Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER (VMSZR) MEGÚJÍTÁSA

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER (VMSZR) MEGÚJÍTÁSA"— Előadás másolata:

1 A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER (VMSZR) MEGÚJÍTÁSA
Dr. Horváth Ferenc főiskolai tanár Dr. Zsákai Tibor c. főiskolai tanár

2 A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása
TARTALOMJEGYZÉK 1. A vasúti szabályozás jelenlegi helyzete 1.1 A jelenlegi szabályozási rendszer jellegzetességei, hibái és hiányosságai 1.2 A megújítás szükségessége 1.3 Feladat 1.4 A várható előnyök 2. Az új szabályozási rendszer felépítése 2.1 Az EU-konform szabályozási rendszer 2.2 A tervezett új szabályozási rendszer 2.3 e-VASUT rendszer 3. A meglévő szabályozások feldolgozása 3.1 A munka végrehajtására létrehozott projektszervezet felépítése 3.2 Dokumentumok kódolási rendszere 3.3 A dokumentumok feldolgozását segítő informatikai háttér 3.4 A szabályozási dokumentumok tartalmi felülvizsgálata 4. A projekt jelenlegi állása, várható befejezése 4.1 A feldolgozott dokumentumok 4.2 A projekt befejezéséig elvégzendő feladatok. 5. Összefoglalás A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása

3 1. A VASÚTI SZABÁLYOZÁS JELENLEGI HELYZETE
A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása

4 A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása
1.1 A JELENLEGI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER JELLEGZETESSÉGEI, HIBÁI ÉS HIÁNYOSSÁGAI A szabályozási rendszer jellegzetességei 1984-ig a MÁV hatósági jogkörrel rendelkezett – a szabályozás 2 szintű volt A MÁV betűs utasításai (F, D, T, E stb.) és a MÁV Szabványok általános érvényűek voltak. 1984-től független vasúti hatóság működik – egyes általános érvényű szabályok hatósági jóváhagyáshoz kötöttek (F1, F2 , D5, D54 egyes részei, stb.). Az állami szabályozás a Vasúti törvényre, és miniszteri rendeletekre terjed ki. Az EU csatlakozás után a jogharmonizáció csak az állami szabályozásra terjedt ki. A vasúti közlekedés liberalizálásával a vasútvállalatok nehezen férnek hozzá a szakmai szabályozásokhoz, MÁV által gondozott utasítások vonatkoznak rájuk is. Nem került kialakításra az EU 3 szintű szabályozási és kompetencia rendszere. A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása

5 A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása
1.1 A JELENLEGI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER JELLEGZETESSÉGEI, HIBÁI ÉS HIÁNYOSSÁGAI Jelenlegi szabályozási kompetenciák: A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása

6 A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása
1.1 A JELENLEGI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER JELLEGZETESSÉGEI, HIBÁI ÉS HIÁNYOSSÁGAI Rendszerbeli hiányosságok A rendszer nem EU konform A szabályozási rendszer kompetencia rendszere nem egyértelmű. Nem válnak külön az állami kompetenciába tartozó általános érvényű szabályozások a vállalatitól. Nem válnak külön markánsan a tervezés, létesítés, üzemeltetés, megszüntetés szabályozásai. A rendszer nem alkalmas a liberalizált vasúti rendszer kezelésére. Az általános érvényű EU és nemzeti (állami) szabályozás szabad hozzáférhetősége nem biztosított. Tartalmi hiányosságok A szabályozások korszerűsége, aktualitása nem megfelelő. A betűs vállalati utasítási rendszer felborult. Egyes szakmai tárgykörök u.n. „saláta” szabályozásokban jelennek meg (Gy. számos, nagy iktatószámos). Nem biztosított a tervezés, létesítés, üzemeltetés, megszüntetés szabályainak elkülönülése a szabályozásokban, Nem biztosított az EU szabványok, műszaki előírások és a hazai szabályozás koherenciája. A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása

7 1.2 A MEGÚJÍTÁS SZÜKSÉGESSÉGE
Kulcskérdések Tisztázandók a szabályozási kompetencia kérdései – ki, milyen szabályozási szinten szabályozhat Az állami szervek kompetenciája tisztázott Feszültség a normatív szabályozások körében tapasztalható (Pld. OVSZ, OKVPSZ, hatósági jóváhagyás legitimalizálása) Tisztázandó az új szabályozási rendszer bevezetésének akcióterülete. A jelenlegi MÁV utasításokból kiemelendők az általános érvényű normatív szabályozások – jóváhagyásuk, életbe léptetésük állami kompetencia. Biztosítandó a szabályozások egymásra épülése és a jó átláthatóság és áttekinthetőség. Az u.n. MÁV „saláta” utasítások felszámolása érdekében új utasítások megalkotása válik szükségessé. Biztosítandó a szabályozások rendszerezett hozzáférhetősége (e-vasút), a rendszeres aktualizálás. A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása

8 A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása
1.3 FELADAT A teljes szabályozási vertikum áttekintése: megfelelő elemek – hiányzó elemek – felesleges elemek az elemek egymásra épülése, az EU háromszintű szabályozási elvének való megfelelőség. A folyamatos működési modell kialakítása: e-VASÚT rendszer felépítése. A szabályozási vertikum: törvények és egyéb jogszabályok, harmonizált magyar szabványok, magyar szabványok MÁV szabványok, tervezési szabályzatok, vasútvállalatok utasításai és előírásai, vasútvállalatok belső műszaki rendelkezései. A munka egyik alapja a szabályozási dokumentumok tartalmának alapos ismerete, de nem feladat ezen anyagok tartalmának korszerűsítése. A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása

9 A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása
1.4 A VÁRHATÓ ELŐNYÖK A munkától elvárható eredmények: a jelenlegi szabályozási rendszer kritikájára épülő, a jelenlegi jogszabályozással is összhangban lévő, korszerű rendszer kialakítása, az EU konformitás biztosítása (pl. TSI /ÁME/), az engedélyezés, a tervezés, a kivitelezés, az üzemeltetés és a kutatás-fejlesztés szempontjai alapján történő összehangolás, a nyilvánosság, a hozzáférhetőség tágítása, szakértői csoportok szorosabb együttműködési lehetőségeinek megteremtése, szükséges szervezeti intézkedések meghatározása, feladatterv meghatározása a szabályozási dokumentumok szükséges tartalmi megújítására, javaslat a megújított rendszer és dokumentumainak karbantartására. A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása

10 A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása
1.4 A VÁRHATÓ ELŐNYÖK Előnyök a vasúti rendszer működése szempontjából: A szabályozások hozzáférhetőségének biztosítása az e-vasút létrehozásával Áttekinthető, a végrehajtás számára világos szabályozási rendszer alkalmazása. A végrehajtás szintjén az utasítások alkalmazásának egyszerűsödése. A működésbiztonság növelése. A teljes vasúti rendszer szabálykövető magatartásának erősítése (vasútvállalatok) A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása

11 2. AZ ÚJ SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÉPÍTÉSE
A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása

12 2.1 AZ EU-KONFORM SZABÁLYOZÁSI RENDSZER
A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása

13 2.2 A TERVEZETT ÚJ SZABÁLYOZÁSI RENDSZER
A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása

14 2.2 A TERVEZETT ÚJ SZABÁLYOZÁSI RENDSZER
ÚJ SZABÁLYZATOK MEGALKOTÁSA A végrehajtási szabályzatok két nagy területet ölelnek fel: 1. A vasúti létesítési szabályzatok a tervezés, a kivitelezés és az átvétel szabályozó dokumentumainak csoportját jelentik, szakterületenkénti bontásban kötetekre tagozódva, 2. A vasúti működtetési szabályzatok a vasúti pályahálózat folyamatos és biztonságos működésének feltételeit fogalmazzák meg és két részre oszlanak: -- a vasúti pálya műszaki üzemeltetési szabályzata, amely a vasúti pálya és tartozékainak üzem- és forgalombiztos-állapotban tartása, folyamatos működésének biztosítása, a hiba- és zavarelhárítás és a műszaki felügyelet szabályozását valósítja meg, -- vasútüzemi forgalmi szabályzat. A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása

15 2.2 A TERVEZETT ÚJ SZABÁLYOZÁSI RENDSZER
VASÚTI INFRASTRUKTÚRA MŰSZAKI-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT 1. A szabályzat hatálya 2. Az üzemeltetés általános feltételei 3. Vasúti pálya üzemeltetése Műszaki felügyelet Hiba- és zavarelhárítás Fenntartás 4. Vasúti hidak és műtárgyak üzemeltetése 5. Villamos felsővezeték és energiaellátás üzemeltetése 6. Vasúti biztosítóberendezési létesítmények üzemeltetése 7. Vasúti távközlési berendezések üzemeltetése 8. Az infrastruktúra létesítmények üzemeltetés biztonságának feltételei  Szervezeti és irányítási feltételek, kompetenciák, felelősség Képzés, oktatás Egészségvédelem Környezetvédelem MELLÉKLETEK Fogalmak Hivatkozott szabályozások jegyzéke A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása

16 2.2 A TERVEZETT ÚJ SZABÁLYOZÁSI RENDSZER
A megvalósítás elemei a jelenlegi rendszer pontos feltérképezése, a hiányosságok megállapítása, az EU kötelezettségek teljesítéséhez szükséges lépések meghatározása, a szabályozások besorolása a háromszintű szabályozási rendszerbe, a kiadás szintjei és a dokumentumok hatályossága összhangjának vizsgálata, szabályozási dokumentumok tartalmi felülvizsgálata, amelynek során meg kell állapítani a megfelelő, a felesleges, a hiányzó és a tartalmukban részben elavult dokumentumokat, tisztázni kell azon szabályozások bekapcsolási lehetőségét, amelyek ugyan belső utasítások (pl. MÁV VIG út.), de tervezői, kivitelezői gyakorlat számára ismeretük nélkülözhetetlen (pl. utasítás új vb. keresztalj bevezetéséről) korszerű, EU-konform háromszintű szabályozási rendszer javaslatának kidolgozása, a korszerűsített rendszerhez illeszkedően meg kell határozni a szabályozási vertikum azon részét, amely az e-UT rendszer párjaként, mint e-VASUT rendszer létrehozható, az e-VASUT rendszer szervezeti alapjainak meghatározása, a dokumentumtár és adatbank létrehozási javaslatának elkészítése. A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása

17 2.2 A TERVEZETT ÚJ SZABÁLYOZÁSI RENDSZER
Az új szabályozási rendszer elvi felépítése A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása

18 A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása
2.3 AZ e-VASÚT RENDSZER e-VASUT Digitális Vasútügyi Előírástár Előírások, adatok, információk gyors elérésének lehetővé tétele. A 2009-től sikeresen működő e-UT Digitális Útügyi Előírástár alapján készül el, a MAÚT átadja tapasztalatait és a számítógépes rendszert. Segíti az engedélyezés, a tervezés, a kivitelezés, az üzemeltetés és a kutatás-fejlesztés területének munkáját. A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása

19 A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása
2.3 AZ e-VASÚT RENDSZER Döntési pontok 1.) El kell dönteni, hogy mely kötöttpályás közlekedési módok, illetve azokon belül mely szakterületek integrálása szükséges, lehetséges: 1. ütem: nagyvasút, saját célú vasutak (iparvágányok), 2. ütem: közúti vasutak, metró, HÉV 3. ütem: fogaskerekű vasút, sikló, kötélpálya. 2.) El kell dönteni, hogy mely nagyvasúti szakterületek bekapcsolása szükséges: + pálya és műtárgyak - járművek, + energiaellátás, + ellenőrző-, irányító és jelzőrendszerek, + forgalmi műveletek és forgalomirányítás. A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása

20 Meglévő dokumentumok szerzői jogának kérdése tisztázandó.
2.3 AZ e-VASÚT RENDSZER Döntési pontok 3.) El kell dönteni, hogy a szabályozási hierarchia mely dokumentumai kerüljenek be a rendszerbe: A.) Aktualizált felsorolásként, de tartalmi hozzáférés nélkül: - törvények és rendeletek útján életbe léptetett műszaki szabályozások, - harmonizált magyar szabványok, - magyar szabványok, - MÁV szabványok, - UIC CODE-ok, - érvényes műszaki engedélyek (CE, ETA, ÉME), - műszaki szállítási feltételek (?), - általános érvényű műszaki és üzemeltetési szabályozások B.) Tartalmi hozzáféréssel, díj fizetése ellenében: - tervezési és egyéb szabályzatok, - vasútvállalatok műszaki utasításai és előírásai, - vasútvállalatok közérdekű belső műszaki rendelkezései. Meglévő dokumentumok szerzői jogának kérdése tisztázandó. A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása

21 2.3 AZ e-VASÚT RENDSZER A Magyar Út- és Vasútügyi Társaság
Döntési pontok 4.) Szükségessé válik a Magyar Útügyi Társaság átalakítása Magyar Út- és Vasútügyi Társasággá szakmai színvonal emelése, szakterületek közötti szorosabb, hatékonyabb kapcsolat, erőteljesebb szakmai érdekérvényesítés. a folyamatos rendszer karbantartás, szabályozás-karbantartás és készítés megoldódik, a rendszer finanszírozása megoldódik, mindenkor aktuális szabályozások. A Magyar Út- és Vasútügyi Társaság 2014. május 23.-án közgyűlési határozattal létrejött. A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása

22 2.4 Az e-VASÚT rendszer alapjául szolgáló osztrák minta
A minta Mintául szolgálhat az Österreichische Forschungsgesell-schaft Straße – Schiene – Verkehr) szervezete A szervezet célja, hogy - együttműködve a tudomány, a gazdaság és az igazgatás szereplőivel, - a teljes közlekedési szakterületi ismereteket fejlessze, dokumentálja, s az eredményeknek nyilvánosságot biztosítson. Az érdemi munka munkacsoportokban és munkabizottságokban történik, amelyekben jelenleg mintegy 1300 szakember tevékenykedik. A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása

23 2.4 Az e-VASÚT rendszer alapjául szolgáló osztrák minta
A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása

24 2.4 Az e-VASÚT rendszer alapjául szolgáló osztrák minta
FSV munkacsoportok és bizottságok a vasúti szakterületen EF --- Vasúti pálya EF Felépítmény EF Pályafenntartás EF Vonalvezetés és keresztmetszeti kialakítás EF Vágányzóna EF Alépítmény EF Tűzvédelem EF Rezgések és másodlagos zajhatás EI --- Vasúti mérnöki létesítmények EI Forgalmi terhelés, vasútvonalak osztályozása EI Vasúti hidak EI Alagútépítés EI Alagutak biztonsága EI Zajvédő falak EP --- Vasúttervezés, forgalom és környezet A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása

25 2.4 Az e-VASÚT rendszer alapjául szolgáló osztrák minta
Az osztrák FSV rendszerben lévő, vasúti témájú dokumentumok 01 Főcsoport --- Általános szabályozások 02 Főcsoport --- Közlekedéstervezés (vonalvezetés, keresztmetszeti kialakítás, állomások tervezése) 03 Főcsoport --- Állomási létesítmények (utasforgalmi létesítmények, peronok megközelítése, teherszállítási létesítmények, rendezőpályaudvarok) 04 Főcsoport --- Környezet (zaj- és rezgésvédelem, veszélyes szállítmányok) A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása

26 3. A MEGLÉVŐ SZABÁLYOZÁSOK FELDOLGOZÁSA
A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása

27 3.1 A MUNKA VÉGREHAJTÁSÁRA LÉTREHOZOTT PROJEKTSZERVEZET FELÉPÍTÉSE
KözOP sz. projekt: „Vasúti műszaki szabályozási rendszer felülvizsgálata és folyamatos működési modelljének kialakítása” MAÚT sikerek: - az útügyi műszaki szabályozási rendszer dokumentumainak kor- szerűsítésében, - az e-UT digitális útügyi előírástár létrehozása és működtetése. A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása

28 3.1 A MUNKA VÉGREHAJTÁSÁRA LÉTREHOZOTT PROJEKTSZERVEZET FELÉPÍTÉSE
A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása

29 A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása
3.2 A FELADAT ÜTEMEZÉSE Legfontosabb lépések – eredeti tervezett program Az egyes bizottságok október vége óta dolgoznak. ig informatikai igények felmérése. ig folyamatos és rendszeres munkavégzés a bizottságokban, negyedévente beszámolók készítése, végül a bizottsági jelentések elkészítése. ig az e-VASUT bizottság megalakul, előkészületek, döntések az e-VASUT (Digitális Vasútügyi Előírástár) elindításához. ig bizottsági jelentések feldolgozása, zárótanulmány készítése a szabályozási rendszer felülvizsgálatáról. hónaptól megkezdődik az e-VASUT rendszer dokumentumokkal történő feltöltése, a működés tesztelése. ig az e-VASUT rendszer működőképessé válik. ig elkészül a teljes projekt végjelentése. ig az e-VASUT rendszer működési tapasztalatainak értékelése. : a projekt zárása. A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása

30 3.3 DOKUMENTUMOK KÓDOLÁSI RENDSZERE
A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása

31 3.4 A DOKUMENTUMOK FELDOLGOZÁSÁT SEGÍTŐ INFORMATIKAI HÁTTÉR
Dokumentum adatlapja A tartalmukban felül-vizsgált dokumentumokról adatlapok készülnek. Az adatlap a besoroláshoz szükséges azonosító meghatározásokat tartalmazza, s közli tömören a szak-bizottság véleményét. A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása

32 3.4 A DOKUMENTUMOK FELDOLGOZÁSÁT SEGÍTŐ INFORMATIKAI HÁTTÉR
Dokumentum űrlapja A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása

33 A SZABÁLYOZÁSI DOKUMENTUMOK TARTALMI FELÜLVIZSGÁLATA
Döntési pontok a felülvizsgálat során Adatlap Kitöltése- azonosítás, besorolás szabályozási szint szerint, A szakbizottság véleménye a dokumentummal kapcsolatos teendőről: Ez az alábbi eseteket jelenti: - nem hatályos, a szabályozási rendszerben nincsen szükség rá, - nem hatályos, de a szabályozási rendszerben használják, - hatályos, tartalmi változtatást nem igényel, - hatályos, de vissza kell vonni és helyette egészen újat kell kidolgozni, - hatályos, de tartalmát részben át kell dolgozni, - hatályos, de új dokumentum bevezetése nélkül meg kell szüntetni, - hiányzó dokumentum, - hatályos, de az új szabályozási rendszerben teljes terjedelmében más helyre/dokumentumba kell beemelni, - hatályos, de az új szabályozási rendszerben egyes fejezeteit más helyre/dokumentumba kell átemelni, - hatályos, de az új szabályozási rendszerben egyes fejezeteit több helyre/ több dokumentumba kell átemelni. A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása

34 A SZABÁLYOZÁSI DOKUMENTUMOK TARTALMI FELÜLVIZSGÁLATA
Döntési pontok a felülvizsgálat során Űrlap Alapadatok az adatlapról automatikusan átvezetésre kerülnek. A dokumentum tárgya, tartalomjegyzéke, terjedelme felvezetésre kerül. Lényeges döntési pont: a szakbizottság véleményének indoklása, teendő a dokumentummal keresőszavak meghatározása egyéb fontos közlendő A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása

35 4. A PROJEKT JELENLEGI ÁLLÁSA, VÁRHATÓ BEFEJEZÉSE
A feldolgozott dokumentumok 2014.június 30.-i állapot Feldolgozott dokumentumok mennyisége: 1129 db dokumentum, oldal. A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása

36 4. A PROJEKT JELENLEGI ÁLLÁSA, VÁRHATÓ BEFEJEZÉSE
A dokumentumok feldolgozását követően a nagyszámú vasúti pálya és műtárgyszabályozás megítélését és minősítését egységesíteni (harmonizálni) kellett. A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása

37 4. A PROJEKT JELENLEGI ÁLLÁSA, VÁRHATÓ BEFEJEZÉSE
A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása

38 4. A PROJEKT JELENLEGI ÁLLÁSA, VÁRHATÓ BEFEJEZÉSE
A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása

39 4. A PROJEKT JELENLEGI ÁLLÁSA, VÁRHATÓ BEFEJEZÉSE
A projekt befejezéséig elvégzendő feladatok 2014. augusztus 31. Adatbázis tervezése, kialakítása az összegyűjtött dokumentumok felhasználásával. 2014. szeptember 30. Az e-VASUT rendszer felépítésének kialakítására vonatkozó specifikáció elkészítése és az e-VASUT rendszer tartalmi kialakítása 2014. október 31 – november 30. Fejlesztési feladatok elvégzése. Az e-VASUT rendszer integrálása a MAÚT e-UT Digitális Előírástár rendszerébe. A szabályozási dokumentumok adatainak és fájljainak feltöltése a szerverre a kialakított számozási struktúra alapján. 2014. november 30. Az e-VASUT rendszer kialakítására vonatkozó fejlesztési feladatok átadás-átvételi eljárása keretében tesztüzem 1 hónapon keresztül a Megrendelő és a Megrendelő által meghatározott potenciális felhasználói kör bevonásával. 2014. december 15 Elkészül a projekt szakmai végjelentése. 2014. március 30. (várható) Az e-VASUT rendszer nyilvánosan működik 2015. május 15 A projekt zárása. A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása

40 A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása
5. ÖSSZEFOGLALÁS Az e-Vasút rendszer létrehozása és működtetése: A projekt megvalósítása több évtizedes hiányt pótol, Az EU szabályozási rendszerének megfelelő vasúti szabályozási rendszer jön létre, Átlátható, folyamatosan aktualizálható szabályozásokat biztosít, A piaci környezetben az érdekeltek számára könnyű hozzáférés biztosítása, Az intézményi háttér kialakítása (Magyar Út- és Vasútügyi Társaság (?)) hosszú távú biztosíték a megfelelő működtetésre, Világos szabályozási kompetenciák, A széles szakmai közvélemény bevonása a szabályozásba szakértői munkán keresztül. A projekt lezárását követő feladatok: A szabályozások szükség szerinti átdolgozása, A szükségtelen szabályozások hatályon kívül helyezése, A klf. szabályzatok aktualizálása, hatályba léptetése (OVSZ, OKVPSZ), Az új szabályzatok elkészítése, jóváhagyása, hatályba helyezése. A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása

41 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
A vasúti műszaki szabályozási rendszer megújítása


Letölteni ppt "A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER (VMSZR) MEGÚJÍTÁSA"

Hasonló előadás


Google Hirdetések