Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Wagner Károly tű. alezredes Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály TSZVSZ Országos Tűzvédelmi Konferencia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Wagner Károly tű. alezredes Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály TSZVSZ Országos Tűzvédelmi Konferencia."— Előadás másolata:

1 Wagner Károly tű. alezredes Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály TSZVSZ Országos Tűzvédelmi Konferencia * 2014/10/02 Az új OTSZ – tűzterjedés elleni védelem

2 Hatályos OTSZ, korábbi szabályozás (OTSZ, MSZ 595): KÖVETELMÉNYMEGOLDÁS 2 Néhány szó a TvMI-kről

3 Ideális eset: Jogszabály„Nemjogszabály” KÖVETELMÉNYMEGOLDÁS 3 Néhány szó a TvMI-kről

4 Új OTSZ: Jogszabály TvMI szabvány tervező KÖVETELMÉNYMEGOLDÁS 4 Néhány szó a TvMI-kről

5 Elvárások a jogszabállyal szemben: jogi – számonkérhető (elvárt biztonsági szint) Az épület kiüríthető legyen  Az épület 8 perc alatt kiüríthető legyen.  műszaki – egzakt lényegre törő, tömör 5 Néhány szó a TvMI-kről

6 Elvárások az irányelvvel szemben: megoldási lehetőségeket tartalmazzon nem kizárólagos a megfogalmazás módja ennek megfelelő („kell” és hasonló kifejezések kerülése) + szőrös bolha víziója 6 Néhány szó a TvMI-kről

7 7

8 9 témakör Tűzterjedés elleni védelem Kiürítés Hő és füst elleni védelem Tűzoltó beavatkozási feltételek Beépített tűzjelző berendezések Beépített tűzoltó berendezések Villamos és villámvédelmi berendezések Számítógépes szimuláció Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv 8 Néhány szó a TvMI-kről

9 9

10 Tartalomjegyzék 10 Néhány szó a TvMI-kről

11 Bevezetés 1.1. E Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI) tárgya a tűzterjedés elleni védelem jogszabályi követelményeit teljesítő műszaki megoldások ismertetése. 1.2 Az 1996. évi XXXI. törvény 3/A. § (3) bekezdése szerint az OTSZ-ben meghatározott biztonsági szint elérhető a) tűzvédelmet érintő nemzeti szabvány betartásával, b) a TvMI-kben kidolgozott műszaki megoldások, számítási módszerek alkalmazásával, vagy c) a TvMI-től vagy a nemzeti szabványtól részben vagy teljesen eltérő megoldással, ha az azonos biztonsági szintet a tervező igazolja. A TvMI-ben található Megjegyzések, Informatív mellékletek, valamint Példák nem képezik a TvMI érdemi részét, hanem az érdemi résszel összefüggésben iránymutatást, magyarázatot tartalmaznak. A TvMI alkalmazása során a Megjegyzésektől, Informatív melléklettől, Példáktól való eltérés nem jelenti azt, hogy a tervező a TvMI-től az 1996. évi XXXI. törvény 3/A. § (3) bekezdés c) pontja szerint eltért volna. 11 Néhány szó a TvMI-kről

12 Fogalmak 2.1. A TvMI alkalmazása során az OTSZ fogalmait kell alapul venni. 2.2. A 2.1. ponton túl, jelen irányelven belül az alábbi fogalmak kerülnek alkalmazásra: 12 Néhány szó a TvMI-kről

13 Érdemi rész: 13 Néhány szó a TvMI-kről

14 14 Néhány szó a TvMI-kről Hivatkozott szabványok jegyzéke

15 15 Néhány szó a TvMI-kről Mellékletek

16 176. tűzterjedés elleni védelem: olyan megoldások összessége, amelyek folytonos alkalmazásával a tűz átterjedése a védett építményre, építményrészre, szabadtéri tárolási egységre meggátolható; módszerei: tűztávolság, tűzgátló építményszerkezet, beépített tűzterjedésgátló berendezés, egyéb, a tűzterjedési vagy tűzállósági határértéket biztosító kialakítás, 16 Tűzterjedés elleni védelem

17 Tervezési alapelv (2) Korlátozni kell a tűz és kísérőjelenségei átterjedését a) a szomszédos építményekre, b) a menekülési útvonalakra, c) a szomszédos tűzszakaszokra, d) a szomszédos önálló rendeltetési egységekre, e) a tűz keletkezési helyétől eltérő építményszintekre, f) a tűzgátló szerkezetekkel határolt terekre és g) az átmeneti védett terekre. 17 Tűzterjedés elleni védelem

18 szomszédos építmények, tárolási egységek között tűztávolság épület-épület, épület-tárolás: tűzfal szabadtéri tárolás tűzszakaszai között REI 90-M tűzfal, + 1.0 m tűzterjedés ellen védett homlokzat, tető 18 Tűzterjedés elleni védelem

19 kivételek 19 Tűzterjedés elleni védelem

20 kivételek 20 Tűzterjedés elleni védelem

21 kivételek 21 Tűzterjedés elleni védelem

22 22 Tűzterjedés elleni védelem ABCDD 1 Az épület mértékadó kockázati osztálya A és B épületek közötti tűztávolság (m), ha B épület mértékadó kockázati osztálya 2 NAKAKKKMK 3NAK356 7 4AK5678 5KK6789 6MK78910 tűztávolság: táblázat v. számítás (TvMI)

23 építményrészek között 19. § (1)Tűzterjedés elleni védelmet kell biztosítani a) a szomszédos tűzszakaszok között, b) a szomszédos kockázati egységek között, c) a homlokzaton és a tetőn, ha azt e rendelet előírja, d) a speciális építményen belül, ha ezt e rendelet előírja, e) azonos tűzszakaszba tartozó szomszédos helyiségek, helyiségcsoportok között, ha azt e rendelet előírja f) azonos tűzszakaszba tartozó építményszintek között, ha azt e rendelet előírja. 23 Tűzterjedés elleni védelem

24 építményrészek között tűzgátló építményszerkezet: követelmények táblázatban 24 Tűzterjedés elleni védelem

25 építményrészek között tűzgátló építményszerkezet tg. alapszerkezet tg. lezárás tűzterjedés elleni gát 25 tűzfal tg. fal tg. födém tg. válaszfal tg. nyílászáró tg. záróelem tg. réskitöltő-réslezáró rendszer tg. lineáris hézagtömítés Tűzterjedés elleni védelem 25

26 tűzgátló válaszfal válaszfallal szemben támasztott általános követelmény megszűnik tűzgátlás kell például: menekülési útvonalat határoló fal önálló rendeltetési egységet határoló fal hő és füst elleni védelemre kötelezett helyiség határoló fala tűzgátló záróelem tűzgátló „tömítés” 26 Tűzterjedés elleni védelem

27 tűzgátló válaszfal válaszfallal szemben támasztott általános követelmény megszűnik tűzgátlás kell például: menekülési útvonalat határoló fal önálló rendeltetési egységet határoló fal hő és füst elleni védelemre kötelezett helyiség határoló fala tűzgátló záróelem tűzgátló „tömítés” 27 Tűzterjedés elleni védelem

28 Tűzszakaszok 28 Tűzterjedés elleni védelem

29 Tűzszakaszok 29 Tűzterjedés elleni védelem

30 Tűzszakaszok 30 Tűzterjedés elleni védelem

31 Homlokzati tűzterjedés elleni védelem 24. § (1) A homlokzati tűzterjedés elleni védelem magába foglalja a) a külső térelhatároló fal, a hőszigetelő anyag és a fal burkolati, bevonati, vakolt hőszigetelő rendszerének tűzvédelmi osztályára, valamint megszakítására előírt követelmények teljesítését, b) átszellőztetett légréses fal kialakítása esetén a légrésen belüli tűzterjedés megakadályozását, c) az e rendelet által előírt homlokzati tűzterjedési határérték teljesítését. 31 Tűzterjedés elleni védelem

32 Homlokzati tűzterjedés elleni védelem 25. § (8) A homlokzat előtt alkalmazott növényfuttató, árnyékoló vagy akusztikai szerkezeteket olyan módon kell kialakítani, hogy azok ne befolyásolják kedvezőtlenül a homlokzati tűzterjedést. 87. § (4) Abban az esetben, ha az épület homlokzatán helyezik el a napelemet, az épületre vonatkozó homlokzati tűzterjedési határértéket kell teljesíteni. (5) Napelemes tetőfedés alkalmazása esetén a tetőfedésnek a héjalásokra vonatkozó tűzvédelmi követelményeket is teljesítenie kell. 32 Tűzterjedés elleni védelem

33 Gépészeti, elektromos átvezetések 27. § (1) Az e rendelet által előírt E és I tűzállósági teljesítménnyel rendelkező, helyiségek közötti építményszerkezetekben a szerkezeten átvezetett villamos vagy gépészeti vezetékrendszerek átvezetési helyein, a vezeték és az építményszerkezet közötti résben, nyílásban, hézagban a tűz átterjedését az átvezetéssel érintett építményszerkezetre előírt tűzállóságiteljesítmény-követelmény időtartamáig meg kell gátolni. 33 Tűzterjedés elleni védelem

34 Gépészeti, elektromos átvezetések 34 Tűzterjedés elleni védelem

35 Gépészeti, elektromos akna 27. § (6) Az építményszintek azonos tűzszakaszba tartozó részei között átvezetett villamos és gépészeti aknát úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy a tűz ne terjedhessen át az egymás feletti építményszintek között az emeletközi födémre előírt tűzállóságiteljesítmény-követelmény időtartama alatt, kivéve a gépészeti vezetéken belüli terjedést. 35 Tűzterjedés elleni védelem

36 Tűzgátló nyílászárók 30. § (5) A beépített tűzjelző berendezés által vezérelt, a tűzjelzéssel érintett tűzszakaszon belüli vagy annak határán beépített, üzemszerűen nyitva tartott tűzgátló nyílászárók csukódását a beépített tűzjelző berendezésnek késleltetés nélkül kell vezérelnie, kivéve a következő eseteket: a) ha a járművek, szállítóeszközök közlekedési útvonalát, anyag- vagy termékmozgatás útvonalát metsző építményszerkezetbe a közlekedési útvonalon, anyag- vagy termékmozgatás útvonalán beépített tűzgátló nyílászárók csukódása a tűz érzékelését követően legalább 0,5, legfeljebb 1,0 perc perces késleltetéssel van vezérelve, és a csukódásra a késleltetés ideje alatt az ott tartózkodó, közlekedő személyek figyelmét felhívják, b) ha az ajtó tömegtartózkodásra szolgáló helyiség kiürítésére szolgál, és a késleltetés időtartama nem haladja meg a helyiség kiürítéséhez szükséges időtartamot. 36 Tűzterjedés elleni védelem

37 Tűzterjedésgátlás a rendeltetés függvényében beépített tűzoltó berendezés oltóközpont-helyisége, gépháza: berendezésre előirt működési idő vagy teherhordó fal követelménye tűzveszélyes osztályú anyagok tárolóhelyisége: A2 EI30 fal, D EI 2 30-C, ha az alapterület nagyobb, mint 100 m 2 lakásbejárati ajtó KK és MK esetén: D EI 2 30-C 37 Tűzterjedés elleni védelem

38 Köszönöm a figyelmet! Wagner Károly tű. alezredes BM OKF Tűzvédelmi Főosztály 38


Letölteni ppt "Wagner Károly tű. alezredes Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály TSZVSZ Országos Tűzvédelmi Konferencia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések