Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Wagner Károly tű. alezredes

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Wagner Károly tű. alezredes"— Előadás másolata:

1 Wagner Károly tű. alezredes
Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály Az új OTSZ – tűzterjedés elleni védelem TSZVSZ Országos Tűzvédelmi Konferencia * 2014/10/02 Wagner Károly tű. alezredes

2 Néhány szó a TvMI-kről Hatályos OTSZ, korábbi szabályozás (OTSZ, MSZ 595): 2 MEGOLDÁS KÖVETELMÉNY

3 KÖVETELMÉNY MEGOLDÁS Ideális eset: Jogszabály „Nemjogszabály”
Néhány szó a TvMI-kről 3 Ideális eset: Jogszabály „Nemjogszabály” KÖVETELMÉNY MEGOLDÁS

4 KÖVETELMÉNY MEGOLDÁS MEGOLDÁS Új OTSZ: Jogszabály TvMI szabvány
Néhány szó a TvMI-kről Új OTSZ: Jogszabály TvMI szabvány tervező 4 KÖVETELMÉNY MEGOLDÁS MEGOLDÁS

5 Elvárások a jogszabállyal szemben:
Néhány szó a TvMI-kről Elvárások a jogszabállyal szemben: jogi – számonkérhető (elvárt biztonsági szint) Az épület kiüríthető legyen  Az épület 8 perc alatt kiüríthető legyen.  műszaki – egzakt lényegre törő, tömör 5

6 Elvárások az irányelvvel szemben: megoldási lehetőségeket tartalmazzon
Néhány szó a TvMI-kről Elvárások az irányelvvel szemben: megoldási lehetőségeket tartalmazzon nem kizárólagos a megfogalmazás módja ennek megfelelő („kell” és hasonló kifejezések kerülése) + szőrös bolha víziója 6

7 7

8 Tűzterjedés elleni védelem Kiürítés Hő és füst elleni védelem
Néhány szó a TvMI-kről 9 témakör Tűzterjedés elleni védelem Kiürítés Hő és füst elleni védelem Tűzoltó beavatkozási feltételek Beépített tűzjelző berendezések Beépített tűzoltó berendezések Villamos és villámvédelmi berendezések Számítógépes szimuláció Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv 8

9 Néhány szó a TvMI-kről 9

10 Néhány szó a TvMI-kről 10 Tartalomjegyzék

11 Néhány szó a TvMI-kről 11 Bevezetés
1.1. E Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI) tárgya a tűzterjedés elleni védelem jogszabályi követelményeit teljesítő műszaki megoldások ismertetése. 1.2 Az évi XXXI. törvény 3/A. § (3) bekezdése szerint az OTSZ-ben meghatározott biztonsági szint elérhető a) tűzvédelmet érintő nemzeti szabvány betartásával, b) a TvMI-kben kidolgozott műszaki megoldások, számítási módszerek alkalmazásával, vagy c) a TvMI-től vagy a nemzeti szabványtól részben vagy teljesen eltérő megoldással, ha az azonos biztonsági szintet a tervező igazolja. A TvMI-ben található Megjegyzések, Informatív mellékletek, valamint Példák nem képezik a TvMI érdemi részét, hanem az érdemi résszel összefüggésben iránymutatást, magyarázatot tartalmaznak. A TvMI alkalmazása során a Megjegyzésektől, Informatív melléklettől, Példáktól való eltérés nem jelenti azt, hogy a tervező a TvMI-től az évi XXXI. törvény 3/A. § (3) bekezdés c) pontja szerint eltért volna.

12 Néhány szó a TvMI-kről 12 Fogalmak
2.1. A TvMI alkalmazása során az OTSZ fogalmait kell alapul venni. 2.2. A 2.1. ponton túl, jelen irányelven belül az alábbi fogalmak kerülnek alkalmazásra:

13 Néhány szó a TvMI-kről 13 Érdemi rész:

14 Néhány szó a TvMI-kről 14 Hivatkozott szabványok jegyzéke

15 Néhány szó a TvMI-kről 15 Mellékletek

16 Tűzterjedés elleni védelem 16
176. tűzterjedés elleni védelem: olyan megoldások összessége, amelyek folytonos alkalmazásával a tűz átterjedése a védett építményre, építményrészre, szabadtéri tárolási egységre meggátolható; módszerei: tűztávolság, tűzgátló építményszerkezet, beépített tűzterjedésgátló berendezés, egyéb, a tűzterjedési vagy tűzállósági határértéket biztosító kialakítás, Képek!

17 Tűzterjedés elleni védelem
17 Tervezési alapelv (2) Korlátozni kell a tűz és kísérőjelenségei átterjedését a) a szomszédos építményekre, b) a menekülési útvonalakra, c) a szomszédos tűzszakaszokra, d) a szomszédos önálló rendeltetési egységekre, e) a tűz keletkezési helyétől eltérő építményszintekre, f) a tűzgátló szerkezetekkel határolt terekre és g) az átmeneti védett terekre.

18 Tűzterjedés elleni védelem 18
szomszédos építmények, tárolási egységek között tűztávolság épület-épület, épület-tárolás: tűzfal szabadtéri tárolás tűzszakaszai között REI 90-M tűzfal, m tűzterjedés ellen védett homlokzat, tető képek

19 Tűzterjedés elleni védelem
19 kivételek

20 Tűzterjedés elleni védelem
20 kivételek

21 Tűzterjedés elleni védelem
21 kivételek

22 Az épület mértékadó kockázati osztálya
Tűzterjedés elleni védelem 22 tűztávolság: táblázat v. számítás (TvMI) A B C D 1 Az épület mértékadó kockázati osztálya A és B épületek közötti tűztávolság (m), ha B épület mértékadó kockázati osztálya 2 NAK AK KK MK 3 5 6 7 4 8 9 10

23 Tűzterjedés elleni védelem
23 építményrészek között 19. § Tűzterjedés elleni védelmet kell biztosítani a szomszédos tűzszakaszok között, a szomszédos kockázati egységek között, a homlokzaton és a tetőn, ha azt e rendelet előírja, a speciális építményen belül, ha ezt e rendelet előírja, azonos tűzszakaszba tartozó szomszédos helyiségek, helyiségcsoportok között, ha azt e rendelet előírja azonos tűzszakaszba tartozó építményszintek között, ha azt e rendelet előírja.

24 Tűzterjedés elleni védelem
24 építményrészek között tűzgátló építményszerkezet: követelmények táblázatban

25 Tűzterjedés elleni védelem 25
építményrészek között tűzgátló építményszerkezet tg. alapszerkezet tg. lezárás tűzterjedés elleni gát tűzfal tg. fal tg. födém tg. válaszfal tg. nyílászáró tg. záróelem tg. réskitöltő-réslezáró rendszer tg. lineáris hézagtömítés 25

26 Tűzterjedés elleni védelem 26
tűzgátló válaszfal válaszfallal szemben támasztott általános követelmény megszűnik tűzgátlás kell például: menekülési útvonalat határoló fal önálló rendeltetési egységet határoló fal hő és füst elleni védelemre kötelezett helyiség határoló fala tűzgátló záróelem tűzgátló „tömítés”

27 Tűzterjedés elleni védelem 27
tűzgátló válaszfal válaszfallal szemben támasztott általános követelmény megszűnik tűzgátlás kell például: menekülési útvonalat határoló fal önálló rendeltetési egységet határoló fal hő és füst elleni védelemre kötelezett helyiség határoló fala tűzgátló záróelem tűzgátló „tömítés”

28 Tűzterjedés elleni védelem
28 Tűzszakaszok

29 Tűzterjedés elleni védelem
29 Tűzszakaszok

30 Tűzterjedés elleni védelem
30 Tűzszakaszok

31 Tűzterjedés elleni védelem
31 Homlokzati tűzterjedés elleni védelem 24. § (1) A homlokzati tűzterjedés elleni védelem magába foglalja a) a külső térelhatároló fal, a hőszigetelő anyag és a fal burkolati, bevonati, vakolt hőszigetelő rendszerének tűzvédelmi osztályára, valamint megszakítására előírt követelmények teljesítését, b) átszellőztetett légréses fal kialakítása esetén a légrésen belüli tűzterjedés megakadályozását, c) az e rendelet által előírt homlokzati tűzterjedési határérték teljesítését.

32 Tűzterjedés elleni védelem 32
Homlokzati tűzterjedés elleni védelem 25. § (8) A homlokzat előtt alkalmazott növényfuttató, árnyékoló vagy akusztikai szerkezeteket olyan módon kell kialakítani, hogy azok ne befolyásolják kedvezőtlenül a homlokzati tűzterjedést. 87. § (4) Abban az esetben, ha az épület homlokzatán helyezik el a napelemet, az épületre vonatkozó homlokzati tűzterjedési határértéket kell teljesíteni. (5) Napelemes tetőfedés alkalmazása esetén a tetőfedésnek a héjalásokra vonatkozó tűzvédelmi követelményeket is teljesítenie kell. képek

33 Tűzterjedés elleni védelem
33 Gépészeti, elektromos átvezetések 27. § (1) Az e rendelet által előírt E és I tűzállósági teljesítménnyel rendelkező, helyiségek közötti építményszerkezetekben a szerkezeten átvezetett villamos vagy gépészeti vezetékrendszerek átvezetési helyein, a vezeték és az építményszerkezet közötti résben, nyílásban, hézagban a tűz átterjedését az átvezetéssel érintett építményszerkezetre előírt tűzállóságiteljesítmény-követelmény időtartamáig meg kell gátolni.

34 Tűzterjedés elleni védelem
34 Gépészeti, elektromos átvezetések

35 Tűzterjedés elleni védelem 35
Gépészeti, elektromos akna 27. § (6) Az építményszintek azonos tűzszakaszba tartozó részei között átvezetett villamos és gépészeti aknát úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy a tűz ne terjedhessen át az egymás feletti építményszintek között az emeletközi födémre előírt tűzállóságiteljesítmény-követelmény időtartama alatt, kivéve a gépészeti vezetéken belüli terjedést.

36 Tűzterjedés elleni védelem 36
Tűzgátló nyílászárók 30. § (5) A beépített tűzjelző berendezés által vezérelt, a tűzjelzéssel érintett tűzszakaszon belüli vagy annak határán beépített, üzemszerűen nyitva tartott tűzgátló nyílászárók csukódását a beépített tűzjelző berendezésnek késleltetés nélkül kell vezérelnie, kivéve a következő eseteket: a) ha a járművek, szállítóeszközök közlekedési útvonalát, anyag- vagy termékmozgatás útvonalát metsző építményszerkezetbe a közlekedési útvonalon, anyag- vagy termékmozgatás útvonalán beépített tűzgátló nyílászárók csukódása a tűz érzékelését követően legalább 0,5, legfeljebb 1,0 perc perces késleltetéssel van vezérelve, és a csukódásra a késleltetés ideje alatt az ott tartózkodó, közlekedő személyek figyelmét felhívják, b) ha az ajtó tömegtartózkodásra szolgáló helyiség kiürítésére szolgál, és a késleltetés időtartama nem haladja meg a helyiség kiürítéséhez szükséges időtartamot. képek

37 Tűzterjedés elleni védelem
37 Tűzterjedésgátlás a rendeltetés függvényében beépített tűzoltó berendezés oltóközpont-helyisége, gépháza: berendezésre előirt működési idő vagy teherhordó fal követelménye tűzveszélyes osztályú anyagok tárolóhelyisége: A2 EI30 fal, D EI2 30-C, ha az alapterület nagyobb, mint 100 m2 lakásbejárati ajtó KK és MK esetén: D EI2 30-C

38 Köszönöm a figyelmet! Wagner Károly tű. alezredes
BM OKF Tűzvédelmi Főosztály 38


Letölteni ppt "Wagner Károly tű. alezredes"

Hasonló előadás


Google Hirdetések