


Google Hirdetések